Összesen 3911743 látogató
Összesen 7666 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.04.24.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 4661 megtekintés

           Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyilvános ülés

2012. április 24.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

 A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

 

 

Készült:     2012. április 24-én

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén

 

Helyszín:   Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:       

1.    Kreisz László                            polgármester

2.    Wágnerné Bartha Zsuzsanna        alpolgármester

Széll Attila                                címzetes főjegyző

 

Települési képviselő:

3.    Áncsán Mihály                          

4.    Györke Erzsébet

5.    Halász János

6.    Szalai János

7.    Tóth József                             

 

Kreisz László polgármester szeretettel köszönt minden megjelentet a Képviselő-testületi ülésen és azt 18 óra 50 perckor megnyitja.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 tagjából összesen 7 fő van jelen, így a Képviselő-testület a mai ülésén határozatképes.

 

 

1.   JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕK MEGVÁLASZTÁSA

 

A Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre vonatkozóan és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 1    Száma: 12.04.24/1/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 18:51

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85.71         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             14.29         11.11

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

50/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 24-ei ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József és Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

2.   NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az alábbi határozati javaslatot és várja a Képviselő-testület tagjainak a szavazását a napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

#: 2    Száma: 12.04.24/2/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 18:52

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

51/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 24-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Tájékoztató a határozatok végrehajtásáról
 4. Előterjesztés a 2011. évi költségvetésről szóló zárszámadási rendelet megalkotására
 5. Előterjesztés Kaltenecker Józsefné 2335 Taksony, Fő út 54. szám alatti lakossal kötött megállapodás jóváhagyására
 6. Előterjesztés az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban
 7. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről és a FEUVE működéséről
 8. Beszámoló a rendőrség 2011. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetének áttekintése
 9. Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi munkájáról
 10. Beszámoló a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2011. évi munkájáról
 11. Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására
 12. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására
 13. Előterjesztés Taksony zártkert, 3852, 3855, belterület 6037 hrsz.-ú ingatlanrészek felajánlásával kapcsolatban
 14. Előterjesztés Dunaharaszti településrendezési eszközeinek módosítása ügyében az eljárásban való részvétellel kapcsolatban
 15. Előterjesztés Dunavarsány Településszerkezeti Terve eseti módosításával kapcsolatban (Petőfi horgásztó)
 16. Előterjesztés Huj Mihály támogatási kérelméről
 17. Előterjesztés az 51-es Ingatlanfejlesztő Kft. üzletrészének megvásárlására
 18. Előterjesztés a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 7/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
 19. Előterjesztés a Taksony SE klubház és öltözőépület közterületi parkolók biztosítása ügyében
 20. Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

3.   TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

 

Áncsán Mihály tag

Megköszöni az anyagot és javasolja a közterületek hasznosítására vonatkozó pályázat megismétlésére, amennyiben azok nem vezettek eredménye a megadott határidőre.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Javasolja, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el a napirendi pontot, külön döntést a javaslat nem igényel.  

Szavazás eredménye

 

#: 3    Száma: 12.04.24/3/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 18:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85.71         66.67

Nem                                1             14.29         11.11

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

 52/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a közterületek használatának rendjéről szóló 19/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet alapján meghirdetett közterületek bérbeadására vonatkozó hirdetmények eredménytelensége, illetőleg határidejének lejárta végett ismételten hirdetmény közzétételét javasolják új határidő megjelölésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

   

 

4.   ELÕTERJESZTÉS A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRÕL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolják az anyagot. Kérdése, hogy mit jelent a korlátozott záradék a könyvvizsgálói jelentésben?

 

Szabó Enikő könyvvizsgáló, CC Audit Kft.

A korlátozott záradék annyit jelent, hogy a beszámolóban alapvetően adminisztrációs hibák, értékelési hibák vannak, melyet javítani szükséges, ezeknek a legyeztetése megtörtént és ehhez a segítségüket megadják. Ezzel a kiegészítéssel a zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolják.

 

Kreisz László polgármester

Várja a települési képviselők szavazását a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

 

#: 4    Száma: 12.04.24/4/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 18:57

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 9/2012. (IV. 26.) rendeletét Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról,

a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85.71         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             14.29         11.11

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

5.   ELÕTERJESZTÉS KALTENECKER JÓZSEFNÉ 2335 TAKSONY, FÕ ÚT 54. SZÁM ALATTI LAKOSSAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Köszönti a napirendi pont tárgyalása kapcsán megjelent jogi képviselőt, dr. Fuisz Jenő ügyvédet.

