Összesen 3006341 látogató
Összesen 5741 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.12.20.

Feltöltő : Kiskunmajsa 237 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

Az ülés várható időtartama: 2 óra

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2018.  december 20. napján  14:00  órakor tartandó rendes ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról

 

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

3.    Záportározó mélyítési és környezetrendezési projekt  megvalósításához  kapcsolódó kivitelezési munkálatok tárgyú  közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

4.    …./2018. (….) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők

2019. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

 

5.    Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. könyvelése

 

6.    Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. személyi ügyiben meghozandó döntés

 

7.    Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása

 

8.    Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése

 

9.    Szent Gellért  Katolikus  Általános Iskola  és Óvoda kérelme a Kiskunmajsa, Szent László  u. 11. szám alatti

1566  hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

 

10.  Beszámoló Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának pályázatairól

 

11.  Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése

 

12.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról

 

13.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve

 

14.  Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása

 

15.  Gyalogos és kerékpáros átjáró  létesítése  a Soltvadkerti úton

 

16.  Szélmalom soron csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése

 

17.  Tájékoztató központi orvosi  ügyelet közbeszerzési eljárásának megindításáról

 

18.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

19.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2018. december 14.

 

 

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

Összesen 19 napirendi pont