Összesen 2736300 látogató
Összesen 4757 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 190 megtekintés

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2017. december 13.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A rendkívüli, nyílt ülésről technikai okok miatt hangfelvétel nem készült.

A nyilvános Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyv a Könyvtárban közzétételre kerül.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A szavazás kézfeltartással történt.

 

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János                                             

             6.Szalai János

             7. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

8.    Ruff Mátyás

9.    Varga László

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 13-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 17 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselő urat kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 227          Száma: 17.12.13/1/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 18:19

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 13-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

227/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 13-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, más javaslata. Amennyiben nincs, úgy a napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 228          Száma: 17.12.13/2/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 18:19

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Napirend elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 13-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés óvodavezetői pályázat véleményezésére

4.    Előterjesztés a BTDSE kérelmére

5.    Előterjesztés az NNÖT -vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentációjával kapcsolatban

7.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Rendelet véleményezési dokumentációjával kapcsolatban

8.    "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

9.    "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

10. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

11. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

12. Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde Térítési díj szabályzatának módosításáról

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

228/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 13-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés óvodavezetői pályázat véleményezésére

 

4.    Előterjesztés a BTDSE kérelmére

 

5.    Előterjesztés az NNÖT -vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről

 

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentációjával kapcsolatban

 

7.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Rendelet véleményezési dokumentációjával kapcsolatban

 

8.    "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

 

9.    "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

 

10. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

11. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

 

12. Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde Térítési díj szabályzatának módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS ÓVODAVEZETÕI PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a NNÖT a közelmúltban a pályázati eljárást elutasította, azaz érvényesnek, de eredménytelennek ítélte azt. A pályázat újra kiírásra került. A beadási határidő november 15-e volt, a döntést január 15-én hozza meg a német nemzetiségi önkormányzat. Hangsúlyozza, hogy a Testület véleményező szerepkörben van és a település egészét képviseli. Hivatkozik az előző 5 éves vezetési ciklusra az óvoda tekintetében, ami alapján a Testület véleményt tud formálni a kérdésben. Megkéri Olasz Erika asszonyt, hogy ismertesse röviden pályázati anyagát.

 

Olasz Erika

Jelzi, hogy számára nem volt egyszerű döntés megismételni a pályázat benyújtását. Ismeretei szerint előző alkalommal és most is ő az egyedüli jelentkező az állás betöltésére. Megjegyzi, hogy értetlenül áll az újságcikkel kapcsolatban, ami azt sugallja, hogy ő és néhányan az óvodában nem tesznek meg mindent a gyerekek érdekében. Rögzíti, hogy mindig is a gyerekek fejlődésére és fejlesztésére tette a hangsúlyt.

Elmondja, hogy az elmúlt években sokan döntöttek a taksonyi óvoda mellett. Hangsúlyozza, hogy nagyon sokat tettek azért, hogy az intézmény ilyen népszerű legyen. Úgy gondolja, hogy múlt alkalommal nem a pályázatával volt probléma, hiszen ezt a fenntartó Képviselő-testülete is elismerte néhány kisebb hozzáfűzéssel (zöld óvoda, tehetséggondozás - nemzetiségi pedagógusok) . Véleménye szerint ez az elkövetkezendő időben is okozhat problémát, ezért erre szükséges lenne gondot fordítani. Rögzíti, hogy a megkifogásolt részeket fájó szívvel, de a jelen pályázatból kihagyta (zöld óvoda) és inkább a szakmaiságra fektetett hangsúlyt.

