Összesen 3630815 látogató
Összesen 7226 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Nagyközség Önkormányzata, Közmeghallgatás 2012.06.26.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 605 megtekintés

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Közmeghallgatás

2012. június 26.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

A Képviselő-testület Közmeghallgatásának hanganyaga és jegyzőkönyve a www.onkormanyzatitv.hu honlapon, valamint a jegyzőkönyv a Petőfi Sándor Művelődési Ház Könyvtárban is közzétételre kerül.

 

Készült:     2012. június 26-án

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Közmeghallgatásán

 

Helyszín:   Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

(2335 Taksony, Fő út 89.)

 

Jelen vannak:       

1.    Kreisz László                            polgármester

2.    Wágnerné Bartha Zsuzsanna        alpolgármester

3.    Áncsán Mihály                           települési képviselő

4.    Érces Ferenc                                      települési képviselő  

5.    Györke Erzsébet                        települési képviselő           

6.    Halász János                                      települési képviselő

7.    Szalai János                              települési képviselő

8.    Tóth József                                        települési képviselő

Széll Attila                                     címzetes főjegyző

 

Kreisz László polgármester

Szeretettel köszönt minden kedves megjelent érdeklődőt az önkormányzat nevében a mai Közmeghallgatáson és azt 18 órakor megnyitja. Köszönti a Képviselő-testület tagjait is és megállapítja, hogy a mai Közmeghallgatás határozatképes.

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére vonatkozóan az alábbiak szerint és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozat elfogadására. Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú szavazással az alábbi határozatot elfogadták.

 

111/2012. (VI. 26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 26-i Közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésével Áncsán Mihály és Tóth József települési képviselőt megválasztja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

Elmondja, hogy a Közmeghallgatás egy napirendi pont nélküli ülés, de az önkormányzat által tervezett témák egyike a reorganizációs terv hatásáról szóló tájékoztató, a településrendezési eszközök módosítása, valamint a vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos változásokról szeretnének tájékoztatást adni az érdeklődőknek.

Várja a lakosság kérdéseit.

 

Gayerhosz Ibolya Taksony, Szegfű út 15. szám alatti lakos

-                               Kérdése, melyet már írásban is jelzett és kért korábban is tájékoztatást arról, hogy mennyi volt az M&M tánccsoport tartozása, ennek rendezése ügyében milyen intézkedés történt, de erre érdemi választ nem kapott

-                               kérdezi, hogy miért volt szükség közbeszerzési eljárással megbízni az M&F Kft.-t a víziközművel kapcsolatosan, ezt az eljárást nem tudták volna a hivatalban megoldani, mint például a szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzést?

-                               egy új adóslista került kifüggesztésre a nyilvánosság felé. Kérdése, hogy van eredménye annak, hogy ez kifüggesztésre kerül? Nő, vagy csökken az adósság, mennyire hasznos ez a módszer? Azzal teljesen egyetért, hogy be kell hajtani a tartozást, mindenkinek meg kell azt fizetni.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Az M&M tánccsoport tartozása a jogi képviselőnél van, végrehajtási útra terelte az önkormányzat az ügyet, bírósági úton szeretnék a tartozást rendezni, kamatokkal együtt követelik az elmaradt befizetéseket. Tájékoztatást fognak adni a Képviselő-testület számára is a fejleményekről.

 

Kreisz László polgármester

-                               A hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárást is közbeszerzési tanácsadó végezte, a vízminőségjavító programmal kapcsolatos közbeszerzést szintén egy tanácsadó cég végezte, melynek a költségei 90 %-ban elszámolható, az önerőre pedig az önkormányzat pályázott. Elmondható, hogy ez a projekt 100 %-ban finanszírozott.

-                               Az adókintlévőségről elmondja, hogy az megemelkedett, új adósok vannak. Van olyan része is a tartozásnak, mely olyan cégeket érint, akik még nem szűntek meg és csak addig van lehetőség az adó behajtására, mely milliós tételeket jelent. Mintegy 25-30 millió forint az a tétel, melyre nagyon kevés esélyt látnak behajtás szempontjából. A kifüggesztésről elmondja, hogy igazából nem érte el a hatását, az önkormányzat részére befizetendő adót a lakosok a befizetések végére helyezték, és nem igazán gondolják át, hogy ezzel a saját környezetük fenntartását, a tisztaságot, az intézmények működését gátolják, illetve veszélyeztetik.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

-                               Elmondja, hogy több mint 640 adóalanyt tartalmaz az adóslista. Az adót befizető lakosok tehetnek annak érdekében, és elgondolkodhatnak azon, hogy esetleg nem vásárolnak szolgáltatást azoknál a vállalkozásoknál, akik ezen a listán szerepelnek. A cégek esetében folyamatosak az inkasszók, de sajnos nem sok eredménnyel, a magánszámlák felderítése is nagyon körülményes és minimális az itt elérhető eredmény.

