Összesen 3391904 látogató
Összesen 6727 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.05.15.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 168 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                      6/2019. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 15-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról

 

Előadók: dr. Tóth Péter, r. ezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

 

 

2.2. Beszámoló Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2018. évi időarányos megvalósulásáról

 

Előadók: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

2.3. Beszámoló a Folklór Kulturális Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

2.4. Beszámoló a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Hortiné Dr. Bathó Edit, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány

   kuratóriumának elnöke

 

 

2.5. Beszámoló a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról

 

              Előadó: Bernhardt András, a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány

                            kuratóriumának elnöke

 

 

2.6. Beszámoló a 2018. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról

 

Előadók:      Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője

                       Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.2. Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Tájékoztató a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Előadók: Nagy Beatrix, a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője

    Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda

    vezetője

 

 

3.5. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.6. Előterjesztés Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemények kialakítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

 

 

3.7. Előterjesztés a Bercsényi Miklós Általános Iskola intézményvezetői pályázatához önkormányzati vélemény kialakítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.8. Előterjesztés a jászberényi VI. számú fogorvosi körzet ellátására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.9. Előterjesztés fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.10. Előterjesztés háziorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.11. Előterjesztés "Tehetséget 2000-re!" Alapítvány támogatására

 

Előadó: Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

 

 

3.12. Előterjesztés Alapítványok támogatására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.13. Előterjesztés a Nemzeti Ovi- Sport Programban való részvétel céljából pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.14. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló - Sün Sámuel Óvoda fejlesztését célzó - pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.15.  Előterjesztés a TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú, "Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben" című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.16. Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására és a 120/2019. (IV. 10.) határozat módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.17. Előterjesztés a jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.18. Előterjesztés Ideiglenes parkolók bérleti díjához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.19. Előterjesztés költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.20. Előterjesztés jászberényi 9392/10 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.21. Előterjesztés jászberényi 2632/1 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.22. Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. által a LEHEL strand és uszodában végrehajtott fejlesztésekkel létrehozott tárgyi eszközök megvételére és fedezet biztosítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú terület haszonkölcsönbe adására és társasházi tulajdonú részterület ingyenes használatba vételére (később kerül postázásra)

 

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3.24. Előterjesztés a jászfelsőszentgyörgyi 127 hrsz-ú önkormányzati bérlakás funkciójának megszüntetésére, bérlakás-állományból történő kivonására, vételárának megállapítására és az értékesítési eljárás meghatározására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.25. Előterjesztés "Jászberény egészségügyéért" felsőoktatási ösztöndíj alapításáról és a támogatás szabályainak rendeletben történő elfogadásáról

 

Előadók: Balogh Béla önkormányzati képviselő

             Bobák Zsolt önkormányzati képviselő

    Budai Lóránt önkormányzati képviselő

    Dr. Gedei József önkormányzati képviselő

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2019. május 8.

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 33 napirendi pont