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolják az anyagot a Képviselő-testület felé.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

2011. novemberben kötötték meg a szerződést a kivitelezővel a kézilabda pálya építésére, mely folyik jelenleg is. A tulajdonostársakkal elkezdték a tárgyalást, hogy a kivitelezésnek jogi akadálya ne legyen. A tárgyalások eredményeképpen elmondható, hogy a tulajdonostársak nem gátolják a pálya építését, a tulajdoni hányadok fele-fele arányban kerültek meghatározásra, az épület használati joga egy mellékletben rögzítésre került. Az épületben az 1-es lakrész használhatatlan a jelenlegi állapotában az életvitelszerű használatra, tekintettel a korábbi tulajdonos által elvégzett "szerelési" munkálatokra. A szívességi használat rögzítésre került, melyet az érintett fél a megállapodásban elfogadott. 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos alábbi határozati javaslatot és várja a Képviselő-testület tagjainak a szavazását.

Szavazás eredménye

 

#: 5    Száma: 12.04.24/5/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:05

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

   

 53/2012. (IV. 24.) KT határozat

Önkormányzatának Képviselő-testülete Kaltenecker Józsefné 2335 Taksony, Fő út 54. szám alatti lakossal 2012. április 13-án megkötött, telekhatár módosításra vonatkozó megállapodást jóváhagyja.

A megállapodás a határozat elválaszthatatlan részét képezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

6.   ELÕTERJESZTÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely a szakértők által is támogatott és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a négy első osztály indítását és a három jelenlegi hatodik osztály összevonását két hetedik osztállyá.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében arra adott felhatalmazást az iskolának, hogy három első osztályt indítson.

A beiratkozások során kiderült, hogy az előzetes adatokkal ellentétben jóval több a beiratkozó gyermekek száma, melyet az iskola igazgatója jelezett a fenntartó felé.

A fenntartó a közoktatási törvény alapján és a tantárgyfelosztás újra gondolásával megvizsgálta lehetőségét a négy első osztály indításának. Az iskolaigazgató asszony elmondása és kimutatása alapján megállapítható, hogy a jelenlegi költségvetési kereten belül tartható a négy első osztály indítása és ezzel több, időközben kialakult felesleges konfliktus is elkerülhető. A döntéssel megvalósul a Képviselő-testület azon alapelve, hogy a taksonyi lakosok kerülnek előnybe az oktatási intézményekben, illetve hogy a fiktív lakcímmel rendelkezők nem hozzák hátrányba a bejáró gyermekek szüleit, valamint ezzel biztosítja a fenntartó az iskolaigazgató felé, hogy önállóan dönthessen a gyermekek felvételéről.

Elmondja, hogy a fiktív lakcímek felszámolása érdekében egyben hivatali eljárás is indult, és meghív mindenkit a holnapi napon tartandó megbeszélésre, melyen a szülőket a Képviselő-testület döntéséről tájékoztatni fogják.

Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Györke Erzsébet képviselő

Ha nem oldódik meg a nem életvitelszerűen Taksonyban lakók dokumentumainak rendbetétele, akkor mi lesz, mert ez holnap fog eldőlni a szülői megbeszélésen és lehet, hogy akkor nem is lesz szükség a négy első osztály indítására szeptemberben, és most megint rengeteg időt vesztenek azzal, hogy újraszámolják a költségvetést, újabb szakértői véleményt kérnek az anyagról.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Elmondja, hogy az írásos anyagban szereplő adatok szeptembertől lépnek életbe, hiszen év közben nem lehet összevonni osztályokat. A jelenlegi három hatodik osztály összevonása előfeltétele a négy első osztály indításának, illetve szükséges velejárója. Amennyiben a Képviselő-testület a reorganizációs programban megfogalmazottak szerint dönt, akkor is javasolják az összevonást a szakértői vélemény alapján, hiszen a jelenlegi osztálylétszám nem indokolja a három hetedik osztály indítását. Szakmailag nyilván lehetnek ellenérvek, de a fenntartó javasolja ezt a döntést. Az előzetes tantárgyfelosztás jelenleg készül, ebben tűntethető fel, hogy ez konkrétan mit jelent egy-egy pedagógus vonatkozásában, valamint a tanórákra lebontva.

 

Tóth József képviselő

Szakmailag szeretné megkérdezni, hogy az összevonások a tanárok leterheltségét és a diákok leterheltségét nem-e fogja befolyásolni?

