Összesen 2725629 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2017.10.24.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 117 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2017. október 24.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Szalai János

             6. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

7.    Halász János

8.    Ruff Mátyás

9.    Varga László

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Szeretettel köszönt mindenkit a 2017. október 24-i rendkívüli, nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 07 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A 2017. október 24-i ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs észrevétel, más javaslat, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 187          Száma: 17.10.24/1/0/A/KT

Ideje: 2017. október 24 18:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 24-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:       Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6       100.00         66.67         6

Nem                                0          0.00          0.00         0

Tartózkodik                       0          0.00          0.00         0

Szavazott                             6      100.00         66.67           6

Nem szavazott                  0                         0.00         0

Távol                               3                        33.33         3

Összesen                              9                         100.00           9

Megjegyzés:

 

 

 

187/2017. (X. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 24-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, további javaslata. Amennyiben nincs, úgy a napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 188          Száma: 17.10.24/2/0/A/KT

Ideje: 2017. október 24 18:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Napirend elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 24-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

 

 

Eredménye                   Voks:       Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6       100.00         66.67         6

Nem                                0          0.00          0.00         0

Tartózkodik                       0          0.00          0.00         0

Szavazott                             6      100.00         66.67           6

Nem szavazott                  0                         0.00         0

Távol                               3                        33.33         3

Összesen                              9                         100.00           9

Megjegyzés:

 

188/2017. (X. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 24-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MULTIFUNKCIÓS SPORTPÁLYA BONTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy az előterjesztés tartalmazza a napirendi pont előzményeit. A multifunkciós sportpálya 2012-ben épült meg az általános iskola területén. 2016-ban a Képviselő-testület támogatta a BTDSE és a NNÖT törekvését, mely arra irányult, hogy ennek a sportpályának a helyén egy új kosárlabda csarnok épülhessen meg. Ezt követően indulhatott meg a településrendezési eszközök módosítása, ami 2016-ban be is fejeződött. A BTDSE benyújtotta az elsőfokú építéshatósághoz az engedélyezési tervdokumentációt és a beruházás zöld utat kapott. (Kosárlabda Szövetség is támogatta a BTDSE szakmai programját.) A nyár folyamán kiírásra került a közbeszerzési eljárás, ami tudomása szerint október elején lezárult. Az önkormányzat szeptember közepén értesült arról, hogy a sportpálya bontása megkezdődött. Hivatalos értesítést azonban az önkormányzat erről nem kapott. Ekkor írásban kértek tájékoztatást a bontásról a NNÖT elnökétől. A levél az előterjesztés mellékletét képezi. Rögzíti, hogy jelen ülés célja a Képviselő-testület hivatalos hozzájárulása a sportpálya bontásához. Jelzi, hogy a határozati javaslat szerint a bontás során keletkezett újrahasznosítható anyagokra az önkormányzat igényt tart és a Forrás Intézményüzemeltető Központ útján gondoskodik annak elszállításáról.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy elnök asszony október 13-án küldte meg azt a levelet, melyben kéri, hogy a Képviselő-testület október 14-ig hozza meg döntését. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat annak idején támogatását adta a megvalósuláshoz, mindemellett lényeges kérdés, hogy a kivitelező mennyire tartja fontosnak a tulajdonos megfelelő időben történő tájékoztatását. A döntési javaslat szerinti újrahasznosítható anyaggal kapcsolatban - közel 120 négyzetméternyi térkő - kéri, hogy intézkedjenek annak összerakásáról az elszállításhoz. Utólag kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a multifunkciós sportpálya - már megkezdett - elbontásához. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A pálya megépülésének időpontjától számított öt évre vonatkozó előírások tekintetében érdeklődik, hogy egyrészt letelt-e az említett időtartam, illetve szükséges-e engedélyt kérni (ha igen, az megtörtént-e) - amennyiben még van fennmaradó idő az öt évből.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy öt éves időtartamot írtak elő rendeltetésszerű használatra. Ez az öt év letelt. A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom azonban még érvényben van. Úgy véli, hogy a munkálatokkal nem sértik meg ezeket a tilalmakat.