-                               Elmondja, hogy jelenleg egy belső ellenőrzést rendelt el az adóügyi dolgozók vizsgálata érdekében, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a kollégák mindent megtettek annak érdekében, hogy sikeres legyen a végrehajtás, hiszen ez az önkormányzat túlélését jelenti.

-                               tájékoztat arról, hogy a Képviselő-testület döntése alapján csak normatív alapú segélyt adnak, méltányossági alapú segélyezésben senki nem részesül. Elmondja, hogy azon segélyezettek esetében, akik adóhátralékkal tartoznak, házipénztárból történik a kifizetés, és felhívják a figyelmet arra, hogy van adótartozásuk. Sajnos a környezettanulmányok alapján elmondható, hogy nagyon nagy az elszegényesedés abban a rétegben, akik évről-évre ezen a listán szerepelnek, és azért nem fizetnek, mert nem tudnak és nem azért, mert nem akarnak, vagy elfelejtik. Úgy gondolja, ha a gazdasági társaságok befizetnék a tartozásaikat, akkor már az önkormányzatnak nem lennének likviditási gondjai.

 

Salamon Gusztávné Taksony, Szent Imre 58. szám alatti lakos

-                               kérdése, hogy mi különbség van az utca két oldala között, hogy az egyik oldalon nyírják a füvet a Kht. dolgozói, a másik oldalon pedig nem. Megfizetik mindig időben az adót, nincs tartozásuk, mennyivel különb a Szent Imre út másik oldala, mint az övék? Ott a kerékpárút, ezt tudja, de azon belül is nyírják a füvet.

-                               Köves az árok az utcán, melynek karbantartása problémát okoz a számukra és elmondja, hogy az ingatlanja előtti árokba valaki fűnyesedéket tett. Õ meg tudja mutatni, hogy az ingatlanon belül hol helyezi el a fűnyesedéket, nem ő hordta oda ki, véleménye, hogy ez csak bosszúból volt.  Elmondja, hogy nem tudják az árkot karban tartani a 130 eFt-os nyugdíjukból, ha a fűnyíró tönkre megy a kövek végett, nem tud újat venni. Az utcában több helyen problémák vannak az árkokkal.

-                               A kerékpárút nagyon jó, de sokszor le kell szállni, mert gyermekkocsival leállnak rajta beszélgetni, gyalogosok járnak rajta és gyermekek játszanak ott. A szembe lévő szomszédja gépjárművel pakol rajta korán reggel, hajnalban is és a riasztója állandóan megszólal, mely szintén problémát jelent a számukra. Nagyobb rendőri ellenőrzést tartana itt szükségesnek.

-                               Kérdése, hogy miért fizet egy 5200 forintos vízdíjhoz 8000 forintos csatornadíjat? Soknak tartja a készenléti díjat és esőben problémák vannak, nem szívják ki a vizet, az folyik visszafelé, ezért fizetnek készenléti díjat ennyit? Véleménye, hogy Taksonyban fizetnek a legtöbbet a környéken a vízért. Javasolja megnézni, hogy ott ahol vízdíjat fizetnek, de csatornadíjat nem, ott egyesek hova engedik a csatornavizet, mert biztosan ezért fizetünk mi annyit.

-                               elmondja, hogy egy korábbi baleset kapcsán, mely az ingatlanja előtt történt levelet küldött az útfenntartónak, elküldte a jegyzőkönyvet, de még azóta sem jöttek megnézni a helyszínt

-                               problémaként jelzi, hogy a mögöttük lévő telket megvették, de nem tartják rendben az ingatlan előtti területet, nem vágják a parlagfüvet, télen nem takarítják a járdáról a havat.  

-                               elmondja, hogy a locsolási kedvezmény igénybevételére almérőt szereltetett fel, melynek összege 6000.-Ft volt, és a leolvasásért még külön 1400.-Ft-ot kértek el éves díj formájában, melyet nem tart jogosnak.

-                               a községben lévő járdaépítésekkel kapcsolatban teszi fel kérdését, mikor lehet a Szent Imre úton járdát építeni?