 

Winklerné Tomana Ildikó iskolaigazgató

A számításaik szerint a hetedik osztálynál mindenképpen csoportbontás szükséges, egy 16 fős osztály kerül szétbontásra egy kéttannyelvű és egy nemzetiségi német osztályhoz. Egy picit talán aggodalommal tölti el ez az összevonás, de ennek előnye is lehet azoknak a gyermekeknek a számára, akik ebből a dologból profitálhatnak a nyelvoktatás területén. Igyekeznek úgy megoldani, hogy a nevelők személyében jelentős változás ne történjen és a tantermet is biztosítani tudják a létszámhoz.

A négy első osztály indításáról elmondja, hogy két kéttannyelvű osztály indítása esetén jelentősebb a normatív támogatás, több pénzhez tudnak jutni, könnyebb lesz az iskola fenntartása.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Tájékoztat, hogy a fiktiválás  kétféleképpen orvosolható, vagy ténylegesen ideköltöznek, vagy életvitelszerűen itt élővé vállnak a bejelentkezettek. Vannak olyan esetek, akik március elején jelentkeztek be Taksonyba és március 19-én íratták be a gyermeket az iskolába. Amennyiben ezek a szülők önkéntes jogkövetéssel kijelentkeznek, akkor a gyermek a bejáró tanulók közé sorolódik át és ebben az esetben, ha a három osztály indítását támogatja a Képviselő-testület továbbra is, akkor az üres helyekre esetleg sorsolással dönthet az intézmény vezetője a felvételről.

Elmondja, hogy ugyanezek a szabályok vonatkoztak az elmúlt évre is, ezért joggal merülhet fel a kérdés, hogy tavalyi évben ez hogyan volt, hiszen akkor meg lehetett volna oldani a helyzetet négy első osztály indítása nélkül is, de ez már a múlt.

Többlet normatívához csak abban az esetben jut az önkormányzat, ha az iskola a jelenlegi tantárgyfelosztáson belül, és a jelenlegi költségvetési kereteken belül indítja be a negyedik első osztályt, így csökkenthető a fenntartó hozzájárulása.

Kérdés még a továbbiakban, hogy hogyan tervezi az iskola a csoportbontásokat a pedagógusok tekintetében, és hogyan érvényesül a nemzetiségi és a kéttannyelvű oktatásra vonatkozó akarat, mely a kedvezményeket mutatja be.

 

Kreisz László polgármester

A napirendi pont tárgyalását bezárja és várja a települési képviselők szavazását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

 

#: 6    Száma: 12.04.24/6/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:22

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletet Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló

1/2012. (II. 23.) rendelet módosításáról

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85.71         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             14.29         11.11

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

7.   BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI BELSÕ ELLENÕRZÉSRÕL ÉS A FEUVE MÛKÖDÉSÉRÕL

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolják az anyagot a Képviselő-testület számára.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

#: 7    Száma: 12.04.24/7/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:23

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85.71         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             14.29         11.11

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

  54/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzésről és a FEUVE működéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

8.   BESZÁMOLÓ A RENDÕRSÉG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL, A KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

 

Kreisz László polgármester

Köszönti a napirendi pont tárgyalása kapcsán meghívott és megjelent vendégeket dr. Kántor Gerzson r.alezredes urat, és Farkas Péter r.alezredes urat.

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. Több olyan kérésre kaptak ígéretet, mint pld. hogy a rendőrség "láthatóságát" erősítik, szorgalmazzák a rendőrök gyalogos közlekedését, valamint több olyan pontot neveztek meg, melynek ellenőrzésére hathatósabb intézkedést kérnek.

 

Tóth József képviselő

A rendőrség végzi a munkáját a beszámoló alapján, a polgárőrséggel való kapcsolatuk is elfogadható, de még nagyobb szerepet szeretne a polgárőrség számára, mert jelenleg nem érhetők el telefonon, az éjszakai ellenőrzés nem rendszeres pénzhiányra hivatkozással.

 

Kreisz László polgármester

Örül a képviselő úr hozzászólásának, hogy egyben, mint a Polgárőr Egyesület tiszteletbeli elnöke is hozzászólhatott a napirendhez. Az önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni, de a járőrözés megszervezése az egyesület belső ügye.

Gratulál a beszámolóhoz, a rendőrség elmúlt évben elvégzett munkájához.  