 

Szalai János képviselő

Érdeklődik, hogy az újrahasznosítható anyagokat mikor és meddig lehet elszállítania a Forrásnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy valamennyi bontásból származó anyag, vagy csak a térkő elszállításáról van szó. Firtatja, hogy az előterjesztésben nem szerepel az újrahasznosítható szó, csak a határozati javaslatban. Számára ez zavaró, mivel a rekortán gumiborítást újrahasznosítani (burkolatként) nem lehet. Az újrahasznosítható anyagok elszállításával egyetért.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy a burkolat eltávolítása megtörtént-e már. Hangsúlyozza, hogy erről előbb kellett volna döntést hoznia a Testületnek és jelzi, hogy önkormányzati vagyonról van szó. Ismeretei szerint a rekortán borítást nem lehet újrahasznosítani, de erről szakvéleményt kérne ki. Firtatja, hogy a parkoló lezárásával kapcsolatban történt-e egyeztetés.

 

Kreisz László polgármester

A kérdéseket követően megadja a szót Bálint Gyöngyi elnök asszonynak.

 

Elnök asszony felkéri Gera Imre urat a kérdések megválaszolására.

 

Kreisz László polgármester

Összefoglalja, hogy mely kérdésekre szeretne választ kapni a Testület:

- Mikor szállítható az újrahasznosítható anyag?

- Megkezdődött-e már a pálya bontása?

- Parkoló lezárásával kapcsolatban történt-e egyeztetés?

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Az elszállítással kapcsolatban jelzi, hogy a munkaterület átadásra került, hivatalos közbeszerzési eljárást folytattak le. A szerződéskötés megtörtént. Mivel a terület átadása megtörtént, ezért egyeztetnie kell a céggel, hogy oda mikor és milyen módon, meddig lehet behajtani. Erről írásban tájékoztatni fogja az önkormányzatot.

 

Györke Erzsébet képviselő

Az elbontott kerítés (oszlopok, háló) fellelhetőségére kérdez rá.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Megerősíti, hogy a kerítés lebontásra került és az elemeit a kistornateremben helyezték el.

Jelzi, hogy a közbeszerzési szerződés aláírását követő napon a céget bemutatta polgármester úrnak. Sajnálatos félreértés részükről véleménye szerint, hogy a 2016. február 17-én kapott önkormányzati határozat alapján "Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony és a BTDSE kérését, mely szerint egy új tornaterem épüljön a meglévő rekortán sportpálya elbontásával, annak helyén." történtek a pályán próbavágások a rétegrend meghatározása végett.

 

Kreisz László polgármester

Hiányolja a konkrét 20 millió forintos vagyon bontásának a megkezdésével és további sorsával kapcsolatos egyeztetést. Megerősíti, hogy az általános hozzájárulás nélkül nem kerülhetett volna sor a kosárlabda csarnok megtervezésére sem. Jelenleg egy elszalasztott hivatalos aktus utólagos pótlásáról van szó.

Megjegyzi, hogy két levelet írt - nem ebben a tárgykörben - a BTDSE-nek, melyben tájékoztatást kért arról, hogy a közbeszerzési eljárás hol tart, mikor írták ki, körülbelül mikorra várható eredmény, mikor kezdődhet meg a beruházás. Mindezt azzal a céllal, hogy elő lehessen készülni rá, hiszen a tulajdonos nem megkerülhető. A terület átadási jegyzőkönyvet a tulajdonosnak is alá kell írnia. Ez megtörtént, hiszen nem áll az önkormányzatnak szándékában akadályoztatni az építkezést. Ellenben sajnálatosnak érzi, hogy a hozzájárulás megkérése elcsúszott.

Rögzíti, hogy a bontás megkezdődött. A parkoló lezárására kérdez rá.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Jelzi, hogy a parkoló lezárás az organizáció része, erről polgármester úrral egyeztetett, amikor a terület (ingatlan és helyrajzi szám szerint) átvételre került. Rögzíti, hogy a parkolón keresztül lehet biztonságosan, balesetmentesen megközelíteni az építési területet. Megjegyzi, hogy itt célszerűségből lett kialakítva a parkoló és e terület átadása evidens volt számára (az átadás-átvételt követően) abból szempontból, hogy ezen a helyen tudnak csak a nagy munkagépek megfordulni..