 

Kreisz László polgármester

-                               Elmondja, hogy a kerékpárút használatához még fel kell nőni a lakosságnak. Van egy új dolog a községben, de az újjal a problémák is megjelentek, az már biztos. A kerékpárutat gyalog, babakocsival, kerékpárral és robogóval is lehet használni, de ennek használatát az embereknek meg kell tanulni, hogy egymásra odafigyelve tegyék ezt. Bízik benne, hogy ezzel a beruházással a rendnek a lehetőséget meg tudják teremteni az utcában.

-                               Tájékoztat, hogy a kerékpárút megépítésével új árkok kerültek megépítésre. Az önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok előtti árkok karbantartása az ott élők feladata, azonban az önkormányzat a kerékpárút melletti területek karbantartására szerződésben vállalt kötelezettséget, melynek eleget kell tennie.

-                               a tulajdonost fel tudja szólítani az önkormányzat az ingatlan előtti terület rendezésére, a parlagfű levágására

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Elmondja, hogy el kellene felejteni azt, hogy a "másik oldal", mert minden helyi lakónak úgy kellene gondolkodni, hogy itt minden a mienk. Miénk a játszótér, miénk az út, a ház, az összes fa, a szomszéd és akkor talán közelebb kerülnének a megoldáshoz. 

A kerékpárút körüli zöldterület karbantartása szerződésben vállalt kötelezettsége az önkormányzatnak a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé, melyet a pályázat keretén belül vállaltak. Erre a karbantartásra az EU-s pályázat kötelezi az önkormányzatot, melyet egyébként nem tenne meg, mert a tulajdonos feladata a telekhatártól az út széléig a zöldfelület karbantartása. Nem különb a másik oldal, ezzel a beruházással a kérdéses utca rendezett lett teljes hosszában. Elmondja, hogy a Településüzemeltető Kht. nyújt olyan szolgáltatást a lakók számára, hogy az ingatlan előtti területen a füvet lenyírják térítés ellenében. A lakó egyéb észrevételeit megvizsgálják.

 

Kreisz László polgármester

-                               Elmondja, hogy örömmel vette ezt a hozzászólást, hogy a 130 eFt-os nyugdíjból a lakó befizeti az adóját, mert ez sajnos nem mindenkiről mondható el. Egyes utcákban még az útépítés költségeihez sem járultak hozzá, pedig a közvetlen környezetükben igen jelentős minőségi változás történt és még sem fizetik az úthozzájárulást, viszont a legnagyobb kritikát ők fogalmazzák meg az önkormányzat felé.

-                               elmondja azt is, hogy az önkormányzat ebben az évben a Marestli-tóba közel 600 eFt-nyi értékű halat telepített be, de a lakók a tiltás ellenére is ott horgásznak és nem értik meg azt, hogy ezt az összeget az önkormányzat a közösség pénzéből tette, ami szemetet ott hagynak, azt a közösség pénzén tudják csak helyretenni. Az árokba hordott fű szintén olyan probléma, mellyel a közösségnek ártanak, hogy nem tud a víz kellőképpen továbbfolyni és befolyik az ingatlanokhoz, pedig az idén már lehetőséget teremtettek a zöldhulladék elszállítására is.

-                               Elmondja, hogy a víziközmű törvény változása végett a jövőben már nem az önkormányzat határozza meg a díjat, hanem központilag lesz meghatározva. A régiókban biztosan egyforma víz és szennyvíz díj lesz meghatározva. Abban egyetértenek, hogy nem olcsó, de az önkormányzatnak így is több mint 50 milliós plusz terhet jelent az árkiegészítés.

-                               tájékoztat, hogy ma Taksonyban az ingatlanok mintegy 95 %-a be van kötve a csatornahálózatba, a közeljövőben a Duna-parton mintegy 400 ingatlan kerül rákötésre. A Vízmű folyamatosan figyeli az illegális rákötéseket. Amit nem tudnak ellenőrizni ma még, hogy a fúrt kutak vizét hogyan vezetik be a rendszerbe, itt lehetnek különbségek, de azon vannak az önkormányzatok, hogy ezt házanként ellenőrizzék.

 

Lakatos Istvánné Taksony, Dózsa György u. 21.

-                               Visszatérő problémája, hogy az Égszöv, a Nagy Laciéknál reggel 7-től 4-ig van jogilag meghatározva a munkaidő, de hét végén és ünnepnap is dolgoznak, reggel, délután is igen nagyon hangosak, remegnek az ablakok és a járólapok. A vasakat dobálják, ami igen zavaró számára is és mások számára is. A hét végi munkálatokat szeretné bejelenteni, mert az igen zavaró az ott lakók számára.

