Összesen 2810562 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.03.29.

Feltöltő : Nagykőrös 64 megtekintés

Nagykőrös Város Önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTÕL

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 29-én (csütörtök) 9.00 órakor

tartandó ülésére     

 

 

Az ülés helye:   Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti díszterem

                               2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.

 

 

NAPIREND

 

 

 

1.    Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítása

BK

 

T

 

B

 

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

2.   

B

 

BK

 

T

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata  Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 

3.   

B

 

BK

 

T

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

4.    Interpellációk

 

5.   

BK

 

T

 

B

 
 
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ magasabb vezetői beosztására benyújtott pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

6.   

BK

 

T

 

B

 
 
Beszámoló a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

7.   

BK

 

T

 

B

 
 
Beszámoló a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

8.   

BK

 

T

 

B

 
 
Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

9.   

BK

 

T

 

B

 
 
Javaslat bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

10.

BK

 

T

 

B

 
 
Javaslat a 2018. évi kulturális-, közművelődési értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő tevékenység támogatására benyújtott pályázatok elbírálására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

11.

BK

 

T

 

B

 
 
Javaslat a 2018. évi sporttámogatási keret felosztására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

12.

BK

 

T

 

B

 
 
Beszámoló Nagykőrös Város Önkormányzat Ifjúságsegítő Koncepciója 2017. évi Cselekvési tervének megvalósításáról, javaslat a 2018. évi Cselekvési tervre

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

13.

BK

 

T

 

B

 
 
"Jó tanuló, jó sportoló" pályázat kiírása

Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök

 

14.

BK

 

T

 

B

 
 
105/2016. (VII.29.) számú önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

15.

BK

 

T

 

B

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő nagykőrösi belterület 1122/9 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett bányaszolgalmi jog rendezése

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

16.

B

 

BK

 

T

 
 
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeltételeinek meghatározása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

17.

BK

 

T

 

B

 
 
Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátásáról

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 

18.

BK

 

T

 

B

 
 
Javaslat külterületi földutak 2018. évi rendezésére

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 

 

19.

BK

 

T

 

B

 
 
Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásról szóló 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete függelékének módosítására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

20.

BK

 

T

 

B

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sporttámogatási rendszerről szóló 10/2009. (III.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

 

21. Tájékoztatók

 

1)   

BK

 

T

 

B

 
Tájékoztató az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. (teljes körű háziorvosi ügyeleti szolgálatot biztosító vállalkozó) tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

2)    Tájékoztató a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2018. februárjában végzett tevékenységéről

BK

 

T

 

B

 

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 

3)    Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. február 3. és 2018. március 21. közötti időszakának jelentősebb tevékenységéről

BK

 

T

 

B

 

Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző

 

4)   

BK

 

T

 

B

 
Tájékoztató a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

Előterjesztő: G. Kovács Sándor bizottsági elnök

 

5)   

BK

 

T

 

B

 
Tájékoztató az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök

 

6)   

BK

 

T

 

B

 
Tájékoztató a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Nagy Balázs bizottsági elnök

 

7)    Tájékoztató az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

BK

 

T

 

B

 

Előterjesztő: Sebestyénné Angyal Zsuzsanna bizottsági elnök

                                                                 ZÁRT ÜLÉS!

 

 

 

 

 

22.

BK

 

T

 

B

 
 
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ magasabb vezetője illetményének megállapítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

                                                                  ZÁRT ÜLÉS!

 

23.

BK

 

T

 

B

 
 
Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítés keretében történő hasznosítására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

           ZÁRT ÜLÉS!

 

24.

BK

 

T

 

B

 
 
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

           ZÁRT ÜLÉS!

 

25.

BK

 

T

 

B

 
 
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok 2018. évi hasznosítási terve

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

           ZÁRT ÜLÉS!

 

Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Esetleges távolmaradását az 53/550-314-es telefonon szíveskedjen bejelenteni.

 

 

Nagykőrös, 2018. március 23.

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs

                                                                                                           polgármester

Összesen 24 napirendi pont