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti Gera Imre úr szavait, miszerint valóban ez a terület nem hivatalos parkoló, de jelzi, hogy ebben az esetben tulajdonosi oldalról a facebook bejegyzés nem minősül hivatalos tájékoztatásnak arra vonatkozóan, hogy a korábban parkolónak használt terület immár építési területként funkcionál. Hangsúlyozza a tulajdonosi felelősséget baj esetén… Ismételten megerősíti, hogy a beruházó csapat nem tévesztheti szem elől a tulajdonos egyetemleges felelősségét. Mindemellett a továbblépést és az elszállítás leegyeztetését szorgalmazza. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Közli, hogy sokan érdeklődnek a képviselőknél az építkezéssel kapcsolatban és úgy érzi, hogy nem igazán tájékozott. Úgy gondolja, hogy a téma van olyan horderejű, ami indokolná a települési önkormányzat Képviselő-testületének informálását valamilyen szinten… Az ütemezésről szeretne kérni tájékoztatást (mi fog történni, mik az építkezés sarokkövei, ütemezés…).

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint továbbra is tisztázandó kérdés, hogy mi lesz a sorsa a nem újrahasznosítható anyagoknak. (Megsemmisítés? Kinek a feladata?) Érdeklődik, hogy az újrahasznosítható anyagot a Forrás hol fogja raktározni.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

"Tisztelettel kérek mindenkit, - hogy ha megtehetem-, hogy ismerik az egyesületünk hivatalos oldalát is, illetve az egyesület székhelyét is, amennyiben írásban kapok kérdéseket, az nekem is nagy segítség, ha felkészülhetek és nem másfél perc alatt kell referálnom és átgondolnom egy csomó minden ilyen dolgot, ami azért azt gondolom, hogy felelőtlen kijelentéseket nem illik és nem szabad tenni ezeken a helyeken. Mindenesetre beszélhetünk róla. Az organizációs tervről pont a mai nap küldtem meg polgármester úrnak a feljegyzést. Igyekszünk megfelelni minden elvárásnak, hiszen ahogy mondtam eljöttem a céggel, bemutattam polgármester úrnak a cég képviselőjét, valamint azóta is minden kooperáció után hívtuk és jöttünk és jeleztük, hogy akkor polgármester úr is képbe kerüljön. Nyilván az egész Képviselő-testülethez nem tudunk igazodni, polgármester úrtól kérdeztük, hogy ki az, akihez kell, ő önmagát jelölte meg, mint kapcsolattartó a Taksony település és a beruházó között. Tudomásul vettük, amit kért a települési önkormányzat, meg is kapták. Azért emlegetem a mai kooperációt, mert abban szerepel, hogy jövő hét kedd a következő kooperáció időpontja, amikor az organizációs tervet véglegesítjük. Ennek több oka van, pontosan azért, mert még a földmunkára vannak tárgyalások, ezek fontos kérdések. Több oldalról össze kell hangolni. Az anyag megküldésre kerül az iskola vezetésnek, az önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatnak is, mint ahogy az emlékeztető is mindenki számára kimegy."

 

Áncsán Mihály képviselő úr elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 1 fővel csökkent.

 

Kreisz László polgármester

Annyit szeretne jelezni a tisztelt Képviselő-testület számára, hogy abban állapodtak meg amikor a munkaterület átadás-átvétel megtörtént, hogy az önkormányzat is részt vesz a kooperációs egyeztetéseken, s ezen polgármesterként képviselni fogja az önkormányzatot. (Amennyiben nem tud ott lenni, akkor pedig delegálni fognak valakit az önkormányzat részéről.) Hangsúlyozza, az önkormányzat, mint tulajdonos segítő szándékát és az aktuális, időben történő tájékoztatás fontosságát.

Jelzi, hogy májusban, illetve a terület átadáson megkérdezte, hogy a szerződéses összeg mekkora. Nettó 968 millió forint hangzott el erre válaszként. A másik kérdése az volt, hogy ehhez képest 70 %-os önerőt vagy az eredeti 740 millió forinthoz vetített önerőt kell-e előteremteni.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Úgy gondolja, hogy félreértés van a 70%-os önerő tekintetében. Jelzi, hogy erről soha nem volt szó.

 

Kreisz László polgármester

Pontosít, hogy nem az önerőre, hanem a TAO támogatásra gondolt és az önerő pedig a 30%.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Ezzel egyetért.

 

Áncsán Mihály képviselő úr visszaérkezett a terembe, így a jelen lévő szavazók száma ismét 6 (hat) fő.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a kérdése ettől függetlenül ugyanarra (különbözet) irányul. Érdeklődik, hogy fordított ÁFA-s -e a beruházás.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Rögzíti, hogy nem fordított ÁFA-s a beruházás, hiszen az egyesület nem ÁFA körös, így a szerződést sem kötheti így.