Jelzi, hogy nem ígért az anyagban cafetériát és olyan egyéb előremutató dolgokat, melyek nem csak tőle függnek. Racionális dolgokat igyekezett megfogalmazni. (részképesség problémákkal küzdő gyermekek fejlesztése, megfontolt gazdálkodás, tartalékok feltárása, humánerőforrás racionális felhasználása) Véleménye szerint ezeket a kivitelezhető törekvéseket csak egy testület támogatásával lehet megvalósítani. Nagyon számít a csapatra. Büszke a kollégákra, dicséri elhivatottságukat, rátermettségüket. Szeretné, ha az óvoda nyugodt környezetet biztosítana a gyerekek számára. Az átmeneti időszak és vezető választás nem teljesen mentes a feszültségektől. Reméli, hogy rendeződnek a dolgok és nyugodt légkörben folytatódik a munka. Kiemeli a szülőkkel történő kapcsolattartás fontosságát. (gyakori szülői értekezlet..) Bízik benne, hogy nem csak a pályázata, hanem az előző öt év munkája is abban erősíti meg a döntéshozókat, hogy érdemes erre a feladatra.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az összefoglalást és megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Megköszöni a pályázat újra beadását. Pozitív véleményt fogalmaz meg az anyaggal és az összefoglalóval kapcsolatban. Sok sikert kíván a pályázathoz.

 

Györke Erzsébet képviselő

Úgy gondolja, hogy a német nemzetiségi önkormányzat döntéséből a "merjünk kicsik lenni" hozzáállás tükröződik. A kifogás tárgya tulajdonképpen az volt, hogy pályázó többet szeretett volna tenni, mint ami a szűk szakmai előírás. Úgy véli, hogy a kihagyott részek Taksony épülését, szépülését segítette volna elő. Bízik abban, hogy a fenntartó pozitívan fogja elbírálni a pályázatot. Sok sikert és örömöt kíván a munkához.

 

 

 

Tóth József képviselő

A szakértői véleményből kiemeli, hogy a vezetőnek és a gyermeket nevelő óvodapedagógusoknak is csakis a gyerekek érdekét kell figyelembe venni. Érdeklődik, hogy nyár óta milyen változás történt a pedagógus kar véleménye tekintetében.

 

Olasz Erika

Véleménye szerint nehéz feladat több irányba is megfelelni (kollégák - kényelmi zóna: voltak olyan részei - zöld óvoda -  az előző pályázatnak, amitől a kollégák megijedtek ) A két nemzetiségi pedagógus igénye is problémát vetett fel - elbocsájtástól való félelem. Itt fűzi hozzá, hogy az óvoda nemzetiségi pedagógusai fiatal generációt képviselnek és várható, hogy édesanyák lesznek a jövőben… (jelenleg is helyettesítéssel megoldott a nemzetiségi nevelés) Megjegyzi, hogy a nemzetiségi pedagógusokból országos szinten hiány mutatkozik.

Megemlíti lehetséges indokként a feszültségre, hogy amikor a gyerekek érdeke azt kívánta meg, akkor ő azt szóvá tette, jelezte a kollégáknak. Úgy véli, hogy terveinek megvalósításához a kollektíva részéről szükség lett volna kilépni a kényelmi zónából is. Jelen pályázatban különös tekintettel figyelt a kollégák, fenntartó véleményére és annak megfelelően igyekezett az anyagot átdolgozni.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megköszöni Tóth József képviselő úrnak az utalást a szakértői véleményre. Ebből adódóan azt a következtetést is levonja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a pályázat elbírálásánál helytelenül járt el, mert "a törvényes keretek között benyújtott pályázat elbírálásánál elsősorban a gyerekek érdekét kell figyelembe venni, amely megelőz minden más igen fontos szempontot is." Hangsúlyozza, hogy a döntést a szakmai rész szerint szükséges meghozni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Tájékoztatásul közli, hogy részt vett azon az ülésen, melyen a német önkormányzat a nevelőtestület véleményére hivatkozva nem fogadta el a pályázatot. Saját vezetői tapasztalatából is kiindulva megerősíti, hogy az alkalmazottaknak nem biztos, hogy "kényelmes", ha egy vezető jól végzi a feladatát. Az elutasítás indokaival kapcsolatban úgy gondolja, hogy azok inkább kifogások voltak, nem pedig valós okok. Kiemeli, hogy a 3-6 éves gyermekek fejlődése a legfontosabb az életben, ami itt a nevelésben kimarad, azt később már nem lehet bepótolni. Megköszöni a pályázatot. Hozzáteszi, hogy pályázó munkássága ismert mindenki előtt, személye nem idegen a döntéshozók számára. A mai világban a menedzser szemléletű hozzáállást elengedhetetlennek tartja egy vezetőnél.

