Összesen 2736033 látogató
Összesen 4751 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.09.28.

Feltöltő : Kiskunmajsa 162 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

Az ülés várható időtartama: 2 óra

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2017. szeptember 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

 

Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról

 

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

3.    …./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól szóló  14/2017. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

4.    Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

5.    "A helyi identitás és kohézió erősítése" (TOP-5.3.1-16) elnevezésű benyújtása

 

6.    Pályázat benyújtása a "Népi építészeti emlékek helyreállítása" tárgyú felhívásra a kiskunmajsai Tájház vonatkozásában

 

7.    Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

 

8.    A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75 hrsz-ú terület megosztásából keletkező ingatlanok értékesítése

 

9.    A Mini Euro Ház Építőipari KFt. vételi ajánlata a Kiskunmajsa Kígyós  223.  sz.  ingatlannal kapcsolatban

 

10.  A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata a 0329/100 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

 

11.  8308/8. hrsz-ú erdő forgalomképtelen törzsvagyonná történő minősítésének vizsgálata

 

12.  Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása

 

13.  2017. évi várható iparűzési adóbevétel kiesés miatti tartalék csökkentés

 

14.  Kiskunmajsa Város Önkormányzata nyertes pályázatai saját forrás terhére megelőlegezett, pályázatok keretei között elszámolható előkészítési költségeinek tartalékba helyezése

 

15.  Törvénymódosítás kezdeményezése

 

16.  Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

17.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2017. szeptember 22.

 

 

Ábrahám-Fúrús András polgármester sk.

Összesen 17 napirendi pont