Összesen 2726271 látogató
Összesen 4671 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.02.22.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 260 megtekintés

Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság

E l n ö k e

 

Meghívó

 

A Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság

 

 2018. február 22-én (csütörtök), 18.00 órakor

tartandó rendes, nyilvános ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterem

 

Napirend-tervezet:

 

  1. Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szerződés rendezése

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. melléklet: Multi-Med Team Kft. szerződése

         - 2. melléklet: Encián és Társa Kft cégkivonata

         - 3. melléklet: Feladatellátási-szerződés tervezete

 

2.    Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde 2018. évi nyári zárásainak időpontjai

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - 1. sz. melléklet: Nobilis Kérelem_Bölcsődei ellátás szüneteltetése 2018

                   - 2. sz. melléklet: 2018. évi Bölcsődei ellátás szüneteltetésének rendje3

        

3.    Civil szervezetek 2018. évi pályázata

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

                   - 1. sz. melléklet: Civil szervezetek Pályázati kiírás_2018

                   - 2. sz. melléklet: Elszámolási útmutató bejegyzett szervezetek_2018

                   - 3. sz. melléklet: Elszámolási útmutató nem bejegyzett szervezetek_2018

                   - 4. sz. melléklet: Elszámoló adatlap pénzbeli támogatásról_2018

                   - 5. sz. melléklet: Igazolás rendezvény/projekt bejelentéséről -VSZK_2018

                   - 6. sz. melléklet: Igazolás terembérletről_2018

                   - 7. sz. melléklet: Pályázati adatlap_2018

                   - 8. sz. melléklet: Igazolás természetbeni támogatás felhasználásáról_2018

 

  1. Az Önkormányzat étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló rendeletének módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                    - rendelet egységes szerkezetben

 

  1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (az anyag később kerül kiküldésre)

            Előadó: dr. Stiebel Viktória jegyző

 

  1. Egyebek

 

  1. Települési támogatások elbírálása (zárt ülés)

            Előadó: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix igazgatási irodavezető

               Melléklet: 

                      - táblázatok

 

 

 

 

 

Szigethalom, 2018. február 15.

 

                                                                                     Fabula Jánosné s.k.

                                                                                                                 HNB elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vez.