Összesen 3022892 látogató
Összesen 5776 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.02.13.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 49 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                         2/2019. sz.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-án 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató a 2018. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról

 

Előadó:   Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló az Önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2018. évi vagyongazdálkodásáról és az általuk kezelt önkormányzati vagyon 2018. évi változásairól

 

Előadók: Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen

     Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

     Berec Zsolt Miklós, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit

     Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője,

     Dr. Gottdiener Lajos, a Jászberényi FC elnöke

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve módosítására

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.2. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi középtávú vagyongazdálkodási tervére

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárására, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére (később kerül postázásra)

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.6. Előterjesztés a Jász Múzeum stratégiai tervének, valamint a 2019. évi munkatervének jóváhagyására

 

Előadó: Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója

 

 

3.7. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan

 

Előadók:        Balogh Béla önkormányzati képviselő

                 Bobák Zsolt önkormányzati képviselő

             Budai Lóránt önkormányzati képviselő

             Dr. Gedei József önkormányzati képviselő

 

 

3.8. Előterjesztés a Jászberényi Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök ingyenes átruházására

 

Előadó: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

3.9. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia és villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.10. Előterjesztés a jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác stny. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására kiírt nyilvános pályázat elbírálására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Tamás Zoltán, az Ad hoc Bizottság elnöke

 

 

 

3.11. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és egyesület támogatására

 

            Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.12. Előterjesztés a jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2019. február 6.

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 16 napirendi pont