Összesen 3438896 látogató
Összesen 6796 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Jászberény Város Önkormányzat rendes Képviselő-tesületi ülésére 2019.09.11.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 78 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                    10/2019. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 11-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról

 

Előadó: Dr. Pap Magdolna, a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

1.4. Tájékoztató Jászberény Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának időarányos végrehajtásáról

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

1.5. Tájékoztató az Ifjúsági Munkacsoport tevékenységéről

 

Előadó: Balog Donát, az Ifjúsági Munkacsoport elnöke

 

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról 

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.2. Előterjesztés a "Jászberény Város egészségügyéért" ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek a 759 és a 760/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosítási folyamatának a lezárására

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.4. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet I. féléves módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.6. Előterjesztés a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadók:        Dr. Szabó Tamás polgármester

             Dr. Gottdiener Lajos jegyző     

 

 

3.7. Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására

 

Előadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató

 

 

 

 

3.8. Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására

 

Előadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató

 

 

3.9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő csatlakozására

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.10. Előterjesztés a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.11. Előterjesztés a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

3.12. Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Tóth Mónika, Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői

  Szolgálat vezetője

 

 

3.13. Előterjesztés Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Beszteri Éva, Jászberény Város Óvodai Intézmény vezetője

 

 

3.14. Előterjesztés a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Nagy Beatrix, Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője

 

 

3. 15. Előterjesztés a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Bozóki Jánosné, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetője

 

 

3.16. Előterjesztés a Jász Múzeum Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Hortiné Dr. Bathó Edit, Jász Múzeum igazgatója

 

 

3.17. Előterjesztés a kóbor kutyák és macskák ivartalanításában közreműködő alapítványok támogatására

 

Előadó: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

 

3.18. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány támogatására

 

Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.19. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és a "Helyet!" Alapítvány támogatására

 

Előadók: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.20. Előterjesztés a jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.21. Előterjesztés a jászberényi 9392/10 hrsz-ú ingatlan értékesítésére ingatlancsere jogcímen kiírt zártkörű pályázat elbírálására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.22. Előterjesztés a jászberényi 030/1, 0335/8, 0630/5, 0828/9, 7770/1 és 7770/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok csere útján történő megszerzésére (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.23. Előterjesztés a jászberényi 4125 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.24. Előterjesztés költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.25. Előterjesztés a "Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által" című projekt TOP-1.2.1-15 jelű felhívásra történő benyújtására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.26. Előterjesztés a "Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény alapszolgáltatási infrastruktúrájának bővítése" című projekt TOP-4.2.1-15 jelű felhívásra történő benyújtására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3. 27. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, "Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben" című projekt megvalósítása során, a "Városi Piac rekonstrukciója" tárgyú kivitelezéshez szükséges többletforrás biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.28. Előterjesztés a Jászberény város településrendezési eszközei 0334/5 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló részterületének módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárására, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.29. Előterjesztés a jászberényi 3922/1/A/20 hrsz-ú, természetben Jászberény, Fürdő u. 2. II/1. szám alatt található ingatlan - bérlő részére történő - értékesítésre

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.30. Előterjesztés a 31122. jelű Portelki bekötő út felújításához kapcsolódó ingó vagyon ingyenes tulajdonba adására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2019. szeptember 4.

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 35 napirendi pont