Összesen 3022892 látogató
Összesen 5776 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.10.31.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 75 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

 

M E G H Í V Ó

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2018. október 31-én (szerdán) de. 9.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

1.      Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

2.   Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete, 2018. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása.

      Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

3.      A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata.

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

1.      Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.

2.      Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019.

3.      2019. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása.

4.      SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.

5.      Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd SZMSZ módosítása.

6.      Javaslat a polgármester jutalmazására.

7.      Temetési költség átvállalása.

8.      Bizottságokba és egyéb szervezetekbe tag választása illetve delegálása.

9.      Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása.

10.  Rendezési terv módosítása - teljes eljárás - államigazgatási szervi vélemények ismertetése.

11.  Út kialakításának kezdeményezése.

12.  Bugán József ingatlan-nyilvántartás eltérés rendezése, területrész vásárlás.

13.  Ingatlanvásárlási kérelem, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Sztg. 1396/1 és 1384 hrsz.

14.  Ingatlanvásárlás, 0807/1 hrsz erdő (Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság).

15.  Szentgotthárdi 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Akasztó-dombi ingatlanok).

16.  Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan hasznosítása.

17.  Első lakáshoz jutók támogatása.

18.  Közmeghallgatás.

19.  Gotthard-Therm Kft. kötvény kiváltása.

20.  Kaszagyári terület ügy.

 

 

 

 

III. EGYEBEK

 

Szentgotthárd, 2018. október 25.

 

                                                                                                          Huszár Gábor

                                                                                          polgármester