Összesen 3471440 látogató
Összesen 6886 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2019.06.27.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 35 megtekintés

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését

 

2019. június 27-én (csütörtök) 13.00 órára

 

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

                    Siófok, Fő tér 1.

 

Javaslat az ülés napirendjeire:

 

1./ A képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének meghatározása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

2./ Javaslat "a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről" szóló 33/2016.

         (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

           Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

3./ A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása

        Előterjesztő:  Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető

 

4./ A Siófok 2020 koncepció folytatására történő javaslattétel

        Előterjesztő: Balogh Renáta, a Fürdőegylet elnöke

 

5./ Siófok városi rendezvénykeretből történő lehívás II. üteme

     Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató             

 

6./ Az MTÜ-től kapott kiegészítő támogatással kapcsolatos beszámoló

     Előterjesztő:  Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

7./ Siófoki Strand szezonnyitó rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló

     Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

8./ A 8600 Siófok, Somlay A.u.14. siófoki 3359/6 hrsz-ú ingatlan eladása

     Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

9./ Siófoki Plázs fejlesztési igénye

        Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

 

10./ Közterület elnevezése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városi főépítész)

 

11./ Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzatának

       jóváhagyása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

12/ Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

     Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv.  Oszt.)

 

13./ Döntés a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

       Társulás 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

14./ A Hivatal informatikai eszköztárának karbantartása, üzemképességének

       biztosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Informatikai csoport)

 

15./ Országos Futópálya-építési Programon belül rekortán futópálya létesítése Siófokon

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt.  Oszt.)

 

16./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR

       kiadásaira július, augusztus hónap vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

17./ Töreki városrészről szóló művészeti kiadvány kiadásának támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

18./ Az önkormányzat javára ingyenesen felajánlott siófoki 5358 hrsz. ingatlan

       Siófok, Rét u. elfogadásáról szóló döntés

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

19./ A Siófok, Erdei F. u. 2. sz. ingatlanilletőség megvásárlása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

20./ Javaslat a Siófoki Kézilabda  és Tenisz Club Kft.-vel a kézilabda sportágban akadémiai

       jellegű képzésben való együttműködésre megállapodás kötésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

21./ Javaslat a 3/2019.(III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

       szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Oszt.)

 

22./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

     2020. évi fordulójához

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 

23./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

24./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető

 

25./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

26./ I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon    hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2019.január 01. napjától - 2019. április 30.napjáig terjedő időszak vonatkozásában

II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2019. január 01. napjától - 2019. április 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és

                       Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke (Jogi és Szerv. O.)

 

27./ Polgármester és az alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés

       óta történt eseményekről  (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

28./ Egyebek

 

Az ülés keretében zárt ülésen tárgyalni javasolt  napirendi témák az önkormányzati SzMSz 19. § (1) b) és c)  pontja, valamint a (2) bek. értelmében:

1./ Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat

     elbírálása - a pályázó meghallgatásával együtt!

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

2./ Siófok Város Óvodája intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása -

     a pályázó meghallgatásával együtt!

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

3./ Siófok Város Önkormányzata és a Magyar Ipari Park Holding Zrt. (korábban

     Nemzeti Ipari park Fejlesztő Zrt.) között 2015. március 03. napján létrejött

     vállalkozási szerződés megszüntetése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

   4./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározása

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

5./ Javaslat a Pro Comitatu Somogy Díjra és a Somogy Polgáraiért Díjra

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

6./ A Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés módosítása

     Előterjesztő: Csorba Ottó tanácsnok, a PTB elnöke, a Balaton-parti Kft. FB elnöke

Az előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

S i ó f o k, 2019. június 19.    

                                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                                    Dr. Lengyel Róbert

                                                                                                          polgármester