Összesen 3441174 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.06.12.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 53 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                      7/2019. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 12-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

2.2. Beszámoló a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről

 

Előadó: Tóth Mónika intézményvezető

 

 

2.3. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének 2018/2019. évi szakmai tevékenységéről

 

Előadó: Beszteri Éva intézményvezető

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetői pályázat elbírálására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.2. Előterjesztés a Jászberény Városi Bölcsőde és Védőnői Szolgálat alapító okiratának módosítására

 

Előadó: Tóth Mónika intézményvezető

 

 

3.3. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

 

Előadó: Tóth Mónika intézményvezető

 

 

3.4. Előterjesztés a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.5. Előterjesztés kiegyensúlyozott tájékoztatást segítő média-munkacsoport megalakítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.6. Előterjesztés Országzászló emlékmű állításával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés a jászberényi 5155 hrsz-ú, természetben Jászberény, Kossuth Lajos utca 58. szám alatt található ingatlan bérbeadására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.8. Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.9. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.10. Előterjesztés Jászberény, 072/34, 072/35 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

 

3.11. Előterjesztés a jászberényi 9392/10 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.12. Előterjesztés a jászberényi 2632/1 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.13. Előterjesztés jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.14. Előterjesztés a "Jászberény, Magyar és Vásárhelyi utcák által határolt területrész közmű- és úthálózat kivitelezése" tárgyú projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

 

Interpelláció

 

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2019. június 5.

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 21 napirendi pont