Összesen 3392676 látogató
Összesen 6728 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.01.31.

Feltöltő : Kiskunmajsa 162 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

Az ülés várható időtartama:3 óra

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2019.  január 31. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

Napirend:

 

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról

 

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

3.    ..../2019.(...) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

 

4.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

5.    A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda magasabb  vezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala (zárt ülés)

 

6.    Kiskunmajsai Napsugár Óvoda óvodaszékébe tag delegálása

 

7.    Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

8.    Pályázat benyújtása a TP-1-2018 pályázati kódú  2018. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására

 

9.    Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. személyi ügyeiben meghozandó döntés

 

10.  A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú Vonzó  városközpont kialakítása Kiskunmajsán című pályázathoz szükséges költség-haszon elemzés elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása

 

11.  Az EFOP 3.9.2-16-2017-00010 kódszámú pályázatunk keretében  kialakítandó Madármegfigyelő és fejlesztő ökopark helyszínének meghatározása

 

12.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata iparűzési adómérték csökkentésének felülvizsgálata

 

13.  Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme felmentési idő alatti munkavégzés alóli mentesítésre, az ehhez szükséges fedezet biztosítására

 

14.  A Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet üzleti terve

 

15.  Vakáció  Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve

 

16.  Zöldváros projekt  kapcsán fák kivágása

 

17.  Hozzájárulás viziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló  pályázat benyújtásához

 

18.  Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű  Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának  fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához

 

19.  Helyi építési szabályzat módosításának elindítása

 

20.  A Kiskunfélegyházi Városi  Korház  és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek támogatása iránti kérelem

 

21.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

 

22.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről

 

23.  2018. évi média keret  felhasználása, illetve a 2019. évre  vonatkozó teljesítések, kötelezettségvállalások

 

24.  Pénzügyi Bizottság létszámának bővítése

 

25.  Kiskunmajsa város Facebook oldalával kapcsolatos probléma

 

26.  A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

 

27.  Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2019. január 25.

 

 

 

 

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

Összesen 27 napirendi pont