Összesen 3284570 látogató
Összesen 6395 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.12.19.

Feltöltő : Nagyhegyes Önkormányzata 415 megtekintés

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2012. december 19.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Pult                Név                                                                             Voks               Frakció

1        Bajusz Istvánné                 polgármester                     1                  -

2        Berecz László                    képviselő                          1                  -

3        Boruzs Sándor                             képviselő                          1                  -

4        Daru János                        képviselő                          1                  -

5        Molnár Miklós          képviselő                          1                  -

6        Rimóczi János                    képviselő                          1                  -

7        Tóthné Pinczés Róza           képviselő                          1                  -

8        Dr. Kovács Gergely             jegyző

9        Berencsi Gyuláné                pénzügyi csoportvezető

 

Készült: Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-i, az önkormányzat Nagyhegyes, Kossuth u. 2. szám alatti tanácskozó termében tartott üléséről.

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:             Boruzs Sándor                   képviselő

                                      Daru János              képviselő

 

Bajusz Istvánné: Köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Rimóczi János képviselő egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem vesz részt. A továbbiakra vonatkozóan javasolja, hogy a testület a napirendet a kiküldött meghívóban szereplő javasolt napirendi pontokat módosítással fogadja el. A „KEOP – 2012- 5.5.0/B és TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú pályázatok benyújtása” előterjesztést vegyék fel a napirendi pontok közé. Az iskola igazgatója írásban kérte a zárt ülés tartását a Veres Péter Általános Iskola iskolatitkára ügyében.

 

Molnár Miklós: Véleménye szerint nem egyben kellene szavazni a napirendi pontokat és a zárt ülés tartását. A napirendi pontokat megszavazza, a zárt ülés tartását nem támogatja.

 

Bajusz Istvánné: Kétszer szavazzanak. Szavazásra kéri a testület tagjait a napirendi pontokról.

 

Szavazás eredménye

 

257/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.14:16

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 19-i ülés napirendjét elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
 2. Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjkalkuláció felülvizsgálata
 3. A térítési díjakról szóló rendelet módosítása
 4. Településrendezési terv K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálata
 5. Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
 6. A Képviselő-testület 2013. évi munkaterv
 7. Testületi munka nyilvánosságának biztosítása
 8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladatellátásáról
 9. A jegyző teljesítményértékelése
 10. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározása
 11. Önkormányzati adósságkonszolidáció
 12. KEOP – 2012- 5.5.0/B és TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú pályázatok benyújtása
 13. Különfélék

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2012. december 19.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a zárt ülés tartásáról.

 

Szavazás eredménye

 

258/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.14:16

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Ügyrendi döntés zárt ülés tartásáról

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 19-i ülés napirendi pontjait kiegészíti zárt ülés tartásával a Veres Péter Általános Iskola igazgatójának kérésére.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2012. december 19.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                5             83,33         71,42

Nem                                1             16,67         14,29

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Molnár Miklós                                          Nem            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentés

 

A polgármester, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke előterjesztette a két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentést.

 

A tájékoztatóval kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

 

Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés

 

Boruzs Sándor: A 213/2012. (X. 25.) Öh határozattal kapcsolatos a kérdése. A tüdőszűrőn sokat kellett várni, és nem is fért be mindenki. Ez hogyan bonyolódott le?

 

Bajusz Istvánné: 1037 fő jelent meg a szűrésen és 265 fő jelezte, hogy az év folyamán már valahol megjelentek tüdőszűrésen. A szűrésre kötelezett mindegy 1800 főből kb. 500 fő nem jelent meg. Jót akartak azzal, hogy még ebben az évben legyen meg, a Kenézy kórház csak ezt a 2 napot tudta megadni. Tudták előre, hogy zsúfoltság lesz, de nem sikerült egy harmadik időpontot is kérni. Hétfőn néhány embert már nem szűrtek meg. Akiket nem szűrtek le, azoknak be kell menni akár Hajdúszoboszlóra. Egy ember szűrése 850 Ft-ba került az önkormányzatnak, ezen felül napi 20 eFt-ot kellett fizetni a kocsi állásért. A jövő évben a 3 napra kell megszervezni a szűrést. Szavazásra kéri a testület tagjait a határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

259/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.14:23

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Jelentés lejárt határidejű határozatokról

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2012. december 19.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

1. Napirendi pont

2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

 

Bajusz Istvánné: A 2013. évi költségvetési rendelet meghozataláig az önkormányzat és intézményei zavartalan működéséhez, a likviditás megőrzéséhez szükséges az átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása. A 2013. évi átmeneti időszak költségvetési gazdálkodására, az önkormányzati feladatok átmeneti finanszírozására vonatkozó rendelet megalkotásával elérhető, hogy az Önkormányzat és Intézményei gazdálkodásának működőképessége, folyamatossága biztosított legyen bizonyos keretek között.

Átadja a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Tóthné Pinczés Róza: Az átmeneti gazdálkodás szabályait meghatározó rendelet tervezetének előkészítése során a folyamatos működtetés érdekében a következőket vette figyelembe az előterjesztő:

-          a személyi és dologi kiadások a hatályos jogszabályoknak, és a vállalt kötelezettségeknek megfelelően történjenek;

-          az átmeneti gazdálkodási időszakban a feltétlenül szükséges mértékben kötelezettség legyen vállalható.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Daru János: A Településfejlesztési és Intézményi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a rendelettervezetről.

 

Szavazás eredménye

 

28/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Ideje: 2012. december 19.14:27

Típusa: Nyílt

Rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya: 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő testületének

28/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi átmeneti nehézségek elkerülése érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Intézményi Bizottsága véleményének kikérésével a 2013. I. negyedévi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.   §

 

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.

 

2. §

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások teljesítésére.

 

3. §

 

(1)A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat-és hatáskörök gyakorlásából adódó kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok a 2012.évi eredeti előirányzat időarányos szintéjig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2012. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetőek.

 

4. §

 

(1) Az önkormányzat irányítása alátartozó költségvetési szerv – ideértve a polgármesteri hivatal is – folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját – időarányosan – a 2012. évben megállapított támogatás összege képezi.

(2)Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátáshoz szükséges működési kiadások finanszírozásához használhatók fel.

 

5. §

 

(1) A 2013. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatokat nem indít, azokra kötelezettség nem vállalható, kivétel:

a)    a hiba-és balesetveszély-elhárítás,

b)   ha a feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a testület által korábban elfogadott döntés alapján - az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt - kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, terveztetés és közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele).

 

(2) Folyamatban lévő beruházás, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi évben vállalt kötelezettségének megfelelően teljesíthetők.

 

6. §

 

Az államháztartáson kívülre az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló rendelet kihirdetéséig támogatás nem nyújtható.

 

7. §

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt is folyamatosan megtegye.

 

8. §

 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

 

9. §

 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a 2013.évi költségvetési rendelet elfogadásával, de legkésőbb március 31-én hatályát veszti.

 

 

 

            Bajusz Istvánné                                                                              Dr. Kovács Gergely

              polgármester                                                                                             jegyző

 

A rendeletet kihirdettem: Nagyhegyes, 2012. december 20.

 

                                                                                                                        Dr. Kovács Gergely

                                                                                                                                    jegyző

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

2. Napirendi pont

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjkalkuláció felülvizsgálata

 

Bajusz Istvánné: Törvényi változás történt, és e miatt kell ismét tárgyalni a díjkalkuláció felülvizsgálatát. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Tóthné Pinczés Róza: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A 2012. november 30-án a Magyar Közlöny 160. számában jelent meg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, mely szerint, 2013. január 1-től minden hulladéklerakóba elhelyezett hulladék tonnája után 3000 Ft-ot kell befizetni a költségvetésbe, és az Energia Hivatalnak éves szinten 100Ft/fő. Ez a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást megemelte. Az előző ülésen már volt egy emelés, azzal együtt több, mint 13 %-ot emelkedik a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. Kényszerhelyzetben vannak, ezt megállapították. Az A.K.S.D. monopolhelyzetben van, és ezt kihasználva, úgymond ultimátumot adott az önkormányzatnak, ha nem írják alá a szerződést, akkor megszünteti a hulladékszállítást. Ezt nem tartja helyénvalónak.

 

Daru János: A Településfejlesztési és Intézményi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Hasonló szempontok alapján történt az előterjesztés kiértékelése. Megállapították, hogy egy kialakult kényszerhelyzet van.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kiderült, hogy 13,47 %-kal emelkedne az ár, és ezt a lakosok meg fogják kérdezni, hogy milyen alapon történt az emelés. Az a rendelet, mely meghatározza központilag a díjat, az még nem jelent meg. Azért kérnek ilyen sokat, ha meglesz a díj mértéke, ami kevesebb, akkor nekik megmarad a profit. A médiából értesült, hogy olcsóbb lesz a szolgáltatási díj. Ez egy fenyegetés. Nem tudják, hogy mennyi a felmondási idő, ha hat hónap, addig a szolgáltató közteles a szolgáltatást ellátni. Hat hónap alatt bármi történhet ebben az országban, kiadhatják még a rendeletet is. Egy perközösséget is lehet addig alkotni, és a szolgáltató nem biztos, hogy nyerne. A falu érdekében nem lehet ráhárítani a lakosságra a 13,47 %-os emelést.

 

Bajusz Istvánné: Vagy átvállalja az önkormányzat az emelést, vagy a lakossággal fizetteti meg az emelést. A megyében összesen három lerakó van, és a települések ahová társultak, oda kell vinni a hulladékot. Szabad téren nem lehet hulladék, 2014-ig mindegyiket rekultiválni kell. Van olyan település, ahol megemelik a díjat december 31-ig úgy, hogy ráteszik az A.K.S.D. általi 4 %-ot. Más településre nem lehet vinni a hulladékot, csak ahová társultak. Éves szinten Nagyhegyesnek 1.900 eFt lenne az összeg. Ha korábban lesz meg a rendelkezés, akkor részarányosan kevesebbet kellene fizetni az önkormányzatnak. Így a lakosságnak nem kerülne többe. Az A.K.S.D. igazgatója elmondta, hogy őket is köti a jogszabály. Ha nem fogadják el az emelést, akkor az A.K.S.D. felmondja a szerződést, hat hónapos a felmondási idő. Három települést kérdezett meg, az egyik átvállalja a lakosságtól, a másik település nem tudja átvállalni a díjat, a harmadik még nem tudja, mit csináljon. Van egy jól kialakult rendszer, az egyik lehetőség, hogy az önkormányzat átvállalja a havi 150 eFt-ot.

 

Boruzs Sándor: A jövő évben a 4,2 %-os emelést kifizetnék az emberek, amíg a miniszter meg nem jelöli árat, addig az önkormányzatnak mellé kellene tenni a további emelést. Ez az önkormányzatnak megközelítőleg 2 mFt-ba kerülne. Ha egy másik szállítót keresnek, lehet, hogy többe kerülne, mint így. A lakosok érdekében nem lenne jó a 13,47 %-os emelés. Talán az a legjobb megoldás, ha a lakosok fizetik a 4,2 %-os emelést, és többit pedig az önkormányzat átvállalja.

 

Dr. Kovács Gergely: A Nagyhegyesről beszállított hulladék 635 t, ez szorozva 3000 Ft-tal, így jön ki a 1.900 eFt. Ha ezer kukával számolnak, egy háztartásra 1.905,-Ft lenne az összeg, ha a lakosságra lenne hárítva. A szerződést a közszolgáltató csak abban az esetben mondhatja fel, ha a szerződésben rögzített kötelezettségét az önkormányzat súlyosan megsérti, felszólítás ellenére sem tesz eleget a kötelezettségének. Mivel díj megállapítási kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, ezért a szerződést konkrétan nem lehetne felmondani. Valószínűleg csak 6 hónapra mondhatnák fel a szerződést, és a Ptk. szerint hivatkozhatnának a jelentősen megváltozott jogszabályi környezetre.

 

Tóthné Pinczés Róza: Zavarja, hogy nem teljesen korrekt volt a kiszámítás, a díjkalkuláció, a növelés mértéke. A levélbe bele írták, hogy a haszonról lemondanak. Ha már így alakult, és ezt az összeget az önkormányzat át tudja vállalni, akkor minden lakos egyformán részesül belőle. Véleménye szerint akár azonnal is felmondhatja a szerződést a következők miatt, amit az A.K.S.D leírt: a köztünk fennálló szerződést felmondjuk, mivel az új jogszabály a közszolgáltatási szerződésünk teljesítése körébe tartozó lényeges es jogi érdekeinket jelentős mértékben sérti. A maga részéről javasolja, hogy vállalják át az 1,9 eFt-ot addig, míg kihirdetésre nem kerül az új központi díj.

 

Berecz László: A szemétszállítási díj két részből tevődik össze, a szállításból és a hulladékkezelésből. A hulladék mennyisége után fizetnek. Azzal tudna mindenki segíteni, ha válogatnák a hulladékot. Ha csökken a hulladék mennyisége, akkor csökken a díj is.

 

Bajusz Istvánné: A szelektív hulladéknak is van szállítási és kezelési díja, de azt mérik és visszaszámolnak.

 

Dr. Kovács Gergely: A rendeletet meg kellene szavazni ugyanúgy, mint a novemberi tervezetet, de december 31-én lépjen hatályba.

 

Daru János: Az 1,9 mFt-ot tegyék mellé, ez egy támogatási forma minden család számára, ezt mindenki megkapja. Ezt az önkormányzat adja, de ez a lakosság pénze. Ez hasonló a szennyvízberuházáshoz.

 

Molnár Miklós: Egyetért az elhangzottakkal. A plusz költség az elhelyezésre vonatkozik, ezt úgy kellene rögzíteni, amennyiben csökken a szemétszállítási díj, akkor a hozzájárulási összeg ennyivel csökkenjen.

 

Bajusz Istvánné: Úgy gondolja, hogy a hatósági díjmegállapítás hatályba lépéséig.

 

Tóthné Pinczés Róza: Időarányosan fogadják el. Amint kihirdetésre kerül a rendelet, akkor attól kezdve az önkormányzat nem vállalja magára, főleg, ha csökken az díj.

Dr. Kovács Gergely: Tehát a hatósági díj hatályba lépéséig.

 

Molnár Miklós: Az átvállalás összege egyben sok, ha le lenne bontva, nem olyan nagy összeg. Ebben van egy csapda is, amit nem látnak, mert a különböző szolgáltatók a rájuk kirótt egyéb adókat a maguk területén megpróbálják, sőt meg is fogják próbálni a fogyasztókra hárítani. A víz, a gáz, az áram, bár a gáz ára csökkenni fog, a szolgáltatók tovább fogják hárítani az adót. Ha ezt a sémát viszik tovább, akkor ezeknek a szolgáltatóknak a díját is át kellene vállalni az önkormányzatnak.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a rendelettervezetről.

 

Szavazás eredménye

 

29/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.15:04

Típusa: Nyílt

Rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya: A közterületek tisztán-tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2005. (II. 16.) Ör. rendelete módosítása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2012. (XII. 20.) rendelete

a közterületek tisztán-tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2005. (II. 16.) Ör. rendelete módosításáról

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XI. 18.) Ör rendelete módosításáról és egységes szövegéről szóló 10/2011. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XI. 18.) Ör rendelete módosításáról és egységes szövegéről szóló 10/2011. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Intézményi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

 

 1. §

 

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztán-tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2005. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

 

 1. §

 

(1) Ez a rendelet 2012. december 31-én lép hatályba, és hatályát veszti a következő napon.

(2) Nem lép hatályba a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének közterületek tisztán-tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2005. (II. 16.) Ör. rendelete módosításáról szóló 25/2012. (XI. 25.) rendelet.

(3) 2013. január 1. napján hatályát veszti a közterületek tisztán-tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2005. (II. 16.) rendeletének 22. § (2) bekezdése, 3. számú melléklete, valamint függeléke.

 

 

 

 

            Bajusz Istvánné                                                                              Dr. Kovács Gergely

              polgármester                                                                                             jegyző

 

 

A rendeletet kihirdettem: 2012. december 20.

 

 

 

                                                                                                                        Dr. Kovács Gergely

                                                                                                                                    jegyző


Melléklet a 29/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„3. számú melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2005. (II. 16.) önkormányzati rendeletéhez

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj összegéről

 

Az egységnyi díjtételeket a választható gyűjtőedények szerint

Heti hulladékszállítási díj:                                  120 l-es gyűjtőedényre        288 Ft

                                                                   240 l-es gyűjtőedényre        576 Ft

 

Más gyűjtőeszközök hulladékszállítási díja:

Zsákos hulladékszállítás:      60 l-es zsák                                                   170 Ft

 

A díjtétel magában foglalja: az elhelyezés díját, az évi kettő lomtalanítás költségét.

 

(A megállapított díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az általános forgalmi adóval növelt összeget a melléklethez kapcsolódó függelék tartalmazza.)”

 

 

Függelék Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2005. (II. 16.) önkormányzati rendeletéhez

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről

(tájékoztató adat)

 

A díjtételek a választható gyűjtőedények szerint

Heti hulladékszállítási díj:                                  120 l-es gyűjtőedényre        365 Ft

                                                                   240 l-es gyűjtőedényre        730 Ft

 

Más gyűjtőeszközök hulladékszállítási díja:

Zsákos hulladékszállítás:      60 l-es zsák                                                    215 Ft

 

A díjtétel magában foglalja: az elhelyezés díját, az évi kettő lomtalanítás költségét.

 

(A díjtételek az általános 27%-os forgalmi adót tartalmazzák.)

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

260/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.15:05

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Lerakási járulék átvállalása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben szabályozott hulladék lerakási járulék (3.000,-Ft/t), illetve az Energia Hivatal részére fizetendő díj (100,-Ft/fő) Nagyhegyesre eső részének megfizetését időarányosan a miniszter által megállapított hatósági díj hatályba lépéséig, de legfeljebb 2013. december 31. napjáig a lakosságtól vállalja.

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti kiadások megfizetésére 2013. évi költségvetésében mindösszesen 2.178.000,-Ft-ot biztosít.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2012. december 20.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

3. Napirendi pont

A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

 

Bajusz Istvánné: A Tündérkert Óvoda intézményvezetője és élelmezésvezetője minden félév végén felülvizsgálja a tárgyévi étkezési normákat és felhasználásuk egyenlegét. A várható áremelkedések miatt 2013. január 1-től 10%-os normaemelésre tettek javaslatot. A nyersanyagnorma utoljára öt évvel ezelőtt volt emelve. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Tóthné Pinczés Róza: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A nyári étkeztetés kapcsán már volt, hogy őstermelőktől vásároltak és ezzel is igyekeztek csökkenteni a költségeket. Ha lehetne bővíteni a kistermelőktől a vásárlást, ezt jó néven vennék, hogy minél költséghatékonyabb legyen.

 

Daru János: A Településfejlesztési és Intézményi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Alapvető szempont az volt, hogy normaemelés utoljára 5 éve volt. Jó dolog volt a helyi termelőktől való felvásárlás, ezeknek a köröknek bővítése, szélesítése jó lenne.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Emelni kell a normán. Az önkormányzatnak a belterületén van 2-3 ha földterület. Más településeken dolgozó közhasznú dolgozók termelnek fóliasátrakban paradicsomot, paprikát. A polgármester szerint nem biztos, hogy jó megoldás a fólia alatti termelés. Sok paprikát és paradicsomot lehetne termelni még szabad földön is a közhasznú dolgozókkal. Ezzel elősegítenék a konyha működését és olcsóbbá is tudná tenni. Ebben az ügyben partner lenne a vezető is és az élelmezésvesztő is.

 

Tóthné Pinczés Róza: Az Idősek Házában a normanövekedés csak a márciusban válik aktuálissá.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

261/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.15:16

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Étkezési alapanyagnorma meghatározása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátáshoz kapcsolódó étkezési alapanyag normákat 2013. január 1. napjától a következők szerint határozza meg:

 

Étkezés jellege

2013. évi norma (Ft/nap/fő)

Napközi otthonos óvoda (3 étkezéssel)

277

Általános iskola, napközis ellátással

(3 étkezéssel)

347

Általános iskolai menza (1 meleg étkezéssel)

230

Szociális étkeztetés

267

Étkeztetés óvodai alk. ebéd

267

Étkeztetés óvodai alk. uzsonna

67

Étkeztetés óvodai alk. tízórai

67

Felnőtt étkeztetés uzsonna és vacsora

267

Idősek Háza

606

Bölcsőde

319

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, Nagyné Csapó Erzsébet óvodavezető

Határidő: 2013. január 1. napjától a következő felülvizsgálatig

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a rendelettervezetről.

 

Szavazás eredménye

 

30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Ideje: 2012. december 19.15:18

Típusa: Nyílt

Rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a térítési díjakról szóló 22/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (3) bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Intézményi Bizottsága véleményének kikérésével,

a térítési díjakról szóló 22/2008. (XII. 18.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

 

A Rendelet 2. § a) pontja helyébe az alábbiak lépnek:

 

„(Az intézményi térítési díjak - egy napra, egy gondozási órára, egy gondozási napra, egy adagra vetített (általános forgalmi adó nélküli) - összege):

a) közoktatási intézményekben:

aa) óvodai ellátás                                                             277 Ft/nap/fő

ab) általános iskolai napközi ellátás                                               347 Ft/nap/fő

ac) napközis tábori ellátás                                                  347 Ft/nap/fő

ad) menza iskolai étkeztetés                                                        230 Ft/nap/fő

ae) bölcsődei étkeztetés                                                    319 Ft/nap/fő”

 

 1. §

 

Hatályát veszti a Rendelet 2. § bd) alpontja.

 

 1. §

 

Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és hatályát veszti az azt követő napon.

 

 

 

 

            Bajusz Istvánné                                                                              Dr. Kovács Gergely

              polgármester                                                                                             jegyző

 

 

A rendeletet kihirdettem: 2012. december 20.

 

 

                                                                                                                        Dr. Kovács Gergely

                                                                                                                                    jegyző

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 


4. Napirendi pont

Településrendezési terv K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálata

 

Bajusz Istvánné: Nagyon sok hatósággal kell egyeztetni, és ha egy nem adja meg a szükséges engedélyt, akkor baj van. Ha a korszerűsítési felülvizsgálatot el tudják fogadni, akkor csak a januári ülésre lehet előterjeszteni a terv elfogadását. Utána még 30 nap a hatályba lépés. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Daru János: A Településfejlesztési és Intézményi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A Bányakapitányság megjegyzi, hogy bizonyos területek szolgalmi bejegyzésének az utólagos pótlását. Az Erdészeti Hivataltól hasonló jelzés történt és ezeknek az utólagos módosító bejegyzése automatikusan működni fog.

 

Tóthné Pinczés Róza: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Hét hatóság részére lett megküldve észrevételezésre, véleményezésre, mindegyik hatóság egyetért azzal, hogy nem kell környezetértékelést készíteni. Náluk is felmerült a két hatóság jegyzése, de ez korrigálására kerül.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

262/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.15:24

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Településrendezési terv K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálata

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község Településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálata alkalmával az 1997. év LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 9. § (3) bekezdése szerinti eljárásban beérkezett véleményeket megismerte.

 

A Képviselő-testület Nagyhegyes község Településrendezési tervének K-1 jelű Korszerűségi Felülvizsgálata kapcsán nem tartja szükségesnek az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet szerinti tartalommal rendelkező környezeti értékelés elkészítését és a környezeti vizsgálat eljárásának lefolytatását, az Étv. 9. § (3) bekezdése szerinti véleményezési eljárás során kikért érintett államigazgatási szervek sem tartották azt szükségesnek.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás során hozott döntésről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítészét tájékoztassa.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. február 28.

 

Eredménye   Voks:  Szav%           Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

5. Napirendi pont

Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

 

Bajusz Istvánné: Sikerült pályázaton nyerni 251.505.065.-Ft-ot, ha ezt fel tudnák használni, akkor sem lenne teljesen megoldva a teljes településen a belvízrendezés. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Daru János: A Településfejlesztési és Intézményi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az 1, 4, 5, 6 határozati javaslatokat. A projektszerződés életbelépésével több döntést is meg kell hozni a további feladatok elvégzése érdekében. Az 1. pontban van megfogalmazva, hogy a Képviselő-testület korábbi ülésén már foglalkozott a település kb. 75%-át lefedő beruházás során kiépített burkolt árkok mederelemes előre gyártott termékekkel történő megvalósítására. Felmerült a közfoglalkoztatottak által való termékgyártás kérdése is, de az általuk elkészített termékek csak megfelelő EN minősítést követően kerülhetnének beépítésre. Ez vitát váltott ki a bizottsági ülésen. Három határozati javaslat került megfogalmazásra, melyek a következők: Belvízrendezés kivitelezés műszaki megoldásának jóváhagyása, és a Tervdokumentáció változtatása. A műszaki megoldást illetően ne csak egy része a belvízelvezető árkoknak mederelemes megoldással, hanem a teljes megvalósításhoz kapcsolódó árkoknak a mederelemes borítását jelentse. Nem tudták megállapítani, hogy pontosan mennyi az a építendő árok, ami mederelemmel lesz megoldva, valamint mennyi a nagysága, ami járdalapos elemekkel lesz megcsinálva. Amennyiben a teljes elvezető rendszert mederelemes megoldással akarnák megoldani, úgy ez a költségvetést, amit saját forrásból kellene állni, mert a pályázati tervtől eltérnének, ez 48 mFt többletköltséget jelentene a kimutatás szerint. E körül voltak a kérdések a bizottsági ülésen, hogy ezt a 48 mFt-os költséget vállalják-e, vagy sem. A korábbi elképzelés szerint – előző testületi ülésen felmerült – felvetődött, hogy a mederelemeket, amit felhasználnak, saját előállítással állítsák elő, így talán tudnának a költségeken csökkenteni. A kiértékelésnek az volt a hiányossága, hogy nem állt rendelkezésükre annyi információ, hogy mibe kerülne ez a mederelem gyártása, abban az esetben, ha itt gyártanák. Mi a különbség a helyben gyártás és a más gyártó által gyártott mederelem között. Ezt a részt nem tudták érdemben lezárni, mert az információk hiányoztak. A 2. és 3. határozati javaslatra nem szavaztak. Nézzék meg annak a lehetőségét, hogy a helyben gyártás az hogyan valósítható meg pénzügyileg, hogyan fog alakulni, lesz-e azon nyereségük, tudják-e a tervezett költséget megfelelő mértékben csökkenteni, pontosan azok végett, hogy munkát tudnának biztosítani, pénzt takarítanának meg. Ezt a variációt csak abban az esetben alkalmaznák, amennyiben a projektet a támogató részéről a pályázati lehetőséget illetően nem zavarná, amennyiben beilleszthető lenne.

 

Tóthné Pinczés Róza: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság azt szerette volna, ha a polgármester és a jegyző utána nézne néhány dolognak. Felolvassa a bizottság javaslatát: teljes területen a mederelemes megoldást javasolná a Pénzügyi Bizottság, ha a pályázat ezt lehetővé teszi és a támogató szervezet. Ezzel munkahelyet is biztosítanának néhány helyi lakosnak, pénzt takarítanának meg. Hosszú távon olyan megoldás születne a belvízelvezetésre, ami a lehető legjobb. Ezt 4 igen szavazattal javasolják elfogadásra a testületnek. A 1, 4, 5, 6, 7 határozati javaslatokat elfogadásra javasolják.

 

Bajusz Istvánné: Felmerült az is, hogy miért így tervezte a tervező, hogy az egyik részen mederelemes, a másik részen pedig járdalapos. A tervező elmondta, hogy jól kell kivitelezni és nem lesz semmi probléma. A tervező amilyen megbízást kap a kiviteli tervvel kapcsolatban és a hatóság enged, ő úgy fogja a kiviteli tervet megcsinálni. A második döntési javaslatban szerepel, hogy bizonyos helyeken, a tervben vannak mederelemek és járdalapok. Van olyan területe a településnek, ahol a járdalapokat már a kiviteli tervben úgy építi be, hogy mederelem, eleve kicseréli. Jó kérdés, hogy azt a támogató szervezet a támogatási összeg erejéig finanszírozza, ha annak lesz plusz költsége, akkor az önkormányzatnak kell finanszírozni. Úgy taksálja, ha Csomi Ép-es elemmel készül, bruttó 27 mFt. Akkor nem a teljes lenne megcsinálva, de az sem biztos, hogy ennyi, ugyanis az óta a tervező hozzáfogott, de nem csinálja még. Õ jogosult a kiviteli terv elkészítésére. Meg kell tudni a terv elkészültéig, hogy a támogató szervezet mit fog engedélyezni. A tervező azért gondolja, hogy nem biztos, hogy ennyibe került a módosítás, mert vannak olyan kapubejárók, melyeket nem kell felbontani. A pályázat, illetve a támogató a kapubejáróra is adott pénzt. Talán ki tudja cserélni a kapubejáró megépítését a mederelemmel, akkor kevesebbe kerül. A tervező javasolja, hogy a fő gyűjtőknél és a gerincnél mindenképpen mederelemet tervez és javasol beépíteni és a magas vízállású területeken. Ahol a talajvíz ingadozik, ott nem lehet járólapot alkalmazni. Mint tervező nem javasolja, hogy házilag készüljön a mederelem. Még akkor is, ha szakszerű, I. osztályú munkát állít elő a kivitelező, aki csinálja, – bárki csinálhatja, ha megszerzi a jogosultságot – a gyárnál nincs jobb. Csak akkor építi be a kiviteli tervbe a nem gyárit, ha a támogató szervezet is hozzájárul, hogy lehet házilagos kivitelezés. Az ÉARFÜ illetékese elmondta, hogy írjon le mindent és a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak rá. Az illetékes szerint semmi szín alatt nem járul hozzá az igazgatóság elnöke, a projektfelelős, hogy úgy változtassanak, hogy az írják elő, hogy van x mennyiség mederelemmel, van x mennyiség járdalappal, és harmadik x mennyiségű mederelemet az önkormányzat megcsináltat, bevizsgáltat és azt adják oda a kivitelezőnek. Nincs az a kivitelező, aki ebbe belemegy. A szavatosságot, a jótállást, a felelősséget a kivitelező vállalja. Amikor a pályázati kiírás megszületik – ez uniós pénz – olyan szigorú normák vannak, abban nagyon nehéz mást megcsinálni, amit a pályázatban leadtak. A pályázatban pedig az engedélyes tervek lettek leadva, mert azt kérték. Nem tudja milyen válasz fog érkezni. A határidő sürgeti az önkormányzatot, vannak feladatok, összesen két év van rá. A támogatási szerződés már hatályba lépett az aláíráskor.

 

Berecz László: Ha a tervező azt mondja, hogy a járdalap ugyanolyan jó, mint a mederelem, akkor miért gyártják a mederelemeket. Szeretné tudni, hogy 1 méter mederelem és a 1 méter járdalap telepítése mennyibe kerül? A meglévő járdalapokat be tudják-e dolgoztatni, beveszik-e anyagként? El tudják-e adni a beruházónak, mi lesz a rengeteg járdalappal, amit kiszednek az árokból? Ha a számokat látná, akkor tudná, hogy mennyibe kerül 1 méter mederelem. Nem igazán érti a pályázati kiírásokat sem. Miért csak 5-10 évre gondolkoznak előre, miért nem több időben. Elszórnak egy csomó pénzt – országosan – , tudják melyik a legjobb megoldás, de mégsem azt választják.

 

Bajusz Istvánné: A kivitelezővel való egyezség, hogy bedolgoztatják-e. Ezek a járólapok a 60-as években készültek. Ezt is meg fogja kérdezni. A tervező azt mondta, hogy általában és azért tervezett mederelemet. Abból indult ki a tervező, ha jól van megépítve a járdalap – igaz több ideig tart megépíteni – de van olyan jó, mint a másik.

 

Daru János: Kétféle megoldás van. Korábban felvetődött, hogy jó lenne, ha mindenütt mederelem lenne alkalmazva, tartósabb lenne. Ha már csinálják, akkor egy olyan megoldást válasszanak, még akkor is, ha többletköltséggel jár, ami szebb, jobb, tartósabb. Mi lenne, ha a mederelemet házilag gyártanák le az egész településre vonatkozóan, esetleg ennek kapcsán annyi könnyítéshez jutnának, hogy a járdalapos szakasz költségeit közel nullára tudnák hozni. Ehhez viszont egy sor információra lenne szükség, ezek nem állnak a rendelkezésükre. Elhangzott, hogy mik a veszélyei a házilagos gyártásnak. Nem ragaszkodik a teljes mederelemes megoldáshoz abban az esetben, ha a már korábban említett szempontok valami miatt nem alkalmazható, akár a költséghez kapcsolódóan, vagy ha a kivitelező adott esetben be sem építené. Az előterjesztésben szerepel a Csomi-ép, ez egy Csongrád megyei betonelem gyár. Nem tudja, hogy a 48 mFt-ban mi van benne. Hajdú-Bihar megyében is több helyen gyártanak ilyet. Az információ hiányosságát érzi, úgy gondolja, ezt a kérdést teljesen most nem tudják lezárni, míg ezek pontosításra nem kerülnek.

 

Molnár Miklós: Emlékezteti a testület tagjait, hogy 3-4 hónapja történt a pályázat elnyerése. Az akkori testületi ülésen ez már napirenden volt, és akkor hoztak egy határozatot, hogy ebben érdekeltté tehető vállalkozókat össze kellene hívni és tájékozódni, hogy közülük ki szándékozik, ki tud részt venni ezekben a munkálatokban. Volt egy időszak, amikor ezt fel lehetett volna mérni. Akkor is felmerült a gyártás lehetősége. Akkor azt mondta, hogy nem egy egyszerű eset, ha a vállalkozók ilyet nem vállalnak, akkor az önkormányzatnak nem szabad ilyenbe bele menni. Gondol arra, hogy nyáron sem tudtak a feladatokat elvégeztetni a közmunkásokkal, plusz embereket kellett felvenni munkaszerződéssel. A mederelemes megoldás jobb, mint a járdalapos burkolás, viszont plusz költséget okoz. Ennek a tisztázására csak abban az esetben érdemes belemenni, – ez pályázaton nyert összeg, azt el lehet veszíteni – ha a hatóság biztosítja az összeget. Ha a hatóság nem járul hozzá a műszaki tartalom megváltoztatásához, akkor az elnyert összegtől elesnek. A közbeszerzési eljárás során nyilvánvalóvá kell tenni, hogy mire pályázik a vállalkozó, műszaki tartalomnak egyértelműnek kell lenni. Legelőször ezt kell tisztázni, minden más ezután következik. Örül, hogy a testület a minőségi munka irányába megy el, még akkor is, ha plusz költségbe kerül, hosszabb távra gondolkozik. Ezt a logikát minden területre kellene érvényesíteni. Ugyanez volt a kerékpárútnál is. Mindenki tudta, ha szegélykővel épülne, hosszabb távon tartósabb beruházás valósulna meg, ott is plusz pénzről van szó. Először a szakhatóságokat kell megkérdezni. Semmi esetre sem javasolja, hogy az önkormányzat vállalja fel az elemek gyártását.

 

Tóthné Pinczés Róza: Lett volna arra idő, hogy ezeket az információkat megkapják. Valaki mulasztást követett el, mert nem kapták meg a szükséges információkat. Nem tudja, hogy a helyi vállalkozók összehívásában történt-e előrelépés, nyilván nem. A minőség felé mennének el. A Pénzügyi Bizottság úgy fogalmazta meg, amennyiben a pályázat lehetővé teszi. Tisztában vannak azzal, hogy itt komoly pénzről van szó. Évek óta problémát jelentett a belvíz és ezt a testület mindig szem előtt tartotta, pályázatott és végre nyert, ezt nem szabad felelőtlenül elveszíteni. Ugyan ezt tükrözte a kerékpárút is, megpróbálták, csak ott egy másik terméket. Nem véletlen, hogy a pályázatokban meg vannak nevezve a termékek, és ezt megfogalmazta a műszaki ellenőr is. De ő is azt mondta, amennyiben a támogató szervezet jóváhagyja, csak úgy javasolja, és ha műbizonylattal rendelkezik ez a termék. A kerékpárútnál lett volna olyan termék, hoztak ide árajánlatot, és az lényegesen olcsóbb lett volna, de ez csak nem sikerült. Lehet, hogy a támogató szervezet ezt nem tudta elfogadni.

 

Bajusz Istvánné: Bizonyos határidők kötik az önkormányzatot, az 1, 2, 3 határozati javaslatról a döntést el kellene napolni, viszont a többiben lehet döntést hozni. Ne húzzanak párhuzamot a kerékpárút és a belvízrendezés között. Nem mondja, hogy ne csinálják meg, de nem valószínű, hogy a támogató szervezet ebbe beleegyezik. Nagyon sok munka van a pályázatokkal. Mielőtt egy pályázatot benyújtanak, jöjjön be mindenki és nézzék meg a pályázati anyagot, ha van rá idő, és akkor elmondani a javaslatokat, ha a pályázati kiírás megengedi, akkor tegyék bele, és ne utólag módosítsanak, mert jobbat szeretnének. Van olyan eset is, amikor nincs rá idő, hogy átnézzék a kiírást.

 

Molnár Miklós: Nem hiszi, hogy az ünnepek miatt a támogató szervezet nyilatkozni fog, hogy a tervező január 15-ig el tudja kezdeni a tervezést. A teljes burkolással lefedett árkok sem szerepelnek a pályázatban. A tervező a kiviteli terveken döntött úgy, hogy ezeken a helyeken a járdalapos megoldás helyett a teljes burkolást kell alkalmazni. A pályázati anyagban biztos, hogy így van? Úgy értette, hogy a tervező is átnézte és van ahol pluszba tervezett be. Az is eltérés a műszaki tartalomtól! Nem a házilagos kivitelezéssel van baja a tervezőnek. Itt az a gond, hogy a műszaki tartalomtól eltérnek. A tervezőnek a támogató hatóságtól ugyan úgy engedélyt kell kérni a tervtől való eltéréshez is. Az egészre megkérheti az eltérést.

 

Bajusz Istvánné: Nem döntött úgy a tervező, az engedélyes tervben van járdalapos és mederelemes is. Jóvá kell hagyatni a módosított tervet. Lehet, hogy rosszul mondta. Az Arany J. utca, József A. utca, a Kossuth utca, a Keleti főcsatornához vezető út mellett eleve odatervezte a meder elemeket.

 

Molnár Miklós: Itt elhangzott, hogy olyan területeken pluszba tervezi, mert a belvíz mozgása szükségessé teszi, és ezt a fel nem bontott bejárók a támogatott terhére végzi el. Az is elhangzott, hogy neki erre a támogató hatóságtól hozzájárulást kell kérni.

 

Dr. Kovács Gergely: A sportpályától fölfele a Tulipán utcáig eleve mederelemes (Csom-ép-es) megoldás van.

 

Molnár Miklós: Ezzel nem vitatkozik, csak arra hivatkozik, ami itt elhangzott.

 

Bajusz Istvánné: Úgy írta le magának, hogy a fő gyűjtők mederelemesek, a többi járdalappal készül. A fel nem bontandó kapubejárók helyére.

 

Molnár Miklós: A tervezőnek a támogató hatóságtól engedélyt kell kérni és egy lépéssel megkéri az összesre, és az előírja, hogy milyen feltételekkel járul hozzá. Azért akar visszatérni erre, mert úgy értelmezte, hogy a tervező által pluszba beépített mederelemekkel letett rész az csak 27 mFt-ba kerül pluszba az eredeti benyújtott pályázathoz. A teljes leborítással pedig 48 mFt-ba. Akkor a tervezőnek ugyanúgy engedélyt kell kérni a támogató hatóságtól, és ő ezt műszaki szükségességből írta elő azokon a részeken, ahol talajvízmozgást észlelt. Azzal ő már elismerte, hogy anélkül tisztességesen nem lehet megcsinálni, mert a talajvízmozgás a teljes borítást igényli, és ehhez kell kérni a támogató szervezet engedélyét. Egy lépésben meg kell kérni az összesre. Amennyiben a támogató hatóság azt a módosítást nem engedélyezi, akkor valójában azon a részen nem szakszerűen lesz kivitelezve, mert a talajvízmozgás a teljes lefedést igényli.

 

Tóthné Pinczés Róza: Megerősíti, hogy úgy van, ahogyan Molnár Miklós elmondta. Mind a kettőre meg kell kérni az engedélyt, ezzel időt nyernek, ha nem kér rá engedélyt, akkor elveszítenék a pályázati pénzt, mert nem a pályázati kiírásnak megfelelően készítették el.

 

Bajusz Istvánné: Ha az egészre kérik az engedélyt, akkor az egészet meg kell csinálni és mellé kell tenni a pénzt.

 

Dr. Kovács Gergely: A koncepció tárgyalása során elhangzott a tálcás megoldás. Az 1. határozati javaslat a pályázatról szól, oda nem kell pénz. A 3. határozati javaslat a teljes mederelemes megoldásra vonatkozik. A 2. határozati javaslat azért lett beépítve, hogy legyen egy köztes megoldás is. A tervező ezt is csak akkor kívánja módosítani, ha születik egy ilyen irányú döntés.

 

Berecz László: Ki dönti el, hogy hova kerüljön mederelem, a tervező, támogató?

 

Bajusz Istvánné: A tervező dönti el. Szavazásra kéri a testület tagjait a negyedik határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

263/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.16:55

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Belvízrendezés kivitelezés hivatalos közbeszerzői tanácsadói feladataira ajánlatkérés

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Nagyhegyes Község belvíz-veszélyeztetettségének csökkentése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0028 jelű támogatott beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatai ellátására az alábbi cégeket hívja meg a határozat mellékeltét képező egyszerű zárt pályázati eljárásra:

 

 1. Berill Global Kft. 4030 Debrecen, Balogh M. u. 6/a
 2. Szijj és Czira Ügyvédi Iroda 6060 Tiszakécske Szolnoki út 1.
 3. Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rövid határidőre tekintettel a beérkezett ajánlatokat értékelje, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtóval kösse meg a szerződést.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 3.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait az ötödik határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

264/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.16:55

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Belvízrendezés projektmenedzseri és PR feladataira ajánlatkérés

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Nagyhegyes Község belvíz-veszélyeztetettségének csökkentése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0028 jelű támogatott beruházás projektmenedzsmenti és PR feladatai ellátására az alábbi cégeket hívja meg a határozat mellékeltét képező egyszerű zárt pályázati eljárásra:

 

 1. Zöldipari Klaszter Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
 2. Régió Terv Kft. 4032 Debrecen, Böszörményi út 161.
 3. KONCEPT 2000 Bt. 4032 Debrecen, Tarján u. 39.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rövid határidőre tekintettel a beérkezett ajánlatokat értékelje, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtóval kösse meg a szerződést.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 3.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a hatodik határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

265/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.16:55

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Belvízrendezés műszaki ellenőri feladataira ajánlatkérés

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Nagyhegyes Község belvíz-veszélyeztetettségének csökkentése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0028 jelű támogatott beruházás műszaki ellenőri feladatai ellátására az alábbi cégeket hívja meg a határozat mellékeltét képező egyszerű zárt pályázati eljárásra:

 

 1. BAUSTAT Kft. 4400 Nyíregyháza, Leffler s. u.63.
 2. DEMETERV Kft. 4400 Nyíregyháza, Darvas József u. 28
 3. Dankó és Fia Mérnöki Iroda Kft. 4400 Nyíregyháza, Óvoda u, 59.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rövid határidőre tekintettel a beérkezett ajánlatokat értékelje, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtóval kösse meg a szerződést.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 3.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a hetedik határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

266/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.16:56

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Belvízrendezés könyvvizsgálói feladataira ajánlatkérés

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Nagyhegyes Község belvíz-veszélyeztetettségének csökkentése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0028 jelű támogatott beruházás könyvvizsgálói feladatai ellátására az alábbi cégeket hívja meg a határozat mellékeltét képező egyszerű zárt pályázati eljárásra:

 

 1. Dr. Nagy László 4033 Debrecen Kisfaludy u. 11.
 2. Cseh-Audit Kft. 3300 Eger Mocsáry Lajos u. 11.
 3. Big-Audit Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rövid határidőre tekintettel a beérkezett ajánlatokat értékelje, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtóval kösse meg a szerződést.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 3.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

267/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.16:56

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések elnapolása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Nagyhegyes Község belvíz veszélyeztetettségének csökkentése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0028 jelű támogatott projekt műszaki tartalmára vonatkozó 1. 2. 3. számú határozati javaslatok megtárgyalását a soron következő ülésig elnapolja.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megalapozott döntéshez szükséges információkat – első sorban a támogató szervezet írásos állásfoglalását – szerezze be.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 16.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

6. Napirendi pont

A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve

 

Bajusz Istvánné: Átadja a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Tóthné Pinczés Róza: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Mivel az iskola 2013-tól állami működtetésbe kerül át, azért a „Tájékoztató a Veres Péter Általános Iskola 2012. évi működéséről” napirendi pont kerüljön át február hónapra. Valamint a novemberi ülésen a kommunális hulladékszállítás díjak elfogadása helyett „A 2014. évi folyékony hulladékszállítás díjak elfogadása ” kerüljön elfogadásra.

 

Daru János: A Településfejlesztési és Intézményi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság január hónapra javasolja a Művelődési ház alapítása előterjesztést. A „Tájékoztató a Veres Péter Általános Iskola 2012. évi működéséről” napirendi pont kerüljön február hónapra megtárgyalásra. Az „Előterjesztés a bel- és külterületi földek bérbeadására” napirendi pont szeptemberi ülésen kerüljön megtárgyalásra. A novemberi ülésen a kommunális hulladékszállítás díjak elfogadása helyett „A 2014. évi folyékony hulladékszállítás díjak elfogadása”előterjesztés kerüljön.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A „Tájékoztató a Veres Péter Általános Iskola 2012. évi működéséről” napirendi pont kerüljön február hónapra megtárgyalásra. Május hónapra kerüljön beépítésre az esélyegyenlőségi program.

 

Bajusz Istvánné: A januári tervezet kiegészül a Művelődési ház alapítása előterjesztéssel. A februári tervezet kiegészül a Veres Péter Általános Iskola 2012. évi működéséről szóló tájékoztató. Május hónapban az esélyegyenlőségi program, szeptemberben a bel- és külterületi földek bérbeadása, novemberben pedig a 2014. évi folyékony hulladékszállítás díjak elfogadása. Szavazásra kéri a testület tagjait a módosított határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

268/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.17:02

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét a következők szerint fogadja el:

 

2013. január 16.

 1. A szociális ellátás helyi szabályainak felülvizsgálata
 2. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
 3. Rendezési terv korszerűségi felülvizsgálata, végleges jóváhagyása
 4. Belvízrendezési pályázat közbeszerzési kiírásának jóváhagyása
 5. Bérleti díjak felülvizsgálata a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében
 6. Művelődési ház alapítása

 

2013. február 6-7.

Közmeghallgatás:

1.  A 2011-től hatályos Gazdasági Program időarányos teljesüléséről szóló tájékoztató és beszámoló

2.  Lakossági kérdések, válaszok

 

2013. február 20.

1.    Nagyhegyes Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

2.    Nagyhegyes Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

3.    Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata

4.    A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása

5.    Tájékoztatás a Tündérkert Óvoda nyári takarítási szünet időpontjáról

 1. Tájékoztató a Veres Péter Általános Iskola 2012. évi működéséről

 

 

2013. március 20.

 1. Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról

2.    A települési bűnmegelőzési koncepció megalkotása

3.    Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

 1. A Rendezvényház bérleti díjának felülvizsgálata

 

2013. április 17.

 1. Tájékoztató az Önkormányzat által biztosított egészségügyi szolgáltatások ellátásáról
 2. Nagyhegyes Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása
 3. Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
 4. Ösztöndíjrendelet módosítása

 

2013. május 15.

 1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
 2. Beszámoló az Önkormányzat szociális ellátás körében, valamint az Idősek Háza tevékenységi körében végzett munkájáról
 3. Beszámoló az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról
 4. Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

 

2013. június 19.

 1. Nagyhegyes Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

2.    Új sportkoncepció elfogadása

3.    Szociális koncepció felülvizsgálata

 1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi munkájáról, a további lehetőségekről

 

2013. szeptember 18.

1.    A Tündérkert Óvoda átfogó beszámolója

2.    Előterjesztés a bel- és külterületi földek bérbeadására

 

2013. október 16.

1.    Beszámoló az önkormányzati adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések eredményeiről

 

2013. november 20.

 1. A 2014. évi folyékony hulladékszállítás díjak elfogadása
 2. Tájékoztató a 2014. évi víz-, szennyvíz és szemét díjakról
 3. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről
 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
 5. A 2014. évi ellenőrzési terv elfogadása

 

2013. december 18.

 1. A gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása
 2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi feladatellátásáról
 3. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt céljainak meghatározása
 4. A jegyző teljesítményértékelése

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkatervtől eltérően, a szükség szerinti napirendi pontokkal a Képviselő-testület ülését összehívja.

 

Végrehajtásért felelős:    Bajusz Istvánné polgármester, Dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő:                        2013. december 31-ig az ülések napjai

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

7. Napirendi pont

Testületi munka nyilvánosságának kiterjesztése

 

Bajusz Istvánné: Felmerült, hogy nem elég tájékozott a lakosság, a kábel tv nem sok háztartásban van, a helyi újság is megszűnt, jogszabály is rendelkezik a nyilvánosságról. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Tóthné Pinczés Róza: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A testületi ülések nyilvánosságának szélesítése érdekében az Önkormányzati TV szolgáltatásai havi nettó 14.000,- Ft előfizetési díj ellenében történne. Az önkormányzati élet lakossági tájékoztatásának szélesítése, a település kulturális életének fellendítése, ez lenne a helyi lap, mely éveken keresztül működött. Az időkorlátot úgy dolgozták át, hogy ezen gondolkodjon a testület, milyen módon történjen. Most is lehetett tapasztalni, hogy hosszú ideig vitatkoztak egy témáról. Az egyik hozzászólás hozta a másik gondolatait. Nagyon nem szabad leszabályozni ezt a dolgot, mert úgy mennek a jobb felé, ha lehetőséget kapnak arra, hogy megfelelő módon, időben beszélik meg. Kerüljön megvásárlásra a kamera, hogy fel tudják venni az üléseket, első sorban a testületi ülések, de a bizottsági üléseket is és ezt az önkormányzati tv-nek át lehet adni az anyagot, és ez kerül sugárzásra.

 

Daru János: A Településfejlesztési és Intézményi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A testületi ülések nyilvánosságának szélesítése érdekében az Önkormányzati TV szolgáltatásai havi nettó 14.000,- Ft előfizetési díj ellenében történne. Az önkormányzati újság beindítását is támogatta a bizottság. Az SZMSZ módosításához felmerült, hogy az ülések rövidüljenek.

A bizottság támogatta, hogy a képviselői hozzászólások időkeretének behatárolása érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzatban a tanácskozással kapcsolatos módosításokat a jegyző készítse elő a soron következő ülésre. A nyilvános testületi és bizottsági ülések képanyagának saját rögzítése céljából bruttó 400.000,- Ft összegben videó kamerát és a hozzá tartozó tartozékokat (tok, állvány, memóriakártya, hosszabbító hangkábel, távirányító) kell beszerezni. A kamerát más alkalmakkor is lehet majd használni.

 

Bajusz Istvánné: Úgy emlékszik, hogy a Településfejlesztési Bizottság az időkeretet 5 perc hozzászólás biztosításával elfogadta.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Jónak tartják az önkormányzati tv bevezetését. Az önkormányzati újságot ismét be kell indítani. Az időkeret esetében felmerült, hogy 5 perc legyen a hozzászólás egy adott témakörben. A videó kamera beszerzését is támogatta a bizottság.

 

Molnár Miklós: Egyetért a bizottságok véleményével. Volt már szabályozva a hozzászólás, az akkor nem vált be. A maga részéről nem ért egyet a szabályozással. Inkább a fegyelem kérdésében kellene egyetérteni, azt kellene megvalósítani, hogy csak az beszéljen, aki szót kért. Sok esetben az 5 perc ki sincs merítve. Akkor van probléma, amikor sokan beszélnek egyszerre. Az ügyrendi menetet kellene betartani. A polgármester, vagy az ügyrendi bizottság elnöke figyelmeztessen, csak az beszéljen, aki szót kapott. Ha ez be lesz tartva, akkor az időkorlátokat nem kell szabályozni.

 

Bajusz Istvánné: Az újság nem Nagyhegyesi Hírek lesz, ahhoz nincs meg a jog. Más címet kell adni. A művelődésszervező szívesen vállalja a szerkesztést, és az önkormányzat lenne a kiadó.

 

Dr. Kovács Gergely: Ha az időkorlátot bevezetik, akkor lesz csak értelme, ha be is tartják. A testület alkotja az SZMSZ-t, az kerül bele, amit a testület kíván, viszont ez nem zárja ki az időkeretet. Az 5 perc valóban elegendő lenne. Időnként az fordul elő, hogy többször is hozzászólnak egy adott témához. Tény, az ülések hosszú ideig tartanak és egy megoldási javaslat. Ha most az a döntés születik, hogy semmilyen időkeretben ne gondolkodjanak, akkor annak megfelelően készíti elő az SZMSZ módosítást.

 

Molnár Miklós: Egyik lényeges dolgot nem mondta. Itt is látszik, hogy a hozzászóláshoz fel kell készülni, ha a gondolatokat sorba szedi, akkor nem marad ki semmi. Ha már itt vannak, és az egyik gondolat a másik gondolatot indít el és arra muszáj reagálni, a lényeg, hogy az ügyet előbbre vigye. A hozzászólás azzal a napirendi ponttal kapcsolatos legyen, konkrét dolgokról beszéljenek. Aki vállalta, hogy itt van, inkább többször szóljanak hozzá a dolgokhoz, mint hogy valaki az időkorlát miatt ne tudja elmondani az véleményét.

 

Boruzs Sándor: Javasolja, hogy az újság neve legyen Nagyhegyes község önkormányzatának lapja a FALU.

 

Daru János: Az időkorlát esetében a bizottság elfogadta, hogy 5 perc legyen egy napirendi ponthoz a hozzászólás ideje.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait az első határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

269/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.17:23

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Önkormányzati TV bevezetése

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi ülések nyilvánosságának szélesítése érdekében megrendeli az Önkormányzati TV szolgáltatásait havi nettó 14.000,- Ft előfizetési díj ellenében.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szolgáltatás megrendelésére és kötelezővé teszi a nyilvános képviselő testületi ülések képi- és hanganyagának, valamint írásos dokumentációjának a www.nagyhegyes.hu települési weboldalán történő beágyazásával való megjelenítésére.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Dr. Kovács Gergely: Az újság indításának van egy folyamata, mert ezt el kell indítani januárban.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a második határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

270/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.17:25

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Önkormányzati újság elindítása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati élet lakossági tájékoztatásának szélesítése, a település kulturális életének fellendítése, a helyi közösség eseményeinek megismertetése érdekében a helyi önkormányzati lap bevezetését tervezi.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásig terjessze elő a helyi lap beindításához szükséges személyi-, tárgyi-, anyagi feltételeinek a lehetőségét és azok jogi hátterét.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: költségvetés elfogadása

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Molnár Miklós: Képviselői indítványa, hogy ne legyen időkeret.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a képviselői javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

271/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.17:25

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői hozzászólások időkeretének Szervezeti és Működési Szabályzatban való megállapítását nem tartja indokoltnak.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 16.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a negyedik határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

272/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.17:26

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Videó kamera beszerzése ülések rögzítésére

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános testületi és bizottsági ülések képanyagának saját rögzítése céljából bruttó 400.000,- Ft összegben videó kamerát és a hozzá tartozó tartozékokat (tok, állvány, memóriakártya, hosszabbító hangkábel, távirányító) kíván beszerezni.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az eszközök beszerzésére.

A Képviselő-testület a beszerzés költségét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 16.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

8. Napirendi pont

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

 

Bajusz Istvánné: Átadja a szót a bizottság elnökének.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Részletes tájékoztatást kaphatnak az ügyiratforgalomról, a hivatalban történt eseményekről. Az adózás nagyon jó, a megye egyik legjobban működő adóhatóságát tudhatja magáénak a település, a kintlévőség aránya 2,18%, a késedelmi pótlékkal együtt 3,25%. A képzéseken a kollégák részt vettek. Feladatokra határoznak meg embereket, nem pedig létszámhoz adatokat. A hivatal köztisztviselői állományi létszáma 11 fő, melyből 4 fő felsőfokú végzettségű, 7 fő középfokú végzettségű. 2013. január 1. napjától a jelenlegi szociális ügyintéző a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal állományába kerül majd át. Mivel a létszám így 1 fővel csökken, a feladatok átcsoportosítására válik szükségessé. Jogszabály módosítás miatt a település lélekszámához igazították a létszámot, így 6-8 fő között lesz a létszám. A 2 főről el kell gondolkodni a testületnek. Az ünnepek közötti nyitva tartást támogatta a bizottság. A szabadságokat nehéz kiadni, ezért jegyző úr javasolja az igazgatási szünetet július, augusztus hónapokban.

 

Dr. Kovács Gergely: Köszöni a hivatal nevében az elismerő szavakat. Minden le van írva, nem nagyon akarja kiegészíteni. A szabálysértés áprilistól a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az adózás tekintetében a lakosság jogkövető magatartása is hozzájárul a teljesítés eredményességéhez. A feladat finanszírozásból adódik a sajnálatos döntés, hogy átírásra került az elismert köztisztviselői létszám rendszere. Egy ember átadásra kerül a járási hivatal részére, viszont feladat nem sok kerül át. A megmaradó létszámot szeretné, ha a továbbiakban is így maradna.

 

Molnár Miklós: A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni, hogy megköszönik a hivatal dolgozóinak az elvégzett munkát.

 

Tóthné Pinczés Róza: Az EDtR rendszer új volt a testület tagjai számára, viszonylag könnyedén vették az akadályt, a rutinnal van még némi probléma. Az igazgatási szünetet jegyző úr alátámasztotta jogszabállyal, ezt támogatni tudja, mert ügyelet van, ezt a testület munkáját nem hátráltatja. A bérmegtakarítás az kiosztásra került a dolgozók körében. Azt szeretné tudni, hogy az egyéb intézményeknél volt-e ilyen megtakarítás, és a pénzügyi csoport vezetője tudja, hogy egy-egy intézményben milyen összegben van ilyen, ott szóltak-e? Más intézménynél miért nem került kiosztásra? Eddig nem volt ilyen. A két ünnep közötti szünetet indokoltnak tartja, évek óta így megy. Dr. Pinczés Róbert munkaköre pontosan mi lesz? Le van írva, hogy a végzettségének megfelelő munkaköröket fog kapni.

 

Dr. Kovács Gergely: Az igazgatási szünet meglévő jelenség. Az EDtR rendszer bevezetése zökkenőmentes volt. A bérmegtakarítással kapcsolatosan elmondja, hogy a tervezett összegből kisebb összeg marad meg, mely a hivatalnál kiosztásra került. Arról nem tud nyilatkozni, – nincs nyilvántartása – hogy az intézményeknél hol és milyen mértékű, illetve került-e ilyenre sor. Nem hallott ilyenről, és hogy ez azért van, mert nem tudják, vagy más okból, erről nem tud nyilatkozni. Dr. Pinczés Róbert esetében próbálják kihasználni a végzettségében lévő előnyöket. A munkaköre még csak tervezet, a szociális ügy, a birtokvédelem és a hagyaték inkább jogászi ügyek. Egyes feladatok más ügyintézők kapnak meg. Azon van, hogy egyenletes legyen a munkamegosztás a hivatalban.

 

Bajusz Istvánné: Valamennyi befejezett, megvalósult pályázati projekt határidőben, hiánymentes elszámolással és zárójelentéssel valósult meg. A Rickly kúriánál van némi probléma. A kollégákkal jól lehetett együtt dolgozni. Sok olyan dologgal keresik meg az ügyfelek a hivatalt, ami valójában nem is hivatal feladata. Abban is segítenek. Megköszöni minden kollégának az éves munkát. Szavazásra kéri a testület tagjait az első határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

273/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.18:04

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkáját megfelelőnek értékeli, azt megköszöni és a feladatellátásról szóló beszámolót.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester és Dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2012. december 19.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a második határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

274/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.18:04

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Ünnepek közötti hivatali nyitva tartás

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2012. december 27-én és 28-án az ügyfélfogadás ügyeleti rendszerben történik.

 

A pénztár nyitva tartása 2012. december 27-tól 28-ig a következők szerint alakul:

-        december 27. (csütörtök)    13.00-17.30 óráig

-        december 28. (péntek)                zárva

 

Végrehajtásért felelős: Dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2012. december 31.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a harmadik határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

275/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.18:05

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Nyári igazgatási szünet meghatározása

 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján, a rendes szabadságok esedékesség évében történő kiadásának elősegítése céljából július utolsó és augusztus első két munkahetére igazgatási szünetet rendel el.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet részletes szabályait dolgozza ki, és arról a lakosságot tájékoztassa.

 

Végrehajtásért felelős: Dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2013. július 15-től folyamatosan

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

9. Napirendi pont

A jegyző teljesítményének értékelése

 

Bajusz Istvánné: Õszinte és korrekt értékelést próbált készíteni. Jegyző úr igyekszik a feladatát ellátni a kollégák segítségével, hogy megfeleljen a feladatnak. Bár nem egyszerű a naponta változó jogszabályok között.

 

Daru János: Úgy látja, hogy a polgármester asszony úgy fogalmazta meg, ahogyan ő is látja. Le van írva a pozitívum és a negatívumok is, erősen pozitívnak tekinti. Tudták, hogy jegyző úr teljesen már területen dolgozott, korábban egy-két apróság felvetődött a hozzáállásában, a munkavégzéssel kapcsolatban. Jegyző úron látszik a fejlődés, amin átment. Hamarabb felzárkózott a feladat ellátáshoz, mint ahogyan gondolta. A kezdetektől elfogadta a munkavégzését. A megjegyzések állják a helyüket, amit a polgármester tett. Jegyző úrnak csak gratulálni tud a teljesítményéhez.

 

Tóthné Pinczés Róza: A jegyző megválasztása után féltette, mert nagyon fiatal, és ehhez a feladathoz nagyon sokoldalúnak kell lenni és rengeteg jogszabályváltozás volt. Voltak hibák, de ebben segítették a kollégák, hogy kik, arra van elképzelése. Toleránsak voltak vele szemben a kollégái, próbálták a hibákra felhívni a figyelmet, ez nagyon jó dolog. Tapasztalta az empátia készségét. Nem könnyű együtt dolgozni egy kezdővel és segíteni is a munkáját, ezt jegyző úr megkapta. Jegyző úr sok segítséget kapott a munkatársaitól, ezért köszönet érte, mert ezek nélkül nem működött volna.

 

Boruzs Sándor: Az előző napirendi pontban tárgyalták a hivatal munkájáról szóló beszámolót, ott már lehetett látni, hogy mit végzett az elmúlt esztendőben. Ezt csak egy jól összeszokott csapattal lehet megoldani. Örül, hogy a polgármester kritikát is megfogalmazott.

 

Dr. Kovács Gergely: Köszöni az értékelést és a hozzászólásokat. A kritikát igyekszik jól kezelni, tisztában van a gyengéivel, igyekszik rajta javítani. Az elejétől fogva olyan csapat áll mögötte, akikkel igyekeznek kölcsönösen segíteni egymás munkáját. Eleinte ez még egyoldalú volt, úgy érzi, hogy ezen sikerült fordítani. Igyekszik az elkövetkezendő időben még jobban dolgozni, hogy jövőre még jobb értékelést kapjon.

 

10. Napirendi pont

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározása

 

Bajusz Istvánné: A kiemelt célok a Képviselő-testület által elfogadott koncepciók, programok, többek között a Gazdasági Program, az Esélyegyenlőségi Program, a Szociális Koncepció, a Sportkoncepció, a Településfejlesztési Koncepció, a Közművelődési Koncepció, valamint a hatályos jogszabályok, ezen belül sajátosságként a hatályos önkormányzati rendeletek. Átadja a szót a bizottság elnökének.

 

Boruzs Sándor: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

276/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.18:20

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. A Gazdasági Program végrehajtásából származó feladatok (ezzel összefüggésben a koncepciókban meghatározott célok elérése érdekében való tevékenység):

-      A közműfejlesztési hozzájárulás beszedés hatékonyságának növelése,

-      A gazdasági program végrehajtásához szükséges költségvetési források tervezése,

-      A pályázati források feltárása

-      Az adóztatás hatékonyságának további növelése, helyi adóellenőrzés tervszerű lefolytatása

-      A képviselő-testület döntéseinek szakmailag megalapozott előkészítése az elektronikus döntéstámogató rendszer (EDtR) alkalmazásával

-      A döntések szakszerű, határidőben történő végrehajtása, monitorozása az EDtR rendszerrel

-      a Polgármesteri Hivatal és az államigazgatási szervezetrendszer átalakításával létrejövő szervezetek elhelyezésének megoldásában való közreműködés;

 

2. Az Esélyegyenlőségi program célkitűzéseiből adódó feladatok

-      A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása

-      A szociális feladatellátás folyamatos átalakításából eredő feladatok végrehajtása

-      Az esélyegyenlőség szemléletét megteremtő és javító programok megvalósításának támogatása

-      A hátrányos helyzetű csoportok információhoz való korlátlan hozzájutásának biztosítása

-      Esélyegyenlőség biztosításának segítése a közoktatásban

 

3. Egyéb testületi döntésekből adódó feladatok:

-      Az év közben hozott testületi döntések pontos végrehajtása

-      A nyertes pályázatok megvalósításának és elszámolásának határidőben történő végrehajtása

-      a Képviselő-testület és bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése,

-      a Képviselő-testületi ülések nyilvánosságának minél szélesebb körben való biztosítása, a nyilvános ülések dokumentumainak megismerése,

 

4. A hatósági feladatok:

-      A folyamatos jogszabályváltozásból adódó jogértelmezési feladatok végrehajtása, figyelemmel az ügyfelek gyors, hatékony, költségkímélő eljáráshoz való jogára

-      A tevékenység ellátása területén a szakmai színvonal szintjének megtartása, új módszerek keresése és bevezetése

-      Tervszerű, problémamegoldó munkavégzés

 

5. A köztisztviselők képzésével kapcsolatos feladatok:

-      A feladatellátást támogató képzési terv készítése

-      A képzési tervben meghatározott képzéseken történő hatékony részvétel.

 

Végrehajtásért felelős: Dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2013. december 31.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6           100,00         85,71

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             6             100.00         85,71

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            14,29

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Boruzs Sándor                                         Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

11. Napirendi pont

Önkormányzati adósságkonszolidáció

 

Bajusz Istvánné: Levelet írt az államtitkár úrnak, hogy azok a települések, akik jól gazdálkodtak, spóroltak, azok nem részesülnek adósságkonszolidációban. A válasz levélben az szerepel, hogy a fejlesztéseknél azt figyelembe fogják venni.

 

12 Napirendi pont

KEOP - 2012- 5.5.0/B és TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú pályázatok benyújtása

 

Dr. Kovács Gergely: 2012. december 12-én megjelent a KEOP - 2012- 5.5.0/B kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” megnevezésű pályázati felhívás, a támogatás maximális intenzitása az önkormányzatok, mint költségvetési szervek számára 85%. A pályázati kiírás lehetőséget kínál a Polgármesteri Hivatal épületének tervezett energetikai korszerűsítésére, így többek között külső homlokzatszigetelés, nyílászárók cseréje, napelemek elhelyezése, belső fűtéskorszerűsítés (kondenzációs kazán, lapradiátorok) stb. Az elnyerhető támogatás összege legalább 1.000.000, legfeljebb 500.000.000 Ft lehet. A pályázatírói díj, megnyert pályázat esetében a sikerdíj a pályázat során nem számolható el költségként. A pályázatok benyújtása legkorábban a kihirdetéstől számított 40. naptól (2013. január 21.) lehetséges. A beadás előzetes regisztrációhoz kötött. A határozati javaslatot módosítani szeretné, a koncepció tárgyalásakor 9 mFt lett előirányozva erre. Az előzetes számítások alapján meg lehet oldani ennek a feléből is, 4,5 mFt lenne az önerő, és 25,5 mFt az igényelt támogatás. A pályázatírás és a sikerdíj összegét meghagyná. A becsült összegre azért van szükség, ne kelljen rendkívüli ülést összehívni ez ügyben.

 

Boruzs Sándor elhagyta a termet

 

Tóthné Pinczés Róza: Viszonylag hamar sikerült megoldást találni. Annyit megér, hogy egy pályázatot benyújtsanak, hátha sikerül.

 

Bajusz Istvánné: A TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” elnevezésű konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában. Az előzetes tervek szerint a pályázatot Hajdúszovát és Ebes községekkel konzorciumban nyújtanánk be, a konzorciumvezető Nagyhegyes Község Önkormányzata lenne, mivel önálló kulturális intézménnyel nem rendelkezik. Nem kizáró ok, ha valakinek IKSZT címe van, az is pályázathat. Nem biztos, hogy Ebes be tud ebbe lépni, mert három másik pályázatuk van, és az egyik ütközik ezzel. Ezért feltételes módban szeretné, ha elfogadnák a határozati javaslatot, Ebes holnap mondja meg, hogy mit szeretne. A művelődésszervező vállalja a munkát.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait az első határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

277/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.18:32

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: KEOP – 2012- 5.5.0/B kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” megnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP - 2012- 5.5.0/B kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű pályázati kiírásra a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése vonatkozásában pályázatot kíván benyújtani.

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat teljes költségét az alábbiak szerint biztosítja:

-    Pályázatkészítési díj ~300.000,- Ft+ÁFA a 2013. évi költségvetés terhére;

-    Igényelt támogatás ~25.500.000,- Ft pályázati forrásból;

-    Pályázati önerő ~4.500.000,- Ft a 2013. évi költségvetés terhére;

elnyert támogatás esetén pályázatírói sikerdíj ~1.000.000,- Ft 2013. évi költségvetés terhére.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjanak.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, Dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2013. február 15.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                5           100,00         71,43

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             5             100.00         71,43

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            28,57

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Boruzs Sándor                                        Távol            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

Tóthné Pinczés Róza: Az iskolának van egy TÁMOP-os pályázata, a fenntarthatóságban a részt vevő gyermeke részt vehetnek ebben a pályázatban? Ezt egyeztetni kell az iskolával.

 

Bajusz Istvánné: Lehet, hogy Nádudvar fog csatlakozni, mert annyi gyermek nincs. Szavazásra kéri a testület tagjait a második határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

278/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.18:34

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” elnevezésű pályázati kiírásra pályázat benyújtása

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” elnevezésű, 100%-os intenzitású könnyített elbírálású pályázati kiírásra Ebes és Hajdúszovát településekkel közösen pályázatot kíván benyújtani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2013. január 31.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                5           100,00         71,43

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             5             100.00         71,43

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            28,57

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Boruzs Sándor                                        Távol            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

13. Napirendi pont

Különfélék

 

Daru János: Kérdése jegyző úrhoz irányul. A novemberi testületi ülésen nem fogadták el a 20 eFt-os jutalmat adnak a dolgozóknak, még ott sem, ahol megtakarítás van. Úgy hallotta, hogy a hivatalban ez kiosztásra került, ez valóban áll-e? Ha igen, akkor az a határozat, amit hoztak, jog szerint hogyan kapcsolódik ehhez a kérdéshez?

 

Dr. Kovács Gergely: Azt a határozatot, amit a pénzügyi csoportvezetővel találták ki, hogy az előző évekhez hasonlóan, béren kívüli juttatást kapjanak az önkormányzat dolgozói. Ezt minden dolgozó egységesen kapta volna. Nem mindegyik intézmény rendelkezik bérmegtakarítással. Ez 20 eFt lett volna a bérmegtakarítás és a tartalék terhére. Ezt a javaslatot a testület nem fogadta el. A hivatalban volt bérmegtakarítás, ami nem túltervezésből adódott. A bérmegtakarítás felett, mint személyi előirányzatok felett a jegyző rendelkezhet. Úgy gondolja, hogy ez jogszerű volt, nem mondtak ellent a határozatnak.

 

Bajusz Istvánné: A 20 eFt-ot nem jutalomban adták volna, hanem béren kívüli juttatásként. Hozzájárult a felosztáshoz.

 

Daru János: Úgy emlékszik, hogy azt mondták, hogy a bérmegtakarítás terhére sem lehet kifizetni. Hoztak egy döntést, ez annak ellentmond. Mégis ki lett osztva a hivatalnál a bérmegtakarítás. Bizonnyal ellenőrzésre került, hogy ez a bérmegtakarítás fedezi-e a kiosztott összeget.

 

Dr. Kovács Gergely: A tavalyi évben 10 eFt-ról volt szó, de az béren kívüli juttatás volt. Azt a határozatot betartották.

 

Bajusz Istvánné: Béren kívüli juttatásról volt szó, ki mit kért volna érte. Úgy mindenkinek egyformán kellett volna kapni a 20 eFt-ot. Jegyző úr jutalmat osztott, ő is megnézte és elfogadta a felosztást. Jegyző úrnak határozott meg jutalmat. A testület döntését betartják. Más intézmények más pluszokat kaptak, az önkormányzat egy fél állást sem kapott. A dolgozóknak kellett ellátni azt a feladatot is, amit esetleg az a félállású dolgozó el tudott volna látni. Jegyző úrnak törvény adta joga volt, és azzal élt is.

 

Tóthné Pinczés Róza: Részlegesen jól emlékszik Daru János. Ismerteti a 20 eFt béren kívüli juttatásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület nem fogadott el. Az, hogy ez jegyző úr hatásköre, el tudja fogadni. Nem kellett volna szólni az intézményeknek? Ez kinek a feladata lett volna, ha van ilyen lehetőség, hogy ezt a bérmegtakarítást kiosszák? Erre a kérdésére eddig nem kapott választ.

 

Berecz László: Ha jogszerűen járt el, akkor nincs miről beszélni.

 

Dr. Kovács Gergely: Nem tudja, hogy ez bárkinek a feladata lenne. Az intézmények kölcsönösen segítik egymás munkáját. Munkakörében senkinek nincs. Az intézmények maguk is látják, hogy an-e bérmegtakarításuk. Ez annyira pénzügyi kérdés, hogy erre nem tud válaszolni. Nem tudja, hogy az intézményeknél van-e ilyen nyilvántartás. Lehetséges, hogy nem tudták. Az sem tudta, hogy korábban volt-e ilyen. Hallotta, hogy nem volt. Nem tudja megmondani, hogy kinek a feladata. Lehet, hogy valamilyen kommunikáció nem működött. Ezt le kell tisztázni.

 

Bajusz Istvánné: Õ nem részesült ebből a kiosztott bérmegtakarításból. A pénzügyes kolléga szerint a két nagyobb intézménynél sem szabadna lenni pénzmaradványnak, ha van ennek utána fog nézni. Ha van, azt is meg kell nézni, hogy miből adódik. Ha rossz tervezésből adódik, az nem bérmegtakarítás.

 

Molnár Miklós: A bérmegtakarítás soha nem volt kifizetve, azt mindig vissza kellett tenni a közösbe. Ennek ellenére jegyző úr döntött, a hivatal jól dolgozott. Semmi más lehetősége nem volt. A hivatali dolgozói meggondolják, hogy a milyen szájízzel veszik tudomásul, hogy elhangzik egy hivatali beszámoló, mindenki megdicséri őket. Elhangzik a jegyző munkájáról egy értékelés, mindenki megdicséri a jegyző urat. Véletlenül élt egy lehetőséggel, osztott egy kis jutalmat ezeknek a dolgozóknak, akik semmi más jutalomban nem részesültek. Ebben az évben is többször fordultak kéréssel a testülethez, semmi kérésük nem lett teljesítve. Kaptak egy kis jutalmat, megdicsérés helyett és ez most kérdést szenved.

 

Tóthné Pinczés Róza: Nem szerette volna Daru Jánost és magát sem olyan helyzetbe hozni, hogy valótlanságot állít. Szó szerint olvasta fel az akkor határozati javaslatot és ezzel alátámasztotta a jegyző úr döntését. Õ nem ezt kifogásolta. Választ kapott a kérdésére. Úgy érzi, hogy az a határozat be lett tartva, amit az előbb felolvasott.

 

Daru János: A korábbi határozatot nem olvasta el, úgy jött ide. Ez nem a saját kérdése, mástól érkezett. A köztisztviselőknek nem lehet rossz szájízük a kérdés feltevése miatt. Ez a kérdés nem nála született meg.

 

Bajusz Istvánné: Az egyik szervezet ingyenesen kéri a Rendezvényházat, hogy a jövő évben egy alkalommal tarthassanak éves közgyűlést díjmentesen. Ki lehet-e adni bármelyik csoportnak a Rendezvényházat közgyűlésre ingyenesen, vagy fizetni kell érte?

 

Berecz László: Vagy mindenkinek, vagy senkinek. Ha egy valakinek engedik, abból baj lesz.

 

Daru János: Miért nem megfelelő erre a célra a Művelődési ház, az rendelkezésükre áll.

 

Bajusz Istvánné: Feltételezi, hogy főzni is szeretnének.

 

Molnár Miklós: Képviselői indítványa a következő: egységesen kell kezelni a dolgot. Lehet olyan módosítást hozni, hogy az éves közgyűlés megtartását az önkormányzat által támogatott csoportoknak egy alkalomra ingyenesen engedélyezik. Ez a jövő évtől indulna, így senki nem lenne kizárva.

 

Bajusz Istvánné: Hat csoport van, melyet támogat az önkormányzat, ez hat alkalom lenne.

 

Dr. Kovács Gergely: Elhangzott egy indítvány. Van egy határozat, ami felül lesz vizsgálva a jövő évben.

 

Tóthné Pinczés Róza: Egy alkalom legyen ingyenes, és ez le legyen adminisztrálva, de a közüzemi díjat fizetni kell. Mindenki kapja meg.

 

Bajusz Istvánné: A jövő évtől az önkormányzat által támogatott nagyhegyesi szervezetek évi egy alkalommal – éves beszámoló miatt – igénybe veheti a Rendezvényházat, a bérleti díjtól eltekintenek.

 

Berecz László: Fel kell készülni, hogy a magánszemélyek is jelentkezni fognak hasonló igényekkel. Tartózkodna az ingyenességtől, megint sérelmek jönnek elő.

 

Daru János: Ne tegyék folyamatossá, várják meg a visszhangot. Attól fél, hogy elindítanak egy lavinát.

 

Bajusz Istvánné: Szavazásra kéri a testület tagjait a határozati javaslatról.

 

Szavazás eredménye

 

279/2012. (XII. 19.) Öh határozat

Ideje: 2012. december 19.19:05

Típusa: Nyílt

Határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya: Rendezvényház igénybevétele (évi egy alkalommal ingyen)

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évtől az önkormányzat által támogatott nagyhegyesi szervezetek – éves beszámoló megtartására – évi egy alkalommal Rendezvényházat igénybe vehetik.

 

A testület a bérleti díj megfizetésétől eltekint, a közüzemi díjat meg kell fizetni.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett szervezeteket a döntésről értesítse.

 

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2012. december 20.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                5           100,00         71,43

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             5             100.00         71,43

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            28,57

Összesen                              7                                100.00

Bajusz Istvánné                                       Igen            -

Berecz László                                          Igen            -

Daru János                                              Igen            -

Molnár Miklós                                          Igen            -

Tóthné Pinczés Róza                                 Igen            -

Boruzs Sándor                                        Távol            -

Rimóczi János                                        Távol            -

 

 

Több hozzászólás, észrevétel nincs, polgármester az ülést bezárja.

 

K.m.f.

 

 

          Bajusz Istvánné                                                                 Dr. Kovács Gergely

            polgármester                                                                                      jegyző

 

 

 

          Boruzs Sándor                                                                              Daru János

      jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jegyzőkönyv hitelesítő