 

Kreisz László polgármester

Összegzi, hogy 1.2 milliárd forint körüli beruházásról van szó. Ebből 30 százalék önerő, 70 százalék pedig TAO támogatás.

Volt még egy olyan kérdése, hogy ebből mekkora összeg áll rendelkezésre, mint TAO támogatás.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Érdeklődik, hogy itt az MKOSZ alszámlán található összeg-e a kérdés, vagy pedig a cégek által vállalt befizetések.

 

Kreisz László polgármester

Különválasztja a bankszámlán lévő összeget és a cégek általi ígérvényt, ami a hiányzó összeg.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Az ígérvénnyel kapcsolatban jelzi, hogy a TAO törvény szerint adótitoknak minősül, hogy mely cégek mekkora összeget ajánlottak fel. Rögzíti, hogy nominálisan 135 millió forint befolyt összeg van az alszámlán elhelyezve, de december 20-ig derül ki, hogy pontosan mennyi fog még realizálódni. Jelzi, hogy a szerződést aláírták az összes céggel.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a 721 millió forintnak a 70 %-a a TAO.

Kérdése volt még, hogy körülbelül mekkora az a hiányzó összeg, ami még nincs lefedve.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Úgy gondolja, hogy ez ilyen formátumban nem megmondható, hiszen az önerő rendelkezésre áll és folyamatosan fel kell tölteni. A cégek által tervezett adóbevétel 80 %-nak az 50 %-ról van szó, ezt pedig akkor látják konkrétan, amikor december 20-án feltöltik a cégek.

Nem lehet elhanyagolni azt a tényt sem, hogy átfedésben vannak egymással a TAO éves programok, illetve a gazdasági évek.

 

Kreisz László polgármester

Összefoglalja az eddig elhangzott válaszokat és jelzi, hogy a parkoló lezárásával kapcsolatban lépni fog az önkormányzat.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Alpolgármester asszony felvetésével kapcsolatban érdeklődik, hogy a rekortán burkolatot kívánja-e hasznosítani az önkormányzat, vagy sem.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy az újrahasznosítható tételeket szeretné az önkormányzat elhozni, ami nem az, azt nem. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a feltett kérdésére még nem kapott választ.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy képviselő úr a szavazással kap választ a kérdésére…

 

Tóth József képviselő

Úgy gondolja, hogy az újra nem hasznosítható anyag sorsára vonatkozó kérdésére a szavazás eredménye nem ad választ.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy ez lesz a következő kérdés a Testület előtt, amit tárgyalni fog.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy Gera Imre úr által mai nap folyamán megküldött anyagot - mely kiküldésre került a képviselőknek - nem kapta meg.

 

Kreisz László polgármester

Leszögezi, hogy az anyag délután fél egy körül érkezett azzal a kérdéssel, hogy ezzel kapcsolatban tud-e dönteni a Testület. Jelzi, hogy az anyagot most fogja képviselő úr megkapni és biztosítanak időt arra, hogy elolvassa. Hozzáfűzi, hogy itt nem összetett kérdésben kell határozatot hozni… Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Osztozik Tóth József képviselő úr véleményében a tekintetben, hogy információ hiányában nem tud felelősen dönteni. A rekortán burkolat felszedésének mikéntjére kérdez rá.

 

Kreisz László polgármester

Kiegészítésül elmondja, hogy a szakvélemény szerint újrahasznosítás esetlegesen is csak lezúzással lehetséges.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy ki írta a szakvéleményt.

 

Kreisz László polgármester

Színrelép Kft.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Hangsúlyozza, hogy számára fontos, hogy egy szakvéleménynél ki a megbízó.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Jelzi, hogy kellemetlenül érzi magát abban a tekintetben, hogy felül kell-e bírálnia a szakvéleményt.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az önkormányzat részére megküldött levélből annyi látszik, hogy a BTDSE-nek címeztek egy szakvéleményt. Az viszont nem derül ki, hogy konkrétan ki ez a cég. A levél augusztus 7-i keltezésű.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Ismételten hangsúlyozza, hogy a 2016. február 17-i határozat félreértéséből adódik a jelenlegi helyzet. A vádaskodó hangnemet nem éli meg jól. Jelzi, hogy jegyző asszony levelének kézhezvétele óta nem nyúltak hozzá a pályához. A beruházás és kivitelezés azért áll, mert a pálya elbontására vonatkozó döntést várják. A gumiburkolaton azok a bontási nyomok láthatóak, amivel a rétegrendet vizsgálták meg. Ismételten megerősíti, hogy a pálya azóta is abban az állapotban van, ahogy azt jegyző asszony levelében kérte.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy csak a folyamat megkezdésének módja kifogásolt az önkormányzat részéről. Pozitív példának hozza fel az energetikai projekt indítását (az első nyílászáró megbontása előtt a projekt vezetője egyeztetett az iskola vezetésével és a fenntartóval).

