Összesen 3448505 látogató
Összesen 6829 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2020.02.27.

Feltöltő : Kiskunmajsa 121 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2020.  február 27. napján  14:00  órakor tartandó rendes  ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két ülés  között  eltelt időszakról

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.    Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre  várható összege

4.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2020.(…….) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

5.    Kiskunmajsa és Vidéke  ÁFÉSZ  támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére

6.    Royal  II. Sütőipari Zrt. támogatási kérelme mozgóbolt működtetéséhez

7.    Pongrátz Gergely ’56-os  Közhasznú Alapítvány kérelme jubileumi jutalom  kifizetésére

8.    Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme közfoglalkoztatási programjának pénzbeli kiegészítésére

9.    Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

10.  Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak illetménye

11.  Konecsni György  Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  Városi  Könyvtár  tagintézménye 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadása

12.  Konecsni György  Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  szolgáltatási tervének jóváhagyása

13.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata intézményeinek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése

14.  Alapítványok 2020. évi támogatása

15.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek informatikai-rendszer működési struktúrájának módosítása

16.  A polgármester és a főállású alpolgármesterek cafetéria szabályzata

17.  Konecsni György  Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  nyilvántartásában szereplő Ford Transit gépjármű értékesítése, másik  jármű  vásárlására fedezet biztosítása

18.  Buszmegállók felújítása, új helyszínekre történő kihelyezése

19.  MKK Logistic Kft. kérelme a 029/49. hrsz-ú terület  vásárlásával kapcsolatban

20.  Ábrahám-Fúrús András kérelme a Malom utcában lévő 967/50. hrsz-ú építési telek  megvásárlásával kapcsolatban

21.  Ábrahám-Fúrús Rozina kérelme a Malom utcában lévő 967/51. hrsz-ú építési telek  megvásárlásával kapcsolatban

22.  Sós Ferenc kérelme a Malom utcában lévő 967/55 és 967/65 hrsz-ú építési telek  megvásárlásával kapcsolatban

23.  Városgazdálkodási Intézmény és Kiskunmajsa Önkormányzata nyilvántartásában szereplő járművek értékesítése, másik  járművek beszerzésére fedezet biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére

24.  Lakosné Szemerédi Zsuzsanna és Lakos  Attila kérelme a Malom utcában lévő 967/69 hrsz-ú építési telek megvásárlásval kapcsolatban

25.  Ipari parkban lévő utcák  elnevezése

26.  Farkas Ferencné Kiskunmajsa, Május  1. u. 1. sz.  ingatlan felajánlása

27.  EKVIT Kft. kérelme a 0296/69 hrsz-ú terület  vásárlásával kapcsolatban

28.  Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének  ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme

29.  A Kiskunmajsai Football  Club TAO támogatási kérelme, a 102/2019.(IV.11.) határozattal módosított

75/2019.(III.28.) határozat visszavonása

30.  A Képviselő testület 64/2018.(IV.24.) határozatának visszavonása

31.  2019. évben céljelleggel adott  működési és felhalmozási célú  támogatások - pénzeszköz átadások -

elszámolása

32.  A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2019. évi tevékenységről

33.  Konecsni György  Helytörténeti Gyűjtemény muzeológus és segédmuzeológus álláshelyekre kiírt pályázatainak elbírálása (zárt ülés)

34.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2020. február 21.

 

 

Patkós Zsolt polgármester sk.