-                               felhívja a figyelmet arra, hogy a faluban a járdák balesetveszélyesek, a Fő úton igen rossz állapotban vannak, gyalog és kerekes székkel nem lehet közlekedni rajta. Véleménye, hogy a gyerekkocsival hadd menjenek a szülők a kerékpárúton. Valamilyen megoldást szeretne arra kérni, hogy a járdák minősége javuljon a faluban.

-                               sok helyen a közterületre lógnak be a növények, a fák ágai, melyek szintén zavarják a gyalogosközlekedést

-                               a Mozgáskorlátozottak Szervezete esélyegyenlőségi napot rendez, ezzel kapcsolatban kérése, hogy a Művelődési Ház épületét szeretnék térítésmentesen használni rossz idő esetén. Az óvoda aulájában van csak akadálymentes illemhely, melyet a rendezvény kapcsán használni tudnak.

-                               Tájékoztat azokról a rendezvényekről, ahol az elmúlt időszakban részt vett az egyesület, de csak tömegközlekedéssel tudnak közlekedni, sajnos külön busszal nem, ezért a kerekes székes gyermekeket nem tudja elvinni több rendezvényre.

 

Kreisz László polgármester

Rossz idő esetén javasolja az óvoda auláját igénybe venni a rendezvény lebonyolítására, mert itt meg van minden olyan lehetőség, ami a Mozgáskorlátozottak Egyesületének jogos igénye, a kerekes székkel közlekedők is tudják használni az épületet és a helyiségeit.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

-                               Tájékoztatja a jelenlévőket és a hozzászólót, hogy az ilyen jellegű nagy rendezvények esetében a Képviselő-testület által elfogadott támogatási szabályzat alapján tudnak eljárni, melyet a Mozgáskorlátozottak Egyesületének az elnöke is ismer és kéri őket, hogy ennek alapján járjanak el. Az önkormányzat pénzbeli támogatást nem tud adni, de a helyi civil szervezeteket ilyen formában tudják támogatni, és ebben minden segítséget meg is adnak.

-                               Járda ügyében elmondja, hogy az önkormányzat a saját intézményrendszerében próbál rendet rakni.  Ha sikerül a Garancia Rekord Kft.-vel egyezségre jutni a járda anyagának a biztosítására, akkor a Művelődési Ház körül új járda épülhet.

-                               a Nagy Laci ügyében elmondja és javasolja, hogy a panaszos forduljon az ügyben érintetthez, beszéljen vele a zajról, szóljon neki, mert biztos benne, hogy a vállalkozó pozitívan áll a dologhoz. A Hivatal nem tud ebben az ügyben eljárni ma már, a telepengedélyt a Ráckevei Jegyző adja ki, a telephely működésével kapcsolatos korlátozási ügyben nem tudnak intézkedni, mert ez a hatáskör már 2012. május 15-től a Kormányhivatalhoz tartozik. Azt tudja javasolni, hogy csendháborításért forduljanak a Kormányhivatalhoz, mert ő képviseli a szabálysértési hatóságot.

 

Kreisz László polgármester

Akkor lehet járdát építeni, ha az utcaközösség összefog és vállalja, hogy a rájuk eső részt befizetik, ezt szándéknyilatkozatban is rögzítik az önkormányzat felé, akkor tud megépülni a járda. Az önkormányzat feladata elsősorban az intézmények előtti járda karbantartása.

 

Tóth József képviselő

A Fő úton lakók és az arra kerékpározók bízták meg azzal, hogy megkérdezze, tudnak-e olyan időpontot mondani, amikor a Fő úti járda reálisan el fog készülni?

 

 

Kreisz László polgármester

Nem csak anyagi forrás szükséges, hanem pályázati rendszer is szükséges, ahol újra a településközpontok felújításán lehet indulni. Eddig közel 10 millió forintot költöttek az engedélyes tervek elkészítésére, úgy a járda, a parkolók és a kerékpárút, gyalogátkelőhely és a csapadékvíz elvezetésre. A tervek meg vannak, bármikor indulhatnak, ha ezt az anyagi forrás lehetővé teszi, melyhez az is fontos, hogy a taksonyi lakók az adót befizessék, mert különben az önkormányzat nem tud az erején felül teljesíteni.

 

Megköszöni a jelenlévők kérdéseit és hozzászólásait és miután a továbbiakban lakossági hozzászólásra nem jelentkeztek, az alábbi témákról ad tájékoztatást.

