Összesen 3006297 látogató
Összesen 5741 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.12.12.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 63 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2018. december 12.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János

             6. Szalai János

             7. Ruff Mátyás

             8. Tóth József

 

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

9.   Varga László

 

Később érkezett:

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 12-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 8 (nyolc) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 28 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet képviselő asszonyt kéri fel és amennyiben nincs más javaslat, hozzászólás, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 242 Száma: 18.12.12/1/0/A/KT

Ideje: 2018. december 12 18:29

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 12-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

242/2018. (XII. 12.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 12-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

A kiküldött napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e hozzászólás, javaslat a módosításra. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 243 Száma: 18.12.12/2/0/A/KT

Ideje: 2018. december 12. 18:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 12-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Kaltenecker Józsefnével, a Taksony Fő út 54. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatban kötendő megállapodás elfogadására

4.    Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosításáról

5.    Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

243/2018. (XII. 12.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 12-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Kaltenecker Józsefnével, a Taksony Fő út 54. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatban kötendő megállapodás elfogadására

4.    Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosításáról

5.    Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS KALTENECKER JÓZSEFNÉVEL, A TAKSONY FÕ ÚT 54. SZÁM ALATTI INGATLAN HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KÖTENDÕ MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul közli, hogy az önkormányzat 2016. óta 1/1 arányban tulajdonosa az ingatlannak (árverésen szerezte meg). A korábbi tulajdonos bírósághoz fordult és a bíróság felfüggesztette az épület kiürítését. A Fő útra nyíló 1-es lakás elbontása viszont az életveszélyes helyzet megszüntetése érdekében időszerű. A kérdéssel már több testületi ülésen foglalkoztak.

A megállapodás megszületett, ennek lényege a bírósági eljárástól teljesen függetlenül, hogy az 1-es lakást a 2-es lakás használatával váltsák ki. (az előző megállapodás szerint az 1-es és a 3-as lakást használhatta korábban a tulajdonostárs). Megjegyzi, hogy amennyiben a Testület a megállapodást jóváhagyja, úgy jövő héten, kedden az első lakás elbontása megvalósul. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a megállapodást elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzésként elmondja, hogy az áramszolgáltatás kiköttetésre került és csak a hármas lakásban kötötték vissza. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Közli, hogy amikor használatra odaadták a lakást, akkor született egy megállapodás, hogy ezt raktározási célra bocsájtják rendelkezésre. Úgy érzi, hogy a másik tulajdonrészt lakhatás céljára igénylik.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a megállapodás szerint a raktározásra használt 1-es lakásból a 2-es lakásba lehet áthelyezni az ingóságokat tárolásra… Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a megállapodás a korábbi szerződéssel összevetésre került. A jelenlegi megállapodásban a korábbi szerződéses feltételek kerültek beemelésre. (Ugyanazzal a céllal biztosítják az 2-es ingatlant használatra, mint korábban az 1-est. Hozzáfűzi, hogy ott sem kötötték ki, hogy kifejezetten csak raktározásra lehet használni..)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a megállapodás elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 244 Száma: 18.12.12/3/0/A/KT

Ideje: 2018. december 12 18:34

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés Kaltenecker Józsefnével, a Taksony Fő út 54. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatban kötendő megállapodás elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kaltenecker Józsefnével, a Taksony Fő út 54. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatban kötendő megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

244/2018. (XII. 12.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kaltenecker Józsefnével, a Taksony Fő út 54. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatban kötendő megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A HÁZIORVOSI KÖRZETEKRÕL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a rendelet módosítását javasolja Képviselő-testületnek. Utal rá, hogy a háziorvosi körzetek módosítását újabb utcák háziorvosi körzetekbe besorolása indokolja.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy a módosítások az előterjesztésben piros színnel láthatóak. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Felveti, hogy a körzetek létszámát áttekintve nagy különbségek fedezhetőek fel. Aszimmetrikusnak érzi a terhelést. Célszerűnek tartaná a jövőben a háziorvosokkal erről a témáról egyeztetni.

