Összesen 3446887 látogató
Összesen 6826 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szigethalom Önkormányzat Képviselõ-testületi ülése 2016.04.19.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 249 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

Meghívó

 

A Képviselő-testület 2016. április 19-én (kedden) 17.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

 

Napirend-tervezet:

 

1.               Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola (2315 Szigethalom, Thököly u. 37.) Intézményvezetői pályázat véleményezése

            Előadó: Fáki László polgármester

              Melléklet:

                   - 1. sz. melléklet: KLIK_önk.vél.kérése Szigethalom

                   - 2. sz. melléklet: Intézményvezetői pályázat_Egyed Jolán_2016

                   - 3. sz. melléklet: Pályázati kiírás_végleges_Széchenyi

 

2.            Szigethalom Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata függelékeinek módosítása (2. függelék - Önkormányzat által fenntartott intézmények; 6. függelék - Bizottságok tagjainak száma, személyi összetétele) ESKÜ

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - 1. melléklet_SZMSZ 2. számú módosított függeléke

         - 2. melléklet_SZMSZ 6. számú módosított függeléke

 

3.            Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrsének 2016. évi támogatása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Tököli Rendőrőrs támog. felhaszn.

 

4.            Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatása

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

5.            Civil szervezetek és sportszervezetek 2016. évi pályázat elbírálása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - 1. sz. melléklet: Civilszervezetek és Sportegyesületek pályázati anyaga külön mappákban

                   - 2. sz. melléklet: 2016. évi pályázatok táblázata

 

6.            Szigethalom Mű úti gyalogátkelőhely létesítésének ügyében benyújtott petícióval kapcsolatos állásfoglalás

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:   

                  - 1. melléklet_ 278/2013. (VI.20.) Kt. határozat

         - 2. melléklet_ 446/2013. (XII.12.) Kt. határozat

         - 3. melléklet_185/2014. (VI.24.) Kt. határozat

         - 4. melléklet_petíció

         - 5. melléklet_átvételi elismervény

         - 6. melléklet_aláíró ívek

        

7.               Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény (SZENI - Időskorúak és fogyatékkal élők szakosított ellátása (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.), Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147/b.)/ 2015. évi beszámolója

                        Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény 2015. évi szakmai beszámolója

 

8.               SZENI  Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

              Melléklet:

                   - 1. melléklet_ Szakmai Program (SZP)

                         1.1. melléklet_SZP 1. melléklet_SZMSZ (egységes szerkezetben)

                               1.1.1. melléklet_Belső kontrollrendszer

                          1.1.2. melléklet_Ellenőrzési nyomvonal

                          1.1.3. melléklet_Kockázatkezelési szabályzat

                          1.1.4. melléklet_Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

                   1.2. melléklet_SZP 4. melléklet_2016 évi munkaterv

                  1.3. melléklet_SZP 5. melléklete_Éves foglalkoztatási terv2016

                  1.4. melléklet_SZP 6. melléklete_2016 évi engedélyezett álláshelyek                               

           - 2. melléklet_SZMSZ 20160404 korrektúrázott

           - 3. melléklet_intézményvezető levele

 

9.               Nobilis Humán Szolgáltató (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a.) Bölcsőde Só-szoba üzemeltetési árak, és helyiség bérleti díj kialakítása

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

                   - 1. sz. melléklet: Szolgáltatásos várható díjbevétele_2016

                   - 2. sz. melléklet: Javaslattétel szolgáltatási díjakra_2016

 

10.                         Nobilis Humán Szolgáltató (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/0.) /Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/b.), Nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde (2315 Szigethalom, József A. u. 37-39. Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2315 Szigethalom, József A. u. 49.)/ 2015. évi beszámolója

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                        - Nobilis Humán Szolgáltató 2015. évi beszámolója

 

11.         Szigethalom Város Önkormányzat valamint önállóan működő intézményeinek 2015. évi pénzügyi beszámolója és zárszámadási rendelete

            Előadó: Fáki László - polgármester

            Melléklet:

         -  1. melléklet - 2015. évi zárszámadás táblái

         - 2. melléklet - Szigethalom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2015. évi pénzügyi beszámolói

         - 3. melléklet - Vezetői nyilatkozatok a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

         - 4. melléklet - Közvetett támogatások a 2016.évi beszámolóhoz

 

12.         Egyházak 2016. évi támogatása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Egyházak_Együttműködési megállapodás-tervezet

 

 

 

13.         Közbeszerzési Szabályzat módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                        - Közbeszerzési Szabályzat

        

14.         Az Önkormányzat étkezési térítési díjakról szóló rendeletének megalkotása

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

15.         A Városfejlesztő Kft. egyes eszközeinek Önkormányzat által történő átvétele

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - 1. melléklet - Városfejlesztő Kft. tárgyi eszköz lista

         - 2. melléklet - DPMV Zrt. bérelt eszközeinek vagyonértékelése

 

16.         Rendeletek deregulációja

            Előadó: dr. Stiebel Viktória jegyző

            Melléklet:

- 1. a piactartás rendjéről szóló 22/1995. (X.31.) önkormányzati rendelet

- 2. a csatorna és vízközmű fejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározásáról szóló13/1997. (VII.8.)        önkormányzati rendelet

         - 126/2006. (VI.27) Kt határozat

 

17.         Városi Bál bevételi céljának meghatározása    

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

18.         KEHOP-5.4.1. "Szemléletformálási programok" című kiírt pályázaton való részvétel

            Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. melléklet_KEHOP541_szemléletformálás_összefoglaló

         - 2. melléklet_KEHOP541_szakmai_koncepció

         - 3. melléklet_KEHOP541_Adatbekérő

 

19.         Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

20.         Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

21.         Interpellációk, kérdések

 

 

 

 

 

Szigethalom, 2016. április 14.

 

Fáki László s.k.

polgármester

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető