Összesen 2992678 látogató
Összesen 5715 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére 2018.12.13.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 30 megtekintés

Ikt.sz.: 820.365/2018.

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Meghívó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2018. december 13-án (csütörtökön) 7.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi javaslat

 
 1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció)

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

 
 1. Javaslat a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:: Dr. Kriza Ákos polgármester

 
 1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

 
 1. Javaslat a vis major támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

 
 1. Javaslat sporttal kapcsolatos vagyongazdálkodási döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester

 
 1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Sportcentrum Kft. közötti közfeladat-ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester

 
 1. Javaslat a "Kárpát-medence népviseletei" elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester

 
 1. Javaslat Budai József védett síremlékének felújításához való hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

 
 1. Javaslat a 2019. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai melletti további három tagjának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

 
 1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Alakszai Zoltán jegyző

 
 1. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Zárt ülés:

 
 1. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester

 
 1. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester

 
 1. Javaslat fellebbezések elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester

Miskolc, 2018. december 3.

Tisztelettel:

 

Dr. Kriza Ákos

Összesen 14 napirendi pont