 

Kreisz László polgármester

Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy ezt meg fogják nézni. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy valóban látszik, hogy hány fő érintett, de most ilyen szempontból nem vizsgálták a körzeteket, hanem kifejezetten azokat az utcákat sorolták be a rendeletben az egyes körzetekbe, melyek eddig nem szerepeltek benne. A védőnői körzethatáron viszont az iskolai létszám miatt szükséges volt módosítani.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet módosításáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 15 Száma: 18.12.12/4/0/A/KT

Ideje: 2018. december 12 18:37

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosításáról

1. javaslat: A  háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosítása

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2018. () önkormányzati rendelete

a  háziorvosi körzetekről szóló

8/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.    §

A háziorvosi körzetekről szóló 8/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 1., valamint 3-8. számú mellékletei helyébe a következő mellékletek lépnek:

 

1.    számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

háziorvosi körzetek utcajegyzéke

I.            számú háziorvosi körzet

2335 Taksony, Fő út 38.

Alkotmány utca

Mátyás király utca

Andrássy utca

Mikes Kelemen utca

Attila utca 1-9-ig

Nyárfás utca

Baross tér

Parti utca

Deák Ferenc utca

Plébánia tér

Dózsa György utca

Rezeda utca

Fő tér

Szent Anna utca

Fő út

Szent Anna tér

Hősök tere

Szent Imre utca 2-62-ig és 1-43-ig

Hunyadi János utca

Szent Mihály utca

Iskola utca

Széchenyi utca 2-34/B-ig és 1-43-ig

Kassai utca

Szent István tér

Kinizsi utca

Vörösmarty utca

Kisfaludy utca

Wesselényi utca

Könyves Kálmán utca

 

 Lakosság szám (14-99 év)

1910 fő

 


3. számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

háziorvosi körzetek utcajegyzéke

 

III. számú háziorvosi körzet

 

2335 Taksony, Széchenyi u. 36.

Bagoly utca

Pihenő utca

Bauer Sándor utca

Révész utca

Bem utca

Rét utca       

Fácán utca

Sas utca

Forrás sétány

Sás utca

Forrás utca

Solt utca

Gerevich Aladár utca

Sólyom utca

Gólya utca

Strand utca

Határ utca

Szárcsa utca

Hattyú utca

Szent Gellért utca

Káposztás sor

Sziget sétány

Kárpáti Rudolf utca

Sziget utca

Keleti Ágnes utca

Szigetnyaraló utca

Kert utca

Szigeti Dunasor

Keszeg utca

Szívós István utca

Kossuth Lajos utca

Szőlőhegy utca

Kölcsey Ferenc utca

Szőlőkalja utca

Mansfeld Péter utca

Varsányi köz

Márton utca

Varsányi út

MÁV állomás

Vasútsor utca

Mező sor

Völgy utca

Mindszenty József utca

Zrínyi Miklós utca

Nád utca

Zsellérerdő utca

Papp László utca

Ybl Miklós utca

Lakosság szám (14-99 év)

1598 fő

 


 

4. számú melléklet

 

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

Fogorvosi vegyes körzetek utcajegyzéke

 

I.    számú fogászati körzet

 

2335 Taksony, Széchenyi u. 36.

 

Ady Endre utca

Mindszenty József utca

 

Akácfa utca

Nyírfa utca

 

Állomás utca

Orgona köz

 

Arany János köz

Papp László utca

 

Arany János utca

Petőfi Sándor utca

 

Árpád utca

Rákóczi Ferenc utca

 

Árvácska utca

Rét utca

 

Attila utca

Rezeda utca

 

Béke utca

Rózsa utca

 

Bauer Sándor utca

Strand utca

 

Botond utca

Széchenyi utca

 

Csokonai utca

Szegfű utca

 

Diófa utca

Szent Imre utca

 

Gerevich Aladár utca

Szívós István utca

 

Határ utca

Szőlőhegy utca

 

Hársfa köz

Szőlőkalja utca

 

Hársfa utca

Varsányi köz

 

Kárpáti Rudolf utca

Varsányi út

 

Keleti Ágnes utca

Vasútsor utca

 

Kölcsey Ferenc utca

Vezér utca

 

Mansfeld Péter utca

Virág utca

 

Mária utca

Völgy utca

 

Márton utca

Wesselényi utca

 

MÁV vasútállomás

Zrínyi Miklós utca

 

Mező sor

Zsellérerdő utca

 

 

Lakosság szám

3224 fő


 

5. számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

Fogorvosi vegyes körzetek utcajegyzéke

II.  számú fogászati körzet

2335 Taksony, Alkotmány u. 13.

Alkotmány utca

Mátyás király utca

Andrássy utca

Mikes Kelemen utca

Bagoly utca

Nád utca

Baross tér

Nyárfás utca

Bem József utca

Parti utca

Deák Ferenc utca

Pihenő utca

Dózsa György utca

Plébánia tér

Fácán utca

Révész utca

Forrás sétány

Sas utca

Forrás utca

Sás utca

Fő út

Solt utca

Fő tér

Szent Anna utca

Gólya utca

Szent Anna tér

Hattyú utca

Szent Mihály utca

Hősök tere

Sólyom utca

Hunyadi János utca

Szent István tér

Iskola utca

Szárcsa utca

Kassai utca

Szent Gellért utca

Káposztás sor

Sziget sétány

Kert utca

Sziget utca

Keszeg utca

Szigeti nyaraló

Kinizsi utca

Szigeti Duna sor

Kisfaludy utca

Vörösmarty utca

Kossuth Lajos utca

Ybl Miklós utca

Könyves Kálmán utca

 

Lakosság szám

2224 fő

 


 

6. számú melléklet

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

I. számú védőnői körzet utcajegyzéke

Alkotmány utca

Mikes Kelemen utca

Andrássy utca

Nád utca

Attila utca

Pihenő utca

Bagoly utca

Plébánia tér

Baross tér

Sas utca

Bem József utca

Sás utca

Deák Ferenc utca

Solt utca

Dózsa György 28-végig

Sólyom utca

Fácán utca

Szárcsa utca

Forrás sétány

Szent Anna utca

Forrás utca

Szent Anna tér

Fő út

Szent Imre út 2-62-ig és 1-43-ig

Fő tér

Szent István tér

Gólya utca

Szent Gellért utca

Hattyú utca

Széchenyi utca 2-34/B-ig és 1-43-ig

Hősök tere

Sziget utca

Hunyadi János utca

Szigetnyaraló utca

Iskola utca

Szigeti Dunasor

Kassai utca

Szőlőhegy utca

Káposztás sor

Szőlőkalja utca

Kert utca

Völgy utca

Keszeg utca

Wesselényi utca

Kisfaludy utca

Ybl Miklós utca

Kossuth Lajos utca

Zrínyi Miklós utca

Márton utca

Vörösmarty utca

 


 

 

7.    számú melléklet

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

II. számú védőnői körzet utcajegyzéke

Ady Endre utca

Mező sor

Akácfa utca

Mindszenty József utca

Arany János köz

Nyárfás utca

Arany János utca

Nyírfa utca

Állomás utca

Orgona köz

Árpád utca

Papp László utca

Árvácska utca

Petőfi Sándor utca

Bauer Sándor utca

Rákóczi Ferenc utca

Béke utca

Rezeda utca

Botond utca

Rét utca

Csokonai utca

Rózsa utca

Diófa utca

Strand utca

Gerevich Aladár utca

Szegfű utca

Hársfa köz

Szent Imre utca 64-182-ig és 45-113-ig

Hársfa utca

Széchenyi utca 36-90-ig és 43/a-109-ig

Kárpáti Rudolf utca

Szent Mihály utca

Keleti Ágnes utca

Szívós István utca

Kinizsi utca

Varsányi köz

Kölcsey Ferenc utca

Varsányi út

Könyves Kálmán utca

Vasútsor utca

Mansfeld Péter utca

Vezér utca

Mária utca

Virág utca

Mátyás király utca

Zsellérerdő utca

MÁV vasútállomás

 

 


 

 

8. számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

III. számú védőnői körzet utcajegyzéke

Dózsa György u. 1-27.

Sziget sétány

Parti utca

Révész utca

 

A III. számú körzet látja el az iskolavédőnői feladatokat és a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodát is.

 

  1. §

A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2018. december 12.

 

               /:Kreisz László:/                                                 /:Dr. Micheller Anita:/

                           polgármester                                                                  jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2018. december  napján megtörtént.