 

dr. Kántor Gerzson r.alezredes

A Bizottsági ülésen elhangzott kéréseket támogatni fogják, és mindent megtesznek a megvalósításuk érdekében, kéri a beszámoló elfogadását a Képviselő-testület tagjai számára.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását a beszámoló elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 8    Száma: 12.04.24/8/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:31

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

55/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

9.   BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Köszönti Kulcsár Sándorné intézményvezetőt a napirendi pont tárgyalása kapcsán.

 

Áncsán Mihály képviselő

A Szociális- és Népjóléti Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, megköszönték a beszámoló részletességét és tartalmasságát és elfogadásra javasolják azt a Képviselő-testület felé.

 

Kulcsár Sándorné intézményvezető

Köszönti a Képviselő-testületet és a megjelenteket. Szeretné ez úton is megköszönni azokat az adományokat, melyeket a taksonyi lakosok, a képviselők és más civil szervezetek ajánlottak fel a Fogyatékosok Nappali Intézménye javára rendezett bál lebonyolítására.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a szervezet munkáját és további sok sikert kíván. Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását a beszámoló elfogadására.

Szavazás eredménye

 

#: 9    Száma: 12.04.24/9/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:34

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

56/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

10.        BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

 

 

Áncsán Mihály képviselő

A Szociális- és Népjóléti Bizottság áttanulmányozta az anyagot, mely szintén igen részletes és feltáró. A törvényi szabályozások miatt kiderült, hogy betöltetlen státuszok vannak, melyről tájékoztatást kaptak, hogy ezeknek az állásoknak a pályázati kiírása folyamatban van. A beszámolót elfogadásra javasolják a Képviselő-testület felé.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Szeretné megköszönni az együttműködést a szervezettel, a kollégákkal nagyon jól és hatékonyan dolgoztak együtt, volt jó néhány nehéz eset, melyben a segítséget megkapták, további sok sikert kíván a szervezet munkájához.

 

Winklerné Tomana Ildikó iskolaigazgató

Szintén csatlakozik az előtte szólókhoz, az iskolának is nagyon jó a kapcsolata a szervezettel, nem tudtak olyan kérni tőlük, amiben nem kaptak segítséget, melyet ez úton is megköszön.

 

Kreisz László polgármester

A Képviselő-testület nevében szintén megköszöni a munkát, a szervezet dolgozói nagy segítséget jelentettek egy jótékonysági bál megszervezésében is. Megköszöni a hozzászólásokat és várja a képviselők szavazását a beszámoló elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 10            Száma: 12.04.24/10/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:37

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

57/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

11.        ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Az előterjesztésből kiderül, hogy ez a döntés formális, javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jónak tartja, hogy ezt most tárgyalják, mely időben sokkal jobban illeszkedik a 2012-es tanév terveihez.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását annak elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 11            Száma: 12.04.24/11/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:39

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

58/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását a melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

12.        ELÕTERJESZTÉS A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a talajterhelési díj a többszörösére fog növekedni, melyet egy korrekció tényezői is befolyásol. A talajszennyezést jelentős mértékben büntetni fogja a törvény és rendeletben fog ennek érvényt szerezni.

 

Tóth József képviselő

Kérdése, hogy mentesül-e az a talajterhelési díj fizetése alól, aki a szennyvíz tartálykocsival történő elszállítását számlával tudja igazolni? Ez a kiépített szennyvízcsatorna területre is igaz? Mi van azokkal az ingatlanokkal, ahol saját kút van, és nem tudják mérni a fogyasztást? A kerti medencébe betöltött vizet hogyan tudják kezelni, mert azért nem kérhetnek talajterhelési díjat, ha ezt kilocsolják, mert az nem szennyvíz, azzal nem kell elszámolni. Hogyan tudják ezeket a kérdéseket kezelni?

 

Kreisz László polgármester

Talajterhelési díjat arra a mennyiségre kell fizetni a lakóknak, amely a bejövő vízmennyiség és a tartálykocsival elszállított, számlával igazolt mennyiség különbözetét jelenti és ez minden területre vonatkozik.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

A községben kb. 10 olyan ingatlan van, ahol fúrt kút van és nincsenek rákötve a hálózatra, ezért rendeletben külön nem javasolják szabályozni, de vizsgálat tárgyává lehet tenni. A medencében fürdés során szennyvíz keletkezik. Talajterhelési díj azokat érinti, akik nem tudják elszámolni az általuk elhasznált vízmennyiség elszállításának a tényét. A locsolási kedvezmény mérésére egy hitelesített mérő elhelyezése szükséges, melyet tartalmaz a rendelet is, hogy kedvezményben részesüljenek. Amennyiben nem mérhető a medencébe feltöltött víz, úgy azzal is el kell számolni. A talajterhelési díj nem szennyvíz kérdés, hanem elfogyasztott ivóvíz kérdés, melyet jogszabály határoz meg.

