Összesen 2708734 látogató
Összesen 4584 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.01.30.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 258 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2018. január 30.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Halász János

             5. Ruff Mátyás

             6. Szalai János

             7. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

8.    Varga László

 

Később érkezett:

 

9.    Áncsán Mihály

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 06 perckor megnyitja.

 

Jelzi, hogy Tóth József képviselő úr kért napirend előtt szót.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 1    Száma: 18.01.30/1/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 18:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 30-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

1/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 30-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a megküldött napirendi pontokhoz van-e valakinek észrevétele, további napirendi pontra javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A napirenddel kapcsolatban az a kérdése, hogy miért maradt el a Sólyom utcai csatornázás témaköre. Rögzíti, hogy a téma megtárgyalása a munkatervben is szerepel. Úgy tudja, hogy a Pénzügyi Bizottság napirendjébe beillesztésre került.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a témát a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a szükséges adatok begyűjtése után a következő bizottsági ülést követően kerül megvitatásra a Testület elé. A Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján nem látta alkalmasnak, hogy a Testület elé kerüljön a napirendi pont.

Hozzáfűzi, hogy a jogi és a valós határ közötti területi eltérés kimutatása volt a Bizottság kérése, hogy jól látható legyen, hogy pontosan mennyivel lenne szükséges odébb helyezni a kerítéseket (ingatlanonként). Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy mikor lesz a következő bizottsági ülés.

 

Kreisz László polgármester

Munkaterv szerint a költségvetés tárgyalásakor.

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése a napirendhez. Jelzi, hogy Áncsán Mihály képviselő úr az Egyebek napirendi pont keretében szeretné a Képviselő-testületet tájékoztatni a vasúti árurakodás témakörében. Amennyiben nincs további hozzászólás, úgy a meghívóban kiküldött napirendről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 2    Száma: 18.01.30/2/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30. 18:10

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 30-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

 

4.    Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására

 

5.    Előterjesztés közterület-felügyelői állás létesítéséről

 

6.    Temetővel kapcsolatos önkormányzati feladatok, beruházások

 

7.    Előterjesztés új gyalogátkelőhelyek létesítésére

 

8.    Előterjesztés a "Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!" elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra

 

9.    Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

2/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 30-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

4.    Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására

5.    Előterjesztés közterület-felügyelői állás létesítéséről

6.    Temetővel kapcsolatos önkormányzati feladatok, beruházások

7.    Előterjesztés új gyalogátkelőhelyek létesítésére

8.    Előterjesztés a "Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!" elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra

9.    Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgrámester

Az első napirendi pont megtárgyalása előtt megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Megköszöni a lehetőséget. Számára elfogadhatatlan témákban kíván jelzést tenni Képviselő-testületnek.

"Polgármester úrtól két választ kaptam a közelmúltban és ugyancsak két választ kaptam a jegyző asszonytól a közelmúltban. Ezekkel kapcsolatban van megjegyzésem: Polgármester úr 2017. november 28-i Egyebek témák körében jelezte felém, hogy arra a kérdésemre miszerint a külterületen 870.000,- forint értékben illegális szemetet szállítottunk el, kértem azt, hogy erről dokumentációt részemre juttassa el, megígérte november 28-án. Most január 30. van, még semmi választ nem kaptam. 60 nap eltelt. Ezt szóban jegyzőkönyv rögzíti. A másik dolog, írásos választ kaptam polgármester úrtól egyrészt a vasúton túli ingatlanok megvásárlása ügyében a következőt írta szó szerint, csak a végét olvasom: November hónapban kezdeményezem a tárgyalásokat, melynek eredményéről a következő rendes ülésen - november - tájékoztatom az illetékes bizottságot és a Képviselő-testületet. Én türelemmel vártam a november 28-i testületi ülésen, még decemberben is volt, semmi tájékoztatást nem hozott polgármester úr. Tehát az írásos ígéret ellenére sem történt ez. Az előző, az szóbeli ígéret volt.

Ez volt az egyik levél, a másik a gyalogátkelőhelyek létesítésével kapcsolatban volt kérdésem és erre polgármester úr válaszában a következőt írta részemre: "A kérdés továbbtárgyalása érdekében a bizottság, majd az ezt követő Képviselő-testület novemberi ülésén terjesztem be. A KT ülésre polgármester úr semmit nem terjesztett be, ugyan a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a témát, ha jól tudom múlt héten. Tehát írásos válaszra itt sem történt semmi. Éppen ezért polgármester úr a szóbeli ígéretei mellett már az írásos ígéreteivel együtt sem lettek teljesítve. Ez elfogadhatatlan a számomra, kérem ne is magyarázkodjon ebben az ügyben. Ez volt az egyik és a jegyző asszonynak szintén kaptam két levelet, az egyikre a következőt tudnám válaszolni. December 1-én zárva volt a hivatal. Jegyző asszony válaszával ellentétbe, Ön azt mondta, hogy nyitva volt. Ketten is ott álltunk 10 órakor - én személyesen és a Németh József a Szárcsa utcából. Mind a ketten be szerettünk volna menni, ha nyitva van, akkor be tudtunk volna menni, de több mint 10 percet csöngettünk, vártunk sétáltunk, bent voltak, lehetett látni, a Németh úr is látta, tehát erre kérek majd elfogadható választ. Ezt nem fogadom el, hogy nyitva volt. Tessék utánanézni. Tanúm is van. 10 órától 10.15-ig, úgyhogy ezt nem fogadom el. A másik dolog, a zajvédő fal megépítésével kapcsolatos válasza úgy hangzott - mert én azt kérdeztem, hogy miért nem épült meg a zajvédő fal az állomásnál -, hogy a KT ilyen határozatot, vagy előterjesztést nem tett. Én nem azt kérdeztem, hogy tett-e a Képviselő-testület, hanem miért nem épült meg annak ellenére, hogy volt egy Képviselő-testület és vállalkozók által szervezett megbeszélés itt ebben a teremben október körül tavalyi évben és ott megígérték a vállalkozók, hogy gyorsan is felépítik a zajvédő falat. Még azóta se építették föl. Erre kértem a választ, ezt nem fogadom el, mert nem mi határoztuk meg, hanem ők ígérték meg, hogy meg lesz építve ez a zajvédő fal. A másik dolog még, az előterjesztés hiányosságairól kérdeztem, vagy kértem választ, mert sok előterjesztés hibásan jelenik meg. Erre az Ön válasza a következő volt: Attól hogy például nincs melléklet az előterjesztéshez, attól még törvényes az előterjesztés. Ez lehetséges, de egy képviselő csak azokból az anyagokból tud dolgozni megfelelően, amit megkap. Tehát ha egy előterjesztéshez kell melléklet, akkor csatoljuk oda a mellékletet és nem csak - mert Ön azt mondta utaltunk a mellékletre - nem utalás kell, hanem írásos anyag kell, mert például egy ügyvéd is ha dolgozik, akkor nem utalásokra dolgozik, hanem megfelelő írásos anyagokkal, dokumentumokkal, úgyhogy ezt se tudom elfogadni. A másik dolog, volt egy megkeresésem Érces Ferenc úrral kapcsolatban, zárt ülésen szót kapott olyan témába, amiben nem kaphatott volna. Ön el is ismerte a válaszában azt, hogy - nem pont szó szerint, hogy elismerem, hogy az Érces úr nem kaphatott volna - , hanem a következő időkben oda fognak figyelni arra, hogy csak olyan témákban kaphasson a konzulens úr szót, ami nem zárt ülés napirendjére vonatkozik, tehát nem érint személyes dolgokat. Úgyhogy ezt sem tudom elfogadni és várom viszont az írásos válaszát, olyanokat ezzel kapcsolatosan, amit el lehet fogadni és jogszerűek."[1]

