Összesen 2736299 látogató
Összesen 4757 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.05.31.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 15104 megtekintés

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyilvános ülés

2011. május 31.

 

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az a felvételről visszahallgatható.

 A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban és a honlapon is közzétételre kerülnek.

 

 

Készült:     2011. május 31-én

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén

 

Helyszín:   Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

(2335 Taksony, Fő út 89.)

Jelen vannak:       

1.    Kreisz László                            polgármester

2.    Wágnerné Bartha Zsuzsanna        alpolgármester

Széll Attila                                jegyző

 

Települési képviselő:

3.    Áncsán Mihály

4.    Érces Ferenc

5.    Györke Erzsébet                       

6.    Halász János                                                        

7.    Tóth József                             

8.    Török István

9.    Varga László

 

Kreisz László polgármester szeretettel köszönt minden megjelentet a Képviselő-testületi ülésen és azt 18 órakor megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 tagjából összesen 9 fő van jelen, így a Képviselő-testület a mai ülésén határozatképes.

 
 1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕK MEGVÁLASZTÁSA

 

A Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre az alábbiak szerint és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

85/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 18:25

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

1. javaslat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. május 31-i ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József és Varga László képviselőket választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát a meghívótól eltérő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

86/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 18:27

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Napirend elfogadása

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. május 31-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Tájékoztató a Képviselő-testület hozott határozatainak végrehajtásáról
 4. Előterjesztés Taksony Nagyközség Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadására
 5. Előterjesztés a szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
 6. Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó első osztályok és óvodai csoportok számáról
 7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
 8. Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő tájházra vonatkozó haszonkölcsön szerződésről
 9. Előterjesztés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról
 10. Tájékoztató a kerékpárút közvilágítási munkáinak kivitelezéséről
 11. Előterjesztés Grimm Gábor ingatlanvásárlási kérelme a Kraugert 4016 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
 12. Előterjesztés a Taksony, Szárcsa utcai lakosok kérelméről a Duna-partra vezető sétány lezárásával kapcsolatban
 13. Tájékoztató a Szent Imre u. 56. szám alatti ingatlanra kötött közös ingatlanértékesítésre vonatkozó megállapodásról
 14. Előterjesztés az M&M Tánccsoport terembérleti díj kedvezményre vonatkozó kérelméről
 15. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola támogatási kérelme hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásának támogatására
 16. Egyebek

 

Zárt ülés

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos írásos anyagot, melyet tájékoztatásra és elfogadásra javasol a Képviselő-testület tagjai számára és várja a képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

87/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 18:28

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Határozatok végrehajtása

1. javaslat: Határozatok végrehajtása

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület hozott határozataival kapcsolatos intézkedések megvalósulásáról szóló tájékoztató anyagot elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

 

Érces Ferenc a PTKB elnöke

A terv rendkívül alapos és részletes anyag és elfogadásra javasolják a Képviselő-testület felé az előterjesztett anyagot.

 

Áncsán Mihály képviselő

Javasolja, hogy inkább a "zöld hulladék" elnevezést kellene használni a szövegben. Kérdése, hogy az anyagban jelenleg az ASA megnevezése szerepel több ponton is, ez szükséges-e, inkább egy általános elnevezést javasol a szolgáltató elnevezésére most.

Ellentmondást lát az anyagban a szennyvíztisztító telepen képződő iszap elhelyezéséről és elszállításáról. A tervekkel és célokkal egyet tud érteni és az észrevételekkel elfogadásra javasolja az anyagot.

 

Tóth József képviselő

-                   Hiányolja a tervből a fűnyírási zöldhulladék összegyűjtését, melyet szintén meg kellene oldani, valamint a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok begyűjtése szintén nincs megoldva, nem találkozott ezzel az anyaggal, ezt javasolja megoldásra esetleg egy hulladékgyűjtő udvar létrehozásával.

 

Kreisz László polgármester

-                   az ASA jelenleg a szolgáltató, ha más lesz a közbeszerzési eljárás után, akkor ezt a tervet pontosítani kell.

 

Széll Attila jegyző

A felvetésekkel egyetért, e tekintetben módosításra szorulhat az anyagban. A veszélyes hulladék elszállításáról elmondja, hogy a tervnek erre választ kell adni. A közbeszerzési eljárás során ezt meg lehet tenni, erre lesz lehetőség még a Képviselő-testület számára. Az elektrotechnikai hulladékok begyűjtésére külön szervezet alakult, aki ezzel foglalkozik.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

88/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 18:46

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Hulladékgazdálkodási Terv

1. javaslat: Hulladékgazdálkodási Terv

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség Települési Hulladékgazdálkodási Tervét elfogadja.

