Összesen 3284841 látogató
Összesen 6396 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2019.09.26.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 63 megtekintés

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését

 

2019. szeptember 26-án (csütörtök) 13.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:      V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

                    Siófok, Fő tér 1.

 

Javaslat az ülés napirendjeire:

 

 

       1./ Siófok Város Önkormányzat ciklusprogram végrehajtásáról szóló beszámoló

          megtárgyalása és elfogadása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   

 

 

2./ Tájékoztatás Siófok város közúti tömegközlekedési koncepciójának megalkotása

   feladat állásáról, további feladatok meghatározása

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt. Oszt.

 

 

3./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2019 első féléves gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Közgazdasági Osztály

 

 

4./ A Siófoki Kézilabda és Tenisz Klub Kft. EHF kupaszereplési támogatási kérelme

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

5./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2018/2019-es nevelési évben végzett tevé-

     kenységéről szóló szakmai beszámolója

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

 

6./ Siófok Város Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

 

7./ Siófok Város Óvodája Pedagógiai Programjának módosítása

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

 

8./ Siófok Város Óvodája 2019/2020-as nevelési évre szóló Munkaterve

   Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

 

9./ Siófok városi rendezvénykeretből történő lehívás III. üteme

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

 

10./ Siófoki Jégkikötő üzemeltetése

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

 

11./ Pünkösdi Fesztivál, Siófoki Jazzfesztivál, Bor- és Fröccsfesztivál, Bor és

       Kenyér Ünnepe rendezvényekkel kapcsolatos beszámoló

  Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

 

12./ Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról

      szóló önkormányzati rendelet módosítására                                 Rendelet-alkotás!

      Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző / Hatósági Osztály

 

 

13./ Javaslat a Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az

      országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról

      szóló önkormányzati rendelet módosítására                               Rendelet-alkotás!

      Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző / Hatósági Osztály

 

 

14./ Javaslat a siófoki II. számú házi gyermekorvosi körzet megbízási szerződése

       Dr. Sütő Csilla háziorvos rendelési ideje változása miatti módosítására, a szerződés

jogszabályi kötelezettségből eredő felülvizsgálatára, feladat-ellátási szerződés meg-

kötésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

15./ A Tour de Hongrie 2020. évi versenyéhez pályázati kiírás a települési

     önkormányzatok számára

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Hatósági Osztály

 

 

16./ A Siófok, Diós tér 12. sz. (83/2 hrsz) értékesítése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

17./ A Siófok, Diós tér 16. sz. (83/6 hrsz) értékesítése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

18./ Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 6487/2 hrsz.

       ingatlanon álló 4. sz. garázs felépítmény vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

19./ Döntés a Szent Kilit Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

20./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 kódszámú,  a "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése, Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése" megnevezésű projekt keretében a Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma által beszerzett hulladékszállító gépjárművek bérbeadása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

21./ Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése -

       fedezet biztosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt. Oszt.

 

 

22./ Beszámoló a volt kistérségi optikai hálózat I. féléves üzemeltetési tapasztalatairól

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

23./Döntés a Siófok, Sándor u. 40. földterület (5515. hrsz.) értékesítésre kijelöléséről

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

24./ Döntés a Siófok, Alkotmány u. 56/A. földterület (11502. hrsz.) értékesítésre

      kijelöléséről

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

25./ Nemzetközi keret anyagi bővítése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

26./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira

       szeptember, október, november, december hónap vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

 

27./ "Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" jogcímre vonatkozó pályázat

       beadása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Létesítményi főmérnök

 

 

28./ Villamos energia beszerzés Siófok Váron Önkormányzata és intézményei részére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt. Oszt.

 

 

29./ "Társasházak energiahatékonyságot növelő felújításainak támogatása" megnevezésű

       pályázat meghirdetése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt. Oszt.

 

 

30./ Javaslat a 3/2019.(III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

       szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások                Rendelet-alkotás!

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Közgazdasági Oszt.

 

 

31./ Javaslat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és

     támogatásokról szóló 11/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

 

32./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző  /Jogi és Szervezési Oszt.

 

 

33./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

      Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető

 

 

34./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre

       Emlékház munkavállalói felmondás miatt megüresedett egy álláshelyének betöltése

       1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, közalkalmazotti jogviszonyban

       Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

 

35./ Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje személyi változásai

        Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

 

 

 

 

36./ Siófok Város Óvodája személyi változása:

   - 1 fő pedagógiai asszisztens üres álláshely betöltése

   - 1 fő óvodapedagógus üres álláshely betöltése

   Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető     

 

 

37./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (összeállította:Jogi és Szerv. Osztály)

 

 

38./ I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon    hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2019. május 01. napjától - 2019. augusztus 31.napjáig terjedő időszak vonatkozásában

II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2019. május  01. napjától - 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és

                              Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke     

                                                                                    (összeállította: Jogi és Szerv. Oszt.)

 

39./ Polgármester és az alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés

       óta történt eseményekről  (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

 

 

40./ Egyebek

 

Az ülés keretében zárt ülésen tárgyalni javasolt  napirendi témák az önkormányzati SzMSz 19. § (1) a), b) és c)  pontja, valamint a (2) bek. értelmében:

 

1./ Javaslat a Siófok, Szent László utca területének a közúttal határos üdülőingatlanok

     tulajdonosai általi használatával és a túlépítéssel kapcsolatos önkormányzati döntésekre

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

2./ A Siófoki Járásbíróság ülnökeinek pótlólagos megválasztása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

3./ Fellebbezés elbírálása a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének

     SFK/31302-2/2019. számú figyelmeztetése ellen

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Hatósági Osztály

 

4./ Fellebbezés elbírálása a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének

     SFK/34710-2/2019. számú határozata ellen

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Hatósági Osztály

5./ Egyebek

Az előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

S i ó f o k, 2019. szeptember 18.  

                                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                                    Dr. Lengyel Róbert

                                                                                                          polgármester  

Összesen 40 napirendi pont