Összesen 3630877 látogató
Összesen 7226 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2020.09.24.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 40 megtekintés

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését

 

2020.  szeptember 24-én (csütörtök) 13.00 órára

 

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:      V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

                    Siófok, Fő tér 1.

 

Javaslat az ülés napirendjeire:

 

1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2020 első félévi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Közgazdasági Osztály

 

2./ Siófok Város Óvodája 2019/2020-as nevelési évben végzett tevékenységéről

     szóló szakmai beszámolója

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

3./ Siófok Város Óvodája 2020/2021. nevelési év beiskolázási tervének megtárgyalása

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

4./ Siófok Város Óvodája 2020/2021-es nevelési évre szóló Munkaterve

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

5./ Siófok Város Óvodája csoportlétszámainak bővítése

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

6./ Siófok Város Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

     Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

 

7./ Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2019/2020 évi beszámolója

     Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

 

8./ Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2020/2021 évi munkaterv

     Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

 

9./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermek-

     védelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról

     szóló 34/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

   Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző / Jogi és Szervezési Osztály

 

10./ Javaslat  a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenn-

     tartásáról és létesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

   Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző / Jogi és Szervezési Osztály

 

11./ Javaslat Siófok város által adományozott ösztöndíjakról, valamint tanulmányi,

     sport és művészeti versenyen elért kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló

     önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző / Hatósági Osztály

 

12./ Javaslat a Varga Imre művészeti ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet

     megalkotására

     Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző / Hatósági Osztály

 

13./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról

     és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII.17.) önkormányzati rendeletének

     módosítására

  Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző / Közgazdasági Osztály

 

14./ Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 6. számú

     módosítására

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / VÁF Osztály

 

15./ Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási

       szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / VÁF Osztály

 

16./ HÉSZ módosítás kérelem módosítása a Deák Ferenc sétány és a Vécsey Károly

     utca által határolt siófoki 7473 hrsz-ú ingatlan övezeti határszámaira vonatkozóan

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Főépítészi Iroda

 

17./ HÉSZ módosítás kérelem a siófoki 7492 hrsz-ú ingatlan övezeti határszámaira

       vonatkozóan

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Főépítészi Iroda

 

18./ Siófok város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormányzatának tulaj-

       donában lévő aktív és passzív elemeinek, valamint az E.on

       Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő aktív elemeinek karbantartása, 

       üzemeltetése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / VÁF Osztály

 

19./ "Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" című,

      TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú projekt műszaki ellenőri

      feladatai

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / VÁF Osztály

 

20./ Javaslat a murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem beszerzésre

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / VÁF Osztály

 

21./ Bérlőkijelölés a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlanon levő bázisállomás vonatkozásában

       a Magyar Telekom Nyrt. kérelmére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

22./ Bérlőkijelölés a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlanon létesítendő bázisállomás

        vonatkozásában a DIGI Kft. kérelmére

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

23./ A Siófoki Bányász SE TAO támogatás elszámolás határidejének meghosszabbí-

       tása iránti kérelme

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

24./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház

       és étterem bérbeadása, üzemeltetésre vonatkozó pályázat elbírálása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

25./ Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros projekthez csatlakozás

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

26./ A 2020. évi költségvetésben jóváhagyott "Civil szervezetek támogatása" fel-

     osztására tett Előkészítő Bizottsági javaslat megtárgyalása és döntés az egyes

     civil szervezetek számára megítélt támogatás összegéről

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Hatósági Osztály

 

 27./Javaslat a 9/2020.(II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

     szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Közgazdasági Osztály

 

      28./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /szerk:Jogi és Szervezési Osztály

 

29./ Egyebek   

    

Zárt ülésen tárgyalni javasolt napirendi témák az önkormányzati SzMSz 19. § (1) bek. a.),b.), c) pontja, valamint (2) bek. értelmében:

 

1./ Kálmán Imre Kulturális Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett

     pályázatok elbírálása

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

2./ Siófoki Hírek című havi magazin főszerkesztői feladatainak ellátására

     érkezett pályázatok elbírálása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

3./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/30439-4/2020. számú

     határozata elleni fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

       

4./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/31522-4/2020. számú

     határozata elleni fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

5./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/31522-5/2020. számú

     határozata elleni fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

6./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/31533-4/2020. számú

     határozata elleni fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

7./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/31536-2/2020. számú

     határozata elleni fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

       

8./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/31857-2/2020. számú

     határozata elleni fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

  9./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/34248-2/2020. számú

     határozata elleni fellebbezés elbírálása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

10./ Egyebek

 

Az előterjesztéseket a meghívóhoz csatoltan megküldöm.

Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

 

Siófok, 2020. szeptember 18.

 

 

                                                                                      Dr. Lengyel Róbert

                                                                                            polgármester