 

Kreisz László polgármester

Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy a mai zárt ülés napirendi pontjai között szerepelnek a vasúton túli területek, hozzáteszi, hogy ezt megelőzően a Pénzügyi Bizottság két alkalommal is tárgyalta a témát.

Megerősíti, hogy a gyalogátkelőhelyek létesítésének témakörét a Képviselő-testület napirendre tűzte (7. napirendi pont), tehát azt a mai nap folyamán tárgyalja a Testület.

A külterületről elszállított szemét vonatkozásában elképzelhetőnek tartja, hogy a dokumentum megküldése elmaradt, de felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy bármikor lehetősége van arra, hogy a hivatalban megkapja az anyagot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Áncsán Mihály képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 8 (nyolc) főre módosult.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Hozzáfűzi, hogy a novemberi ülésen is szerepelt a bizottság előtt a képviselő úr által felvetett téma. Ekkor a Bizottság továbbtárgyalásra szánta az anyagot. Az ügy előkészítése ennek megfelelően történt.

A felé intézett észrevételekre adott, korábban leírt válaszait nem tudja megváltoztatni, nem tudja, hogy képviselő úr pontosan mit várna tőle. Megerősíti, hogy december 1-én a hivatal nem volt zárva. Át kell gondolnia, hogy hol tud utánanézni annak, hogy képviselő úr miért nem tudott bejutni. Hozzáteszi, hogy az említett nap ügyfélfogadási nap volt, nyitva volt a hivatal. Nem vonja kétségbe, hogy képviselő úr nem tudott bejutni, de ennyi idő távlatából nem tudja, hogyan tudná feltárni a probléma okát. A hivatalban aznap nem volt olyan elfoglaltság - továbbképzés - , ami esetleg indokolta volna az ajtó bezárását. Ismételten rögzíti, hogy most rögtön nem tud érdemi választ adni képviselő úrnak. Hangsúlyozza, hogy a továbbiakban még jobban oda fognak figyelni arra, hogy ilyen helyzet még véletlenül se fordulhasson elő, hogy valaki ügyfélfogadási időben nem tud bejutni a hivatalba. (Megjegyzi, hogy ezt a lehetőséget még akkor is biztosított - a bejutás -, amikor nincs ügyfélfogadás.) Elnézést kér, hogy képviselő úr és egy másik ügyfél nem tudott bejönni a hivatalba. A többi felvetésre a korábban adott válaszait fenntartja.

 

Ezt követően megkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.

 

3. ELÕTERJESZTÉS A HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KÖTÖTT EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének, Györke Erzsébet képviselőnek.

 

Györke Erzsébet képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság megtárgyalta a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztéseket. Hozzáteszi, hogy a települési önkormányzatnak régi szándéka a Tájházat intézménnyé alakítani. Az NNÖT-vel kötött együttműködési megállapodás ennek a részleteivel került kiegészítésre. Hozzáteszi, hogy több jelen lévő bizottsági tag nehezményezte, hogy a nemzetiségi önkormányzatok részéről senki nem vett részt az ülésen, így nem lehetett kérdéseket feltenni. Jelzi, hogy a Bizottság az előterjesztés szerinti anyagot elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek. Megjegyzi, hogy az előterjesztést az NNÖT időben megkapta, de a bizottsági ülés időpontjáig semmiféle javaslattal, semmiféle kiegészítéssel nem élt. A NNÖT tegnapi napon tartotta a testületi ülését, ahol jelen volt. Az NNÖT további kiegészítésekkel él. Hangsúlyozza, hogy a TKFB a felülvizsgálatot azzal óhajtja elfogadásra javasolni a Képviselő-testületnek, ahogy az a Bizottság elé került.

Az RNÖT -vel kapcsolatban jelzi, hogy a Bizottság tudomására jutott a jelen lévő hivatali vezető részéről, hogy a roma önkormányzat 2017. második felében nem tartott se testületi ülést, valamint rendezvényt sem. A roma önkormányzat elnökét és tagjait a hivatal semmilyen úton nem tudta elérni. Az RNÖT-vel kötött együttműködési megállapodást a 2014-es évben meghozottak szerint javasolja a Bizottság elfogadásra Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy jogszabályi kötelezettségből adódóan kerül sor minden év január 31-ig az együttműködési megállapodások felülvizsgálatára. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy év közben ne lehetne a megállapodást módosítani. A Képviselő-testület tavaly év végén tárgyalta és kezdeményezte az NNÖT-vel kötött együttműködési megállapodás módosítását kifejezetten a Tájházra vonatkozóan. Ekkor egyéb kérdésben nem történt felülvizsgálat. A határozatot eljuttatták az NNÖT-nek. A kérdés megtárgyalását ők januárra tűzték napirendre, ebből adódóan a kezdeményezés megtárgyalása részükről tegnap történt meg az éves rendes felülvizsgálat keretében. Az általuk megfogalmazott javaslat - mely a Képviselő-testület részére eljuttatásra került - szerint a települési önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezését - a Tájházzal történő kiegészítését az együttműködési megállapodásnak - úgy támogatják, amennyiben a Képviselő-testület az általuk tett módosításokat is elfogadja. A Képviselő-testület előtt található tervezet magába foglalja az NNÖT javaslatát is.

