Összesen 3393543 látogató
Összesen 6732 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.10.25.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 2869 megtekintés

           Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Rendkívüli nyilvános ülés

2011. október 25.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számra - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

 A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban is közzétételre kerülnek.

 

 

Készült:     2011. október 25-én

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén

 

Helyszín:   Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

2335 Taksony, Fő út 89.

Jelen vannak:       

1.    Kreisz László                            polgármester

2.    Wágnerné Bartha Zsuzsanna        alpolgármester

Széll Attila                                jegyző

 

Települési képviselő:

3.    Áncsán Mihály                           (18 óra 16 perckor érkezik)

4.    Érces Ferenc

5.    Györke Erzsébet

6.    Halász János                                                                                     

7.    Török István

8.    Varga László

 

Kreisz László polgármester szeretettel köszönt minden megjelentet a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen és azt 18 órakor megnyitja.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 tagjából összesen 7 fő van jelen, így a Képviselő-testület a mai ülésén határozatképes.

 

 

 
 1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕK MEGVÁLASZTÁSA

 

A Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre vonatkozóan és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozat elfogadására.

Szavazás eredménye

 

#: 1    Száma: 11.10.25/1/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:05

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

186/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 25-i ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésével Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármestert és Varga László települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

#: 2    Száma: 11.10.25/1/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:07

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

187/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 25-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Tájékoztató a Képviselő-testület hozott határozatainak végrehajtásáról
 4. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2012-2013. évi költségvetési gazdálkodását megalapozó reorganizációs terv elfogadásáról
 5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (IV.26.) számú többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról
 6. Előterjesztés Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
 7. Előterjesztés a szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló Együttműködési Megállapodás elfogadására
 8. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokra beérkezett vételi ajánlatok elfogadásáról

Zárt ülés

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT IDEJÛ KÉPVISELÕ-TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatos írásos anyagot tájékoztatásul ajánlja a települési képviselők számára és várja a képviselők szavazását a határozat elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

 

#: 3    Száma: 11.10.25/2/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:08

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

188/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012-2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁT MEGALAPOZÓ REORGANIZÁCIÓS TERV ELFOGADÁSÁRÓL

 

Érces Ferenc a PTKB elnöke

Megtárgyalta a Bizottság a napirendi pontot, nagyon jól előkészített anyagot kaptak. Megvitatták az anyagot, több szóbeli kiegészítést és javaslatot is tettek, melyeket ismertet. Fontos eleme a tervnek, hogy ha a hiányok és tartozások rendezése megtörténik, akkor az anyagban foglaltak tervezhetővé teszik a település költségvetését. A kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolták a reorganizációs tervet a testület számára.

 

Török István képviselő

Elmondja, hogy ha a kötvény összegét módosítják, akkor gondoskodni kellene olyan valamiről, ami pénzt hoz, olyan dolgokba kell fogni, amiből pénzt lehet behajtani a hitelek fedezésére, esetleg javasolja az ipari park elindítását.

 

Áncsán Mihály települési képviselő megérkezik a terembe, így a szavazásra jogosult települési képviselők száma a továbbiakban 8 főre változik.

 

Kreisz László polgármester

A kötvénymódosításnál az látszik, ha most kiváltanák, akkor nagy veszteséggel járna az önkormányzat számára. A reorganizációs tervben szerepel, hogy hogyan tudnának még hatékonyabban működni. Az ipari park beindítása folyamatosan napirenden van, nem olyan régen nem támogatott a képviselő-testület egy olyan kérdést, mely aggályokat vetett fel, és ez mindjárt egy 30 milliós elmaradást jelentet az önkormányzat számára.

Tárgyalásokat folytatnak cégekkel továbbra is az ipari park fejlesztésére, azonban a jelenlegi időszak nem egy befektető barát, marad továbbra is az információ begyűjtés a hogyan továbbra. Ma az látszik, hogy mintegy 1,5 évet vesztenek el ismét azzal, hogy nincs érvényes HÉSZ, azt módosítani kell, ez továbbra is be fogja fagyasztani az OSI mögötti területet.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Ott van pénz, ahol virágzik az ipar és a kereskedelem, ez látszik a településeknél, de Taksonyban nem ez van. Egyik módja a bevételek emelésének az adó emelése, de természetesen figyelemmel kell lenni az adóteher viselő képességre úgy a lakosság, mint a vállalkozások tekintetében, de egy ésszerű mértékű adóemelést el kell tudni viselni mindenkinek.

A másik ilyen irány a költségek csökkentése, a tavalyi évben megkezdődött a racionalizálás, és ezt még intenzívebben javasolja folytatni.

Az önkormányzati ingatlanok megvannak, ezeknek a hasznosítása jó lehetőség lehet akár részletekben is, hogy bérleti díj bevételt eredményezzenek.

 

Varga László képviselő

Hogyan látja a bizottság a kötvény átalakítást? Csalódás volt számára a kataszteri jegyzék, ezeknek a területeknek a jobb hasznosítását hogyan tudják elérni, a vagyon nagy.

 

Kreisz László polgármester

A kötvény mértékének a megváltoztatása a kötelezettségvállalásoktól függ, a bankkal vizsgálják a legoptimálisabb lehetőségeket, a bizottság felhatalmazást adott, hogy egy adott kereten belül kezdjen tárgyalásokat a bankokkal.

A vagyonkataszterről elmondja, hogy eddig még nem határozta meg a képviselő-testület, nem döntött, hogy mi legyen ezekkel az ingatlanokkal.

 

Halász János képviselő

A zártkerti ingatlanok nagyon elaprózódottak, ezeknek a nagyobb egységbe való tömörítését javasolja, mert így lehetne inkább hasznosítani.

A közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy javasolja egy kicsit csökkenteni azt és ésszerűbben megoldani a közvilágítást, mert a reggeli órákban, amikor leginkább közlekednek az emberek, sötét van, éjjel meg nagy a világítás, ezzel az ésszerűsítéssel talán szintén megtakarítás érhető el.

 

Kreisz László polgármester

Kértek már be ajánlatokat, a közvilágítás napirendi pontként fog szerepelni a következő ülésen, ahol a szolgáltatóról szintén dönthet a Képviselő-testület. Az ingatlanok összevonásával kapcsolatos javaslatot elfogadják és előkészítik.

Várja a települési képviselők szavazását a reorganizációs terv elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

 

#: 4    Száma: 11.10.25/3/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:26

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

 

189/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012-2013. évre vonatkozó reorganizációs tervét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi és 2013. évi költségvetési koncepcióját, valamint költségvetési rendelet-tervezetét a programban meghatározott elvek alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70., 71. §-ban foglalt határidőben készítsék el.

 

Határidő: értelem szerint, de a 2012. évi költségvetés esetében legkésőbb 2012. február 15. és a 2013. évi költségvetés esetében legkésőbb 2013. február 15.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2007. (IV.26.) TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Két határozat meghozatalát javasolják, melyeket ismertet részleteiben, valamint a rendeletalkotást, melynek módosítási irányát az EDTR rendszerben feltöltött vagyonkataszteri kimutatás képezi.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását az ingatlanok vagyonkataszteri státuszának módosításáról szóló határozat elfogadására.

Szavazás eredménye

 

#: 5    Száma: 11.10.25/4/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:28

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

190/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-vagyonkataszterben a 172/2011. (IX. 27.) KT határozata alapján az alábbi ingatlanok művelési ágának megnevezésének módosítását határozza el az alábbi módon: 

Hrsz.

Cím

Megnevezés

2011. szeptember 30. állapot szerint

Javaslat

2011. IV. negyedévi rögzítés szerint

5/1

Taksony, Fő út 83.

Bölcsőde (12631)

kivett beépített terület

egyéb nem lakóépületek (12700)

17/2

Taksony, Fő tér 1.

Óvoda (12632)

kivett beépített terület

egyéb nem lakóépületek (12700)

206

Taksony, Fő út 56.

Orvosi rendelő (12645)

kivett beépített terület

egyéb nem lakóépületek (12700)

1186

Taksony, Baross tér 7.

Óvoda (12632)

kivett beépített terület

egyéb nem lakóépületek (12700)

1134/5

Taksony, Szent Anna tér

Közpark (00003)

kivett beépítetlen terület (00001)

 

 

Megjegyzés: A zárójelben szereplő számkódok a kataszteri nyilvántartásban szereplő besorolási kódok, mely az ingatlanvagyon statisztikai besorolásának alapja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását az ingatlanfedezet biztosítására vonatkozó határozat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 6    Száma: 11.10.25/4/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:28

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

191/2011. (X. 25.) KT határozat

1.  Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél fennálló, alábbi hitelek és járulékaik visszafizetésének további biztosítékául a Taksony 5/1 és a Taksony 206 hrsz.-ú ingatlanokat ajánlja fel.

 Hitel típusa

Eredeti
szerződéses összeg

Módosított
szerződéses összeg

Szerződésszám

folyószámlahitel

50.000.000 Ft

-

ÖB 8400 2010 0893

rövid lejáratú hitel

34.786.000 Ft

34.786.000 Ft

ÖB 8400 2010 0901

ÖKIF hitel

16.000.000 Ft

6.200.650 Ft

ÖB 8400 2008 0543
ÖB 8400 2009 0457

ÖKIF hitel

88.000.000 Ft

86.822.233 Ft

Ö 4200 2005 0425
Ö 4200 2007 0010

ÖKIF hitel

20.000.000 Ft

17.518.107 Ft

HEHO 4200 2006 0067
ÖB 8400 2009 0456

Célhitel

270.000.000 Ft

253.778.345 Ft

Ö 4200 2003 0369
Ö 4200 2005 0592
Ö 4200 2006 0751
Ö 4200 2007 0727
Ö 8400 2008 0490
ÖB 8400 2009 0060
ÖB 8400 2009 0125

  2. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, Taksony 5/1 és Taksony 206 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitelek és járulékaik erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára 360.000.000 Ft összegben első helyi keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítsanak.

A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük korlátlanul rendelkezik.

 3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződés-módosításokat és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a keretbiztosítéki jelzálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

Kreisz László polgármester

Várja a települési képviselők szavazását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a vagyonrendelet módosítására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

24/2011. (X.27.) rendelet

Ideje: 2011 október 25 18:29

Típusa: Nyílt

rendelet;        Elfogadva

Minősített szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy 2012. január 1-i hatállyal Szigethalom Város ki szeretne lépni ebből a társulásból. Tájékoztatták őket arról, hogy abban az esetben tudnak egyetérteni, amennyiben a kilépéssel megvárja a társulások módosításáról szóló törvénymódosítást, hogy a normatív finanszírozást meg tudják igényelni ezekre az alapfeladatokra.

A másik döntési javaslat, melyet támogat, hogy a Képviselő-testület Fabula Krisztina Jánosné személyét, intézményvezetői kinevezését a Képviselő-testület támogassa.  

 

Áncsán Mihály képviselő

Kérdése, hogy amennyiben Szigethalom is kiválik, akkor a többieknek mi lehet a jövőképe? Taksonynak nem célszerű

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Szintén célszerű Taksony számára is a kiválás, vagy csatlakozni kell máshova egy feladat ellátási szerződéssel, vagy vissza kell állítani azt az állapotot, amikor az önkormányzat maga végzi ezt a feladatot. Ezt nem szeretnék, úgy ítélik meg, hogy ez az egyesített intézmény alkalmas arra, hogy egy ellátási szerződés keretében lássa el a feladatot.  

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

#: 8    Száma: 11.10.25/5/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:36

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

  

192/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Társulásból való kilépés határidejére az alapfeladatokra vonatkozó normatív finanszírozás meg igényelése után kerülhet sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

#: 9    Száma: 11.10.25/5/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:36

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

193/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (2315 Szigethalom, József A. u. 49.) intézményvezetőjévé Fabula Jánosné személyét javasolja a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa felé. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRA

 

Érces Ferenc a PTKB elnöke

A Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és az egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

#: 10            Száma: 11.10.25/6/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:37

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

194/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Szakszolgálat Együttműködési Megállapodást elfogadja. Az egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési Megállapodás a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS INGATLANVÉTELI AJÁNLATOK ELFOGADÁSÁRA

 

Érces Ferenc a PTKB elnöke

A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és mindkét ingatlan esetében az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Elmondja, hogy az egyik ingatlan szántó besorolásban van, erre vonatkozóan a termőföld értékesítésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Elkészítik az okiratot, mely kifüggesztésre kerül. Amennyiben az elővásárlási joggal nem élnek, úgy megvalósulhat az adás-vétel.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos írásos határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

#: 11            Száma: 11.10.25/7/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:40

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

195/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Taksony, belterület 1763 hrsz.-ú, természetben 2335 Taksony, Szent Imre u. 56. szám alatti 438 m2 nagyságú ingatlan eladásához hozzájárul 5.500.000.-Ft vételár ellenében Wilhelm Szilvia 2335 Taksony, Csokonai u. 57. szám alatti lakos részére.

A vevő az 5.5 M Ft-os vételárat az ajánlatában szereplő ütemezésben fizeti meg, azaz szerződéskötéskor 1 M Ft foglaló és a fennmaradó vételár részletet (4.5 M Ft) a szerződéskötéstől számított három hónapon belül. Az adás-vétel tulajdonjog fenntartása mellett jön létre, mely fennáll a vételár teljes kifizetéséig.

A Képviselő-testület az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan további költségviselést nem vállal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos írásos határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

#: 12            Száma: 11.10.25/7/0/A/KT

Ideje: 2011 október 25 18:40

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100.00         88.89

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             8             100.00         88.89

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               1                            11.11

Összesen                              9                                100.00

 

196/2011. (X. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Taksony külterület, 3839 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2011 m2 nagyságú ingatlan eladásához hozzájárul 800.-Ft/m2 vételár ellenében Dombi Árpád 2335 Taksony, Szőlőhegy u. 29. szám alatti lakos részére.

A Képviselő-testület az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan további költségviselést nem vállal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni minden kedves vendégnek, hogy jelen voltak a mai Képviselő-testületi ülésen és a mai ülés nyilvános részét bezárja.

A Képviselő-testület a továbbiakban az elfogadott napirend alapján zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

Kmf

 

 

                 /:Kreisz László:/                                                                  /:Széll Attila:/

                  polgármester                                                        címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

                     Varga László                                                         Wágnerné Bartha Zsuzsanna

            jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:…………………………

                                        Láng Ferencné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen 8 napirendi pont