 

Áncsán Mihály képviselő

Szintén megköszöni a pályázat ismételt beadását. Elgondolkodtatónak tartja, hogy az előző alkalommal és most is csak egy pályázat érkezett a feladat ellátására. Az ő olvasatában ez azt is jelenti, hogy mind a pályázat, mind pedig a pályázó erős potenciállal bír. Sok sikert kíván a döntéshozóktól pedig korrekt eljárást kér.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy az előző pályázat során is felkért a települési önkormányzat szakértőt a pályázati anyag véleményezése kapcsán. Előző alkalommal egy nemzetiségi óvónőt kértek fel erre. Most egy elismert, nyugalmazott igazgatót kért fel (Dr. Schäffer Istvánt), aki nemzetiségi gimnáziumot vezetett 20 éven keresztül. Pályázót személyesen nem ismeri, de az óvoda hírét annál inkább. Idéz egy két mondatot a véleményből: "Pályázó pedagógusi, szakmai felkészültsége és helyismeretére vonatkozóan azt írja, hogy a fentiek alapján nem véletlen, hogy a kolléganőnek alapos helyismerete van, hiszen több évtizede az intézményben dolgozik, maga is a német nemzetiséghez tartozik, így belülről is látja ezen speciális nevelési  terület lehetőségeit, ugyanakkor problémáit is. Óvónői képzettségének színvonala vázolt nevelési program alapján messzemenően megfelel a pályázati követelményeknek, naprakészen ismeri a hatályos dokumentumokat, pályázatában gyakran hivatkozik rájuk, azt azokkal összhangban készítette el. Jól látja az aktuális pedagógiai kihívásokat és azok megoldására adott elképzelései megalapozottak." Hozzáfűzi, hogy a vélemény jelen pályázatról készült, melyből már kikerült a zöld óvoda elképzelés, viszont hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre.  (Megjegyzi, hogy az óvoda épülete már most 70 %-ban megfelel a "zöld óvoda" kategóriának). "A pályázat mind formailag, mind tartalmilag alapvetően megfelel a pályázati követelményeknek, így önmagában nem lehet akadálya a pályázó kinevezésének. A törvényes keretek között benyújtott pályázat elbírálásánál elsősorban a gyerekek érdekét kell figyelembe venni, ami megelőz minden más fontos szempontot is."

Örömét fejezi ki, hogy az ülésen az óvoda szülői munkaközösségének két tagja is jelen van, mert a 3-6 éves gyermekek érdekeinek képviselője a szülői munkaközösség. Jelzi, hogy e közösség aláírás gyűjtésével kívánja a pályázó kinevezését támogatni. Egyetért alpolgármester asszony véleményével. Megkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy Taksony polgárainak érdekét képviselve az ív aláírásával szintén erősítsék meg támogató véleményüket a pályázóval kapcsolatban.

 

Halász János képviselő

Tiszteli pályázó nehézségek ellenére is bátor hozzáállását. A gyerekek érdekével kapcsolatban úgy gondolja, hogy az elsődlegesen az, hogy nyugalom legyen az óvodában. Ehhez az is hozzátartozik, hogy legyen egy kinevezett vezető. A feszültséget a gyerekek megérzik… Nem érti, hogy mi a probléma döntéshozó részéről.

 

Kreisz László polgármester

Képviselő úr figyelmébe ajánlja a német önkormányzat augusztus 8-i jegyzőkönyvét. Erről a Hírharangban is megjelent egy cikk. Elmondja, hogy akkor egy dologról nem volt szó az ülésen: a szakmai kérdésekről… Ezért tartja nagyon fontosnak az álláspontjukat képviselni. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Közli, hogy folyamatosan a munkahelyi kollektíva véleményezésének arányait hozta fel indokként a fenntartó. Támogatja az aláírásgyűjtést és reméli, hogy ezt is olyan nyomatékkal fogja figyelembe venni a döntéshozó, mint ahogy a munkahelyi kollektíva érvelését. Hozzáfűzi, hogy a Képviselő-testület a falu részéről nagyobb "erővel" van felhatalmazva, mint a német önkormányzat…

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, úgy a Képviselő-testület nevében is megköszöni Olasz Erikának a pályázat benyújtását. Bízik benne, hogy a szülői munkaközösséggel való összefogás és aláírás gyűjtés újragondolásra készteti a döntéshozókat.

A benyújtott pályázat támogatásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 229          Száma: 17.12.13/3/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:04

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés óvodavezetői pályázat véleményezésére

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázati anyagot megismerte, mely alapján Olasz Erika pályázó intézményvezetői megbízását támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

229/2017. (XII. 13.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázati anyagot megismerte, mely alapján Olasz Erika pályázó intézményvezetői megbízását támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A BTDSE KÉRELMÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy Gera Imre BTDSE elnöke a bizottsági ülésen részletezte, hogy pontosan miről van szó. Elhangzott, hogy a projekt a BTDSE finanszírozásával valósul meg és az iskola vagyonát bővíti. Minden kötelező szabványnak megfelel. A Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a kérelmet.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy Gera Imre elnök úrral történő egyeztetés során felhívta a figyelmet: az iskola fejlődésének/terjeszkedésének szem előtt tartására. A tervek ennek megfelelően készültek el: "áttelepíthető" eszközök elhelyezésére kerül sor. Külön öröm számára, hogy a tornaterem hátsó részét - ami idáig egy elzárt terület volt - is beintegrálták a sportudvar kialakításának folyamatába, ezzel is bővítve a zöld felületet. Érdeklődik, hogy van-e további kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság döntési javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 230          Száma: 17.12.13/4/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a BTDSE kérelmére

1. javaslat: Iskolaudvar, sportpálya felújítására irányuló pályázat támogatása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Brózik Tibor Diáksport Egyesület iskolaudvar és sportpálya melléklet szerinti felújítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseit támogatja, a beruházás megvalósításához, valamint az ahhoz kapcsolódó Magyar Állam javára történő jelzálog bejegyzéshez hozzájárul.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

230/2017. (XII.13.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Brózik Tibor Diáksport Egyesület iskolaudvar és sportpálya melléklet szerinti felújítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseit támogatja, a beruházás megvalósításához, valamint az ahhoz kapcsolódó Magyar Állam javára történő jelzálog bejegyzéshez hozzájárul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS AZ NNÖT-VEL KÖTÖTT EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Röviden összefoglalja, hogy a települési önkormányzat kezdeményezte a Tájház használati megállapodásának kölcsönös megegyezéssel történő felbontását annak érdekében, hogy intézményi formában lehessen működtetni a jövőben. A ciklusprogramban is megfogalmazott cél, hogy szeretnék az épületet múzeumként használni.

A nemzetiségi önkormányzat aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy csorbulnak esetleg az eddig rendelkezésre álló lehetőségei a használatot illetően. A november 10-i NNÖT ülés eredményeként az ott meghozott határozat szerinti szövegezés megszületett.

Minden év január 30-ig szükséges az együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Ebbe az együttműködési megállapodásba kerülne beemelésre a látható szövegezés. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a szövegtervezetet támogatja. Hozzáfűzi, hogy szívesen tettek volna fel kérdéseket az NNÖT képviselőjének, de nem jelent meg senki részükről a bizottsági ülésen sem.

 

Tóth József képviselő

Elmondja, hogy az előterjesztés arra hivatkozik, hogy az NNÖT határozata alapján történjen meg a megszűntetés. Leszögezi, hogy nem látta ezt a határozatot. Érdeklődik, hogy hol van ez a határozat írásban.

Felhozza, hogy gyakran elhangzik polgármester úr és a Testület részéről a költségkímélő gazdaságpolitika mentén tevékenykedik. Véleménye szerint ebben az esetben ez nem állja meg a helyét. Eddig az NNÖT egy ún. gondnokkal megoldotta az épület látogatottsági lehetőségét, környezetének gondozását. Hozzáfűzi, hogy a látogatottsági mutatókra kíváncsi lenne. Ezt meg fogja kérni a német önkormányzattól.