 

Halász János képviselő

A közigazgatási határon kívüli szolgáltatásra is ugyanezek a feltételek vonatkoznak?

 

Széll Attila címzetes főjegyző

A közigazgatási határon kívüli területre a közigazgatási határon kívüli önkormányzat szabályai vonatkoznak.

 

Kreisz László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatos vitát lezárja és várja a települési képviselők szavazását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

#: 12            Száma: 12.04.24/12/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:53

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 11/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                5             71,43         55,56

Nem                                2             28,57         22,22

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

   

 

13.        ELÕTERJESZTÉS TAKSONY ZÁRTKERT 3852, 3855, BELTERÜLET 6037 HRSZ-Ú INGATLANRÉSZEK FELAJÁNLÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az ülésen jelenlévő tulajdonos ingatlan felajánlását megköszönték és elfogadásra javasolják az alábbi határozati javaslatot.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

#: 13            Száma: 12.04.24/13/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100,00         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

59/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Demeter Szilvia 2330 Dunaharaszti, Levendula u. 15. szám alatti lakos által Taksony Nagyközség Önkormányzata részére felajánlott:

 

 1. Taksony, 3852 hrsz.-ú zártkerti 234 m2 nagyságú ingatlannak 1/72 tulajdoni hányadú,
 2. Taksony, 3855 hrsz.-ú zártkerti 392 m2 nagyságú ingatlannak 1/72 tulajdoni hányadú,
 3. Taksony, 6037 hrsz.-ú belterületi 228 m2 nagyságú ingatlannak 1/72 tulajdoni hányadú

 

ingatlanrészeket elfogadja.

 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az ajándékozási szerződés előkészítésére és aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

14.        ELÕTERJESZTÉS DUNAHARASZTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ÜGYÉBEN AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATBAN

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását támogatta.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

#: 14            Száma: 12.04.24/14/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:55

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100,00         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

60/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaharaszti igazgatási területével kapcsolatos Dunaharaszti Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának további szakaszában részt kíván venni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

  

 

15.        ELÕTERJESZTÉS DUNAVARSÁNY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ESETI MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN (PETÕFI HORGÁSZTÓ)

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását támogatta.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

Szavazás eredménye

 

#: 15            Száma: 12.04.24/15/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 19:56

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100,00         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

61/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti területtel kapcsolatos Dunavarsány Településszerkezeti Terv eseti módosítási eljárásának további szakaszában részt kíván venni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

16.        ELÕTERJESZTÉS HUJ MIHÁLY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRE

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és 50 eFt-os támogatást javasolnak arra, hogy a fiatalember külföldön képviselhesse Taksonyt.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a Bizottság javaslatát és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Szavazás eredménye

 

#: 16            Száma: 12.04.24/16/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 20:00

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85,71         66,67

Nem                                1             14,29         11,11

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

62/2012. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Huj Mihály támogatási kérelme alapján kk. Huj Péter (2335 Taksony, Rezeda u. 7. szám alatti lakos) részére a Máltában megrendezésre kerülő Eurostarts Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Énekversenyen történő kiutazáshoz 50 eFt támogatást biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

17.        ELÕTERJESZTÉS AZ 51-ES INGATLANFEJLESZTÕ KFT. ÜZLETRÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

 

Szalai János képviselő

A Bizottság támogatta az üzletrész megvásárlását és egyben a névváltoztatást is.

 

Tóth József képviselő

Nagyon szerteágazó tevékenységet mutat az anyag, ez a kis kapacitású cég mennyire fogja tudni ezt a feladatot mind ellátni?

 

Kreisz László polgármester

Azért szeretnék átalakítani a céget, hogy a településüzemeltetés jövőbeni kérdését megoldják, azért annyira szerteágazó a tevékenységi kör, mert igyekeztek minden, a falu üzemeltetésével kapcsolatos feladatot betenni.

Szavazás eredménye

 

#: 17            Száma: 12.04.24/17/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 20:03

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100,00         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

   63/2012. (IV. 24.) KT határozat

Képviselő-testület úgy dönt, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzat, mint az 51-es Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2335 Taksony, Wesselényi u. 21/A. szám, rövid neve: 51-es Kft.) tagja 100.000,-Ft (százezer-forint) vételár megfizetése ellenében megvásárolja az 51-es Kft. teljes üzletrészét e társaság másik tagjától, a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-125626) eladótól.