A roma nemzetiségi önkormányzat kapcsán elmondja, hogy az a tavalyi év második felében egyáltalán nem működött. A hivatal telefonon próbálta felvenni a kapcsolatot. Kezdetben sikerült ilyen módon elérni őket -az elnök és elnök-helyettes elköltözött a településről - később azonban már megszűnt ez a lehetőség. Ezt követően postai úton tájékoztatta őket a kötelezettségeikről (hány ülést, közmeghallgatást szükséges tartani az adott évben), ennek ellenére nem vették fel a kapcsolatot a hivatallal, illetve nem hívtak össze ülést. A 2017. évre kapott támogatásuk továbbra is a bankszámlájukon áll, ez visszautalásra kerül. Mindezek alapján erre az évre (2018) már nem jár feladatalapú támogatás. Ettől függetlenül az RNÖT létezik, a megszűntetésnek több módja lehet; vagy mindegyik képviselő lemond, vagy feloszlatják magukat, egyéb esetben azonban továbbra is léteznek, mint önkormányzat. Hozzáteszi, hogy az Országgyűlésnek van arra joga, hogy feloszlassa a nemzetiségi önkormányzatot, amennyiben Alaptörvény ellenesen működik. A Kormányhivatallal egyeztetett erről a folyamatról, jelezte, hogy nem került sor testületi ülésekre. A Kormányhivatal kezdeményezni fog egyeztetést a nemzetiségi önkormányzattal, szintén megpróbálják felvenni a kapcsolatot, hogy tájékoztassák őket a kötelezettségeikről. Mindettől függetlenül az együttműködési megállapodást változatlan formában javasolja elfogadni.

 

Györke Erzsébet képviselő

Az NNÖT által javasolt kiegészítéseket sokáig tanulmányozta. A Bizottság részéről egy módosítási javaslatot tud elfogadni: a II. FEJEZET 3.b. pontjánál a nemzetiségi jelzőt kell kitenni az önkormányzat elé. A IX. pontban kért két alpontot nem tudja értelmezni, mivel azok sem a Bizottság elé nem kerültek, sem a Képviselő-testület felé nem érkezett kérelem, egyeztetésre javaslat az NNÖT részéről. Ismerteti, hogy a két pontban arra kéri az NNÖT a települési önkormányzatot, hogy a tárgyévi költségvetés tervezésekor egyösszegű keretet különítsen el a nemzetiségi önkormányzat pénzbeli támogatására. A tegnap tartott NNÖT ülésen 5 millió forintban jelölték meg a támogatás nagyságrendjét. Amennyiben a településnek belefér a költségvetésébe, nem zárkózik el a megszavazásától, de most tekintettel a közeli véghatáridőre (január 31), arra kéri a tisztelt Testületet, hogy csak a korábban javasolt jelző (nemzetiségi) kiegészítésével fogadja el a felülvizsgálatot. Utal jegyző asszony szavaira, miszerint a megállapodás az év folyamán bármikor módosítható. Rögzíti, hogy nyitott a Bizottságok által kellően előkészített módosítási javaslatokra. 

 

Tóth József képviselő

Az NNÖT módosítási javaslatát a IX. pontra vonatkozóan - pénzügyi támogatás - támogatja, indoklásként kiemeli, hogy a települési önkormányzatnak is kötelezettsége a sváb hagyományőrzést, annak továbbvitelét, az országhatáron túli kapcsolattartást, a csemeték utaztatását támogatni. Ez a támogatás olyan dolgokra fordítódik, ami a település hírnevét szolgálja. Nem érti, hogy miért kellene ebből kifolyólag az NNÖT-nek külön felvenni a kapcsolatot, az "Egyebekben" tett jelzésre mindenképpen pozitív választ szorgalmaz a települési önkormányzat részéről.

 

Györke Erzsébet képviselő

Jelzi, hogy képviselő úrnak biztosan elkerülte a figyelmét, hogy ő is hasonló állásponton van. Ismételten elmondja, hogy a legmesszebbmenőkig támogatja a kérelmet az önkormányzat erejéhez mérten, de az együttműködési megállapodásba a törvény ezt a pontot nem írja elő. Akkor javasolja ilyen pontokkal módosítani az együttműködési megállapodást, hogyha konkrét helyzet van. Mivel törvény szerint nem kötelező feladata a települési önkormányzatnak ez a támogatási procedúra, úgy gondolja, hogy fölösleges a IX. pontot belevenni a megállapodásba. Tisztázni szeretné, hogy nem mondott olyat, hogy nem támogatja a települési önkormányzat a német nemzetiségi önkormányzatot. Hangsúlyozza, hogy bármikor, amikor kérelem érkezik, ez az együttműködési megállapodás módosítható, ahogy azt jegyző asszony is megerősítette.

 

Tóth József képviselő

Ragaszkodik hozzá, hogy a IX. pont maradjon benne az együttműködési megállapodásban. Ne kössék feltételhez a támogatás biztosítását, hiszen a települési önkormányzatnak elvárható kötelessége is ezt megtenni a jövő nemzedéke érdekében.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jelzi, hogy a német önkormányzat ülésén szintén jelen volt. Ismertetésre kerültek a módosítási javaslatok, melyek egy része pontosításra vonatkozott, viszont a IV. pontban jogi és szakmai segítségkérés is megfogalmazódott az ASP rendszer kapcsán. (helyszíni szakmai tanácsadás) Nem értette pontosan, hogy a helyszín alatt mit ért a német önkormányzat.

Érdeklődik, hogy volt-e olyan kérés eddig, amire nem kaptak segítséget. Úgy tudja, hogy az ASP-vel kapcsolatos elinduláshoz a hivatal minden támogatást, segítséget biztosított. Felveti kérdésként, hogy mennyi időre lehet még szükség ahhoz, hogy elsajátításra kerüljön a rendszer használatához szükséges ismeret. Nincs ellenére az esetleges további támogatás, de úgy gondolja, hogy a helyszín az a hivatal kell, hogy legyen.

A Tájház használatra vonatkozóan felmerült a térítésmentes kötelezettség. A korlátlan használat kapcsán jelentkezhet az a probléma, hogy éppen a települési önkormányzatot korlátozza abban, hogy a terveit megvalósítsa. (Korlátlan használat lehet például az, hogy hónapokig nem takarítják el az iskola szemetét. Véleménye szerint fontos kérdés, hogy egy program után ki végzi el a takarítást, hogyan és milyen állapotban kerül visszaadásra a Tájház.) A korlátlan használat számára egyet jelent azzal, hogy semmihez nem kell engedély. Mindenképpen szabályozott keretek között javasolja biztosítani a Tájház használatot. Hangsúlyozza a felelősség kérdését is. Felveti kérdésként, hogy történt-e engedély kérés az átalakítások elvégzése előtt.

 

Györke Erzsébet képviselő

Érdeklődik, az I. 4. pont kapcsán, hogy az intézmény fenntartói munkáját hány fővel végzi az NNÖT. A testületi üléseken iskolába és óvodába történő státuszlétesítésről lehet hallani. Érdeklődik, hogy amíg a települési önkormányzat volt a fenntartó, hány ember látta el ugyanezt a feladatot. Ismételten felveti kérdésként, hogy hány ember végzi jelenleg ezt a munkát az NNÖT-nél.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy konkrétan az intézmény fenntartói munkát hány ember végzi, ugyanis valamennyi státusz az iskolánál, illetve az óvodánál van. Akik segíthetik ezt a munkát: az iskolában kettő, az óvodában egy titkár, illetve a fenntartó váltást követően az iskola önállóan gazdálkodó intézménnyé vált: itt egy gazdasági vezető és mellette egy általános gazdasági ügyintéző az, akiről tud, hogy a folyamatot segítik.

