Összesen 2735763 látogató
Összesen 4747 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2017.09.26.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 125 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

 

Meghívó

 

 

A Képviselő-testület 2017. szeptember 26-án (kedden) 18.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

 

Napirend-tervezet:

 

 
 1. Határ -  Mátyás - József A. u. útépítés közbeszerzés elbírálása (az anyag később kerül kiküldésre)

            Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Döntés orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás eredményéről (az anyag később kerül kiküldésre)

            Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány beszámolója

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

                            - Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány beszámolója

 

 
 1. Az Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft. beszámolója a szigethalmi városi köztemetőben 2016. évben végzett tevékenységéről

                        Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Elohim Kft. 2016. évi beszámolója

 

 

5.    Szigethalom Város Önkormányzat a városi köztemető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009.(X.26.) Kt. rendelet módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Temetőrendelet javításokat jelölő szerkezetben

 

 
 1. Hozzájárulás telekmegosztáshoz Duna-parti ingatlanrészre vonatkozóan

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - 1. Megállapodási szándéknyilatkozat

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzatának 2017. évi II. számú előirányzat-módosítása

                   Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (I.31.)      önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a módosítással.

- 2. számú melléklet: A rendelet-tervezet mellékletei: 2017. évi II. előirányzat-módosítás     mellékletei

 

 
 1. Rendeletmódosítás a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól

            Előadó:  Fáki László polgármester

Mellékletek:

              - 1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott  közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól               szóló 20/2016 (X.28.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a módosítással.

                   - 2. Jelenleg hatályos 20/2016. (X.28.) rendelet

 

 
 1. A szigethalmi piac körüli parkolási rendről szóló 29/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

         Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Parkolási rendelet javításokat jelölő szerkezetben

 

 

10. Négyszínvirág óvoda előirányzat-módosítási kérelme

                        Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

                 - Négyszínvirág óvoda előirányzat-módosítási kérelme

 

 

11. A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal előirányzat-módosítási kérelme

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Szigethalom Dunaszigeten található közterületek rendezése

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. melléklet: Tulajdoni lap_4800/1

         - 2. melléklet: Tulajdoni lap_4471/1

 

 
 1. Átminősítési kérelem, valamint telekátadás Szigethalom 3309/1-27 hrszú ingatlanok vonatkozásában

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

- 1. kérelem

- 2. ingatlan tulajdoni lapok

- 3. átnézeti helyszínrajz

 

 
 1. Mű úti csapadékvíz elvezetés pályázat benyújtása

            Előadó:Fáki László polgármester

Mellékletek:

- 1. Pályázati felhívás

- 2. Tervezői költségbecslés - csapadékvíz elvezetés

- 3. Tervezői költségbecslés - járdaépítés

 

 
 1. Közbeszerzési terv módosítása

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - 70/2017.(III.28.) sz. határozat

 

 

16. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított Megállapodásának elfogadása

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Módosított Társulási Megállapodás

 

 
 1. Szigethalom Város közigazgatási területén hó eltakarítás, síkosság-mentesítés 2017-2018. évben

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

                 - Hóeltakarítási és síkosságmentesítési ütemterv

 

 

18. Önkormányzati új kormányzati funkciók felvétele

                        Előadó:Fáki László polgármester

 

 

19. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírása

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Általános szerződési feltételek 2018.

 

 

20. Középiskolai ösztöndíjpályázatok elbírálása

           Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: összesítés_átlagszámítások

         - 2. sz. melléklet: Pályázati kiírás - előterjesztés melléklete

 

 
 1. Megyei kitüntető díjak alapításához és adományozásához kapcsolódó javaslattétel

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Javaslatok összegzése

 

 
 1. A Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. végelszámolása    Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - 94/2017. (IV.25.) határozat

 

 
 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Interpellációk, kérdések

 

 

 

 

Szigethalom, 2017. szeptember 21.    

                                                 

                                                                                         Fáki László s.k.

                                                                                                                polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető

Összesen 25 napirendi pont