Összesen 3747914 látogató
Összesen 7356 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó - Magyarkanizsa rendes testületi ülésére 2021.03.25.

Feltöltő : Magyarkanizsa 47 megtekintés

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                

Magyarkanizsa község       

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület

Szám: 06-5/2021-I

Kelt: 2021. március 18.

Magyarkanizsa

 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 84. szakasza (Magyar­kanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/19. és 30/20. sz.) alapján

 

Ö S S Z E H Í V O M

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELÕ-TESTÜLET VII. ÜLÉSÉT

2021. MÁRCIUS 25-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 10.00 ÓRÁRA A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBE (MAGYARKANIZSA, FÕ TÉR 1.)

 

Erre az ülésre javaslom a következő

N A P I R E N D E T: 

         - A 6.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

1.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának megszűnéséről  (Jelena Petroviæ Glišiæ) (8. old.)

2.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítéséről  (Puljai Fadil) (10. old.)

3.    Rendeletjavaslat a zöld közterületek karbantartására vonatkozó kommunális tevékenység végzésének feltételeiről és módjáról (15. old.)

4.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő horgosi 8845. sz. tulajdoni lapon vezetett 1383 hr. sz. ingatlan használati jogának Horgos Helyi Közösségtől való megvonásáról és annak a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményre való átruházásáról (26. old.)

5.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő oromhegyesi 298. sz. tulajdoni lapon vezetett 1483 hr. sz. ingatlan használati jogának az oromhegyesi Arany János Általános Iskolától való megvonásáról és annak Tóthfalu Helyi Közösségre való átruházásáról (28. old.)

6.    Rendeletjavaslat a nemi egyenjogúságról Magyarkanizsa község területén (30. old.)

7.    Jelentés a Zentai Történelmi Levéltár 2020. évi munkájáról (33. old.)

8.    A Zentai Történelmi Levéltár 2021. évi munkaterve (47. old.)

9.    Jelentés a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2020. évi munkájáról (58. old.)

10.  Jelentés a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség 2020. évi munkájáról (72. old.)

11.  Jelentés a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2020. évi munkájáról (75. old.)

12.  Jelentés a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról (90. old.)

13.  Jelentés a Мagyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2020. évi munkájáról (98. old.)

14.  Jelentés a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2020. évi munkájáról (105. old.)

15.  Jelentés a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2020. évi munkájáról (115. old.)

16.  Jelentés a Magyarkanizsai Egészségház 2020. évi munkájáról (124. old.)

17.  Jelentés a Magyarkanizsai Szociális Központ 2020. évi munkájáról (130. old.)

18.  Jelentés a Magyarkanizsai Vöröskereszt 2020. évi munkájáról (142. old.)

19.  Jelentés a Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskara 2020. évi munkájáról (149. old.)

20.  Jelentés a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 2020. évi munkájáról (153. old.)

21.  Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról és annak jóváhagyási javaslata (181. old.)

22.  Jelentés a Magyarkanizsai Községi Tanács 2020. augusztus 21. és 2020. december 31. között végzett munkájáról és annak jóváhagyási javaslata (193. old.)

23.  Határozati javaslat a Magyarkanizsa község eredeti hatáskörébe tartozó ügyek felügyelőségi ellenőrzését egyeztető bizottság megalakításáról szóló határozat módosításáról (198. old.)

24.  Határozati javaslat az állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság egy taghelyettesének fölmentéséről és kinevezéséről (200. old.)

25.  Határozati javaslat a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület elidegenítésének és bérbeadásának eljárását lebonyolító bizottság egy tagjának felmentéséről és kinevezéséről (204. old.)

26.  Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága elnökének fölmentéséről és kinevezéséről (206. old.)

27.  Határozati javaslat a magyarkanizsai Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatóbizottsága egy tagja fölmentéséről és kinevezéséről (210. old.)

28.  Határozattervezet a szociális és gyermekvédelmi, harcos- és rokkantügyi tanács elnökének fölmentéséről és kinevezéséről (213. old.)

29.  Határozattervezet az ingatlanok és jogok forgalmi értékét fölbecsülő és megállapító bizottság elnökének fölmentéséről és kinevezéséről (216. old.)

30.  Képviselői kérdések

 

 

 

 

 

 

 

 

Lackó Róbert,

A KÖZSÉGI KÉPVISELÕ-TESTÜLET ELNÖKE

 

Kérem, hogy jelenjen meg az ülésen. Akadályoztatása esetén szíveskedjék értesíteni a Községi Képviselő-testület titkárát a 024/875 166-os vagy a 064/8062 236-es telefonon.

 

Az ülésre meghívást kapnak:

1.    A képviselő-testület tagjai

2.    Dencs Valéria, a kkt elnökhelyettese

3.    Fejsztámer Róbert polgármester

4.    Nebojša Rakiæ polgármester-helyettes

5.    Kónya Róbert polgármesteri tanácsnok

6.    Barát Zsolt polgármesteri tanácsnok

7.    Marija Milovanoviæ, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

8.    Rácz Major Diána kkt-titkár

9.    Nebojša Samardžiæ községi vagyonjogi ügyész

10.  Telek Krisztina, a Szociális Központ igazgatója

11.  Cseszkó Mónika, a Magyarkanizsai Vöröskereszt titkára

12.  Tolnai Csaba, a Szociális Védelmi Központ igazgatója

 

13.  Molnár Makai Krisztina, az ICR igazgatója

14.  Igor Vukoviæ, a Sportszövetség titkára

15.  Gyólai Karolina, a Magyarkanizsai Egészségház igazgatója

16.  Varjú Potrebiæ Tatjana, a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatója

17.  Èedomir Glišin, a Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskara főnöke

18.  Sáfrány Attila, a Községi Közigazgatási Hivatal tanácsosa

19.  Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója

20.  Sarnyai Károly, a Cnesa OMI mb. igazgatója

21.  Erdélyi Tóth Edit, a RKM igazgatója

22.  Bús Csaba, a József Attila Könyvtár igazgatója

23.  Pálfi Ervin, a Komunalac közvállalat igazgatója

24.  Dušan Glišiæ, a Tisza Menti Vízművek Kft. igazgatója

 

 

Az ülésről értesítést kapnak:

1.    A Községi Tanács tagjai (1-7)

2.    Tartományi képviselők

3.    Az akkreditált közszolg. tájékoztatási eszkö­zök képviselői