Összesen 2736033 látogató
Összesen 4751 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.10.02.

Feltöltő : Nagymaros 69 megtekintés

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT polgármestere

 

 

MEGHÍVÓ

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. október 2-án (hétfőn) 15 órakor

rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem

Az ülést vezeti: a polgármester

 

 

 

JAVASOLT NAPIREND:

 

 

 

1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

 

 

2.  A Váci Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításának jóváhagyása (volt igazgatói lakás átadása)

Előterjesztő: jegyző

 

 

3.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához csatlakozásról döntés

Előterjesztő: jegyző

 

 

4.  A Hunyadi sétány 1857/2 hrsz. alatt lévő üzlethelyiség (Halas) bérleti szerződés hosszabbításáról döntés

Előterjesztő: jegyző

 

 

5.  Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: jegyző

 

 

6.  Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, költségvetési rendelet esetleges módosítása

Előterjesztő: polgármester, gazdasági vezető

 

 

7.  Házasságkötési rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: jegyző

 

 

8.  A helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: jegyző

 

 

9.  Szálloda utcai lakás bérleti szerződése folytatása iránti kérelemről döntés

Előterjesztő: jegyző

 

 

 

 

10. Önkormányzati ingatlanok megvásárlására benyújtott kérelmek tárgyalása

Előterjesztő: jegyző

 

 

11. A Felsőmezőben lovas turisztikai és sport objektum létrehozására irányuló megkeresésről döntés

Előterjesztő: polgármester

 

 

12. Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi- és Szociális alapellátási Társulás társulási szerződés módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: jegyző

 

 

13. Egyebek (képviselői kérdések)

 

 

14. Gondozási Központ Idősek Otthona soron felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülést kell tartani az Mötv. 46. § (2) a) pontja alapján)

Előterjesztő: intézményvezető

 

 

Megjelenésére és munkájára feltétlenül számítok!

 

 

Nagymaros, 2017. szeptember 18.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Petrovics László

polgármester

Összesen 14 napirendi pont