Alpolgármester asszony kérdésére elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a hivatal részéről minden segítséget megadnak a nemzetiségi önkormányzat részére. Az ASP rendszer bevezetését követően is napi kapcsolatban voltak, itt főleg a pénzügyi irodára hárult a segítségnyújtás, illetve a hatósági iroda részéről egy másik ügyintéző az iktatásban nyújtott támogatást. Véleménye szerint ez a nyitottság a továbbiakban is működhet így, ahogy eddig is. Nem vonja kétségbe, hogy az ASP rendszer elsajátítása időigényes lenne, de úgy gondolja, hogy az NNÖT is már sokkal magabiztosabban használja a rendszert. Rögzíti, hogy a hivatal szívesen átadja tapasztalatait az ASP használattal kapcsolatban. (Más önkormányzat is kért erre vonatkozóan segítséget)

Jelzi, hogy a korábbi évekre vonatkozóan - amikor a települési önkormányzat volt a fenntartó - nehéz kimutatni, hogy hány ember foglalkozott ezekkel a feladatokkal, hiszen az egész hivatal a rendelkezésükre állt.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A működéshez szükséges támogatással kapcsolatban megjegyzi, hogy a törvény azt írja elő, hogy az nem kötelező, hanem támogatható. Nem zárkózik el a támogatásoktól, hiszen az önkormányzat támogat nemzetiségi szervezeteket. Kifejezetten az önkormányzat támogatásától sem zárkózik el, de jelzi, hogy rengeteg pályázati lehetőség van, melyekkel forrásokhoz lehet jutni. Amennyiben azt látja, hogy az NNÖT is tesz ebben lépéseket, akkor nyitottan áll az egyes programok támogatásához. Jelenleg azonban a Tájház múzeumi rendszerbe történő bekerülését szeretné megvalósítani. Ismételten felveti azt a kérdést, hogy a "sufni"szerű nyitott hely kapcsán érkezett-e kérvény a tulajdonos felé engedélyezés céljából.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tudomása szerint erre nem érkezett írásos kérelem az önkormányzat felé, illetve így a Képviselő-testület sem tudott ehhez hozzájárulást adni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy mással esetleg történt-e egyeztetés.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy vele nem történt ilyen egyeztetés. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, véleménye.

Összefoglalva a hozzászólásokat és érveléseket, maximálisan egyetért Józsi bácsival, a Testület nagy része szintén azonosul azzal, hogy támogasson. Hogy ez milyen formában történik meg, az minden esetben a tisztelt Képviselő-testület bölcsességére van bízva. Ebben lényegesnek tartja, hogy kölcsönös diskurzus alakuljon ki, hogy személyesen is lehessen erről egyeztetni. Felhozza a mai napot példaként arra, hogy ennek a nem egy súlytalan napirendi pontnak a megtárgyalásánál a nemzetiségi önkormányzat képviselői közül- bár meghívót kaptak - senki nem vesz részt az ülésen. Tegnap volt az NNÖT ülése, nem csak alpolgármester asszony vett részt, és a TKFB elnöke, hanem polgármesterként is részt vett az ülésen. Számára ott kicsit értelmezhetetlen volt, hogy mit is szeretnének, lehet, hogy érdemes lenne tiszta vizet önteni a pohárba, s azt mondani, hogy a támogatás az kerüljön a többi civil szervezethez hasonlóan a testület elé, hogy konkrétan mit szeretnének, (program, programsor megvalósítása). Úgy gondolja, hogy itt nem a támogatása kérdés, hanem az, hogy milyen feltételekkel és mennyivel tudja az önkormányzat ezt megtenni. A Tájház esetében jelzi, hogy a cél az, hogy kölcsönös megegyezéssel lezárják ezt a használati megállapodást. Felveti továbbá, hogy a használati megállapodás lezárását rendkívüli felmondás esetén lehet megtenni, tekintettel arra, hogy az egyik oldal a tulajdonosi jogokat gyakorló és képviselő Testületet nem méltatta arra, hogy egyáltalán megkérdezze az átalakításról. Amennyiben ezzel a helyzettel jogi értelemben indokolttá válik, hogy a rendkívüli felmondás megtörténjen, akkor azt javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezzel történjen meg a lezárás. Hozzáteszi, hogy a Testület december 13-án javaslatot tett a német önkormányzat részére, - december 13. és január 29. között nem egy hét telt el -, arra biztosan lett volna idő, hogy a szándékokat mindkét fél részéről átbeszéljék. Hozzáfűzi, hogy a január 15-i nemzetiségi önkormányzat ülésére sem terjesztették be a kérdést, hanem egy nappal a települési önkormányzat ülése előtt tárgyalták azt.

Ezért összességében azt javasolja a Testületnek, hogy ha egyetért a TKFB javaslatával, azt az egy szót kicserélve fogadja el az együttműködési megállapodást.

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy először a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 3    Száma: 18.01.30/3/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 18:59

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

1. javaslat: Határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Taksony helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan tartalommal tartja hatályban.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

3/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Taksony helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan tartalommal tartja hatályban.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksonnyal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata kapcsán a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 4    Száma: 18.01.30/3/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 19:00

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

2. javaslat: Határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt, az alábbi módosítás mellett, változatlan tartalommal tartja hatályban:

 

II. fejezet 3. b. pontja az alábbiak szerint változik:

 

"nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait"

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

4/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt, az alábbi módosítás mellett, változatlan tartalommal tartja hatályban:

 

II. fejezet 3. b. pontja az alábbiak szerint változik:

 

"nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait"

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a Tájház haszonkölcsön szerződésének azonnali hatállyal történő felmondásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 5    Száma: 18.01.30/3/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 19:01

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

3. javaslat: Határozat a Tájház haszonkölcsön szerződésének felmondásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 2011. június 1-jén megkötött, Taksony, 222. hrsz.-ú, természetben a Taksony, Dózsa György u. 52. szám alatt található lakóház és udvar megjelölésű, tájházként funkcionáló ingatlan használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződést, a szerződés 13. pontjában foglalt szerződésellenes használatra hivatkozással, azonnali hatállyal felmondja.