Véleménye szerint semmi szükség nincs arra, hogy egy ilyen kis településnek a tájházát múzeummá alakítsanak és intézményvezetőt nevezzenek ki évi több millió forintos fizetéssel a taksonyi adófizető polgárok pénzéből. Amennyiben átvételre kerül sor, - megfelelő indokkal támogatja - akkor is az intézményvezető nélkül történő működtetés mellett érvel. "Itt megint az látszik csak, úgy néz ki hogy a polgármester úrnak vagy csapatának megvan a látótávolságon belüli személye, hogy ki lesz az az intézményvezető. Elutasítom ezt."

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a német önkormányzat határozata az előterjesztésben szó szerinti idézésben szerepel.

 

Tóth József képviselő

Emlékezete szerint a módosításokat követően történő újratárgyalásról volt szó az említett ülésen.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Ismételten leszögezi, hogy az előterjesztésbe a német önkormányzat által hozott határozatot másolták be, ami a jegyzőkönyvben is megtekinthető. A jegyzőkönyvet az NNÖT elnöke és a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő aláírták. Ha nem ezt a határozatot hozták volna meg az ülésen, akkor nem került volna aláírásra a jegyzőkönyv. Hozzáteszi, hogy a határozat is azt tartalmazza, hogy ha születik egy együttműködési megállapodás, akkor vállalják a haszonkölcsön szerződés megszüntetését.

 

Györke Erzsébet képviselő

Képviselő úr csapatra vonatkozó kijelentéséhez annyit fűz hozzá, hogy eddig abban a hitben élt, hogy egy csapatban vannak képviselő úrral.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Leszögezi, hogy a múzeummá alakítás egy 25 éves törekvése az önkormányzatnak. Ezzel a céllal vásárolta meg annak idején az ingatlant. Nagyon érzi a felelősségét és a súlyát a kulturális értékek megőrzésének. Felhívja a figyelmet arra, hogy a környező települések mindegyikén a tájházak múzeumként működnek. Kéri, hogy képviselő úr kérje meg a látogatottsági statisztikát - amennyiben van - az üzemeltetőtől…

 

Tóth József képviselő

Szeretné, ha az általa elmondottaknak megfelelően válaszolna alpolgármester asszony.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a hanganyag vágatlanul kerül fel az Internetre és mindenki számára nyitott a lehetőség meghallgatni az elhangzottakat. Érdeklődik, hogy van-e további hozzászólás, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a beemelésre kerülő szövegtervezetről kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 231          Száma: 17.12.13/5/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:22

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés az NNÖT-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről

1. javaslat: Határozat az NNÖT-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksonnyal kötött együttműködési megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

231/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksonnyal kötött együttműködési megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Köszönti Érces Gergő főépítész urat és felkéri, hogy néhány gondolatban foglalja össze a TAK-kal kapcsolatos információkat.

 

Érces Gergő főépítész

Úgy gondolja, hogy a kézikönyv nagyon széles körű konszenzuson alapszik. Törvényi előírás kötelezte a településeket ennek a munkának a lefolytatására. Alapvető célja a szemléletformálás, gondolkodásmód kialakítás. A könyv közérthető módon, rajzos-ábrás formátumban próbálja meg bemutatni a közízlést formáló, közösséget érintő épített és természeti kultúrának a fejlődését. Úgy gondolja, hogy a világot nem a kézikönyvvel fogják megváltoztatni, sokkal inkább azzal a nevelő tevékenységgel, melyről Olasz Erika is beszélt. (környezet tudatos nevelés, szemléletformálás)

Visszacsatolva a tájház témakörére jelzi, hogy egy múzeum fenntartása is erősíti azt a szemléletet, melynek lényege egy tudatos környezetkultúra kialakulásának megteremtése. A könyv folyamatosan bővíthető, felülvizsgálható, aktualizálható.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni főépítész úrnak a munkáját, kiemelve, hogy a könyv nem csak mérnöki szakmai teljesítmény, hanem elhivatott lokálpatrióta gondolkodásmódot is tükröz. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Nagyon büszke arra, hogy Taksony ilyen arculattal rendelkezik, hogy sikerült megőrizni az értékeket, tiszta szívből gratulál a lélekkel megtöltött műhöz.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a kézikönyv mindenki által elérhető lesz digitális és nyomtatott formában is. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 232          Száma: 17.12.13/6/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:29

