Összesen 3635067 látogató
Összesen 7234 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2019.08.28.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 109 megtekintés

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz.: 130.908/2019.

Meghívó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését
2019. augusztus 28-án (szerdán) 7.00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésre
a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri
Közgyűlési Termébe összehívom.

Napirendi javaslat

 

1.    Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő:    Dr. Kriza Ákos polgármester

 

2.    Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (11.10.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő:                       Dr. Kiss János alpolgármester

 

3.    Javaslat a Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimniziuma fenntartói jogának a Miskolci Egyetem általi átvételével kapcsolatos vagyonkezelői jog átadása tárgyában

Előterjesztő:   Dr. Kiss János alpoWtrmester

 

4.    Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére, valamint az Operatív Műveleti Központ kialakításával összefüggő vagyongazdálkodási döntések meghozatalára Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

Zárt ülés:

 

5.    Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére kiírt pályázatok elbírálására és a kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő:   Dr. Kiss János alpolgármester

 

6.    Javaslat a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előterjesztő:   Dr. Kiss János alpolgármester

 

7.    Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előterjesztő:        Miklós Béláné HVI vezető

 

 

8.    Javaslat fellebezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester

Összesen 8 napirendi pont