 

A vételárat az üzletrész-átruházási (adásvételi) szerződés aláírását követően, 2012. május 31. napjáig kell átutalni a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eladó bankszámlájára.

 

A Taksony Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő (egyszemélyessé váló) 51-es Kft. új cégnevét a Képviselő-testület akként állapítja meg, hogy

az új cég neve:         Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft.

az új rövid neve:       Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft.

legyen.

 

A Taksony Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő (egyszemélyessé váló) 51-es Kft. tevékenységi körének bővítésével a Képviselő-testület e társaság tevékenységi körét az alábbiakban állapítja meg azzal, hogy ebből főtevékenység:

8110 - Építményüzemeltetés

 

63.11’08

 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

 81.21’08

 Általános épülettakarítás

 80.20’08

 Biztonsági rendszer szolgáltatás

 43.11’08

 Bontás

 58.12’08

 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

 28.14’08

 Csap, szelep gyártása

 43.39’08

 Egyéb befejező építés m.n.s.

 78.30’08

 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás

 81.22’08

 Egyéb épület-, ipari takarítás

 43.29’08

 Egyéb épületgépészeti szerelés

 58.19’08

 Egyéb kiadói tevékenység

 42.99’08

 Egyéb m.n.s. építés

 43.99’08

 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 28.13’08

 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

 58.29’08

 Egyéb szoftverkiadás

 81.29’08

 Egyéb takarítás

 72.19’08

 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 42.22’08

 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

 43.12’08

 Építési terület előkészítése

 71.11’08

 Építészmérnöki tevékenység

 81.10’08

 Építményüzemeltetés

 43.32’08

 Épületasztalos-szerkezet szerelése

 04.10’08

 Épületépítési projekt szervezése

 02.40’08

 Erdészeti szolgáltatás

 74.20’08

 Fényképészet

 82.19’08

 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

 43.34’08

 Festés, üvegezés

 42.21’08

 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

 58.14’08

 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 88.91’08

 Gyermekek napközbeni ellátása

 42.13’08

 Híd, alagút építése

 28.12’08

 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

 38.32’08

 Hulladék újrahasznosítása

 88.10’08

 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

 68.32’08

 Ingatlankezelés

 68.31’08

 Ingatlanügynöki tevékenység

 33.12’08

 Ipari gép, berendezés javítása

 33.20’08

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 58.11’08

 Könyvkiadás

 85.52’08

 Kulturális képzés

 41.20’08

 Lakó- és nem lakó épület építése

 28.29’08

 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 82.99’08

 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

 85.59’08

 M.n.s. egyéb oktatás

 74.90’08

 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 88.99’08

 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 73.12’08

 Médiareklám

 71.12’08

 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

 78.20’08

 Munkaerő kölcsönzés

 78.10’08

 Munkaközvetítés

 91.02’08

 Múzeumi tevékenység

 71.20’08

 Műszaki vizsgálat, elemzés

 58.13’08

 Napilapkiadás

 38.11’08

 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

 38.21’08

 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

01.61’08

 Növénytermesztési szolgáltatás

 85.60’08

 Oktatást kiegészítő tevékenység

 82.11’08

 Összetett adminisztratív szolgáltatás

 43.33’08

 Padló-, falburkolás

 73.20’08

 Piac-, közvélemény-kutatás

 70.21’08

 PR, kommunikáció

 73.11’08

 Reklámügynöki tevékenység

 6810’08

 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

 6820’08

 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 85.51’08

 Sport, szabadidős képzés

 93.11’08

 Sportlétesítmény működtetése

 85.32’08

 Szakmai középfokú oktatás

 62.01’08

 Számítógépes programozás

 62.03’08

 Számítógép-üzemeltetés

 39.00’08

 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 72.20’08

 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

 96.03’08

 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

 43.91’08

 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

 91.03’08

 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

 42.11’08

 Út, autópálya építése

 70.10’08

 Üzletvezetés

 70.22’08

 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 01.70’08

 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 64.20’08

 Vagyonkezelés (holding)