 

A Települési Hulladékgazdálkodási Terv ennek a határozatnak elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Eredménye   Voks:  Szav%           Össz%

Igen                                8             88,89         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       1             11,11         11,11

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

 

Micheller Anita Közbeszerzési Bizottság elnöke

Tájékoztatja a jelenlévőket a tervezet közbeszerzési kiírás részleteiről az egyes pontok szerint, melyet a Közbeszerzési Bizottság a 2011. május 30-i ülésén fogalmazott meg, és mely anyag többek között tartalmazza a közbeszerzési kiírás feltételeinek meghatározását, a bírálati szempontok kialakítását.

 

Vígh Levente közbeszerzési tanácsadó

Tervezeti szinten van meg a közbeszerzési felhívás, mely alakítható még a képviselők és a lakossági igények figyelembevételével. Sok olyan kérdés van, melyre csak javaslatot tudnak tenni jelenleg, de sok egyéb lehetőséget is kezelni lehet még. 10 évre kell előre gondolkodni és garantálni a szolgáltatás minőségét. Javasolták a tárgyalásos eljárás lebonyolítását. A mai napon még csak egy felhívás tervezetről beszélnek és várja a képviselők javaslatát, valamint az Előkészítő Bizottság is többször fogja ezt még tárgyalni a jóváhagyás előtt.

 

Kreisz László polgármester

Javasolja a települési képviselők számára, hogy a tervezettel kapcsolatos javaslataikat elektronikus formában tegyék meg a Hivatal számára, Micheller Anita közbeszerzési bizottsági elnök címére.

 

Széll Attila jegyző

A közbeszerzési ütemtervet javasolja módosításra olyan formában, hogy a 62 hónap helyett 120 hónapot határozzanak meg, illetve látszik, hogy tárgyalásos eljárás lesz, valamint a május 15-i időpont helyett a 2011. június 15-i időpontot javasolja meghatározni és folyó év szeptember 1-től javasolják a szolgáltatás megkezdését. A következő testületi ülésen javasolja tárgyalni az ASA-val kötött szolgáltatói szerződés 2011. augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról szóló döntést.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a települési képviselők számára adott tájékoztatót és javasolja a napirendi pont újra tárgyalását a Képviselő-testület soron következő ülésen, valamint a közbeszerzési ütemterv módosítására vonatkozóan várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

89/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 19:08

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2011. (III.30.) KT határozattal elfogadott Közbeszerzési Ütemtervre vonatkozó változtatásokat elfogadja.

A módosított Közbeszerzési Ütemterv a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A 2011/2012-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSÕ OSZTÁLYOK ÉS ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁRÓL

 

Török István a KOIS Bizottság elnöke

Az Oktatási Bizottság két alkalommal is megtárgyalta a napirendi pontot. Az Óvoda 10 csoportot indíthat, illetve 10 %-al feltölthetik a létszámot az Alapító Okirat módosítása mellett.

Az általános iskola esetében a Bizottság 3 első osztály indítását javasolta.  

 

Winklerné Tomana Ildikó intézményvezető

Igen alapos előterjesztést készítettek az ülésre. Felhívja a figyelmet a közoktatási törvény 102. paragrafusára. Elmondja, hogy jelenleg 86 főről beszélnek, tehát két fővel már így is túllépik a maximális létszámot. A maximális létszám túlléphető 10 %-al, ha az oktatási, szervezési okokból indokolt, illetve az intézmény helyi közösségei, szervezetei ezzel egyetértenek.

Kreisz László polgármester

Az Oktatási Bizottság az előző évekhez képest igen sokat tárgyalt a beindítandó osztályokról, azoknak a számáról. Mindennek van negatív és pozitív eleme is. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a taksonyi gyermekek számára szükséges biztosítania az oktatást. Kérdés most a képviselők számára, hogy olyan gyermekek részére is biztosítsák ezt az ellátást, aki nem helyi gyermek, a család nem itt él Taksonyban. Az óvodában már 3-4 éve nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy elsősorban a helyi gyermekek ellátását biztosítsák. A Képviselő-testületnek nem csak a jelenlegi 4. első osztályról kell dönteni, hanem a teljes 8 évre kell biztosítani a feltételeket. Kéri, hogy a gazdasági programban megfogalmazottakat vegyék figyelembe.