Felhatalmazza a polgármestert az azonnali hatályú felmondást tartalmazó jognyilatkozat megtételére és közlésére.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

5/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 2011. június 1-jén megkötött, Taksony, 222. hrsz.-ú, természetben a Taksony, Dózsa György u. 52. szám alatt található lakóház és udvar megjelölésű, tájházként funkcionáló ingatlan használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződést, a szerződés 13. pontjában foglalt szerződésellenes használatra hivatkozással, azonnali hatállyal felmondja.

Felhatalmazza a polgármestert az azonnali hatályú felmondást tartalmazó jognyilatkozat megtételére és közlésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉNEK, VALAMIN AZ ELNEVEZÉSÜK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉS ÉS A HÁZSZÁMMEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a tervezetet a Bizottság megtárgyalta. Hangsúlyozza, hogy ez a rendelet segítséget nyújthat az elvégzendő feladatok betervezésében. A Bizottság a rendelet megalkotását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy egy dologgal nem találkozott az előterjesztésben: információs és tájékoztató jellegű táblák kihelyezésére kérdez rá.

 

Kreisz László polgármester

Helyénvalónak tartja a felvetést, elmondja, hogy a Bizottság alaposan megtárgyalta a kérdést, de akkor is rögzítették, hogy a továbblépéshez legelőször a rendeletet kell elfogadnia a Testületnek. Itt említi meg, hogy a táblák kihelyezése lassan kilenc éve megkezdett folyamat, az önkormányzat rendelkezik olyan anyaggal, ami már felmérte, hogy pontosan hány útbaigazító és utcanév táblára lenne szükség, de abban az időben a 4-7 millió forint közötti összeget az önkormányzat nem vállalta fel, mivel nem volt miből. Ez az oka annak, hogy nem került az anyag a Testület elé. Ugyanakkor arra is felhívja képviselő úr figyelmét, hogy a koncepcióba minden évbe bekerül a téma, jelezve azt, hogy ez a kérdés az önkormányzat számára fontos és szeretné végigvinni a megvalósítását. Rögzíti, hogy itt az ideje annak, hogy ez végre megtörténhessen. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a teljesség kedvéért vetette fel a kérdést, mert a rendelet-tervezet is részletesen taglalja a házszámozás és egyebek témakörét..

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet megalkotását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 1    Száma: 18.01.30/4/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 19:05

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására

1. javaslat: A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotása

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/2018. (   ) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás rendjéről a következő rendeletet alkotja.

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

 

1.    A rendelet célja, hatálya

 

1. §

 

(1)  A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat, valamint szabályozza a közterület elnevezésekkel kapcsolatos eljárási rendet. A rendelet célja továbbá a házszámozás és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása.

(2)  A rendelet hatálya Taksony nagyközség közigazgatási területére terjed ki. A nagyközségben új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, valamint ingatlanok házszámát megállapítani e rendelet szabályai szerint lehet.

 

2.    Értelmező rendelkezések

 

2. §

 

E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott terület,

2. közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név,

3. házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti megjelölés.

 

II. fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

 

3. A közterületek elnevezésének általános szabályai

 

3. §

 

(1)  Taksony nagyközség belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni.

(2)  A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(3)  Közterület jellegeként kizárólag a Kormányrendelet 1. mellékletében felsoroltakat lehet megjelölni.

(4)  Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(5)  Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek -az elkülönüléstől számított 90 napon belül - más nevet kell adni.

 

4. §

 

(1)  A település egyes településrészeiben a közterület neveket lehetőség szerint egy fogalomcsoportból kell választani.

(2)  Nem kell elnevezni a szerviz utakat (kiszolgáló utakat), továbbá a mezőgazdasági célú dűlőutakat.

(3)  Dátumot és a hasonló hangzású elnevezést nem lehet közterületnévnek felhasználni.

(4)  Közterületek meglévő megnevezését az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni.

 

4.   Személyről történő közterület-elnevezés

 

5. §

 

(1)  A közterület elnevezése előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel, kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetve ha az elnevezés egy kiemelkedő családról történik.

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti néven vált ismertté.

 

6. §

 

(1)  Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet,

a)  akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b)  aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c)  akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével jelentősen hozzájárult Taksony egészének vagy egy részének a fejlődéséhez, hírneve gyarapításához.

(2)  Személyről elnevezett közterületen a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla helyezhető el.

 

7. §

 

A közterület jegyzékbe való felvételt követő 15 éven belül csak kivételesen indokolt esetben szabad közterületi elnevezést megváltoztatni.

 

5.            A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

 

8. §

 

(1)  A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) javaslatot tehet:

a)    Polgármester

b)   helyi önkormányzat bizottsága

c)    helyi önkormányzat képviselője

d)    nemzetiségi önkormányzat

e)    Taksonyban bejegyzett bármely társadalmi szervezet

f)     az érintett közterülettel határos ingatlannal rendelkezni jogosultak.

(2)  A javaslatokat a Képviselő-testület Pénzügyi,- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi.

9. §

 

(1)  A közterület elnevezésének előkészítési eljárása során alkalmazni kell a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007 (XI. 14.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait és figyelemmel kell lenni az Mötv. 14. § és 14/A. §-ban meghatározottakra.

(2)  Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.

(3)  Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban tett észrevételeket az előterjesztéshez csatolni kell.

 

10. §

 

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A döntésről értesíteni kell:

a)    a Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztályát,

b)   a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságot,

c)    a Magyar Postát,

d)    a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,

e)    az Országos Mentőszolgálatot,

f)     a közmű-szolgáltatókat, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságát.

 

III. fejezet

Magánutak elnevezésének szabályai

 

11. §

 

A magánút elnevezésére a tulajdonosa kérelmére kerülhet sor. Amennyiben a kezdeményezést a Képviselő-testület támogatja, a magánút elnevezésére e rendelet 3-10. § -ainak figyelembe vételével kerülhet sor.

 

IV. Fejezet

 

A házszámozásra vonatkozó szabályok

 

12. §

 

(1)  Az elnevezett közterületeken a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése által meghatározott ingatlanokat címmel kell ellátni.

(2)  Az ingatlanok címe nem lehet a Kormányrendelet 1. § 3. pontjában meghatározott valamennyi címadatra kiterjedően azonos.

 

13. §

 

(1)  Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a magasabb rendű úttól távolodva növekedjenek és az utca jobb oldalán a páratlan, a bal oldalán a páros számok legyenek.

(2)  Azoknál az utcáknál, ahol a címképzés csak az egyik oldalon lehetséges, a másik oldalon kizárt, az ingatlanok házszámozása folyamatosan emelkedik.

(3)  Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(4)  Több közterülettel érintkező ingatlan esetében a házszámot azon nevezett közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyre az ingatlan gyalogos közlekedésre alkalmas bejárata található.

(5)  Magánútról megközelíthető ingatlan házszámát azon közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyre a magánút csatlakozik.