 43.31’08

 Vakolás

 38.12’08

 Veszélyes hulladék gyűjtése

 38.22’08

 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 63.12’08

 Világháló-portál szolgáltatás

 43.21’08

 Villanyszerelés

 43.22’08

 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

 42.91’08

 Vízi létesítmény építése

 81.30’08

 Zöldterület-kezelés

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 51-es Kft. üzletrész-átruházási szerződését a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eladóval megkösse és aláírja, valamint felhatalmazza - hogy a Jegyző közreműködésével - intézkedjen az üzletrész vételárának kifizetése, továbbá a társasági szerződés szükséges módosítása, illetve az új alapító okirat elkészítése és aláírása iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

18.        ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYÛJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZÕ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 7/2012. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Szalai János képviselő

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a rendelet-tervezet.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a törvényi változások végett a tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként aláírt szolgáltatói szerződés nem léphetett életbe, miután magasabb rendű jogszabály rögzítette a 2011. évi díjszabásnak az alkalmazását 2012. április 15-ét követően. A közbeszerzési eljárás keretében elfogadottakat ezért 2012. január 1-től nem vezethették be, mert a befagyasztott díjakkal kellett a szolgáltatást megkezdeni. A változások azok számára jelentenek plusz költséget az első négy hónapban, akik 60 literes kukát használták és előnyösebb azok számára, akik 110/120 literes kukát használták. Teljes év vonatkozásában nem emelkedik a szemétszolgáltatás díja. Az ASA vállalta továbbra is két heti rendszerességgel a zöldhulladék összegyűjtését, az üveggyűjtő szigetek kialakítását. Ezek a mostani díjak 2012. december 31-ig érvényesek, azt követően a törvényi szabályozás alapján kerülnek a díjak meghatározásra, melyet nem az önkormányzat határoz majd meg.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Tájékoztatásul elmondja, hogy a lakos által fizetendő éves díj került visszabontásra alapdíj és literre meghatározva a pályázat alapján. A cég a közbeszerzés során egy 10 éves intervallumra ajánlotta meg a szolgáltatását, melynek van egy kalkulált költsége. A szolgáltatói szerződésben vállalták a gyűjtőedények gyakoriságát és számát, a kedvezményeket a 60 literes kukák esetében, valamint a zöldhulladék elszállítását, a lom és lombtalanítást is. Ezeket a jogszabály teljes egészében január 1-ig visszamenőlegesen felülírta és most a közbeszerzési eljárásra tekintet nélkül kerül meghatározásra a díj. A hulladékgazdálkodási törvény változása végett történtek a jelenlegi módosítások.

 

Kreisz László polgármester

Várja a települési képviselők szavazását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

#: 18            Száma: 12.04.24/18/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 20:18

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 12/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 7/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85,71         66,67

Nem                                1             14,29         11,11

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

19.        ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY SE KLUBHÁZ ÉS ÖLTÖZÕÉPÜLET KÖZTERÜLETI PARKOLÓK BIZTOSÍTÁSA ÜGYÉBEN

 

Szalai János képviselő

A Pénzügyi-, Területfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja, hogy járuljanak hozzá a parkolók biztosításához azzal, hogy az önkormányzatnak semmilyen költsége ne keletkezzen.

 

Tóth József képviselő

Tököl Önkormányzata visszaküldte a pályázatot azzal, hogy 47 gépkocsi nem fér el, a többit kívül kell elhelyezni. A Sziget sétányt korábban lezárták a gépkocsik elől, ezért most a rendezvények esetén ki fogják nyitni és oda irányítják a gépkocsiforgalmat? Ez ellentmondás a korábbi törekvésekkel, hogy lezárják a Duna-parti területet.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Elmondja, hogy 500 m-en belül az OTÉK alapján bárhol lehetne a parkolókat kialakítani, csak a termőföldön történő kialakítás sokkal körülményesebb, ezért ez a javaslatuk, hiszen a pálya tulajdonjoga az önkormányzat tulajdonában van és működjenek együtt ennek a problémának a rendezésében az SE-vel. A nyilatkozattételre szükség van az építéshatósági engedély megadásához, jelenleg ez most elvi kérdés.

 

Tóth József képviselő

Javasolja, hogy a parti sávot szélesítsék ki egy pár méterrel és oda lehetne a parkolókat kiépíteni az oldalában végig, ezzel lehetne a sétányt tehermentesíteni.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását annak elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 19            Száma: 12.04.24/19/0/A/KT

Ideje: 2012 április 24 20:27

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100,00         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

64/2012. (IV. 24.) KT határozat

1.    Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Taksony Sportegyesület 2335 Taksony, Révész utca 2710 hrsz. alatti ingatlanon készülő klubházzal és öltözőépülettel kapcsolatosan 47 darab közterületi parkolóhely kialakítását a beépítésre szánt ingatlan nyugati oldalán lévő Sziget utca 2702 hrsz. teljes hosszában.

