Összesen 3170048 látogató
Összesen 6210 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.02.26.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 53 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

Meghívó

 

A Képviselő-testület 2019. február 26-án (kedden) 18.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

Napirend-tervezet:

 

 

1.       Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi támogatásának részbeni átcsoportosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                          - Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság kérelme

 

 
 1. Központi orvosi ügyelet 2018. évi beszámolója

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - Központi orvosi ügyelet beszámolója

 

 

3.        SZENI intézményvezetői pályázat elbírálása - (zárt ülés)

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. melléklet: Pályázati anyag dr. Kőváriné Tasó Gabriella

         - 2. melléklet: Pályázati feltételeknek való megfelelés

         - 3. melléklet: Szakértői vélemény

         - 4. melléklet:Ellátottak támogató levele

 

 
 1. SZENI Alapító Okirat

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. melléklet: Módosító okirat_SZENI

         - 2. melléklet: Egységes alapító okirat_SZENI

 

 
 1. Óvoda alapító okiratának módosítása

                        Előadó:Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. melléklet: Módosító okirat_Óvoda

         - 2. melléklet: Egységes alapító okirat_Óvoda

 

 

6.       Bölcsőde 2019. évi nyári zárásainak időpontjai

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1 melléklet Nobilis kérelem Bölcsődei ellátás szüneteltetése 2019

                   - 2 melléklet Bölcsődei ellátás szüneteltetésének rendje 2019

 

 
 1. Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - 1. melléklet: Módosító okirat_VSZK

         - 2. melléklet: Egységes alapító okirat_VSZK

 

8.       Civil szervezetek 2019. évi pályázata

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. melléklet: Civil szervezetek Pályázati kiírás_2019

                   - 2. melléklet: Elszámolási útmutató bejegyzett szervezetek_2019

                   - 3. melléklet: Elszámolási útmutató nem bejegyzett szervezetek_2019

                   - 4. melléklet: Elszámoló adatlap pénzbeli támogatásról_2019

                   - 5. melléklet: Igazolás rendezvény/projekt bejelentéséről -VSZK_2019

                   - 6. melléklet: Igazolás terembérletről_2019

                   - 7. melléklet: Pályázati adatlap_2019

                   - 8. melléklet: Igazolás természetbeni támogatás felhasználásáról_2019

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzatának 2018. évi III. számú előirányzat-módosítása

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a módosítással.

- 2. számú melléklet: A rendelet-tervezet mellékletei: 2018. évi III. előirányzat-módosítás mellékletei

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeleteinek deregulációja

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 

11.    Szigethalom Településképi Arculati Kézikönyvének, és Településképi Rendeletének elfogadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. Településképi Arculati Kézikönyv

         - 2. Partnerségi Egyeztetésről szóló rendelet

 

 
 1. Szigethalom 2308/2 hrsz-ú, és 5246/8hrsz-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. Tulajdoni lap 2308/2

         - 2. Tulajdoni lap 5246/8

 

 

13.    KRESZ park átminősítés, HRSZ: 5107/6

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - tulajdoni lap

 

 
 1. Szolgálati férőhely iránti kérelem elbírálása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Méhesné Bogos Anita kérelme             

 

 
 1. Konzorciumi Megállapodás létrehozása pályázat benyújtására (sürgősségi)

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                           - konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására

 

 
 1. Konzorciumi Megállapodás létrehozása támogatási kérelem benyújtására (sürgősségi)

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                           - konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására

 
 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 

 
 1. Interpellációk, kérdések

 

 

Szigethalom, 2019. február 21.    

                                                 

                                                                                         Fáki László s.k.

                                                                                                                polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető

Összesen 19 napirendi pont