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Megerősíti, hogy a sportlétesítmény (tornaterem) használóiként (BTDSE) nagyon sok beruházást hajtottak végre.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja Gera úr figyelmét arra, hogy a települési önkormányzat az NNÖT -vel áll szerződésben, a BTDSE-vel nem áll semmilyen jogviszonyban.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Nem tudja, hogy van-e az alapítvánnyal szerződése a tulajdonos önkormányzatnak. Hozzáfűzi, hogy az egyesület vásárolta az öltözői ablakokat.

 

Kreisz László polgármester

Kiemeli, hogy ez egy plusz, hogy ebben egyeztetnek, függetlenül attól, hogy jogviszonyban sem állnak. Tudható, hogy ki építette be a nyílászárókat a szülők pénzén.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Sértő számára, hogy az önkormányzat az alapítvánnyal leegyezteti az ablakcserét, de az egyesület vásárolta és cserélte ki az öltözői ablakokat, mint jó használói a tornateremnek.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy konkrétan ezeket az ablakokat nem fogják cserélni az energetikai projekt során… Arra kéri tanár urat, hogy hozza képbe az iskola vezetését az ablakokkal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban amiről az önkormányzatnak tudomása van, arra rákérdezett.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Felhívja a figyelmet arra, hogy év végén minden beruházásról beszámoltak, ami jegyzőkönyvben rögzítésre került. Úgy gondolja, hogy a kommunikációban mindig adódhatnak félreértések. Úgy véli, hogy felelőtlenül nem kezdtek bele semmibe és tudomásul vette, hogy az "első kapavágásról" értesítenie kellett volna a tulajdonost.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy az önkormányzat nem a BTDSE-vel áll szerződéses kapcsolatban és a fenntartótól csak október 13-án érkezett levél.. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Kéri, hogy a multifunkciós pálya bontásáról döntsön a Testület. Egyedül azt kifogásolja, hogy az nincs pontosan meghatározva, hogy a rekortán, mint veszélyes anyag nem kerülhet elszállításra, hanem meg kell semmisíteni.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A 2016-os határozattal kapcsolatban megerősíti, hogy Képviselő-testületnek nincs más lehetősége, mint a hozzájárulás, hiszen 2016-ban ehhez a beruházáshoz már beleegyezését adta. Azonban a 2016. februári ülésen hozott döntést elvi hozzájárulásként kell kezelni, hiszen még nem voltak konkrétumok Képviselő-testület előtt sem. Nyilvánvaló, hogy a beruházás a sportpálya elbontásával tud megvalósulni, de a határozatban egy fél mondat utal csak erre. Megjegyzi, hogy az idő nagyon fontos tényező, ugyanis, ha a határozat alapján kezdte el a munkát a BTDSE, akkor az azt is jelenthette volna, hogy akár már 2016. májusban hozzáfog. Ez pedig lehetetlen lett volna, mivel az öt éves határidő le sem járt. Ezért lényeges az, hogy a Testület külön hozzájárulást adjon, hiszen pályázati forrásból megvalósult vagyonról van szó. Mindent egybevetve a Testületnek nincs más választása, mint hogy a hozzájárulását megadja.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy telekszomszédokkal történt-e egyeztetés. Jelzi, hogy az egyik szomszéd sérelmezte, hogy nem kapott semmiféle tájékoztatást a beruházásról.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Úgy gondolja, hogy a szomszéd mulasztott el valamit, hiszen megtörtént a hivatalos egyeztetés. Úgy tudja, hogy most változott az építési törvény és amennyiben a szomszéd nem él a fellebbezés jogával, abban az esetben elfogadottnak tekinthető az építés. A kormányhivatal kiküldte az építtetőnek, egyesületnek, tulajdonosnak, illetve az összes szomszédnak a levelet, melyben terepszemlét kezdeményeztek, itt élhettek a szomszédok akár fellebbezési, akár hozzászólási jogukkal.

