Összesen 3031840 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2019.04.25.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 49 megtekintés

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését

 

2019.   április 25-én (csütörtök) 13.00 órára

 

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

                    Siófok, Fő tér 1.

 

Javaslat az ülés napirendjeire:

    

2019. évi idegenforgalmi szezonra való felkészüléssel kapcsolatos előterjesztések, tájékoztatók (1./-6./ napirendi javaslatok):

 

 

1. / Önkormányzat részére beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről   

           Előterjesztő: Bene Zsolt  r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető                        

 

 

2./ Tájékoztató előterjesztés a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2019. évi idegenforgalmi szezon biztosítására történő felkészüléséről

          Előterjesztő:  Horváth László,r.ezredes, a Balatoni Vizirend. R.kapitányság vezetője

         

 

 3./ A Kálmán Imre Kulturális Központ 2019. évi idegenforgalmi szezonra tervezett felkészülés feladatai    

      Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

   

 

4./ A Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület 2019. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülése és munkaterve    

     Előterjesztő: Balogh Renáta, a Siófoki Fürdőegylet- Turisztikai Egy. elnöke

 

 

5./ A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2019 évi idegenforgalmi szezonra

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató             

 

 

6./ 2019. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés a Városüzemeltetés és a Városőrség részéről

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (illetékes osztályvezetők)

                                          (Városfejl. és Üzemelt.Oszt. és a  Hatósági Osztály)

 

7./ 1./ Tájékoztató a Siófoki  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  2018. évi munkájáról    

           Előterjesztő: Oláh László tű. alezredes, kirendeltség-vezető

     valamint ezzel együtt a

 

7.//2./Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről

         Előterjesztő: Oláh László tű. alezredes, kirendeltség-vezető

 

 

8./ A Dél-dunántúli Közlekedési Központ beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2018. évi ellátásáról és a menetrendi korrekciós javaslatok megtárgyalása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt. Oszt.

 

 

9./ A Siófoki Vízilabda Kft. ügyvezetőjének beszámolója

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szerv. Oszt./ügyvezető

 

 

10./ Siófok Város Gondozási Központjának 2018. évi szakmai beszámolója

       Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória megbízott intézményvezető

 

 

11./Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló 2018. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján

      Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Hatósági Osztály, Ig. csop.

 

 

12./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2019/2020. nevelési év beiskolázási tervének megtárgyalása

       Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

 

13./ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Felnőttrészleg, Előadóterem bérleti díjszabásai

  Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

 

14./ A Magyar Telekom Nyrt-vel bérleti szerződés megkötése

       Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató/Balaton-parti Kft.

 

 

15./ A Termofok-Sió Kft. Városház téri tömbfűtő rekonstrukció

  Előterjesztő: Gerencsér Szabolcs ügyvezető

 

 

16./ A Siófoki Temetkezési Kft. 2019. évi likviditásának biztosítása

      Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

 

 

17./ Javaslat "a közművelődésről" szóló önkormányzati rendelet elfogadására

       Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző / Hatósági Oszt.

 

 

18./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

 

19./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezéséről, a bölcsőde intézményegység kiválásáról szóló döntés

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szerv. Oszt.

 

 

 

20./ A Siófok Petőfi sétány (Porecs tér- Glatz Henrik utca közti és a Karinthy Frigyes és Köztársaság utca kereszteződéséig) 2019. évi nyári turisztikai szezonban szabadtéri rendezvényterületté nyilvánítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Hatósági Oszt.

 

 

21/ "OKOS" zebra elnevezésű rendőrségi projekt keretében tervezett beruházás támogatása és önerő biztosítása

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Hatósági Oszt.

 

 

22./"Ovi-Sport Program" keretében Nyitnikék és Pitypang óvodába multifunkcionális pálya elhelyezésére pályázat benyújtása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Városfejl. és Üzemelt. Oszt.

 

 

23./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira május hónap vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

24./ Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvény

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

25./ A Magyar Röplabda Szövetség (Strandröplabda szakág) támogatási kérelme

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

26./ Előzetes tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Széchenyi u. 13. sz. iskolaépületen végzendő átalakításhoz

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

27../Tulajdonosi hozzájárulás a Vak Bottyán János Általános Iskola Siófok, Mártírok út 1. sz. telephelyén infrastruktúra telepítéshez

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

28./ A Siófok, Szent László u. 13. (4077 és 4076/1 hrsz.) ingatlanok értékesítése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

29./ A Kálmán Imre Kulturális Központ részére Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt.Oszt.

 

 

30./ A Balaton-parti Kft. részére Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt.Oszt.

 

 

31./A Siófok belterület 1925/5 hrsz-ú ingatlan Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 140/289-ed tulajdoni illetőségének értékesítése

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

 

32./ A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szervezetének támogatási kérelme "Egészségnap - 2019 Siófok" rendezvényhez

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

33./ Javaslat a 3/2019. (III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Közgazdasági Oszt.

 

 

34./Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai  

      Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

 

 

35./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkavállalói felmondás miatt megüresedett két álláshelyének betöltése 2 fő felső-fokú végzettségű szakemberrel, közalkalmazott jogviszonyban

       Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

 

36./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változása: nyugdíjazás miatt betöltendő 1 fő óvodapedagógus álláshely

       Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

 

37./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető

 

 

38./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

 

39./ Polgármester és az alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről  (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

 

 

40./ Egyebek

 

Az ülés keretében zárt ülésen tárgyalni javasolt  napirendi témák az önkormányzati SzMSz 19. § (1) a) pontja értelmében:

 

 

1./ A Kálmán Imre Kulturális Központ javaslattétele a Pünkösdi Szezonnyitó keretén belül átadásra kerülő Kálmán Imre Emlékplakett díjazott személyének kijelölésére

         Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató, KIKK

 

 

2./A Siófoki Beszédes József Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére, valamint a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  Iskola intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére benyújtott pályázatok véleményezése (Nkt. 83. § (4) bek. h) pont)

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szerv. Oszt./Siófoki Tankerület

 

 

3./ Siófoki Járásbíróságra bírósági ülnökök választása 2019.

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szerv. Oszt

 

 

4./ Siófoki szavazatszámláló bizottságok póttagjainak választása

     Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit OEVI iroda vezetője /Jogi és Szerv. Oszt

 

 

5./ Egyebek

 

Az előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

 

S i ó f o k, 2019. április 17.    

 

 

 

                                                                           Tisztelettel:

 

 

 

 

                                                                                                    Dr. Lengyel Róbert

                                                                                                          polgármester  

Összesen 46 napirendi pont