Összesen 2992638 látogató
Összesen 5715 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.12.12.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 36 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2018. december 12-én (szerdán) de.8.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

1.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

2.    Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

3.    2019. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

4.    Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről.

      Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető

 

5.    Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

1.    2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

2.    A Szlovén-Rábavidék Térségfejlesztési Programja.

3.    Testvér-települési programok és együttműködések pályázat (Bethlen Gábor Alap).

4.    A szociális tanácsosi feladatokról.

5.    Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia felhasználás telepítésére.

6.    Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása.

7.    TOP kerékpárút pályázat költségnövekmény igény módosítása.

8.    Lakás értékesítése.

9.    Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata (Fanatic Bt.).

10.  Közmeghallgatás.

11.  Javaslat magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízásra a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményben.

12.  Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2019. évi üzleti terve.

13.  Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti terve.

14.  Gotthard-Therm Kft. 2019. évi üzleti terve.

15.  A Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.

16.   A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.

17.  Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele cím adományozása.

 

 

III. EGYEBEK

 

Szentgotthárd, 2018. december 5.

 

                                                                                         Huszár Gábor

                                                                                          polgármester