 

A továbbiakban részletezett témák PowerPoint anyaga a jelenlévők számára kivetítő keresztül bemutatásra kerül.

 

Elmondja, hogy az elmúlt 8 év alatt nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok, a rendszerből jelentős összeget vontak ki, mely a hitelállományt megnövelte, mivel a működést finanszírozni kellett. Az önkormányzatok eladósodásának 2011.-ben megálljt parancsoltak és az új szabályozás értelmében mindenek előtt a kötelező feladatok ellátása a cél, és csak az ehhez szükséges források kerültek biztosításra. Ezek az irányok a költségvetési koncepcióban megfogalmazásra kerültek.

 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása

-                               tájékoztat, hogy a Marestli-tó mögötti területen, az Árpád utca végén 4 db kertvárosias lakóingatlan kiépítését tervezik,

-                               az OSI Hungary Kft. területénél az építménymagasságot 10,5 m-ben határozták meg arra a területre vonatkozóan, miután a cég egy új csarnok építését kezdi meg

-                               az üdülőterületek szabályozása is megtörtént, ahol leginkább az életvitelszerűen itt élők vannak nagy számban mind a Szigeti területen, mind a Káposztás területén, mely területek lakó-pihenőövezeti besorolásban vannak. Lehetőség van az ingatlanok átminősítésére családi házas besorolásba. Az erről szóló szabályozásról ad tájékoztatást, mely szerint egy ingatlanon csak egy épület helyezhető el, lehetőség van a telekmegosztásra és az összevonásra.

-                               tájékoztat a Szigeten lévő rekreációs övezet melletti mezőgazdasági terület szabályozásáról, melynek eredményeképpen a szerkezeti terv és a szabályozási terv összhangba került.

-                               új távközlési antennák és átjátszó állomások építését a továbbiakban már nem engedélyezi az önkormányzat a községben

-                               az általános iskola mögött megvalósulhatott az új kézilabdapálya, az itt lévő ingatlanok esetében új telekhatárok kerültek kijelölésre, mely területek értéket jelentenek az önkormányzat számára.

 

Reorganizációs Terv eredménye

-                               Az önkormányzat alapvető célja, hogy ne vállaljon olyan feladatot és kötelezettséget, amire nincs meg a bevétele. Tájékoztat azokról a feladatokról, melyek az önkormányzat alapvető feladatai közé tartoznak. Cél a működőképesség biztosítása, a kintlévőségek minél hatékonyabb eszközökkel történő behajtása, hogy a kötelező feladatokat el tudják látni.

-                               fontos, hogy az önkormányzati intézményekben a takarékosság és a hatékonyság figyelembevételével történjen a gazdálkodás, de ne tévesszék szem elől azt, hogy tiszteljék a hagyományokat, a múlt értékeit őrizzék meg és a jelen lehetőségeit használják ki ahhoz, hogy mindig egy picit előbbre lépjenek és fejlődjenek.

-                               tájékoztat a 2010. év és a 2011. év pénzügyi adatairól, áttekintést ad a bevételekről, kiadásokról és a kötelezettségről

-                               a 2010-es esztendőben elkészült a reorganizációs terv, melynek kapcsán teljesen újragondolásra került a konyha működése, a szociális juttatások rendszere, az infrastruktúra fenntartása.

-                               tájékoztatást ad a jelenlegi 2012. május 31-i helyzetről, a bevételekről és a kiadásokról. Elmondja, hogy fontos tételek szerepelnek a dián, melyek tartalmazzák a szolgáltatók által megküldendő közműszámlák összegeit is.

-                               elmondja a létszámgazdálkodással kapcsolatban, hogy a nyugdíjas és kilépő kollégák helyett egyik intézmény esetében sem engedtek új dolgozó felvételét. A korábbi 147 fő helyett ma már 132 fő dolgozik az önkormányzat intézményeiben.

-                               a szociális támogatások teljes felülvizsgálata megtörtént még 2011.-ben, melynek végrehajtására 2012-ben került sor. Ez közel 20 millió forintos csökkentést jelentett és csak a normatív segélyek kerültek megállapításra.

-                               a Bölcsőde más fenntartó általi működtetése volt a cél, az önkormányzat a szolgáltatási lehetőségét nem tudta oly mértékben kiszélesíteni, hogy ezért akár még némi díjat is tudjanak felszámítani, ezért a továbbiakban alapítványi formában működtetik a bölcsödét. Jelenleg az önkormányzat szeptemberig 8 helyet finanszíroz az intézményben a szociálisan rászorulók részére, ezt követően pedig 4 hely kerül finanszírozásra.