 

Török István képviselő

Szeretné az iskola ötletet megvalósítani, mely szerint csoportfelosztást szeretnének, és ehhez nem kérnek hozzá plusz pénzt. Ha fel tudják venni ezt a 19 nem helyi gyermeket, az jelentős összeget jelent normatíva bevételként a falunak. Szeretné és javasolja a 4 első osztályt beindítani.

 

 

Áncsán Mihály képviselő

A jelenlegi helyzetben az óvoda vonatkozásában az alapító okirat módosítása szükséges, de ez nem mehet a végtelenségig, itt is kell határt húzni a létszám tekintetében.

 

Széll Attila jegyző

Minden évben OKÉV engedélyt kértek a további létszám felvételére, de ez a szabályozás már megszűnt, a létszámot az Alapító Okiratban kell meghatározni. 250 főben határozható meg a felvehető gyermeklétszám, de ez maximum 280 főig emelhető még, mely nem veszélyezteti a gyermekek szabad mozgását. Ennél több gyermeket fizikailag képtelenség elhelyezni, többet nem fognak tudni felvenni, és ez esetben el kell utasítani a létszámon felüli gyermekeket.

 

Zalán Györgyné igazgatóhelyettes

Elmondja, hogy úgy hangzott el korábban, hogy a 19 bejáró gyermek miatt kell a negyedik osztályt indítani, de ez nem így van. Jelen állapot szerint a helyi gyermekek 86-an vannak és 84 főnél már túllépték a közoktatási törvényben megengedett létszámot. Jelenleg, ha marad a három osztály ezzel a létszámmal, már közoktatási törvényt sértenek a létszám tekintetében. 41 helyi gyermek jelentkezett kéttannyelvű iskolába, 22 gyermek van az iskolaotthonos osztályokban és 23 gyermek van a nemzetiségi osztályokban. A 41 gyermeket nem tudja átcsoportosítani egyetlen másik iskola típusba sem. A szülőnek joga van arra, hogy olyan iskolatípust válasszon, amelyiket a gyermekének a legjobbnak ítél és a vezetőségnek nincs joga a szülő döntését felülvizsgálni. A fennmaradó 13 gyermeket nem tudja egyetlen csoportba sem betenni. A nem taksonyi gyermekeket azért szeretnék felvenni, hogy így a csoport teljes legyen és plusz bevétele legyen az önkormányzatnak.

 

Széll Attila jegyző

A Képviselő-testületi ülést megelőző Bizottsági ülésen 81 gyermekről beszéltek és maximális létszám felvételről. Most fél órával ezután már 86 gyermekről beszélnek. Ha a 86 fő osztály szervezés szempontjából indokolt szám, és ez szeptember 1-én derül ki, akkor a csoportbontásokra a fenntartó ilyen formában nem ad engedélyt. 6 fő után az igényelhető normatíva a szakvélemény alapján nem vehető figyelembe. Ha 86 gyermekkel indítja el az évet a fenntartó, akkor is 80 gyermekre kap normatívát. Ha 104 gyermekkel kerül elindításra az év, akkor sem kerülhet lehívásra a normatíva a BTM és az SNI-s gyermekek után. A 19 bejáró gyermek után igénybe vehető ugyan a normatíva, de itt vannak járulékos költségek is.

A fenntartó utasíthatja az intézmény vezetőjét és felkérheti a helyi közösségeket, hogy a jövőre nézve munkálják ki a szabályozásokat és a fenntartó felé terjesszék elő a pedagógiai programot. Kéri a nevelőtestületet, hogy ne hozzák olyan helyzetbe a fenntartót, hogy érzelmi oldalról lehessen támadni a szülői oldalon. Egyértelművé kell tenni a szabályokat, az első osztályban indítandó csoportok számát és milyenségét a pedagógiai programban. Ha még tovább nőnek a számok az intézmény részéről, akkor már talán ott fognak tartani, hogy törvénysértést fog elkövetni a képviselő-testület.

A fenntartó a bizottsági üléshez képest egyáltalán nincsen könnyű helyzetben, mert a számok az eredetiekhez képest igen megváltoztak.

 

 

Kreisz László polgármester

Az a kérdés merült fel benne most, hogy milyen változás történt félóra alatt, ami végett a számok megváltoztak?

 

Zalán Györgyné igazgatóhelyettes

Elmondja, hogy Bizottsági ülésen is már elmondta, hogy van egy hallássérült gyermek, akit fel kell fenni, miután az iskolát jelölte ki a szakértői bizottság és már túllépték a létszámot.

 

Varga László képviselő

Kérdése, hogy meg van-e az a személyi háttér, akivel ezt a két kéttannyelvű oktatást biztosítani tudják?

 

Winklerné Tomana Ildikó iskolaigazgató

A személyi feltételek meg vannak, meg tudnák oldani a kéttannyelvű oktatást. A napközis oktatásból kerülne ki ilyen végzettségű pedagógus és a helyére szeretnének felvenni másik pedagógust.

 

Tóth József képviselő

Újabb érvek kerültek előtérbe, ezért kérdezi, mennyire sürget az idő abban, hogy erről ma kell dönteni, vagy későbbi időpontra halasztható?

 

Györke Erzsébet képviselő

A nyugdíjasok helyett fiatalabb pedagógusok felvételével spórolhatnak, ez látszik az anyagból. Szem előtt kellene tartani, hogy a szülőknek a joga ne sérüljön abban, hogy hova, milyen osztálytípusba íratja a gyermeket.

 

Áncsán Mihály képviselő

A létszám tekintetében eléggé a határmezsgyén mozognak, a kijelölt intézménynek kötelessége fogadni a gyermeket?

 

Zalán Györgyné iskolaigazgató helyettes

Kijelölték az iskola erre a feladatra, itt van ilyen végzettségű pedagógus, ide járt óvodába a gyermek, aki egyébként jó képességű.

A fenntartónak május 31-ig kell dönteni az indítandó csoportokról a törvény alapján.

 

Kreisz László polgármester

Le szeretné zárni a vitát, nagyon sok tanúsága volt ennek a két hétnek. Arra nem szeretné a testületet terelni, hogy ha 86 fő a beíratottak száma, mely nem engedi meg a három osztály indítását, hogy törvénysértést kövessenek el. Azt sem szeretné, hogy magukat, illetve az intézmény vezetését még egyszer ilyen helyzetbe hozzák. A pedagógiai program konkrét és egzakt, előremutató megfogalmazása elengedhetetlen, mert az ide-oda sodródás nem vezethet gazdaságos megoldásokhoz és döntésekhez. A tekintetben lépjenek előbbre, hogy a pedagógiai program átdolgozása elengedhetetlen. Ma abba a helyzetbe kerültek, hogy van egy döntési kényszer és most úgy látja, hogy nem a három, hanem a négy osztály indítása felé indulnak el.

 

Halász János képviselő

Kérdése, hogy fizikálisan hogyan férne el ennyi gyermek? Mennyire lesz megvalósítható az elkövetkezendő években az elhelyezésük? Úgy gondolja, hogy a 86 helyi gyereknél is lehet olyan gyermek, aki ténylegesen nem is taksonyi.

 

Széll Attila jegyző

Az életvitelszerűséget vagy a községbe történő bejelentkezést is le lehet szabályozni. Azt is rögzíteni lehet a tanügyi dokumentumokban, hogy milyen szempontok alapján vehető figyelembe a helyi gyermek is, mert a létszámon felüli gyermekek elutasításra kerülhetnek. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szabályozás igen fontos. Azt javasolja, hogy fogadja el a testület a pedagógiai program módosítását, mely a nevelőtestület és a fenntartó együttgondolkodását fogja jellemezni és melyet a közösségek támogatni fognak és remélik, hogy ez 2011. szeptember 1-ére kész lesz.

 

Érces Ferenc elnök

A második bizottsági ülésen úgy gondolta és mondta, hogy nem érti, miért kell ismét ezzel foglalkozni, hiszen semmilyen új információt nem kaptak. A képviselő-testület ülésén kb. egy órával a napirendi pont tárgyalásánál kaptak olyan információt, melyet már az bizottsági ülés legelső percében az iskola vezetésének be kellett volna mutatni. Úgy gondolja, hogy a 86 fős gyermeklétszámot nem volt korrekt most a testület elé tárni. Nem szeretnének törvénysértő döntést hozni, rendkívül rosszul esett, hogy nem a bizottsági ülésen kerültek eléjük ezek a számok és nem volt megfelelő a tájékoztatás az intézmény részéről.

 

Kreisz László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatos vitát lezárja és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Szavazás eredménye

 

90/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 20:08

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó első osztályok és óvodai csoportok számáról

2. javaslat: 2011/2012-es tanévben indítandó négy első osztályról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános iskolában - tekintettel a beiratkozás adataira és a Nevelési Tanácsadó szakértői vélemények alapján - 4, azaz négy első osztály indítását, szervezését engedélyezi.

Képviselő-testület a bejáró tanulók felvételét kizárólag az induló osztályok Kvt.-ben meghatározott maximalizált létszámkeretének 10 %-kal történő túllépéséig engedélyezi

A Képviselő-testület az általános iskola osztályainak, valamint napközis csoportjainak számát a 2011/2012. tanévben az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. évfolyam

4

II. évfolyam

3

III. évfolyam

4

IV. évfolyam

3

V. évfolyam

3

VI. évfolyam

3

VII. évfolyam

3

VIII. évfolyam

3

Napközis csoportok

9

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

Török István a KOIS Bizottság elnöke

A napirendi pontot a Bizottság megtárgyalta és óvoda vonatkozásában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Javaslatot fogalmaztak meg az Alapító Okirat mielőbbi módosítására vonatkozóan.

 

Kreisz László polgármester

Várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozati javaslat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

91/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 20:10

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó első osztályok és óvodai csoportok számáról

3. javaslat: 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportokról

 

 1. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. nevelési évben a Német Nemzetiségi Óvodában (2335 Taksony, Szent Anna tér 1.) - tekintettel a beiratkozás adataira - 10, azaz tíz csoport indítását, szervezését engedélyezi.
 2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott csoportok létszámát a Kvt.-ben meghatározott maximalizált létszámkeretének 10 %-kal történő túllépéséig engedélyezi, 28 fő/csoport.
 3. A Képviselő-testület a bejáró gyermekek felvételét nem engedélyezi kizárólag abban az esetben, ha a 2. pontban meghatározott csoportlétszámban keletkezik üresedés.
 4. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az intézmény Alapító Okiratát a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően módosítsa és terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

7.   ELÕTERJESZTÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

 

Györke Erzsébet a SZNB elnöke

A Szociális és Népjóléti Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja az anyagot a Képviselő-testület számára.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az előterjesztésben szereplő napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozati javaslat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

92/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 20:11

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

1. javaslat: gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést jóváhagyja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

8.   ELÕTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTENDÕ TÁJHÁZRA VONATKOZÓ HASZONKÖLCSÖN SZERZÕDÉSRÕL

 

Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke

A Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és fontosnak tartották az együttműködési szerződésben foglaltakat.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az előterjesztésben szereplő napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozati javaslat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

93/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 20:13

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő tájházra vonatkozó haszonkölcsön szerződésről

1. javaslat: Haszonbérleti szerződés

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2335 Taksony, Dózsa György u. 52. szám alatt található tájházra vonatkozó haszonkölcsön szerződést elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

9.   ELÕTERJESZTÉS AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

 

Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke

A Bizottság állásfoglalását ismerteti. Több határozati javaslat is született az ülésen, de a rendelet-tervezet elutasításra került a szavazati arányok - 4 igen és 4 nem - figyelembevétele mellett, így a döntés a Képviselő-testület kezében van most.

 

Áncsán Mihály képviselő

A díjemelések mértékét elfogadja, de azt javasolja, hogy 2011. október 1-i hatállyal lépjen életbe a rendelet-tervezet.

 

Török István képviselő

Az emeléssel nem ért egyet, a kis pénzű szülők gyermekei nem jutnak így meleg ételhez, nem fogják tudni ezt az összeget befizetni.

 

Halász János képviselő

Nem ért egyet az emeléssel, azt javasolja, hogy szeptemberben térjenek vissza rá, mert az idén már egyszer emeltek árat.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát a képviselői vélemények alapján és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

94/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 20:18

Típusa: Nyílt

határozat;      Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Török István települési képviselő indítványát, mely az étkezési térítési díjakról szóló rendelet-tervezet változatlanul tartásáról szól, elutasítja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                4             44,44         44,44

Nem                                5             55,56         55,56

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

95/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 20:18

Típusa: Nyílt

határozat;      Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Áncsán Mihály települési képviselő indítványát, mely az étkezési térítési díjakról szóló rendelet-tervezet 2011. október 1-i bevezetéséről szól, elutasítja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                4             44,45         44,45

Nem                                4             44,44         44,44

Tartózkodik                       1             11,11         11,11

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

Kreisz László polgármester

Várja a települési képviselők szavazását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására vonatkozóan.

Szavazás eredménye

 

Ideje: 2011 május 31 20:19

Típusa: Nyílt

rendelet;        Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

1. javaslat: Étkezési térítési díjak

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2011. (VI. 2.) rendelete

az étkezési térítési díjakról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján az étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 Az étkezés igénybevevők az alábbi térítési díjat kötelesek fizetni:

 (1)     Óvodás korú gyermekek      (3 x teljes étkezés)

395.- Ft/nap

(2)     Iskolás korú gyermekek

3 x teljes étkezés

1 x ebéd

 

528.- Ft/nap

338.- Ft/nap

(3) Bölcsődés korú gyermekek  (4 x teljes étkezés)

422.- Ft/nap

(4) Felnőtt ebéd                          (60 % rezsiköltséggel)

608.- Ft/nap

 2. § 

Az étkezési térítési díjak mértéke évente felülvizsgálatra kerül.

Záró rendelkezések

 3. §

(1)                 A rendelet 2011. szeptember  1-jén lép hatályba.

(2)                 A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 3/2011. (II.24.) rendelete hatályát veszti.

 Taksony, 2011. május 31.

 

 /:Kreisz László:/                                             /:Széll Attila:/       

    polgármester                                                   jegyző

 A rendelet kihirdetése 2011. június 2-án megtörtént.

  /:Széll Attila:/

jegyző

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                5             55,56         55,56

Nem                                3             33,33         33,33

Tartózkodik                       1             11,11         11,11

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. TÁJÉKOZTATÓ A KERÉKPÁRÚT KÖZVILÁGÍTÁSI MUNKÁINAK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztató anyag. A közlekedési hatóság csak abban az esetben adja ki a hozzájárulását, ha belterületen a kerékpárút éjszakai megvilágítása is megtörténik. A közlekedési hatóság álláspontja, hogy a kerékpározókat minél távolabb tartsák a közúti forgalomtól. A kiviteli tervek elkészültével ajánlatot kértek be több cégtől, nettó 22-25 millió forint között érkeztek be ajánlatok. Az ELMIB 14,8 eFt nettó értéken vállalja a közvilágítás kiépítését, melyhez a forrást az önkormányzatnak szükséges biztosítani. Tájékoztat arról, hogy a Bányászati Kft. tulajdonosával egyeztetett egy korábban vállalt támogatásról, mely szerint 12 millió forint értékű termékkel támogatják az önkormányzatot. A tárgyalások lehetővé tették, hogy ezt a támogatási összeget az önkormányzat nem termékben kapja meg, így ez az összeg lehetne a forrás a beruházáshoz.

 

Halász János képviselő

Úgy gondolja, hogy este a kerékpárút világítása megfelelő jelenleg is. Nem ért egyet a beruházással, ha ennek a költségét nem tudták a pályázatba betenni. Jogi úton javasolja ezt rendezni.

 

Györke Erzsébet képviselő

A kerékpárút világítását megfelelőnek tartja most is, személyesen erről meg is győződött. Kérdése, hogy a Bányászati Kft.-vel történt tárgyalások során nem lehetne magasabb összeget kiharcolni?

 

Török István képviselő

Ha csak így tudják a pályázatot elszámolni, csak akkor tudja ezt támogatni. Az ELMIB adta a legkedvezőbb ajánlatot, de javasolja még vele a további egyeztetést, hogy a 12 millió forint erre elegendő forrás legyen.

 

Kreisz László polgármester

A képviselők számára nyújtott anyagot tájékoztatásul ajánlja, a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatást lezárja.

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS GRIMM GÁBOR INGATLANVÁSÁRLÁSI KÉRELME A KRAUGERT 4016 HRSZ.-Ú INGATLANRA VONATKOZÓAN

 

Széll Attila jegyző

Elmondja, hogy a Bizottság a kérelem elutasítását javasolta, illetve az ár tekintetében is magasabb árat javasoltak meghatározni. Az érintettekkel történt egyeztetés után elmondhatja, hogy az értékbecsléshez képest magasabb áron ajánlanak meg vételi árat a területre, 3 000.-Ft-ban állapodtak meg, az érintettek ezt el tudják fogadni egyösszegű teljesítésben. A telekalakítás szempontjából az lenne a legcélszerűbb, hogy újraosztásra kerüljön ott a terület, mely terület teljes rendezését javasolja első körben, majd ezt követően a 178 m2 nagyságú területrész értékestését javasolja.

 

Érces Ferenc elnök

A vételárat alacsonynak tartotta a bizottság. Rendezés előtt álló terület ez és mindenkinek az az érdeke, hogy mihamarabb rendezésre is kerüljön és a telek kiosztás minden tulajdonos érdekét kell, hogy képviselje. Kéri, hogy támogassák a kérést és próbáljanak meg mihamarabb a terület rendezése érdekében mindent megtenni.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

96/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 20:59

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Grimm Gábor ingatlanvásárlási kérelme a Kraugert 4016 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

1. javaslat: Grimm Gábor ingatlanvásárlási kérelme a Kraugert 4016 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elvben támogatja Grimm Gábor 2335 Taksony, Szent Gellért u. 3. szám alatti lakos kérelmét, és lehetővé teszi, hogy a Kraugert, 4016 hrsz-ú részben önkormányzati tulajdonú ingatlanból 178 m2-t megvásároljon 3 000.-Ft/m2 áron, az adásvétellel járó, a telekalakítási- valamint a kitűzési költségek viselése mellett, ha a társtulajdonos az elővételi jogáról lemond.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az adásvételi szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a "Kraugert" területének teljes körű rendezésig a tulajdonos nem kerítheti be a területet.

         

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY, SZÁRCSA UTCAI LAKOSOK KÉRELMÉRÕL A DUNA-PARTRA VEZETÕ SÉTÁNY LEZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

 

Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke

A bizottság javaslatát ismerteti, mely szerint az elzárást javasolják a Szigeten már bevált fa oszlopokkal megvalósítani.

Szavazás eredménye

 

97/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 21:00

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Szárcsa utcai lakosok kérelme Duna-partra vezető sétány lezárásával kapcsolatosan

1. javaslat: Szárcsa utcai lakosok kérelme Duna-partra vezető sétány lezárásával kapcsolatosan

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szárcsa utca és a Nád utca találkozásától a Duna - partra vezető sétány (2933 hrsz.) fa oszlopokkal történő lezárásához a korábbi hasonló jellegű lezárásoknál alkalmazott technikai megoldással, azzal, hogy a tulajdonosok vállalják ennek költségét.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7             87,50         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       1             12,50         11,11

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. TÁJÉKOZTATÓ A SZENT IMRE U. 56. SZÁM ALATTI INGATLANRA KÖTÖTT KÖZÖS INGATLANÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSRÓL

 

Érces Ferenc a PTK Bizottság elnök

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos Bizottsági döntést, mely szerint támogatják a határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye

 

98/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 21:02

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Tájékoztató a Szent Imre út 56. szám alatti ingatlanra kötött, közös ingatlanértékesítésre vonatkozó megállapodásról

1. javaslat: Szent Imre u. 56.

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös ingatlanértékesítésre vonatkozó megállapodással kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                9           100,00       100,00

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS AZ M&M TÁNCCSOPORT TEREMBÉRLETI DÍJ KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ KÉRELMÉRÕL

 

Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke

Ismerteti a Bizottság döntését. Mint képviselő, azt a javaslatot teszi, hogy ezeknek a kérelmeknek teljes kórtörténetét szeretné látni írásban mindkét tánccsoport esetében. A részletek megismerése után azt javasolja, hogy olyan rendeletet alkossanak a terembérletek díjtételeire vonatkozóan, amit be is kell tartatni és az mindenkire nézve kötelező kell, hogy legyen.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Elmondja, hogy elkészült az önköltség számítási rendszer korábban, de sajnos nem foglalkoztak vele többet. Az M&M tánccsoport a kedvezményt a beinduláshoz kapta, de ezt követően nem került ismét tárgyalásra a napirendi pont, el lett felejtve, és ezzel bevétel kieséstől estek el. Tájékoztat, hogy tudomása szerint ez a csoport nem a nagytermet, hanem a színháztermet használja rendszeresen.  

 

Széll Attila jegyző

Úgy gondolja, és ezt már több alkalommal is jelezte, hogy nem lehet megkülönböztetni az egyes csoportokat egymástól. Megállapodás született a Művelődési Ház korábbi vezetése és az M&M tánccsoport között, hogy a teremhasználatért cserébe milyen szolgáltatást végez, mely nem szerencsés döntés és nem lehet kedvezményre okot adó körülmény.

Úgy gondolja, hogy a rendelet számait felül kell vizsgálni, ne lehessen kedvezményeket adni egyes esetekben, hanem az önköltségszámítást vegyék figyelembe.

15 napon belül tájékoztatást adnak a települési képviselők számára a tánccsoportok korábbi kedvezményeiről.

Amennyiben igény van arra képviselői oldalon, hogy a Művelődési Ház színházterme milyen típusú rendezvények lebonyolítására adható bérbe, akkor kéri ezt pontosan megjelölni, hogy az intézmény vezetése ennek megfelelően tudjon eljárni.

 

Török István képviselő

Javasolja, hogy a térítési díj mentességre vonatkozó következetességet a tornaterem esetében is vizsgálják felül és vezessék be, hogy ne adjanak mentességet egyes esetekben sem, legalább a rezsiköltséget javasolja megfizetni a bérlő által.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

99/2011. (V.31.)

Ideje: 2011 május 31 21:18

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés M&M Tánccsoport kérelméről

1. javaslat: M&M Tánccsoport kérelme

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a M&M Tánccsoport Egyesület (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 28/a). kérelmét és az egyesület részére 2011. január 1-től a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek használatára vonatkozóan 25 % mértékben bérleti díjkedvezményt állapít meg Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2010. (XII. 15.) KT számú vagyonrendeletének felülvizsgálatáig.   

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8             88,89         88,89

Nem                                1             11,11         11,11

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             9             100.00      100,00

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               0                             0,00

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSI KÉRELME HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK KIRÁNDULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

 

Széll Attila jegyző

Az önkormányzat nevében tájékoztat, hogy jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy bármilyen támogatást is tudnak adni. Javasolja, hogy más szervezettől, alapítványtól kérjenek támogatást, aki ebben segítséget tud nyújtani.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megköszöni a felajánlást a Szociális Bizottság és a Képviselő-testület nevében is és a maga részéről 10 000.-Ft értében támogatja a táboroztatást.

 

Halász János képviselő

Szintén felajánlja segítségét az iskola részére és 10 000.-Ft értékben támogatásáról biztosította a pedagógusokat és a szülőket.

 

Kreisz László polgármester

Örömmel veszi és megköszöni a települési képviselők és a jegyző úr felajánlását, mellyel a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához hozzájárulnak.

 

 

 1. EGYEBEK

 

Tóth József képviselő

-                   a piacnyitással kapcsolatban elmondja, hogy mielőbb javasolja megnyitni azt, megértek a házi kertekben a gyümölcsök, nem kell mindjárt egy nagycsarnokot építeni. A keddi és pénteki napot javasolja a piac napjának meghatározására. Adott korábban egy olyan anyagot, ahol pályázni lehet az őstermelői, illetve kistermelői piacokra, ezt a lehetőséget is igénybe lehetne venni.

-                   közeledik a lomtalanítás ideje, a Hírharangba javasolja betenni, hogy mi az, amit nem visznek el ennek keretében

-                   a kerékpárúttal kapcsolatban javasolja, hogy valamilyen tájékoztatást adjanak a lakosság számára arról, hogy milyen is igazából a "kerékpár-kultúra", ezt a lakosságnak még tanulni kell, hogy hogyan is kell egy ilyen utat használni

 

Széll Attila jegyző

Instrukciókat szeretne kérni a piac tekintetében a képviselőktől, amennyiben anyagot kell készíteni a Hivatalnak a következő Képviselő-testületi ülésre.

Elmondja, hogy a közterület-foglalási rendelet most is lehetőséget teremt arra, hogy a lakók a termékeiket árulják. Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben piacot szeretnének, úgy az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van, azt engedélyeztetni kell, melyre engedélyezési költséget is kell fizetni és az üzemeltetéshez személyzetet is kell biztosítani stb.

Az önkormányzatnak nincs forrása semmilyen ilyen plusz feladat vállalására, ezért javasolja, hogy az őstermelők az alkalmi árusítás lehetőség használják ki és próbálják meg így felmérni a vásárlóközösség igényét.

 

Kreisz László polgármester

Erre a tevékenységre javasolja a Mikes Kelemen köznél lévő közterületet igénybe venni. Amennyiben a keddi és pénteki napok megfelelnek az őstermelők számára, úgy közterület-foglalási díj ellenében árulhatják termékeiket. Ha van erre később igény, akkor érdemes lesz ennek a feltételeit megteremteni.

 

Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a munkáját, a meghívott vendégeknek a megjelenést és az ülést 21 óra 50 perckor bezárja.

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirend alapján, mely ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

 

 

 

Kmf

 

 

                 /:Kreisz László:/                                                                  /:Széll Attila:/

                  polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

 

                      Tóth József                                                                         Varga László

            jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:…………………………

                                             Láng Ferencné

 

 

 

 

Összesen 15 napirendi pont