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentációjával kapcsolatban

1. javaslat: TAK véleményezési dokumentációjának jóváhagyása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) véleményezési dokumentációját jóváhagyja, elfogadja, a Rendelet szerinti véleményezési eljárás lefolytatását javasolja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

232/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) véleményezési dokumentációját jóváhagyja, elfogadja, a Rendelet szerinti véleményezési eljárás lefolytatását javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Érces Ferenc úrnak.

 

Érces Ferenc

Elmondja, hogy a rendelet szintén egy hosszú és részletes munka eredménye.

A rendelet az előző napirendnél is hangsúlyozott szemlélet megerősítése érdekében, valamint a "vadhajtások" megfékezésére hivatott.

Az Építési Hatóság figyelmetlenségét kihasználva nem csak a Fő úti utcavonalon, hanem a hátsó részen - nyeles telek megoldással - is épül egy 8+2 egységes épület, amely semmiképpen nem illeszkedik a környezetbe. Hogy ez ne fordulhasson többet elő, ezért a Testület előtt álló rendelet 12. szakasz (3) bekezdése ezt próbálja megakadályozni. (Ezt a bekezdést javasolja a Fő út település központi részére vonatkozó szabályozásába is beemelni.)

Felhívja a figyelmet egy másik anomáliára is: Szigeten azokon a telkeken, ahol dupla telken két hétvégi házat lehetett építeni fésűs elhelyezéssel a lakóterületre vonatkozó döntéssel a későbbiekben lehetővé vált, hogy lakóépületté nyilvánítsanak - telkenként -  egy ingatlant. A hétvégi házat jelenleg bővíteni sem lehet, mivel lakóövezetről van szó (hétvégi házra nem lehet építési engedélyt kiadni…) Amíg a HÉSZ módosítása nem történik meg, addig javasolja a rendeletben egy olyan pont elhelyezését, ami lehetővé teszi a második épület lakóházzá minősítését is.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a rendelet-tervezet melyik pontjához javasolja Érces úr a kiegészítést.

 

Érces Ferenc

Az első javaslat a HÉSZ 15. szakaszhoz kerülne be (12. szakasz (3) bekezdés) a másik javaslat pedig a 16 szakaszhoz kerülne. Szövegezésre javasolja a két épülettel rendelkező telkek esetében a jelenlegi szabályok betartása mellett - tehát minden maradna ugyanúgy (beépíthetőségi százalékok, magassági viszony…) - mindkét épület lakóépület funkcióval működésének lehetőségét.

 

Érces Gergő főépítész

Jelzi, hogy a HÉSZ-t ez a rendelet kiegészíti, a két jogszabály együtt szolgálja a település fejlődését.

 

Tóth József képviselő

Támogatja a kézikönyvet. A rendelet a településkép védelméről szól. Véleménye szerint a jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy az itt vázolt rendeletben rögzített előírások nem érvényesülhetnek addig, amíg az Építési Hatóság nem itt van. (példákat sorol fel)

Érdeklődik, hogy ki jogosult ellenőrizni a HÉSZ előírásait. Milyen időszakonként…? (Tapasztalatként számol be arról, hogy jó pár helyen túllépik az ingatlanonként meghatározott beépítési százalékot..)

 

Érces Gergő főépítész

Elismeri, hogy helyben építésügyi szempontból nincsen az önkormányzatnak hatósági jogköre. Megerősíti, hogy nem "csendőr" típusú gondolkodásmódot igyekeznek kiépíteni, sokkal inkább egy megelőző jellegű dolog. (Gyerekek gondolkodásának formálása, környezettudatosság, múzeum kialakítás, helyi kulturális építészeti értékek megismerése, megbecsülése…) Jogszabály írja elő, hogy ki az a hatóság, aki ennek az ellenőrzésében szerepet vállalhat.

A beépítettségi százalékra vannak előírások. Figyelembe kell venni a szerzett jogokat, elévüléseket.

 

Tóth József képviselő

Továbbra is érdeklődik, hogy helyben ki a jogosult a HÉSZ betartásának ellenőrzésére. Véleménye szerint nem akkor kell ellenőrizni, amikor egy építkezés befejeződött.

 

Érces Gergő főépítész

Tisztázza, hogy semmilyen jogosultsága nincsen helyben senkinek arra, hogy felülbíráljon. Nincs hatósági jogkör. Magánemberként, képviselőként bármilyen jogellenes tevékenység észlelése esetén lehetőség van azt a megfelelő szerveknél jelezni. Az önkormányzat feladata a keretrendszer, gondolkodásmód kialakítása olyan formában, hogy fel se merüljön az emberekben a keretek átlépésének igénye.

 

Tóth József képviselő

Negatív példaként hozza fel a lapos tetős épületeket.

 

Érces Gergő főépítész

Jelzi, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében tilos lapos tetős épületet építeni Taksonyban.

 

Kreisz László polgármester

A vitát lezárja. A döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 233          Száma: 17.12.13/7/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:46

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Rendelet véleményezési dokumentációjával kapcsolatban

1. javaslat: TKR tervezet jóváhagyása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Rendelet (TKR) véleményezési dokumentációját - az alábbi kiegészítésekkel - jóváhagyja és elfogadja, valamint a Rendelet szerinti véleményezési eljárás lefolytatását javasolja:

1. A tervezet 15. §-át az alábbi g) ponttal egészíti ki:

g) kettőnél több lakást és üzletet tartalmazó többlakásos épület kizárólag közvetlen utcai közterület csatlakozással (előírt előkerttel, vagy közvetlen utcafronton) helyezhető el. A telekstruktúra, a kialakult településszövet védelme érdekében nyeles telekre kettőnél több lakást és üzletet tartalmazó épületet tilos építeni.

2. A tervezet 16.§-át az alábbi f) ponttal egészíti ki:

f) a lakóövezet egyenértékű, egységes biztosíthatósága érdekében, a kialakult vonatkozó településszövet struktúrája védelme céljából, a két épületet tartalmazó, fésűs beépítésű ingatlanok esetében mindkét épület lakórendeltetése engedélyezett.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

233/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Rendelet (TKR) véleményezési dokumentációját - az alábbi kiegészítésekkel - jóváhagyja és elfogadja, valamint a Rendelet szerinti véleményezési eljárás lefolytatását javasolja:

1. A tervezet 15. §-át az alábbi g) ponttal egészíti ki:

g) kettőnél több lakást és üzletet tartalmazó többlakásos épület kizárólag közvetlen utcai közterület csatlakozással (előírt előkerttel, vagy közvetlen utcafronton) helyezhető el. A telekstruktúra, a kialakult településszövet védelme érdekében nyeles telekre kettőnél több lakást és üzletet tartalmazó épületet tilos építeni.

2. A tervezet 16.§-át az alábbi f) ponttal egészíti ki:

f) a lakóövezet egyenértékű, egységes biztosíthatósága érdekében, a kialakult vonatkozó településszövet struktúrája védelme céljából, a két épületet tartalmazó, fésűs beépítésű ingatlanok esetében mindkét épület lakórendeltetése engedélyezett.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

8. "VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS TAKSONY, DÓZSA GYÖRGY UTCA ÉS A PETÕFI SÁNDOR UTCA BURKOLAT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁINAK ELLÁTÁSÁRA"

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Sziget-Szilárd Kft tette. Hozzáfűzi, hogy az önerőn kívül az önkormányzatnak nem kell plusz forrást biztosítania. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele.

Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 234          Száma: 17.12.13/8/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:48

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására"

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca 0+335 km-0+635 km szelvények közötti és a Petőfi Sándor utca 0+255 km -0 + 668 km szelvények közötti szakaszok burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszrzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mind az 1. , mind pedig 2. rész tekintetében a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlata

-        az értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlat és 

-        a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben megjelölt nyilvántartások szerint sem áll a felhívásban előírt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt,

-        a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás Ajánlatkérő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.).

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

234/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca 0+335 km-0+635 km szelvények közötti és a Petőfi Sándor utca 0+255 km -0 + 668 km szelvények közötti szakaszok burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszrzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mind az 1. , mind pedig 2. rész tekintetében a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlata

-        az értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlat és 

-        a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben megjelölt nyilvántartások szerint sem áll a felhívásban előírt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt,

-        a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás Ajánlatkérő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.).

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

9. "NAPELEMES RENDSZER KIALAKÍTÁSA A TAKSONYI PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, VALAMINT A TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETEIN" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYHIRDETÉSE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó EDIWAN SOL Kft kiválasztását javasolja a Bizottság Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 235          Száma: 17.12.13/9/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:49

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyában kiírt, Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:

1./ A Kbt. Harmadik Rész 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzés eljárás eredményes volt.

2./ Az e.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

3./ Az Ediwan Sol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

4./ A közbeszerzési eljárás nyertese a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő az Ediwan Sol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az alábbi kötelezettségvállalás szerint:

 

Sor-

Szám

Megnevezés

HUF

1.

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

12.592.810,-

 

 

%

2.

Inverter európai hatásfoka (%)

[minimum 90%]

96,8

 

 

IGEN/NEM

3.

Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (igen/nem)

igen

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

235/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyában kiírt, Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:

1./ A Kbt. Harmadik Rész 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzés eljárás eredményes volt.

2./ Az e.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

3./ Az Ediwan Sol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

4./ A közbeszerzési eljárás nyertese a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő az Ediwan Sol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az alábbi kötelezettségvállalás szerint:

 

Sor-

Szám

Megnevezés

HUF

1.

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

12.592.810,-

 

 

%

2.

Inverter európai hatásfoka (%)

[minimum 90%]

96,8

 

 

IGEN/NEM

3.

Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (igen/nem)

igen

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS A KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a módosítást.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a megállapodás módosítására vonatkozó döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 236          Száma: 17.12.13/10/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:50

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

1. javaslat: Határozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I.

1.           A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,

2.           A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint: 

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.

3.           A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:

a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben,

4.           A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 

 

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja, 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.

II.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

236/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I.

1.           A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,

2.           A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint: 

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.

3.           A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:

a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben,

4.           A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 

 

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja, 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.

II.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS A 2018. ÉVI BELSÕ ELLENÕRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság egyhangúan javasolja Képviselő-testületnek a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan. Amennyiben nincs, úgy a belső ellenőrzési terv elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 237          Száma: 17.12.13/11/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:51

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

1. javaslat: 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a 2017.-2020. évi stratégiai ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

237/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a 2017.-2020. évi stratégiai ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS A SÜNIVÁR BÖLCSÕDE TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy egyetlen egy pontot érintene a szabályzat módosítása. Tájékoztatásul közli, hogy tavaly november 8-án hagyta jóvá a Képviselő-testület a Térítési díj szabályzatot. Azonban azt követően január 1-től annyiban változott a gyakorlat, hogy a szülők az étkezési térítési díjat közvetlenül a Forrás részére fizetik meg. Azaz nem a Sünivár Bölcsődén keresztül történik a beszedés.  A szabályzatot ennyivel szeretnék kiegészíteni. Rögzíti, hogy a múlt hét folyamán sor került egy belső ellenőrzésre, mely során megállapításra került, hogy ez hiányzik a Térítési díj szabályzatból. A jövő hét folyamán hatósági ellenőrzése lesz a bölcsődének, ezért szeretnék, ha addigra a szabályzat rendben lenne.

 

Kreisz László polgármester

A napirendi pont ismertetését követően érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a módosítás elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 238          Száma: 17.12.13/12/0/A/KT

Ideje: 2017. december 13 19:53

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde Térítési díj szabályzatának módosításáról

1. javaslat: Határozat a Sünivár Bölcsőde Térítési díj szabályzatának módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sünivár Bölcsőde Térítési Díj Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

238/2017. (XII. 13) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sünivár Bölcsőde Térítési Díj Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

A rendkívüli testületi ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 53 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn

Összesen 12 napirendi pont