Összesen 3679568 látogató
Összesen 7289 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület rendkívüli ülése 2012.05.23.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 927 megtekintés

           Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyilvános ülés

 

2012. május 23.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

 A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

 

 

Készült:     2012. május 23-án

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén

 

Helyszín:   Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:       

1.    Kreisz László                            polgármester

2.    Wágnerné Bartha Zsuzsanna        alpolgármester

Széll Attila                                címzetes főjegyző

 

Települési képviselő:

3.    Érces Ferenc

4.    Györke Erzsébet

5.    Halász János

6.    Szalai János

7.    Varga László                            

 

Kreisz László polgármester szeretettel köszönt minden megjelentet a Képviselő-testületi ülésen és azt 18 óra 50 perckor megnyitja.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 tagjából összesen 7 fő van jelen, így a Képviselő-testület a mai ülésén határozatképes.

 

 

1.   JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕK MEGVÁLASZTÁSA

 

A Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre vonatkozóan és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

#: 1    Száma: 12.05.23/1/0/A/KT

Ideje: 2012 május 23 21:31

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

65/2012. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Györke Erzsébet és Halász János települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

2.   NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az alábbi határozati javaslatot és várja a Képviselő-testület tagjainak a szavazását a napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

 

Szavazás eredménye

#: 2    Száma: 12.05.23/2/0/A/KT

Ideje: 2012 május 23 21:31

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             85.71         66.67

Nem                                1             14.29         11.11

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

66/2012. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

  1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Napirendi pontok elfogadása
  3. Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető- és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének és mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

  1. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY TELEPÜLÉSÜZEMELTETÕ ÉS FEJLESZTÕ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÉRÕL ÉS MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁRÓL

 

Érces Ferenc a PTKB elnöke

A Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Megköszönték az elmúlt évi tevékenységet az ügyvezetőnek és a foglalkoztatottaknak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Elmondja, hogy részt vett a Felügyelőbizottság ülésén, akik megtárgyalták a beszámolót és egyhangúlag elfogadták.

 

Kreisz László polgármester

Szintén megköszöni a Nonprofit Kft.-nek az elmúlt évben végzett tevékenységet és továbbra is kéri, hogy ugyanezen elszántsággal tegyenek közösen a faluért, hogy ezt a szép környezetet megteremtsék az itt élők számára és várja a tagok szavazását az alábbi határozat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 3    Száma: 12.05.23/3/0/A/KT

Ideje: 2012 május 23 21:34

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100.00         77.78

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                             7             100.00         77.78

Nem szavazott                  0                             0.00

Távol                               2                            22.22

Összesen                              9                                100.00

 

67/2012. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. (2335 Taksony, Wesselényi u. 21/a) 2011. évi számviteli beszámolóját, melynek mérleg főösszege 288 094 eFt, és tárgyévi eredménye 5 932 eFt, valamint 2011. évi közhasznúsági jelentését az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.

   

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni mindenkinek az aktív közreműködést és a munkáját és a Képviselő-testület ülését 21 óra 34 perckor bezárja.

 

 

K.m.f

 

 

 

 

                 /:Kreisz László:/                                                                  /:Széll Attila:/

                  polgármester                                                        címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

                  Györke Erzsébet                                                                    Halász János

            jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:…………………………

                           Láng Ferencné