(6)  E § rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

 

14. §

 

(1)  A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, perjellel elválasztva közvetlenül a házszám mögé írva (pl.:1/A, 1/B stb.). A házszámok sorozatában egy betű nélküli házszám előrébb van, mint ugyanaz a házszám betűvel.

(2)  Kialakult számozás után egyesített ingatlanok esetében házszámként az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő összevont formáját kell alkalmazni (pl. 13-17 stb.).

(3)  Ha a címkeletkeztetést olyan telek vonatkozásában kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is kapcsolódik (saroktelek, hátsó szomszéd nélküli telek), és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő alkalmazásával kell az új házszámot képezni. Címkeletkeztetés esetén egy, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti önálló ingatlannak csak egy címe lehet.

(4)  Ugyanazon telken létesült több önálló rendeltetési egység esetén a házszámozásnál elkülönült címet megállapítani csak a Taksony Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben az ingatlan övezeti besorolása szerint maximálisan meghatározott rendeltetési egység szám erejéig lehet.

(5)  A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

 

15. §

 

(1)  Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása (átszámozás) különösen akkor indokolt, ha

a)    több azonos házszám szerepel azonos közterületen a hatósági nyilvántartásban vagy a valóságban,

b)   az ingatlan hatósági nyilvántartásban feltüntetett házszáma nem egyezik a valóságban használttal,

c)    telekegyesítés vagy telekmegosztás esetén.

 

16. §

 

A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

 

V. fejezet

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése

 

6.   Névtáblák elhelyezésének szabályai

 

17. §

 

(1)  A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2)  A névtáblát a közterületek végein és minden útkereszteződésben ki kell helyezni úgy, hogy azok a bármely irányból érkezők számára egyértelmű tájékoztatást nyújtsanak.

(3)  A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4)  A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(5)  A névtábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a kihelyezés előtt értesíteni kell.

(6)  A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről gondoskodni kell.

 

18. §

 

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

 

7.   Házszámtábla elhelyezésének szabályai

 

19. §

 

(1)  A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2)  A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője gondoskodik.

(3)  A házszámtábla kihelyezését legkésőbb az ingatlanra kiadott használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány, vagy a használatbavétel tudomásul vételéről szóló végzés vagy határozat átvételét követő 30 napon belül el kell végezni.

(4)  Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

(5)  Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni. A társasházon belül a szinteket és az ajtószámokat (folyamatosan emelkedő sorrendben vagy szintenként számozva) jelölni kell.

(6)  Településrendezés, utca újra számozása, vagy hatósági intézkedés miatti házszámváltozás esetén a házszámtábla beszerzése az Önkormányzatot terheli.

 

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

 

8.   Hatályba léptető rendelkezés

 

20. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2018. január

 

     Kreisz László                                                            Dr. Micheller Anita

     polgármester                                                                     jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

A kihirdetés napja: 2018. február        

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás rendjéről a következő rendeletet alkotja.

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

 

3.    A rendelet célja, hatálya

 

1. §

 

(3)  A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat, valamint szabályozza a közterület elnevezésekkel kapcsolatos eljárási rendet. A rendelet célja továbbá a házszámozás és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása.

(4)  A rendelet hatálya Taksony nagyközség közigazgatási területére terjed ki. A nagyközségben új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, valamint ingatlanok házszámát megállapítani e rendelet szabályai szerint lehet.

 

4.    Értelmező rendelkezések

 

2. §

 

E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott terület,

2. közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név,

3. házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti megjelölés.

 

II. fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

 

3. A közterületek elnevezésének általános szabályai

 

3. §

 

(6)  Taksony nagyközség belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni.

(7)  A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(8)  Közterület jellegeként kizárólag a Kormányrendelet 1. mellékletében felsoroltakat lehet megjelölni.

(9)  Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(10)         Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek -az elkülönüléstől számított 90 napon belül - más nevet kell adni.

 

4. §

 

(5)  A település egyes településrészeiben a közterület neveket lehetőség szerint egy fogalomcsoportból kell választani.

(6)  Nem kell elnevezni a szerviz utakat (kiszolgáló utakat), továbbá a mezőgazdasági célú dűlőutakat.

(7)  Dátumot és a hasonló hangzású elnevezést nem lehet közterületnévnek felhasználni.

(8)  Közterületek meglévő megnevezését az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni.

 

9.   Személyről történő közterület-elnevezés

 

5. §

 

(3)  A közterület elnevezése előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel, kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetve ha az elnevezés egy kiemelkedő családról történik.

(4)  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti néven vált ismertté.

 

6. §

 

(3)  Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet,

d)  akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

e)  aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

f)   akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével jelentősen hozzájárult Taksony egészének vagy egy részének a fejlődéséhez, hírneve gyarapításához.

(4)  Személyről elnevezett közterületen a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla helyezhető el.

 

7. §

 

A közterület jegyzékbe való felvételt követő 15 éven belül csak kivételesen indokolt esetben szabad közterületi elnevezést megváltoztatni.

 

10.         A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

 

8. §

 

(3)  A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) javaslatot tehet:

g)    Polgármester

h)    helyi önkormányzat bizottsága

i)     helyi önkormányzat képviselője

j)     nemzetiségi önkormányzat

k)    Taksonyban bejegyzett bármely társadalmi szervezet

l)     az érintett közterülettel határos ingatlannal rendelkezni jogosultak.

(4)  A javaslatokat a Képviselő-testület Pénzügyi,- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi.

9. §

 

(4)  A közterület elnevezésének előkészítési eljárása során alkalmazni kell a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007 (XI. 14.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait és figyelemmel kell lenni az Mötv. 14. § és 14/A. §-ban meghatározottakra.

(5)  Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.

(6)  Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban tett észrevételeket az előterjesztéshez csatolni kell.

 

10. §

 

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A döntésről értesíteni kell:

g)    a Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztályát,

h)    a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságot,

i)     a Magyar Postát,

j)     a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,

k)    az Országos Mentőszolgálatot,

l)     a közmű-szolgáltatókat, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságát.

 

III. fejezet

Magánutak elnevezésének szabályai

 

11. §

 

A magánút elnevezésére a tulajdonosa kérelmére kerülhet sor. Amennyiben a kezdeményezést a Képviselő-testület támogatja, a magánút elnevezésére e rendelet 3-10. § -ainak figyelembe vételével kerülhet sor.

 

IV. Fejezet

 

A házszámozásra vonatkozó szabályok

 

12. §

 

(3)  Az elnevezett közterületeken a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése által meghatározott ingatlanokat címmel kell ellátni.

(4)  Az ingatlanok címe nem lehet a Kormányrendelet 1. § 3. pontjában meghatározott valamennyi címadatra kiterjedően azonos.

 

13. §

 

(7)  Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a magasabb rendű úttól távolodva növekedjenek és az utca jobb oldalán a páratlan, a bal oldalán a páros számok legyenek.

(8)  Azoknál az utcáknál, ahol a címképzés csak az egyik oldalon lehetséges, a másik oldalon kizárt, az ingatlanok házszámozása folyamatosan emelkedik.

(9)  Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(10)         Több közterülettel érintkező ingatlan esetében a házszámot azon nevezett közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyre az ingatlan gyalogos közlekedésre alkalmas bejárata található.

(11)         Magánútról megközelíthető ingatlan házszámát azon közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyre a magánút csatlakozik.

(12)         E § rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

 

14. §

 

(6)  A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, perjellel elválasztva közvetlenül a házszám mögé írva (pl.:1/A, 1/B stb.). A házszámok sorozatában egy betű nélküli házszám előrébb van, mint ugyanaz a házszám betűvel.

(7)  Kialakult számozás után egyesített ingatlanok esetében házszámként az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő összevont formáját kell alkalmazni (pl. 13-17 stb.).

(8)  Ha a címkeletkeztetést olyan telek vonatkozásában kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is kapcsolódik (saroktelek, hátsó szomszéd nélküli telek), és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő alkalmazásával kell az új házszámot képezni. Címkeletkeztetés esetén egy, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti önálló ingatlannak csak egy címe lehet.

(9)  Ugyanazon telken létesült több önálló rendeltetési egység esetén a házszámozásnál elkülönült címet megállapítani csak a Taksony Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben az ingatlan övezeti besorolása szerint maximálisan meghatározott rendeltetési egység szám erejéig lehet.

(10)         A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

 

15. §

 

(2)  Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása (átszámozás) különösen akkor indokolt, ha

d)    több azonos házszám szerepel azonos közterületen a hatósági nyilvántartásban vagy a valóságban,

e)    az ingatlan hatósági nyilvántartásban feltüntetett házszáma nem egyezik a valóságban használttal,

f)     telekegyesítés vagy telekmegosztás esetén.

 

16. §

 

A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

 

V. fejezet

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése

 

11.Névtáblák elhelyezésének szabályai

 

17. §

 

(7)  A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(8)  A névtáblát a közterületek végein és minden útkereszteződésben ki kell helyezni úgy, hogy azok a bármely irányból érkezők számára egyértelmű tájékoztatást nyújtsanak.

(9)  A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(10)         A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(11)         A névtábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a kihelyezés előtt értesíteni kell.

(12)         A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről gondoskodni kell.

 

18. §

 

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

 

12.Házszámtábla elhelyezésének szabályai

 

19. §

 

(7)  A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(8)  A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője gondoskodik.

(9)  A házszámtábla kihelyezését legkésőbb az ingatlanra kiadott használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány, vagy a használatbavétel tudomásul vételéről szóló végzés vagy határozat átvételét követő 30 napon belül el kell végezni.

(10)         Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

(11)         Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni. A társasházon belül a szinteket és az ajtószámokat (folyamatosan emelkedő sorrendben vagy szintenként számozva) jelölni kell.

(12)         Településrendezés, utca újra számozása, vagy hatósági intézkedés miatti házszámváltozás esetén a házszámtábla beszerzése az Önkormányzatot terheli.

 

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

 

13.Hatályba léptető rendelkezés

 

20. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2018. január 30.

 

     Kreisz László                                                            Dr. Micheller Anita

     polgármester                                                                     jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

A kihirdetés napja: 2018. február      

 

5. ELÕTERJESZTÉS KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕI ÁLLÁS LÉTESÍTÉSÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy hosszas vita után az a konszenzus jött létre a bizottsági ülésen, hogy a közterület-felügyelői állást az önkormányzat írja ki, indítsa el és bíznak abban, hogy lesz a feladat elvégzésére alkalmas jelentkező. Hangsúlyozza, hogy az álláshely létrehozását költségvetési oldalról is szükséges a hivatalnak előkészíteni.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy az előterjesztés nagyon részletes, mindenre kiterjedő. A közterület-felügyelő ellenőrzési, intézkedési jogköre kapcsán szeretné javasolni, hogy a közterületen végzett építési beavatkozások - magánszemélyek által végzett - jogszerűségének (bejelentési kötelezettség teljesítése) ellenőrzése is kerüljön bele a feladatok közé.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Hangsúlyozza, hogy a döntési javaslat az álláshely létesítéséről szól, nem a közterület-felügyelő feladatairól. Ettől függetlenül az előterjesztésben a jogszabály által előírtakat tűntették fel, az önkormányzati rendelet módosításánál figyelembe lehet venni az elhangzott javaslatot.

 

Tóth József képviselő

Úgy gondolja, hogy az előterjesztésben részletesen rögzítésre kerültek a javaslattól kisebb horderejű elvárások is a közterület-felügyelővel kapcsolatban, ezért gondolná, hogy ezt mindenképpen vegyék fel a feladatok közé. A közterület a településé, a magánszemélynek legalább egyeztetési kötelezettsége van a hivatallal, ha itt bármilyen munkát végez.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a javaslatot és jelzi, hogy ezt figyelembe fogják venni, miután a Testület arról döntött, hogy létrehozza a státuszt és a 2018-as költségvetésbe betervezi a finanszírozást… Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy jelenleg pont olyan helyzet állt elő, hogy egy előterjesztés részletesen került kidolgozásra. Megadja a szót Halász János képviselő úrnak.

 

Halász János képviselő

A felvételi kritériumokon belül a közterület-felügyelői vizsga megszerzésére fél év engedményt tenne annak érdekében, hogy az állás betöltésénél ez ne legyen akadály az egyébként alkalmas személy esetében. A felvételi eljárás részeként bizottsági meghallgatás beiktatását is javasolja.

 

Szalai János képviselő

Maximálisan támogatja Tóth József képviselő úr javaslatát. Reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy több jelentkező lesz az állásra és megerősíti, hogy a Bizottság is azon az állásponton volt, hogy szeretné meghallgatni a jelentkezőket. A korábbi negatív tapasztalatokat hozza fel érvként.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti azt a kérést, hogy meghallgatás, véleményformálás céljából a Bizottságnak is legyen lehetősége találkozni a jelentkezőkkel. A téma érzékenységére való tekintettel támogatja a javaslatot. Visszaadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Hozzáfűzi, hogy a bizottsági ülésen az is elhangzott javaslatként, hogy amennyiben alkalmazásra kerül sor, az elvégzett feladatokról, a közterület-felügyelői munkáról szóló beszámoló visszatérő napirendi pontja lenne a bizottsági ülésnek.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Kiegészítésül elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslatként, hogy össze lehetne fogni más településsel is a közterület-felügyelő alkalmazása tekintetében. Erre vonatkozóan jelzi, hogy a környező településekkel fel fogják venni a kapcsolatot, hogy felmérjék melyik település nyitott erre a konstrukcióra.

