Összesen 3031438 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2019.01.16.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 52 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere 1/2019. sz.

MEGHÍVÓ

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 16-án 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

Napirendi javaslat: 

1.Tájékoztatók:

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

2.Beszámolók:

 

2.1. Beszámoló a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

2.2. Beszámoló a 2018. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól

Előadó: Bódisné Görbe Krisztina, a PH Adóigazgatási Iroda vezetője

3.Előterjesztések:

 

3.1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.2. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.3. Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesülésére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.4. Előterjesztés az V. számú gyermekkörzet helyettesítésének finanszírozására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.5. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 azonosítószámú, "Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben" című projekt megvalósítása során, a "Jászberény bölcsőde udvar fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének biztosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.6. Előterjesztés a jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác stny. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírására (később kerül postázásra)

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.7. Előterjesztés s jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.8. Előterjesztés a jászberényi 3914 hrsz-ú, természetben Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatt található ingatlan ingyenes használatba adására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.9. Előterjesztés a jászberényi 3882/A/1, 3882/A/2, 3882/A/3 hrsz-ú, természetben Jászberény, Liliom u. 4. fsz. 1-3. sz. alatt található ingatlanok ingyenes használatba adására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.10. Előterjesztés a jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

Interpelláció Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

Jászberény, 2019. január 9.

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

Összesen 14 napirendi pont