-                               az ingatlanok értékesítésére való törekvés nem hozta meg az elvárt eredményt, az ingatlanpiac elég jelentősen beszűkült

-                               szigorú gazdálkodást vezettek be minden téren, létrehozták a Forrás Intézményüzemeltető Központot, mely teljesen újragondolta a településüzemeltetést és a hálózat fenntartását. Eddig az önkormányzat konyhája 28 millió forint évi veszteséget termelt, de mára már a változtatások eredményeképpen elmondható, hogy a konyha talpon tud maradni és a jó minőséggel tovább szeretnék növelni az adagszámot.

-                               az egyesületek számára anyagi támogatást nem tudnak adni. Ösztönözték őket az elmúlt időszakban is arra, hogy próbáljanak megállni önállóan és ezt az egyesületek túlnyomó része meg is tette. A közösségek támogatását elsősorban az infrastruktúrával tudják megtenni, eszközöket, intézmények termeit tudják biztosítani, mely szintén jelentős összeget jelent, mintegy 3-8 millió forintot.

-                               továbbra is cél az adótartozások végrehajtása

-                               készítettek egy likviditási tervet is, melyet ismertet részleteiben, mely az idei év további gazdálkodására vonatkozik és bemutatja a várható adóbevételeket és a tervezett kiadásokat, melyeket hónapra, hétre lebontva terveznek. A diából látható, hogy az önkormányzat működése teljesen biztonságos lehet, de ehhez az is szükséges, hogy az adóhátralékosok is befizessék az adóhátralékuk egy részét.

 

Víziközmű szolgáltatás átszervezése, az új víziközmű törvény változásai

-                               Teljesen új feltételrendszer állt össze, közmű csak nemzeti tulajdonba lehet, szolgáltatni csak a hivatal által kiadott engedély alapján lehet, állami egységes árszabályozás lesz mind a fenntarthatóság, mind a megfizethetőség érdekében. Nem tudni még, hogy a jövőben minek mennyi lesz a díja, de biztos, hogy talán régióként, de egységes lesz a díj. A keresztfinanszírozás tilalma is életbe lép és megszűnik, az itt megképzett haszon kizárólag a vízmű karbantartására és fejlesztésre fordítható. Itt is elmondható, hogy a saját polgárok részéről mintegy 12 millió forintos vízdíj tartozás van a Kht. felé.

-                               150 ezer fogyasztói egyenérték szükséges ahhoz, hogy önálló vízszolgáltatást tudjanak végezni. A cél, hogy a vízközmű vagyon közösségi tulajdonba maradjon és az üzemeltetés is csak közösségi tulajdonban lévő cég végezhesse. A szolgáltatónak egységes és általános követelményeknek kell megfelelnie.

-                               az egyes diák tartalmazzák az átalakulásról szóló törvény számát, a projekt fő fázisait, valamint azokat a kérdéseket és információkat, melyek a lakosságot nagymértékben érintik

-                               elmondja, hogy a Csepel-szigeti Önkormányzatok Többcélú Társulása igyekezett összefogni, hogy a 20 település egységes vízközmű szolgáltatóként tudjon fellépni.

-                               tájékoztatást ad arról, hogy az új szolgáltató a továbbiakban Taksony Nagyközség területén az ÖKOVÍZ Kft. lesz, mely ceglédi székhelyű cég és melynek tagjává váltak a mai napon a 100 eFt-os tulajdonrész megvásárlásával. 

 

Összefoglalva elmondja, hogy előre kell tekinteni, nem szabad elfelejteni, hogy gazdasági növekedés soha nincs befektetés nélkül. Ahhoz, hogy a településen a közösségek is jól tudjanak működni ahhoz elengedhetetlen egy, a településen működő sikeres kultúra, mert e nélkül a település nem lesz sikeres.

 

Megköszöni mindenkinek a figyelmét, ha bármilyen további kérdés, észrevétel van, szívesen válaszolnak rá. Miután a továbbiakban kérdés nem érkezett a mai Közmeghallgatást bezárja.

 

 

 

 

Kmf

 

 

 

 

                 /:Kreisz László:/                                                                  /:Széll Attila:/

                  polgármester                                                        címzetes főjegyző

 

 

 

                   Áncsán Mihály                                                                        Tóth József

            jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:…………………………

                                        Láng Ferencné