 

Áncsán Mihály képviselő

Jelzi, hogy akiről szó van, nem kapott semmiféle tájékoztatást…

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Úgy gondolja, hogy ehhez a kérdéshez nem tud többet hozzá tenni.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy mindannyian abban érdekeltek, hogy ez a projekt megvalósuljon. Hozzáteszi, hogy az építkezés kapcsán olyan "számokról" hallott, melyek a környékbeli építkezésekhez képest jóval magasabbak. Az óvoda projekt kapcsán szerzett tapasztalataiból kiindulva reméli, hogy ebben az esetben nem fordul elő hasonló szituáció.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Megerősíti, hogy a szerződéseket megkötötték. Komoly közbeszerzési eljáráson vannak túl.  Kockázat pedig mindig van. Az - az érdekük, hogy a beruházás rendben megvalósulhasson.

 

Györke Erzsébet képviselő

Hangsúlyozza a települési önkormányzat erkölcsi felelősségét és kéri a tisztelt fenntartót és az egyesületet, hogy az érdeklődést és a kérdéseket ennek tudatában fogadják.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más észrevétel a vitát lezárja és a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra (annyival egészíti ki, hogy az építési terület átadását követően a kivitelező céggel szükséges egyeztetni abban a tekintetben, hogy mikor lehet elkezdeni az elszállítást).

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 189          Száma: 17.10.24/3/0/A/KT

Ideje: 2017. október 24 19:05

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

1. javaslat: Tulajdonosi hozzájárulás az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 198. helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő multifunkciós rekortán sportpálya bontásához a kosárlabdacsarnok megépítése érdekében hozzájárulását adja. A Képviselő-testület a pálya elemeire, a bontás során keletkező újrahasznosítható anyagokra igényt tart, azok elszállításáról a Forrás Intézményüzemeltető Központ útján gondoskodik.

 

 

Eredménye                   Voks:       Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6       100.00         66.67         6

Nem                                0          0.00          0.00         0

Tartózkodik                       0          0.00          0.00         0

Szavazott                             6      100.00         66.67           6

Nem szavazott                  0                         0.00         0

Távol                               3                        33.33         3

Összesen                              9                         100.00           9

Megjegyzés:

 

189/2017. (X. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 198. helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő multifunkciós rekortán sportpálya bontásához a kosárlabdacsarnok megépítése érdekében hozzájárulását adja. A Képviselő-testület a pálya elemeire, a bontás során keletkező újrahasznosítható anyagokra igényt tart, azok elszállításáról a Forrás Intézményüzemeltető Központ útján gondoskodik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Megadja Gera Imre úrnak a lehetőséget, hogy a mai nap folyamán eljuttatott kooperációs ülésről készülő jegyzőkönyvben rögzített két pontot ismertesse. Hozzáfűzi, hogy ezekhez szintén a tulajdonos hozzájárulásához lesz szükség.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Megjegyzi, hogy ezek a kérdések a kooperáció során merültek fel és szeretné kihasználni a rendkívüli ülés lehetőségét a gyors ügykezelés végett. Rögzíti, hogy a kérdés fontos, de nem annyira kardinális, hogy ne lehetne a probléma megértését követően dönteni róla. Elmondja, hogy a büfé üzemeltetése kapcsán merült fel, hogy az építés során a büfé oldalán érintkezik a két épület (meglévő és a létesítendő) egymással. Vázrajz csatolása megtörtént. Jelzi, hogy a közműkiváltások miatt a büfét nem lehet az építkezés során megközelíteni a jelenlegi bejárat felől.  A műszaki megoldás kapcsán megerősíti, hogy maga a büfé helyisége nem zavarja az építkezést.  Kizárólag a bejutás kérdéses. Megoldási javaslatuk szerint az iskola felől nyitnák meg a büfét egy ajtóval - ideiglenesen (régi technika teremből ez megvalósítható lenne…). Az iskola vezetése támogatja az elképzelést. Későbbiekre vonatkozóan jelzi, hogy a technikaterem funkció visszaállításával - a csarnok kapcsán megvalósuló büfé áthelyezés miatt - a helyiség tankonyhaként üzemeltetésére lenne lehetőség.

 

Kreisz László polgármester

Részéről támogatható a megoldás. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat által megbízott szakember válasza alapján tud döntést hozni. Számára fontos az önkormányzat által megbízott szakma véleménye, még ha alapvetően támogatja is a kérést.

 

Gera Imre, BTDSE elnök

Jelzi, hogy nem szeretné úgy érezni a kijelentések alapján mintha két különböző oldalon állna az önkormányzat és az egyesület. Hozzáteszi, hogy mérnök szakembert kért meg a véleményezésre.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a képviselők kérését tiszteletben kell tartani. Hozzáteszi, hogy látja, miről van szó, 2015-ben a konténer terem kapcsán már beszéltek erről a lehetőségről, ismeri a tervet, ami meg fog valósulni, nem is kérdés részéről, hogy ez az előterjesztés támogatható. Visszaadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jelzi, hogy képviselőként fontosnak érzi, hogy a véleményét megoszthassa a másik féllel… Tiszteletben tartja a mások véleményét és ugyanezt várja viszont.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Érdeklődik, hogy a fenntartó szintúgy hozzájárulását adja-e az előterjesztett átalakításhoz. Javasolja a döntés megfogalmazását oly módon - az üvegtégla-fallal kapcsolatos átalakítás kapcsán hozott döntéshez hasonlóan -, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat (fenntartó) hozzájárul az átalakításhoz, abban az esetben a települési önkormányzat is támogassa az előterjesztést…

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az átalakítás támogatásáról - jegyző asszony javaslata szerint - kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 190          Száma: 17.10.24/3/0/A/KT

Ideje: 2017. október 24 19:17

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

2. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola büfé helyiségének és a büfé helyiség melletti tanterem - ideiglenes, a kosárlabdacsarnok építésének idejére szóló, mellékelt vázrajz szerinti - átalakításához a hatályos jogszabályok betartása, különös tekintettel a tűzvédelmi és az épület kiürítésére vonatkozó előírások betartása és a fenntartó nemzetiségi önkormányzat támogató határozata mellett hozzájárul.  

 

 

Eredménye                   Voks:       Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6       100.00         66.67         6

Nem                                0          0.00          0.00         0

Tartózkodik                       0          0.00          0.00         0

Szavazott                             6      100.00         66.67           6

Nem szavazott                  0                         0.00         0

Távol                               3                        33.33         3

Összesen                              9                         100.00           9

Megjegyzés:

 

190/2017. (X. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola büfé helyiségének és a büfé helyiség melletti tanterem - ideiglenes, a kosárlabdacsarnok építésének idejére szóló, mellékelt vázrajz szerinti - átalakításához a hatályos jogszabályok betartása, különös tekintettel a tűzvédelmi és az épület kiürítésére vonatkozó előírások betartása és a fenntartó nemzetiségi önkormányzat támogató határozata mellett hozzájárul.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Gera Imre, BTDSE elnöke

A labdafogó hálóval kapcsolatban rögzíti, hogy az is a települési önkormányzat tulajdonát képezi. A gyermekek biztonsága érdekében szeretnék ezt a hálót a tulajdonostól kölcsön kérni az építés időszakára: felfüggesztenék pluszban az egyébként is leválasztott munkaterület köré azzal a céllal, hogy elkerüljék a labdák átrepülését az építési területre (arra késztetve ezzel a diákokat, hogy átmásszanak érte…) .

 

Kreisz László polgármester

Üdvözli a felelős gondolkodást. Részéről támogatható a kérés. Amennyiben nincs más észrevétel a Testület véleményét kéri a labdafogó háló BTDSE rendelkezésre bocsájtásáról az építkezés idejére..

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 191          Száma: 17.10.24/3/0/A/KT

Ideje: 2017. október 24 19:19

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

3. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területén megvalósuló kosárlabdacsarnok építésének idejére, az építési terület leválasztásához a multifunkciós sportpálya bontásából származó labdafogó háló felhasználásához hozzájárul.

 

 

Eredménye                   Voks:       Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6       100.00         66.67         6

Nem                                0          0.00          0.00         0

Tartózkodik                       0          0.00          0.00         0

Szavazott                             6      100.00         66.67           6

Nem szavazott                  0                         0.00         0

Távol                               3                        33.33         3

Összesen                              9                         100.00           9

Megjegyzés:

 

191/2017. (X. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területén megvalósuló kosárlabdacsarnok építésének idejére, az építési terület leválasztásához a multifunkciós sportpálya bontásából származó labdafogó háló felhasználásához hozzájárul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

A rendkívüli testületi ülésen több napirendi pont nem lévén mindenkinek megköszöni az aktív részvételt és az ülést 19 óra 18 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Áncsán Mihály

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn