Összesen 2708734 látogató
Összesen 4584 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.10.26.

Feltöltő : Kiskunmajsa 99 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

Az ülés várható időtartama: 2 óra

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2017. október 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

 

Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.    A helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

4.    Kiskunmajsa Város Önkorm. Képviselő-testületének ./2017. (..) önkorm. rend.-terv. Kiskunmajsa Város Önkorm. Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkor. rend. módosításáról

5.    "A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése" című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó módosítások, közbeszerzés elindítása

6.    "Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek" című pályázatról

7.    Férőhelyszám növelés a Ciróka Bölcsődében

8.    A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme könyvvásárlás tárgyában

9.    Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. részvényeinek értékesítése

10.  A NeoCons Plus Kft telephely engedélyezési bejegyzéssel kapcsolatos kérelme

11.  Fásítási program megvalósítása

12.  Tájékoztató a Kiskunmajsa, Kígyós 223. sz. ingatlan értékesítésével kapcsolatban

13.  A "Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás" tárgyú 194/2017. (VIII.31.) határozatban szereplő keretösszeg emelése

14.  A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról

15.  Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

16.  Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság létrehozása (zárt ülés)

17.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2017. október 20.

 

 

Ábrahám Fúrús András polgármester sk