2.    A Képviselő-testület a parkolók létesítésével kapcsolatos költségviselést nem vállal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

20. EGYEBEK

 

Szalai János képviselő

- a helyben televízió szolgáltatást nyújtóknál teljesen eltűntek az utóbbi időben a német nyelvű adások. Ezzel kapcsolatban megkereste a szolgáltatókat és a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak javaslatait továbbították feléjük, ez a folyamat elindult.

- A Művelődési Ház névváltoztatásával kapcsolatos kérdés Török István javaslata alapján indult el, aki javasolta, hogy az intézmény visszakaphatná a Luttenberger nevet, mely család ezt az épületet építette. Ez egy olyan folyamatot indíthatna el, mely jelképezné a gyermekeink és az utódaink felé, hogy milyen gyökereink vannak, ezeket is megismerhetik.

 

Tóth József képviselő

- a hulladékgyűjtés járat irányával kapcsolatban sikerült-e valamit elérni, tájékoztatást kapni?

- a Hírharang terjedelme igen kevés, csak negyedévente jelenik meg, sok cikk lemaradt, ezért javasolja, hogy emeljék meg az oldalszámot, miután csak n. évente jelenik meg az újság

- kérdése, hogy mikorra várható a Sólyom utca csatornázása

- a Posta előtti gyalogátkelőhely felfestését már régóta kérte, nagyon balesetveszélyes csomópont, kérték tőle ezt a lakók, valamint a Fő úti, és a Varsányi úti buszmegállónál lévő gyalogátkelőhelyek festését is szeretné szorgalmazni

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A sportpályánál lévő baleset kapcsán a fogadóóráján megkereste az érintett, valamint telefonon is és személyesen is többször kereste és jelezte, hogy még vár pénzt, kérdése, hogy mi van ezzel?

 

Kreisz László polgármester

- összeállítják a levelet a csatornák bővítésével kapcsolatban a német önkormányzattal történő egyeztetés után

- a Művelődési Ház névváltoztatásával kapcsolatos döntés előkészítő folyamatban van. Ezzel kapcsolatban a Német Nemzetiségi Önkormányzatot és a közösségeket is szeretnék megszólítani és megismerni a véleményüket.

- az utcanevek feltűntetésére már a Postától is érkezett egy felszólító levél, hogy ezt pótolják. Ez szintén döntést igényel majd a Képviselő-testület részéről, és ezeken a táblákon esetleg a régi utcaneveket is fel lehet tűntetni

- az útvonaltervet készíti az ASA, melyben rögzítik, hogy honnan indulnak, a falu melyik részéről és milyen útvonalon  

- a Hírharang terjedelme a Képviselő-testület által rendeletben került meghatározásra és ezzel egyidejűleg elindításra került egy hírlevél, mely két hetente jelenik meg. A szerkesztőség felelőssége nagy, sok cikk lemaradhat, de újságokból összeollózott cikkek esetében talán célszerűbb a szaklapot megvásárolni és a Hírharang felületét nem erre használni. A negyedéves újság nem ad lehetőséget ilyen részletes írásokra.  

- a Sólyom utca csatornázását a lakóknak kell elindítani és kifejezni azon szándékukat, hogy ehhez hozzá is járulnak, ha van erre kezdeményezés, akkor ez létrejöhet, az önkormányzat csatornázással kapcsolatos döntést nem hozott

- a gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatos kérést rögzítették

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Elmondja, hogy a Sólyom utca rendezése kapcsán van egy változási vázrajz, melynek alapján a közművekhez elengedhetetlen egy utcaszélesítés, melyet még a tulajdonosok egyöntetűen nem írtak alá. A Hivatal ezt elkészítette, várják a tulajdonosok aláírását, hogy a telekalakítás végbemehessen, ezt követően lehet meg a szabályozási szélesség a közművekhez. Ezt az információt a korábbi képviselői tájékoztatóhoz csatolták.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni mindenkinek az aktív közreműködést és a munkáját és a Képviselő-testület ülését 20 óra 45 perckor bezárja.

 

 

K.m.f

 

 

 

 

                 /:Kreisz László:/                                                                  /:Széll Attila:/

                  polgármester                                                        címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

                      Tóth József                                                                      Györke Erzsébet

            jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:…………………………

                                        Láng Ferencné

 

Összesen 20 napirendi pont