Összesen 2708734 látogató
Összesen 4584 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlésére 2017.10.19.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 110 megtekintés

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Iktatószám : 441.901/2017

M E G H Í V Ó
Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését
2017.10.19. napján (csütörtökön) 7:00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési termébe

ö s s z e h í v o m .


N a p i r e n d i javaslat

 

         Dokumentumok               

 

1.       Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítására      

Erdeiné Gadó Helga főosztályvezető, Városépítészeti Főosztály

 

        

 

2.       Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására   

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida mb. osztályvezető, Vagyongazdálkodási Osztály

        

        

 

3.       Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására       

Bodnár Tibor osztályvezető, Önkormányzati Igazgatási Osztály

 

                  

 

4.       Javaslat az Önkormányzat egészségügyi ellátórendszeréről szóló beszámoló elfogadására és a kapcsolódó döntések meghozatalára  

Dr. Papp Csaba főigazgató, Miskolci Egészségfejlesztési Intézet        

 

                  

 

5.       Javaslat az Idősek Tanácsa megalakítására

Dr. Batta Angéla osztályvezető, Humánszolgáltatási Osztály    

 

        

 

         Zártülés :               

 

6.       Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben  

        

 

7.       Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben

 

Sürgősségik :

        

        

         Sürgősségik :         

 

1.       Javaslat szociális intézményeket érintő döntések meghozatalára, valamint egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

Dr. Szekanecz Noémi osztályvezető, Szociális Osztály   

        

 

Miskolc, 2017.10.09

Dr. Kriza Ákos