Összesen 3446871 látogató
Összesen 6826 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése (04.27-én élőben közvetítjük)

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 333 megtekintés

 

Szentgotthárd Város Polgármestere

M E G H Í V Ó

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. április 27-én (szerdán) 14.00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: ROBERT LEEB terem

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ Beszámoló  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről  és  a  lejárt  határidejű

határozatokról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester; Dr Dancsecs Zsolt jegyző

 

2./ A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

3./ Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

4./ Szentgotthárd Város Önkormányzata  2015. évi költségvetésének zárszámadása.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

II.

KÜLÖNFÉLÉK:

1. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

2. Elismerés adományozása

3. Tekepálya vezérlőpult javítás.

4. Mozi vetítéstechnikai berendezésének garancia hosszabbítása.

5. Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme (TAO önrész).

6. Felügyeleti ellenőrzés [SZEOB Játékvár Óvoda]

7. A beszerzési szabályzat módosítása.

8. "Tudományos  és Technológiai Park (TTP létrehozása Szentgotthárdon.

9. Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt.

10. A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása.

11. A  lakbérek  megállapításáról  szóló  15/1995.  (IV.  27.) önkormányzati rendelet.

12. Belterületbe vonás (Alessia 2004 kft. (9921 Vasalja 070/1 hrsz.)

13. Sztg. 3980/5 hrsz-ú Autóbusz váró ügye .

14. Ingatlan vásárlási kérelem (Kósa Károly)

15. Ingatlanvásárlás (Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság).

16. A termelői piac, üzlethelyiségek.

17. A Gotthárd Therm Kft. 2015. évi beszámolója.

18. Közmeghallgatás.

19. Gotthárd - Therm Kft. üzleti terve.

20. SZIP Kft. 2016.évi üzleti terve.

21. Területvásárlás - telekhatár rendezés (Ropos Gábor)

22. A  Szentgotthárdi  III.  Béla  Kollégium  intézményvezetői  pályázatának véleményezése.

23. Díszoklevél adományozása.

24. " A 2015/2016 . TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON" c. díj  odaítélése.

 

III.

EGYEBEK:

 

Szentgotthárd, 2016. április 20.

 

Huszár Gábor

polgármester