Összesen 2725631 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.10.26.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 204 megtekintés

Szentgotthárd Város Polgármestere

M E G H Í V Ó

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. október 26-án (csütörtök), 14.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: ROBERT LEEB terem

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján - sportfinanszírozás áttekintése. Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

3. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

4. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

1. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.

2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018.

3. Német Nemzetiségi Önkormányzat tábla kihelyezési kérelme.

4. Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.

5. Javaslat a polgármester jutalmazására.

6. Testvérvárosi megállapodás Szépvíz községgel.

7. Szentgotthárdi Ipari Park Kft. társasági szerződésének módosítása.

8. DIGI adótornyok és antennatartók létesítése, szerződések jóváhagyása.

9. M8 gyorsforgalmi út - hozzájárulás a vízvezetési szolgalmi joggal érintett telkek felosztásához.

10. Településrendezési eszközök módosítása - egyszerűsített eljárás - vélemények ismertetése.

11. Adatkezelés szabályozása.

12. Szentgotthárd 1275., illetve 1276. hrsz.-ú ingatlanokkal (volt Falco telephely) kapcsolatos elvi döntés.

13. Sztg-Zsidahegy 0112/23 hrsz-ú ingatlan vásárlás.

14. Közmeghallgatás.

15. Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti terve.

16. Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve

17. Gotthard-Therm Kft. 2018. évi üzleti terve

 

III. EGYEBEK

 

Szentgotthárd, 2017. október 19.

Huszár Gábor

polgármester