Összesen 3630842 látogató
Összesen 7226 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülésére 2020.10.29.

Feltöltő : Szolnok MJV Önkormányzata 33 megtekintés

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS

               POLGÁRMESTERE

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2020. (X.29.) határozata

a 2020. október 29-ei munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3), 11. § (3) és a 15. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a 2020. október 29-ei munkaterv szerinti nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Tájékoztató, beszámoló:

1.    Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Földi Zsolt tű. alezredes, mb.kirendeltség-vezető

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

2.    Beszámoló Szolnok város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Dékány László tű. alezredes, tű. parancsnok

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Költségvetési tárgyú előterjesztések:

3.    Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)

4.    Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, valamint  a COVID-19 járvány költségvetésre gyakorolt gazdasági hatásairól  

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:

5.    Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

 

6.    Előterjesztés Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

              Lits László ügyvezető

              Szabó Zoltán, a Közterület-felügyelet vezetője

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Fejlesztési tárgyú előterjesztések:

7.    Előterjesztés az "Illegális hulladéklerakók felszámolása Szolnokon (2020)" című pályázat benyújtására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester  

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

8.    Előterjesztés a szandaszőlősi városrészben óvodafejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

9.    Előterjesztés "OVI Foci 2019" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester  

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:

10.    Tájékoztató a Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott szolnoki köznevelési intézmények és a Szolnoki Szakképzési Centrum szolnoki tagintézményeinek működéséről

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

11.    Előterjesztés használati szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntésre

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

12.    Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kamasz -Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület között a szociális ellátás biztosítása terén kötendő ellátási szerződés elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

13.    Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága alapító okiratával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat -tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)

14.    Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-ellenes stratégiája és 2019. évi cselekvési programjának aktualizálására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

15.    Tájékoztató a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által benyújtott sportfejlesztési program elbírálásáról

Előadó: Rózsa József ügyvezető

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

16.    Előterjesztés alapítvány támogatására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester  

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:

17.    Előterjesztés tornaterem-beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester  

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

18.    Előterjesztés a Szolnok, Malom u. 4-6. szám alatti üzlethelyiség hasznosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester  

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

19.    Előterjesztés a Szolnok, Kolozsvári utca 2. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester  

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Ellenőrzéshez kapcsolódó előterjesztés:

20.    Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előadó: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Pályázati kiírások:

21.    Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

 

 

22.    Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Beszámoló, jelentés, tájékoztató:

23.    Beszámoló a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

24.    Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadók: Szalay Ferenc polgármester

                 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

(A határozat-tervezetek elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

25.    Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

 

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester

 

Fejér Andor alpolgármester

 

Györfi Mihály alpolgármester

 

Miskolczi László alpolgármester

 

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

 

Dr. Rácz Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

 

 

Szolnok, 2020. október 29.

 

                                                                           Szalay Ferenc