Összesen 2958940 látogató
Összesen 5647 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.11.29.

Feltöltő : Kiskunmajsa 130 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

Az ülés várható időtartama: 2 óra a közmeghallgatás nélkül

 

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2018.  november 29. napján  14:00  órakor tartandó rendes ülésére, az alábbi  helyszínen:

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

Napirend:

 

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról

 

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

3.    Kiskunmajsai Napsugár  Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utcai  telephelyének építési kivitelezési beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés) (anyag később kerül kiküldésre)

 

4.    "Esély otthon  - Ingatlanok átalakítása" tárgyú  közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (zárt ülés) (anyag később kerül kiküldésre)

 

5.    Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)

 

6.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

7.    .../2018.(.......) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

 

8.    "A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése" című  VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség megtárgyalása.

 

9.    Beszámoló az Emberi  Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázatokról

 

10.  Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésének többletköltsége

 

11.  Szent Gellért  Katolikus  Általános Iskola  kérelme a Kiskunmajsa, Szent László  u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlásával kapcsolatban (anyag később kerül kiküldésre)

 

12.  Települési Környezetvédelmi Program elkészítése

 

13.  Kálvária  u. vízvezeték kiváltás

 

14.  Központi  orvosi  ügyelet további  ellátása

 

15.  Mayossaszállási emlékmű önkormányzati vagyonnyilvántartásba vétele, téliesítésével kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása

 

16.  Önkormányzat által irányított  költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése

 

17.  Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. könyvelése

 

18.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

19.  Egyebek

 

17:00 órától Közmeghallgatás

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2018. november 23.

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

Összesen 19 napirendi pont