 

                                  /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                                                  jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

15/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a  háziorvosi körzetekről szóló

8/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

3.    §

A háziorvosi körzetekről szóló 8/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 1., valamint 3-8. számú mellékletei helyébe a következő mellékletek lépnek:

 

2.    számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

háziorvosi körzetek utcajegyzéke

II.          számú háziorvosi körzet

2335 Taksony, Fő út 38.

Alkotmány utca

Mátyás király utca

Andrássy utca

Mikes Kelemen utca

Attila utca 1-9-ig

Nyárfás utca

Baross tér

Parti utca

Deák Ferenc utca

Plébánia tér

Dózsa György utca

Rezeda utca

Fő tér

Szent Anna utca

Fő út

Szent Anna tér

Hősök tere

Szent Imre utca 2-62-ig és 1-43-ig

Hunyadi János utca

Szent Mihály utca

Iskola utca

Széchenyi utca 2-34/B-ig és 1-43-ig

Kassai utca

Szent István tér

Kinizsi utca

Vörösmarty utca

Kisfaludy utca

Wesselényi utca

Könyves Kálmán utca

 

 Lakosság szám (14-99 év)

1910 fő

 


3. számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

háziorvosi körzetek utcajegyzéke

 

III. számú háziorvosi körzet

 

2335 Taksony, Széchenyi u. 36.

Bagoly utca

Pihenő utca

Bauer Sándor utca

Révész utca

Bem utca

Rét utca       

Fácán utca

Sas utca

Forrás sétány

Sás utca

Forrás utca

Solt utca

Gerevich Aladár utca

Sólyom utca

Gólya utca

Strand utca

Határ utca

Szárcsa utca

Hattyú utca

Szent Gellért utca

Káposztás sor

Sziget sétány

Kárpáti Rudolf utca

Sziget utca

Keleti Ágnes utca

Szigetnyaraló utca

Kert utca

Szigeti Dunasor

Keszeg utca

Szívós István utca

Kossuth Lajos utca

Szőlőhegy utca

Kölcsey Ferenc utca

Szőlőkalja utca

Mansfeld Péter utca

Varsányi köz

Márton utca

Varsányi út

MÁV állomás

Vasútsor utca

Mező sor

Völgy utca

Mindszenty József utca

Zrínyi Miklós utca

Nád utca

Zsellérerdő utca

Papp László utca

Ybl Miklós utca

Lakosság szám (14-99 év)

1598 fő

 


 

4. számú melléklet

 

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

Fogorvosi vegyes körzetek utcajegyzéke

 

III.        számú fogászati körzet

 

2335 Taksony, Széchenyi u. 36.

 

Ady Endre utca

Mindszenty József utca

 

Akácfa utca

Nyírfa utca

 

Állomás utca

Orgona köz

 

Arany János köz

Papp László utca

 

Arany János utca

Petőfi Sándor utca

 

Árpád utca

Rákóczi Ferenc utca

 

Árvácska utca

Rét utca

 

Attila utca

Rezeda utca

 

Béke utca

Rózsa utca

 

Bauer Sándor utca

Strand utca

 

Botond utca

Széchenyi utca

 

Csokonai utca

Szegfű utca

 

Diófa utca

Szent Imre utca

 

Gerevich Aladár utca

Szívós István utca

 

Határ utca

Szőlőhegy utca

 

Hársfa köz

Szőlőkalja utca

 

Hársfa utca

Varsányi köz

 

Kárpáti Rudolf utca

Varsányi út

 

Keleti Ágnes utca

Vasútsor utca

 

Kölcsey Ferenc utca

Vezér utca

 

Mansfeld Péter utca

Virág utca

 

Mária utca

Völgy utca

 

Márton utca

Wesselényi utca

 

MÁV vasútállomás

Zrínyi Miklós utca

 

Mező sor

Zsellérerdő utca

 

 

Lakosság szám

3224 fő


 

5. számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

Fogorvosi vegyes körzetek utcajegyzéke

IV. számú fogászati körzet

2335 Taksony, Alkotmány u. 13.

Alkotmány utca

Mátyás király utca

Andrássy utca

Mikes Kelemen utca

Bagoly utca

Nád utca

Baross tér

Nyárfás utca

Bem József utca

Parti utca

Deák Ferenc utca

Pihenő utca

Dózsa György utca

Plébánia tér

Fácán utca

Révész utca

Forrás sétány

Sas utca

Forrás utca

Sás utca

Fő út

Solt utca

Fő tér

Szent Anna utca

Gólya utca

Szent Anna tér

Hattyú utca

Szent Mihály utca

Hősök tere

Sólyom utca

Hunyadi János utca

Szent István tér

Iskola utca

Szárcsa utca

Kassai utca

Szent Gellért utca

Káposztás sor

Sziget sétány

Kert utca

Sziget utca

Keszeg utca

Szigeti nyaraló

Kinizsi utca

Szigeti Duna sor

Kisfaludy utca

Vörösmarty utca

Kossuth Lajos utca

Ybl Miklós utca

Könyves Kálmán utca

 

Lakosság szám

2224 fő

 


 

6. számú melléklet

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

I. számú védőnői körzet utcajegyzéke

Alkotmány utca

Mikes Kelemen utca

Andrássy utca

Nád utca

Attila utca

Pihenő utca

Bagoly utca

Plébánia tér

Baross tér

Sas utca

Bem József utca

Sás utca

Deák Ferenc utca

Solt utca

Dózsa György 28-végig

Sólyom utca

Fácán utca

Szárcsa utca

Forrás sétány

Szent Anna utca

Forrás utca

Szent Anna tér

Fő út

Szent Imre út 2-62-ig és 1-43-ig

Fő tér

Szent István tér

Gólya utca

Szent Gellért utca

Hattyú utca

Széchenyi utca 2-34/B-ig és 1-43-ig

Hősök tere

Sziget utca

Hunyadi János utca

Szigetnyaraló utca

Iskola utca

Szigeti Dunasor

Kassai utca

Szőlőhegy utca

Káposztás sor

Szőlőkalja utca

Kert utca

Völgy utca

Keszeg utca

Wesselényi utca

Kisfaludy utca

Ybl Miklós utca

Kossuth Lajos utca

Zrínyi Miklós utca

Márton utca

Vörösmarty utca

 


 

 

7. számú melléklet

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

II. számú védőnői körzet utcajegyzéke

Ady Endre utca

Mező sor

Akácfa utca

Mindszenty József utca

Arany János köz

Nyárfás utca

Arany János utca

Nyírfa utca

Állomás utca

Orgona köz

Árpád utca

Papp László utca

Árvácska utca

Petőfi Sándor utca

Bauer Sándor utca

Rákóczi Ferenc utca

Béke utca

Rezeda utca

Botond utca

Rét utca

Csokonai utca

Rózsa utca

Diófa utca

Strand utca

Gerevich Aladár utca

Szegfű utca

Hársfa köz

Szent Imre utca 64-182-ig és 45-113-ig

Hársfa utca

Széchenyi utca 36-90-ig és 43/a-109-ig

Kárpáti Rudolf utca

Szent Mihály utca

Keleti Ágnes utca

Szívós István utca

Kinizsi utca

Varsányi köz

Kölcsey Ferenc utca

Varsányi út

Könyves Kálmán utca

Vasútsor utca

Mansfeld Péter utca

Vezér utca

Mária utca

Virág utca

Mátyás király utca

Zsellérerdő utca

MÁV vasútállomás

 

 


 

 

8. számú melléklet

 

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

III. számú védőnői körzet utcajegyzéke

Dózsa György u. 1-27.

Sziget sétány

Parti utca

Révész utca

 

A III. számú körzet látja el az iskolavédőnői feladatokat és a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodát is.

 

  1. §

A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2018. december 12.

 

               /:Kreisz László:/                                                 /:Dr. Micheller Anita:/

                           polgármester                                                                  jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2018. december 14. napján megtörtént.

 

                                  /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                                                  jegyző

 

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS A 2019. ÉVI BELSÕ ELLENÕRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a tervet elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a belső ellenőrzési terv elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 245 Száma: 18.12.12/5/0/A/KT

Ideje: 2018. december 12 18:38

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőri tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

245/2018. (XII. 12.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőri tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Kreisz László polgármester

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 18 óra 38 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn