Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Felszólaló

Önkormányzati TV hírek -

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 726 hozzászólás
Találatok
351 db
375 db
1.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

2.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.02.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024.02.21.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Kiskőrös város 2024. évi költségvetése

3. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

4. alapítói hatáskörök gyakorlása a Kőröskom NONPROFIT Kft.-nél

5. A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL VÁROSMARKETING ÉS A TURIZMUSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN KÖTÖTT SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

6. A fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása tárgyában megkötött ellátási szerződés módosítása

7. A Sorsfordító Szolgáltató Központtal ellátási szerződés megkötése támogató szolgáltatás biztosítására

8. 2024. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS

9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

10. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA HÁZIRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

11. BESZÁMOLÓ A VÁROS 2023. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

12. A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁT RÉSZLETEZŐ MUNKATERVE

13. A 2024/2025-öS ÓVODAI NEVELÉSI ÉV BEIRATKOZÁSI RENDJÉNEK ÉS AZ ÓVODAI FELVÉTELI KÖRZETEKNEK A MEGHATÁROZÁSA

17. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁLTALÁNOS ELÁRÁS)

18. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS)

19. A KISKŐRÖS, POZSONYI U. 2. SZÁM ALATTI INGATLAN MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATBA ADÁSA A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. RÉSZÉRE

20. A KISKŐRÖS ÉS AKASZTÓ KÖZÖTT MEGVALÓSULT KERÉKPÁRÚT TÉRÍTÉSMENTES ÁTVÉTELE

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2024.02.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.)Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására

17.)Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló 34101 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1077 Budapest, Király utca 49. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása tárgyában kiírt versenyeztetési eljárás eredményéről

18.)Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló 34539/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1072 Budapest, Rákóczi út 28. szám alatt lévő, 34326/0/A/24 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1074 Budapest, Dob utca 51. szám alatt lévő, 33689/0/A/14 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1077 Budapest, Wesselényi utca 49. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése és versenyeztetés útján történő bérbeadása tárgyában

5.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) A Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása és a 192/2022. (IX.20.) számú közgyűlési határozat visszavonása

6.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év költségvetéséről I.-olvasat

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

7.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

13. Napirendi pont

8.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének ülése 2024.02.14.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása

16 Pistály - önálló indítvány

18 Akkumulátorgyár - önálló

29 Gördülő járda és aszfalt

30 Közvilágítás fejlesztés ütemezése

38 Beruházsási

39 Egyebek

9.
Törökbálint Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság ülése 2024.02.12.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

11 Lakásrendelet felülvizsgálata

12 2024. évi költségvetés elfogadása

10.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2024.02.08.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

4 Sport Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

10 HÉSZ módosítás elfogadása (általános eljárás)

13 Gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjainak felülvizsgálata

17 Gördülő járdaépítési és aszfaltozási terv elfogadása

18 Közvilágítás fejlesztés

19 INNOVA-PRO Kft. szerződésének módosítása

22 DEPO zebra - önálló indítvány

25 Beruházási beszámoló

26 Egyebek

11.
Törökbálint Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése 2024.02.07.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

2 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása

5 HÉSZ-módosítás

15 Innova-Pro Kft. szerződés-módosítás

16 Dulácska-völgy természetvédelmi terület - önálló indítvány

17 Akkumulátorgyárak elutasítása - önálló indítvány

18 Közvilágítás fejlesztése

19 Pistály víziközmű-társulati beruházások feladat-ütemezése

20 Gördülő járdaépítés

22 DEPO zebra

12.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2024.02.01.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

12. 2024. évi rendezvényterv

15. Túrkeve Város 2024. évi költségvetésének jóváhagyásáról.

25. Tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáró

13.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

14.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
45 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év bevételi és kiadási adatainak megismeréséről és döntések meghozataláról

4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2024 (….) önkormányzati rendelet megalkotására.

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2024. évi célfeladat meghatározására

7. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozás biztosításáról

8. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére a 2023.évre meghatározott célfeladatok teljesítésének értékelése és a 2024.évi célfeladatok meghatározásáról

13. Előterjesztés a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötött Használati megállapodás módosítására

14. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között 2024. évre vonatkozó feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

15. Előterjesztés a Pomáz, belterület 938/13 helyrajzi számú kivett, helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

16. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a 2024. évi tavaszi és nyári zárva tartás elfogadására

17. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2024. évi beiratkozási időpontjának meghatározására

18. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének elfogadása

19. Előterjesztés a 2024/2025. tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

21. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítésére

22. Előterjesztés Telepítési Tanulmányterv készítését igénylő HÉSZ módosításokra

23. Előterjesztés a 2024. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

15.
Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülése 2024.01.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

16.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

8. Napirendi pont

17.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.01.25.
Videófelvétel
19 felszólalás db
18.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1 parkolási rendelet módosítás.

3 Értéktár BIzottság 2023. évi tevékenységének beszámolója.

4 Sportcentrum Kft-vel kapcsolatos döntések.

5 településkép védelmérol szóló rendeletésnek módosítására vonat$ei16.

19.
Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.01.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Beszámoló a 2023. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

5. Eloterjesztés a települési támogatásról szóló 4/2015. (II. 16

20.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének ülése 2024.01.24.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel
21.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024.01.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. A 2023. évi költségvetés módosítása

6. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

7. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

8. ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE

9. TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA a KőrösSZOLG Kft. RÉSZÉRE

10. INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

22.
Törökbálint Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság együttes ülése 2024.01.24.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Törökbálint Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság együttes ülése

23.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2024.01.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

13.) Javaslat a ?TOP Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program? cí

14.) Döntés az EÉSZ módosításához szükséges környezeti vizsgálat

15.) Döntés a 2024. évi húsvéti ajándékutalványok beszerzésérol

24.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

20.) A PÉSZ 2023. évi 4. számú módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása és településrendezési szerződések megkötése

25.
Törökbálint Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság ülése 2024.01.15.
Videófelvétel
24 felszólalás db
26.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.01.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

27.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.12.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Településrendezési terv szabályozási vonalainak felülvizsgálata

28.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2023.12.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Túrkeve Város Településszerkezeti terv (új településrendezés

29.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének rendkívüli ülése 2023.12.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2 Szabályozási vonalak felülvizsgálata

30.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

4. Pomáz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

5. Előterjesztés a költségvetést megalapozó díjak felülvizsgálatára

6. Előterjesztés Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló kiegészített Jelentés megismeréséről és jóváhagyásáról

7. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalnak helyt adó épületek, valamint a Gyermekorvosi Rendelő takarítási feladatainak ellátására

8. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ státuszbővítésére

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi Munkatervének jóváhagyására

10. Előterjesztés a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés módosítására

11. Tájékoztatás a 2023-ik évi beruházások időarányos helyzetéről

13. Egyéni képviselői indítvány a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. székhely épületének homlokzati felújításának támogatására

14. Sürgősségi: Zenekastély Kft. feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

31.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Túrkevei Helyi Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról szólh˜ƒ

32.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1./ Újbuda Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete

2./ 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

3./ Budapest XI. kerület, Balatoni út – MÁV vasútvonal – Partfutó utca – villamosvonal által határolt terület kerületi építési szabályzata

10./ A Környezetvédelmi Program 2024. évi Intézkedési terve

14./ A felülvizsgált Köznevelési Koncepció 2023. évi elfogadása

33.
Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.12.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

10. Eloterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi fo

12. Eloterjesztés a közterületek rendeltetéstol eltéro használat

16. Eloterjesztés gyermekek átmeneti otthoni ellátására.

18. Eloterjesztés a TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú - Helyi humán

34.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.12.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

16.Közmeghallgatás..

35.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének ülése 2023.12.13.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

2 OMI Kft-vel kötött szerződések hosszabbítása

3 Alsóerdősor utcai sportpálya bérleti díj

8 Szocrendelet módosítása

10 Zajvédelmi rendelet

13 Lakásrendelet

16 Intézmények energiafüggetlenítése

23 Munakterv

30 Best-Apartman Kft-vel folytatott tárgyalások

31 Budaörs állom lehatárolási terv

33 3335/1 hrsz logisztikai csarnok

34 Kisfaludy utca - Önálló Turai Tamás

37 Diósdi út szervízút - Önálló Szőke Péter

36.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023.12.13.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FELADATAINAK ÉS LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

3. A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉNEK, ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

4. A 2024. évi városi ünnepségek ÉS rendezvények

7. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT-NÉL

8. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT-NÉL

9. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSA

12. SZÉKHELYHASZNÁLAT LÉTESÍTÉSE A KISKŐRÖS, LIGET U. 20. FÖLDSZINT 1. SZÁM ALATTI INGATLANBAN

13. A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTFEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLANRÉSZ TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

14. A KISKŐRÖS, RÁKÓCZI F. UTCA 106. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

15. A KISKŐRÖS, SAFÁRI J. UTCA 2. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

16. KUNSÁG-HALAS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. –BEN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ VISSZTERHES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

17. HORVÁTH TIBOR LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

18. JAKAB ESZMERALDA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

19. JAKAB GINA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

20. KULCSÁR MADLEN LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

21. KUNHEGYESI BORBÁLA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

22. VIRÁG TÍMEA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

37.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.12.12.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3./ A Siófok Város Önkormányzata által finanszírozott és a Kálmá

4./ Petrof zongora felújítása és a Kálmán Imre Muvelodési Közpon

13./ Javaslat a Képviselo-testület 366/2023. (X.26.) és 396/2023

38.
Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel
39.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
49 felszólalás db
Videófelvétel

1 Napirend elfogadása

2 Helyi közösségi közlekedés szerződés hosszabbítás

3 Alsóerdősor utcában forgalomkorlátozó oszlopok telepítésére

12 Szociális rendelet módosítása

13 Lakásrendelet módosítása

14 3301/3 hrsz felajánlása

15 Intézmények energiafüggetlenítésével kapcsolatos beruházásokra javaslat

16 Best-Apartman Kft-vel folytatott tárgyalások eredménye

17 Több részterületre vonatkozó HÉSZ módosítás véleményezési eljárás

19 Zajvédelmi rendelet

20 Javaslat elhagyott hulladék felszámolásáról szóló rendelet megalkotására

21 Alsóerdősor utcai sportpálya bérleti díj struktúrájára

24 Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

30 Városba vezető utakon településkapuk kialakítása

32 Budaörs álloomás - Törökbálint elágazás vonalszakasz lehatárolási tervek véleményezése

41 Beruházási beszámoló

40.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Testületi ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
21 felszólalás db
41.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
51 felszólalás db
Videófelvétel

6 Eloterjesztés Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módosíti;

8 Eloterjesztés a ?Tanulás és közösségfejlesztés ? komplex humáni;`15. Napirendi pont

12 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapci;`14. Napirendi pont

13 Eloterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéni

14 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Nonprofit Kft-vel kapcsoi;

16 Eloterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosi

17 Eloterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 20

18 Eloterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések

19 Eloterjesztés a SZOLLAK Kft-vel kapcsolatos döntések meghozati

20 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt.-vel köi

25 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dön

26 Eloterjesztés a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási

27. Napirendi pont

29 Eloterjesztés a Csáklya úti híd megvalósítása érdekében Szolni

30 Eloterjesztés ?Szolnok Város településrendezési eszközeinek

33 Eloterjesztés a 32-es foút fejlesztésével kapcsolatos intézke

42.
Törökbálint Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése 2023.12.06.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

2 Javaslat Meredek u.

3 javaslat a helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében...

4 1477/51 hrsz ingatlan

5 Alsóerdősor utca forgalomkorl.

9 zajvédelmi rendelet

10 Pesticide csatl. feltételeinek biztosítása

11 Hulladék rendelet

13 /3301/3 hrsz

16 védett övezet rendelet felülv.

17 HÉSZ mód.

18 Munkaterv elf.

21 Kisfaludy utca problémáinak rendezése

43.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.12.06.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Javaslat a rendorségi túlszolgálat finanszírozására, 2024.

2.) Javaslat Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkormá

4.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkor

6.) Javaslat az Erzsébetváros Önkormányzata területén található

8.) Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ést

15.) Javaslat az Örkény Színház 2024. évi támogatására.

20.) Tulajdonosi döntés az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkod

22.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bé

24.) Interpellációk, képviseloi kérdések.

44.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.05.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) A Pécsi Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala

13.) Ingatlancsere-szerződés megkötése a PVH Zrt.-vel

45.
Törökbálint Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság ülése 2023.12.04.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1 lakások rendelet módosítása

2 Alsóerdősor utcai sportpálya

6 2023. évi költségvetésről szóló rend. mód.

14 Egyebek

46.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról II. forduló

TOP-3.1.3- Helyi humán fejlesztések pályázatról

47.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

27. Egyebek.

48.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

49.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

4./ A Galerius Fürdo építési beruházás generálkivitelezojének ki

5./ A nagyberényi K6 jelu Veronika-kút jövobeni hasznosításának

7./ Döntés az önkormányzati tulajdonú siófoki 6741 hrsz.-ú

8./ A Civil Ház 2023. évi muködésérol szóló beszámolójának elfog

50.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.11.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2./ Budapest XI. kerület Kelenföld, Albertfalva és Őrmező egyes területeire változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítása

3./ Rendeletalkotás költségvetési szerv alapításáról és a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú NKft. megszüntetéséről

4./ A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

7./ Az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása

9./ A gyermekétkeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

13./ Döntés Újbuda Önkormányzata rövidtávú egészségügyi feladattervéről

51.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.11.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Túrkeve Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2006.(VIII.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálata („új településrendezési eszközök”) kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárására

10. A Túrkeve, Petofi tér 1. szám alatt lévo Polgármesteri Hivat

52.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023.11.22.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

4. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZERKEZETI TERV) MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉBEN

5. KISKŐRÖS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 18/2015. (IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

6. Beszámoló az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről

11. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT. -NÉL

12. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEA KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL VÁROSMARKETING ÉS A TURIZMUSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

13. A KISKŐRÖS, SAFÁRI UTCA 2. SZÁM ALATTI INGATLAN ÁTMINŐSÍTÉSE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

14. A KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR TÉR 3. SZÁM ALATTI 3093/A/53 ÉS A 3093/A/54 HRSZ-Ú IRODAHELYISÉG ADÁSVÉTELE

15. A KISKŐRÖS, KOSSUTH LAJOS ÚT 25. SZÁM ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

54.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének rendkívüli ülése 2023.11.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének rendkívüli ülése

55.
Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.11.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4. Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi gazdáls}

56.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.11.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

21.) Javaslat a Budapest VII. kerület, Rottenbiller utca 35. szá.

24.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bé.

25.) Tulajdonosi döntés az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkod.

26.) Tulajdonosi döntés a Budapest, VII. kerület Király u. 25-27.

57.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2023.11.02.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Szociális intézmény létrehozása.

58.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
45 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. rendkívüli javítási felújítási kérelmének megtárgyalására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft-nek az Önkormányzattal szemben szállítói tartozás jogcímén fennálló tartozás fizetési kötelezettségének megtárgyalására

19. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló szerződés megkötéséhez biztostó társaság versenyeztetést követő kiválasztására

5. Előterjesztés pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII törvény szerinti Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde pedagógusainak bérrendezéséhez finanszírozás biztosítására

6. Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2022/2023. évi munkájáról

7. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a 2022. évi téli zárva tartás elfogadására

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződést kiegészítő Eszközátadási Szerződés jóváhagyására

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalnak helyt adó épületek, valamint a Gyermekorvosi Rendelő takarítási feladatainak ellátására

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a síkosságmentesítési feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyására

12. Előterjesztés a pomázi Műjégpálya felállítására és tárgyi ingatlan hasznosítására

13. Előterjesztés a pomázi piac és vásár működéséről és üzemeltetéséről szóló döntés meghozatalára

14. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és a Váci tankerületi Központ között létrejött használati megállapodás módosítására

17. Előterjesztés a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. módosítására

18. Előterjesztés a Klisováci elkerítés rendezésére vonatkozó előzetes testületi véleménykérésre

20. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

21. Előterjesztés a Pomázi Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítására

23. Képviselői kérdések

59.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Páty és Biatorbágy között tervezett kerékpárút c. nyomvonalával és területével kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

60.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

7. Vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek nyitva tartásával kapcsol

8. A Gyógyfürdo Nonprofit Közhasznú Kft. kezelésében lévo Termá

12. Egyes önkormányzati tulajodonú ingatlanok elidegenítése tárg

61.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

1./ A Rendorkapitányság beszámolója a 2023. évi turisztikai idén

2./ Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendorkapitányság 2023ˆ

3./ Kálmán Imre Muvelodési Központ 2023. évi idegenforgalmi szez

4./ 2023. évi idegenforgalmi szezon értékelése.

6./ A Városi Képtár képeinek kulturális értékbemutatás (album, kˆ

7./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum ˆ

8./ A Siófoki Nagystrandon Mobil jégpálya létesítése és üzemelte

22./ Blüthner zongora értékesítése, Petrof zongora felújítása.

25./ Együttmuködés kulturális szolgáltatások biztosításáról. Napirendi pont

62.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

8 Eloterjesztés Szolnok város helyi parkolási rendjérol szóló 17

19 Eloterjesztés a Szandaszolosi Tanoda feladatellátására vonatk

20 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek mó

22 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

63.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesz

13.Eloterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felúj

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

64.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése - az első 10 percben hanghiba tapasztalható 2023.10.25.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól

3. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

7. A Kiskőrösi Óvodák munkatervének véleményezése

9. A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

10. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

11. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

12. ESZKÖZÖK, BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK SELEJTEZÉSE

14. DÖNTÉS AZ FBH-NP KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., DUNA-TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.-BE TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSA TÁRGYÁBAN

15. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS DR. MEZEI TÍMEA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ FOGORVOS RÉSZÉRE A KISKŐRÖS, ÁRPÁD U. 8. SZÁM ALATTI FOGORVOSI RENDELŐ SZÉKHELYKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁHOZ

16. LAKÁS BÉRBEADÁSA DR. MEZEI TÍMEA RÉSZÉRE

17. LAKÁS BÉRBEADÁSA CHUDI BARBARA RÉSZÉRE

65.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének ülése 2023.10.25.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

1 Napirend elfogadása

2 A költségvetés háromnegyedéves állásról tájékoztató

14 Városközpont HÉSZ módosítás

15 Tájékoztató az iskolajáratok tapasztalatairól

16 Tájékoztató az iskolai buszjáratok tapasztalatairól

18 Képviselői önálló indítvány - buszmegállók

29 Törökbálint 500/1 hrsz - sürgősségi

30 ÉTV gazdálkodása

36 Egyebek

66.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.10.19.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

2 ÉTV várható gazdasági helyzete

4 Aszparágusz utca műszaki megoldásai

5 Sport Kft. céltartalék soron szereplő összeg felszabadítása

6 Városközpont területére vonatkozó HÉSZ módosítás előkészítése

8 Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről és a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára - 1. olvasat

15 Vagyonrendelet módosítása

17 Költségvetés háromnegyedéves állása

18 Iskolabusz vonalán autóbuszmegállók kiépítése (képviselői indítvány)

23 Pusztaszer köz hasznosítása, területhasználati kérelem

24 Tartalékok felhasználása

26 Beruházási beszámoló

27 Egyebek

67.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.10.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

68.
Törökbálint Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése 2023.10.18.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1 ÉTV Kft

3 iskolai buszjáratok

15 Aszparágusz utca

16 költségvetési rend mód

17 iskolabusz - megálló

18 Kinizsi

69.
Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.10.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Interpelláció,Felvilágosítás kérés,Napirenden kívüli felszólalás

70.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat rendkívüli Testületi ülése 2023.10.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

71.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.10.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

20.) Tulajdonosi döntés Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetvá

24.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bé

72.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.10.17.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

73.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

74.
Törökbálint Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság ülése 2023.10.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1óvodák beszámolója

8 költségvetés

75.
Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülése 2023.10.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

76.
Szigethalom Önkormányzat Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság ülése 2023.10.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Négyszínvirág óvoda szakmai beszámolója 2022-2023 nevelési évről

77.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének rendkívüli ülése 2023.10.09.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tiltakozás a volt téglagyár területének rozsdaövezeti akcióterületté kijelölése ellen

78.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatása 2023.10.05.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatása

79.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1./ Siófok Város Csicsergo Bölcsodéje 2022/2023. gondozási-nevelˆ?

5./ A Siófoki Napsugár Óvoda 2023/2024-es nevelési évre szóló Muˆ

10./ A Balaton-parti Kft. auditálása.

20./ A DRV Zrt. tulajdonát képezo siófoki 7452/2 hrsz-ú, ?kivet

31./ Lakások hasznosítása.

80.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése

81.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

20. Napirendi pont

82.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dönt

4 Beszámoló a Szolnoki Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány 2022. é

7 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek mód

8 Eloterjesztés ?Szolnok város településrendezési eszközeinek mó

10 Eloterjesztés a Szolnok, Szandaszolosi Tanoda feladatainak el

83.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézménye és a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. közötti bérleti szerződés meghosszabbításáról

18.Előterjesztés önkormányzati követelésről történő lemondásról

19.Előterjesztés a Fő téri pavilonok és környezetük rendezéséről

84.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése (A felvétel első 8 percében csak hangfelvétel hallható ) 2023.09.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirend Állásfoglalás kialakításáról a túrkevei 532/3 hrsz-ú. Napirendi pont

85.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának módosítására

10. Előterjesztés a városi kitüntetések készítésére vonatkozó Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági kezdeményezés támogatására

11. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. olvasat)

12. Előterjesztés az Union Biztosító Zrt. és Pomáz Város Önkormányzata között fennálló, 2013. január 1. napján létrejött, 81453123 kötvényszámú vagyonbiztosítási szerződés felmondására

13. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására

14. Előterjesztés a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

15. Előterjesztés a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírás feltételrendszerének meghatározására

16. A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

17. Előterjesztés „Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2023-2025” jóváhagyására

18. Előterjesztés a 158/2020 (IX. 24) önkormányzati határozat módosításáról

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

20. Előterjesztés a Pomáz, Tölgyfa utca (9865/1 hrsz.) forgalmi rendjéről szóló döntés meghozatalára

21. Képviselői kérdések

86.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.09.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

23. Napirendi pont

87.
Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.09.20.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A) Eloterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévo hasznosításraÔ¦ú14. Napirendi pont

10. Eloterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi kölÔ¦ú14. Napirendi pont

11. Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi gazdáÔ¦ú14. Napirendi pont

88.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023.09.20.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

2.Beszámoló a petőfi szülőház és emlékmúzeum tevékenységéről

3.BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI ÓVODÁK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

4.EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE AZ OLASZORSZÁGI NOTO TELEPÜLÉSSEL

5.KISKŐRÖS-ERDŐTELEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

6.AJÁNLATKÉRÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

7.A 2. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése tárgyú 97/2023.számú Képviselő-testületi határozat módosítása

8.A 3. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE TÁRGYÚ 60/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

9.CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2024. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

11.KISKŐRÖS vÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSI FOLYAMATÁBAN A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LEZÁRÁSA

12.Kiskőrös Város Településrendezési terve (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosításának előkészítése

13.KUNSÁG-HALAS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. –BEN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ ÁTMINŐSÍTÉSE

14.KUNSÁG-HALAS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. –BEN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ VISSZTERHES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

15.DÖME GÉZA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

16.HORVÁTH-MUCSI ANNAMÁRIA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

89.
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-Testületének ülése 2023.09.20.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5 Iskolai buszjáratok szerződés módosítás

6 HÉSZ-módosítás véleményezési dokumentációja

12 Bursa

25 Vízkárelhárítás

36 Sürgősségi aszfalt

41 Alsóerdősor utcai sportpálya bérletidíj

50 Beruházási beszámoló

52. Napirendi pont

90.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.09.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló kihasználatlan üres telkek és egyéb ingatlanok értékesítésére kiírt árverési eljárások eredményének kihirdetése tárgyában

Tulajdonosi döntés az Erzsébetvárosi Szolgáltató Nonprofit Kft-nek az EVIN Nonprofit Zrt-be történő beolvadása tárgyában

Interpellációk, képviselői kérdések

91.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.09.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

92.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Gyükés városrészében építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása(jelzem, hogy a rendelet tervezet melléklete tartalmilag változott, az érintett telkek száma lényegesen csökkent,kiosztásra került a pontosított rendelet tervezet szövege és indokolása)

93.
Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülése 2023.09.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

94.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.09.14.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

2 Általános tájékoztató az önkormányzat 2023. évi közbeszerzéseiről

3 A jóléti tó fenntartási terve

5 Tájékoztató a görpark kivitelezésének I. ütemével kapcsolatban történtekről

6 2024-2038. évre szóló gördülő fejlesztési terv

7 Javaslat az iskolabusz járat szerződés módosítására

10 Javaslat az Óvoda utcai lakások hasznosításáról szóló határozat módosítására

11 Több részterületre vonatkozó HÉSZ módosítással kapcsolatos államigazgatási és partnerségi véleményezés ismertetése

15 Tájékoztató a vegyszermenets gyomirtás elvégzésének lehetőségeiről

16 Javaslat az Alsóerdősor utcai sportpálya tervezett bérletidíj struktúrájára

17 Tájékoztató az energetikai audit végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokról

19 Tájékoztató a Zimándy iskola játszóudvar rehabiltiációjáról

20 Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

22 Kamerarendelet felülvizsgálata

34 Nádasdy-Bornemissza csapadékvíz elvezető csatorna megépítése

38 Gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele - képviselői javaslatok

95.
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.09.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

96.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.09.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj adományozása

12. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának és munkarendjének módosítása

97.
Törökbálint Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése 2023.09.13.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

5 Jóléti tó fenntartási terve

7 GFT elfogadása

8 Vízkárelhárítási feladatok ütemezési táblázatának aktualizálása

9 A 88-as busz útvonalának módosítása

10 A Családi park koncepcióhoz kapcsolódó kérelem ismertetése

13 Nádasdy-Bornemissza utca csapadékvíz elvezető építéséval kapcsolatos megállapodás jóváhagyására

18 Az Alsóerdősor utca közlekedési helyzetének további rendezése

21 A Törökbálinti Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejének módosítása

98.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötA

18.Vis maior támogatás igénylése..

33.Közmeghallgatás..

99.
Törökbálint Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság ülése 2023.09.11.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

2 Gyermekjóléti és gyermevédelmi feladatok körében felmerült kérdések

4 Beszámoló a civil koncepció intézkedési tervének megvalósulásáról

6 Törökbálinti Cantabile Kórus támogatási kérelme

7 Javaslat az Óvoda utcai lakások hasznosításáról szóló határozat módosítása

8 Javaslat az Alsóerdősor utcai sportpálya tervezett bérletidíj struktúrájára

9 A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

12 Javaslat a törökbálinti székhelyű iskolák felvételi körzetének véleményezésére

17 Beszámoló a 2023. évi nyári gyermekfelügyelet ellátásáról

100.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

101.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

20./ Tájékoztatás a siófoki székhelyu háziorvosi, házi gyermekor

102.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

35./ Egyebek.

103.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.01.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

35./ Civil ház üzemeltetése tárgyában ingyenes használati és feladat ellátási szerződés megkötése

104.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése és Közmeghallgatása 2022.11.09.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Környezetvédelem, köztisztaság, hulladékgazdálkodás.

Településüzemeltetés és közbiztonság (közvilágítás, közutak,

Humánszolgáltatások (egészségügy, szociális, gyermekjóléti,

Településfejlesztés, beruházások.

Frankhegyi kérdések.

Egyéb.

105.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3./Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum k

13./Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról VEMAFI KC részére

27./A 102/2020. (VII.16.) önkormányzati határozatra, valamint mu

106.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7./A Termofok-Sió Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása.

107.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

29./Döntés a siófoki 9900/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló 6597/1134?!11.

108.
Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.11.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

109.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2020. évi tevékenységéről

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel Fenntartói megállapodás és közszolgáltatási szerződés megkötésére

110.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztása

A „Hirdi Közösségi Ház fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

111.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.07.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Az Aldi Telepítési tanulmánytervéről

112.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.06.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

113.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. éviköltségvetése

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartottintézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtószociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása

114.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről: vázlatterv benyújtásáról

Hatályos településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetési lezárása

Változtatási tilalom elrendelése a Schulteisz-kanyar területére

A LIMITLESS PARK telepítési tanulmánytervéről

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről

A Biatorbágy, 9554/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

115.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti városüzemeltetési közfeladat-ellátási szerződés módosítása

Hozzájárulás a PÉTÁV Kft. KEHOP-5.3.1-17 "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" projektje keretösszegének módosításához

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2021-2023. évekre

116.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülés 2020.01.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város lntegrált Területi Programjának módosítása

117.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosításáról

118.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Videófelvétel
30 felszólalás db
119.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

A „Carhivum” Telepítési Tanulmánytervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi rendezvénytervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről

120.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2019.11.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9. Innovációs Biztos megválasztása

121.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

122.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, az Antenna Hungária Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról

123.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

124.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

125.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról

Igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról szóló pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről

A Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti ingatlan átalakítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére – koncepció terv elfogadásáról, engedélyes és kiviteli tervek megrendeléséről

126.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.06.27.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Beszámoló „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány 2018. évi tevékenységéről

Beszámoló a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztés a Szolnoki Gyermek - és Ifjúsági Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a CLLD program keretében „SzolnOK-e – Városkártya rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

Előterjesztés a Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása című pályázat benyújtására

Előterjesztés az Országos Futópálya-építési Programban való részvételre és a pályázat benyújtására

Előterjesztés alapítvány támogatására

127.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Településrendezési Szerződésekről

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására készült, M1 autópálya fejlesztését célzó telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről

128.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.05.30.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

11. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

24. Napirendi pont

27. Napirendi pont

129.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Ifjúság támogatási lehetőségekről

130.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.04.25.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

4.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

5.Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének megbízására

6.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek megbízására

7.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

8.Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

9.Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

10.Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

11.Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

12.Előterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti, Zöld Ház társasház 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2019. évi üzemeltetési terv elfogadására

13.Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

14.Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára

15.Előterjesztés belterületi infrastruktúra és zöldterületek fejlesztésével összefüggő intézkedésekre

21.Beszámoló a városmarketing és turisztikai feladatok végrehajtásáról

25.Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló 57/2018. (III.14.) sz. közgyűlési határozat módosítására

27.Tájékoztató a 2018. évi bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól

28.Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

131.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.10.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

132.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.03.28.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés városüzemeltetési tárgyú döntések meghozatalára

8. Előterjesztés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

9. Előterjesztés az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatára, valamint 2019. évi cselekvési programja elfogadására

10. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

11. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Művészeti Egyesület között megkötendő megállapodásra

13.Előterjesztés területrendezés hatósági eljárás megindítására

14. Előterjesztés egyes földterületek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

133.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5./ Siófok város 2019. évi marketing stratégiája, I. féléves kölP;712. Napirendi pont

7./A Termofok-Sió Kft. 2019 üzleti évének likviditása. Napirendi pont

134.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.02.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

21. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

135.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.01.31.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

„Városüzemeltetés Szolnokon” című tájékoztató

Előterjesztés a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 235/2014. (X.22.) sz. közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a „Szolnok Város Jövője Közalapítvány” alapító okiratának módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi központi költségvetési támogatására vonatkozó támogatási szerződések jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Családok Átmeneti Otthona további fejlesztése megvalósításához szükséges közgyűlési döntés meghozatalára

Előterjesztés alapítványok támogatására

Előterjesztés a Szolgáltató Önkormányzati Díj pályázat benyújtására, a szolgáltatói önkormányzati kultúra fejlesztésére

Előterjesztés a Foglalkoztatás célú Non-profit Szervezet részére ingatlanok használatba adására

136.
Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának ülése 2019.01.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5.Behajtási engedély rendelet megalkotása

137.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi 2018.12.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5. Petőfi sétány biztonsági örzés elszámolása. Napirendi pont

138.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.12.13.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnok, Városmajor út 32. sz. alatti területtel kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztés CLLD program keretében SzolnOK-e - Városkártya rendszer fejlesztése munkacímű pályázat előkészítésére és benyújtására

139.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy 7724/62 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelméről

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötendő településrendezési szerződésről

140.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.11.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Építési Szabályzat és Szabályozási Terv önkormányzati rendelet módosítása

6. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (pótlólagos)

10. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. sportfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára

12. Előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt támogatása című projekt módosított költségvetésének elfogadására (pótlólagos)

13. Előterjesztés a Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése című projekt visszavonására és módosított műszaki tartalommal, Jó úton haladunk! - szolnoki utak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése címmel új pályázat benyújtására (pótlólagos)

141.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2018.10.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Településképi rendelet elfogadásáról

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

142.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.10.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés köznevelési intézmény magasabb vezetőjének megbízásához vélemény megadására

Előterjesztés "Szabályozási terv hibajavítása a Széchenyi városrész 8939/45 hrsz telkén" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

143.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.09.27.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések módosításáról

Torbágyi temető ravatalozójának rehabilitációjáról

HÉSZ felülvizsgálatának eljárási rendjéről

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal terveiről

Buszvárakozó helyek kialakításáról

A kátyúzási keret felhasználásáról

Völgyhíd TV stúdió elhelyezési kérelméről

144.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.09.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint 2018. évi támogatási szerződésének módosítására

145.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.12.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

146.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről II. – a vázlatterv elfogadásáról

147.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.19.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervről

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételrő

Dévay utcai óvoda tetőfelújításáról

148.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.07.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

149.
Szolnok MJV Önkormányzat Közgyűlésének rendkívüli ülése 2018.07.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése című projekt inítására

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

150.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Iskolaudvarokkal kapcsolatos kérdésekről

Óvodai státuszbővítéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy 4583 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról

151.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.06.28.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a “Szapáry Gyula-díj” alapítására

Beszámoló az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztés a “Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont/Közösségi Épület működtetésére megkötött szerződés módosítására

Előterjesztés iskola-egészségügyi ellátás vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázati kiírására

Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnok, Verseghy park 4. szám alatti ingatlan hasznosítására

Előterjesztés önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

152.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.05.31.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Tájékoztató a Szolnok TV Zrt. és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti kommunikációs együttműködési program felülvizsgálatáról

Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. részére önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére gépjármű használatba adására

Beszámoló az Újvárosi Humán Fejlesztési Programban végzett tevékenységekről

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. sportfejlesztéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztés a „Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I-III.” című projektek indítására

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

153.
Szigethalom Önkormányzat Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság ülése 2018.05.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4.Egyebek

154.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

155.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról

156.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.04.26.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés köznevelési intézmények magasabb vezetőinek megbízásához vélemény megadására

2.Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

17.Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” című projekt megvalósítására

23.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terveinek módosítására

24.Előterjesztés alapítványok támogatására

27.Beszámoló Szolnok város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

28.Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

29.Előterjesztés Szolnoki Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

30.Előterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti Zöld Ház társasház 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2018. évi üzemeltetési terv elfogadására

31.Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2018. évi üzleti terve, és 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására, továbbá a vásárok és piacok, valamint temetői létesítmények működtetéséről szóló beszámoló elfogadására

32.Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

33.Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

34. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

35.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

37.Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

38.Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

39.Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására, a közhasznúsági és hasznosítási szerződés módosítására, valamint a Városi Sportcsarnokot 2018. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására

40.Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

41.Beszámoló a Szolnok város részére ellátást nyújtó, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett, továbbá egyéb szociális intézmények szakmai munkájáról

43.Előterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai beszámolójának és munkatervének jóváhagyására

44.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-ellenes stratégiája és 2017. évi cselekvési programjának aktualizálására

45.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

157.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Településképi rendeletről, valamint a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletről

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatási pályázatainak lszámolásáról, valamint a 2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról

158.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db