Elmondja, hogy az előterjesztésben részletezték a közterület-felügyelő törvény által előírt jogköreit, feladatait. Itt nem szerepelnek az önkormányzat rendeletében olvasható feladatok (közösségellenes magatartásról szóló rendelet..), tehát jelenleg csak a magasabb rendű jogszabály által meghatározott feladatköröket sorolták fel az előterjesztésben, tájékoztató jelleggel…

Megerősíti, hogy a közterület-felügyelő kinevezése valóban a hivatal vezetőjének a hatásköre, ugyanakkor jelzi, hogy lehetőséget fog biztosítani arra, hogy a Bizottság is meghallgathassa a jelölteket.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatot teszi fel szavazásra, ami két pontból áll, egyrészt az álláshely létrehozásáról és annak költségvetésbe történő betervezéséről, valamint a jegyző felkéréséről, hogy következő testületi ülésre az álláshely létesítésével kapcsolatban készítse elő a szükséges rendeletmódosításokat, a hivatal SzMSz-nek módosítását és a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 6    Száma: 18.01.30/5/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30. 19:18

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés közterület-felügyelői állás létesítéséről

1. javaslat: Határozat közterület-felügyelői állás létrehozásáról

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fő közterület-felügyelői álláshelyet hoz létre 2018. április 1-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal állományában. Az álláshelyhez tartozó költségeket a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület-felügyelői állás létesítésével kapcsolatban szükséges rendeletmódosításokat, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását és a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét a következő rendes testületi ülésre készítse elő. 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

6/2018. (I. 30.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fő közterület-felügyelői álláshelyet hoz létre 2018. április 1-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal állományában. Az álláshelyhez tartozó költségeket a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület-felügyelői állás létesítésével kapcsolatban szükséges rendeletmódosításokat, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását és a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét a következő rendes testületi ülésre készítse elő. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

6. TEMETÕVEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK, BERUHÁZÁSOK

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Nagyon fontosnak tartja kiemelni, hogy az elmúlt egy év világosan megmutatta, hogy nem döntött rosszul a Képviselő-testület, amikor úgy határozott, hogy a Temető üzemeltetését társulásos formában kívánja folytatni. Rengeteg pozitív visszajelzés erősíti ezt meg, akár a környezeti, akár a szolgáltatásbeli oldalt tekintve. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Egyetért polgármester úrral, szintén pozitív változásokról számol be. Véleménye szerint az előterjesztésben feltüntetett feladatlista jól tükrözi, hogy rengeteg munkát, pénzt, energiát lehet ráfordítani erre a területre. Megerősíti, hogy a Temető nagyon fontos és hangsúlyos feladata az önkormányzatnak. A Bizottság 2,5 millió forint pénzügyi keretet javasol 2018. évre meghatározni azzal, hogy az első félév leteltével kerüljön sor bizottsági ülés keretében az elvégzett feladatok és az ehhez igénybe vett ráfordítások összegzésére és ennek ismeretében határozzák meg a további teendőket a Temetővel kapcsolatban.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint az egyik legnagyobb változás, hogy a Temető zöld területének fenntartásával egészítette ki az önkormányzat a település egészére kötött szerződését. Ismerteti az elvégzett feladatokat: iroda felújítás, nyílászáró csere, ravatalozó körüli térkövezés kialakítása, hulladékgyűjtő konténerek beszerzése - gyűjtés újragondolása alapján, koszorúgyűjtő hely kiválasztása, koszorúk elszállításának biztosítása. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Kiegészítésül hozzáfűzi, hogy a szolgáltatóval (Elohim) nagyon jó a munkakapcsolat (urnafal helyének kialakítása, biztosítása). Jelzi, hogy a Temetőről készült térkép is segíti a beazonosítást, nyilvántartást.

 

Kreisz László polgármester

Összefoglalja a 2018. évre vonatkozó terveket a Temetővel kapcsolatban: mosdó rendbetétele, vízvételi pontok bővítése az életszerűség, gyakorlat figyelembevétele alapján (mindenhonnan elérhetőek legyenek), utak karbantartása (egy hosszú útszakasz -főbejárattól balra eső út -  megépítése kerti szegélykővel és közte murvával lefedve). Véleménye szerint lépésről-lépésre haladva a temető belső úthálózatának a fejlesztése is megvalósulhat. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Üdvözli a pozitív változásokat, véleménye szerint egyedül az egykori gázcsere-telep maradványai rontják az összképet. Kezdeményezi ennek felszámolását, áttelepítését másik területre.

 

Halász János képviselő

Nem közvetlenül a Temető karbantartásával kapcsolatban, de jelzi, hogy a jogi helyzet rendezésével is foglalkozni szükséges (erdőrész, parkoló egyik része..).

 

Szalai János képviselő

Az (ex) gázcsere-telep épülete, udvara vonatkozásában hozzáfűzi, hogy jelen pillanatban szociális fát tárolnak a területen. Ez szétosztásra kerül a közeljövőben. Hangsúlyozza, hogy mihelyt lesz lehetőségük máshová helyezni ezeket a dolgokat, rögtön elviszik. Jelzi, hogy jelenleg a kényszerből adódik ez a tárolási megoldás.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy mennyi forrást biztosítanának az idei évben a Temetőben végzett munkálatokra.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy a döntési javaslat 2,5 millió forintos összeget irányoz erre elő 2018 évre.

 

Tóth József képviselő

Szeretne méltó és virágos, rendezett parkrészt kérni a főbejárattal szemben lévő Jézus szobor köré.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy a térkövezés Mindenszentekre készült el, tavasszal a virágosítást, rendbetételt is tervezik, az ésszerűség és fenntarthatóság figyelembevételével.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy nem csak a virágosításra gondolt, hanem az "odadobált" szikladarabok eltakarítására is.

 

Kreisz László polgármester

Tisztázza, hogy a szikladarabok azt a célt szolgálták, hogy a térkövezés előtt lehatárolták a területet.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy melyik út az első út a főbejárattól balra, amit az önkormányzat murvával szeretne lefedni.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy pontosan az első, a főbejárattól balra.

 

Tóth József képviselő

Az erdő mellett is van egy út.

 

Tisztázzák, hogy melyik útról van szó: főbejárattól balra eső első út.

 

Tóth József képviselő

Szeretné, ha murva helyett környezetkímélő megoldásként inkább füvesítenék az utat. Hangsúlyozza, hogy így is kevés a zöld terület. Egyengetést és füvesítést javasol.

Jelzi, hogy igény lenne kerékpár tároló elhelyezésére is a Temető bejáratánál.

Megjegyzi, hogy a Temető déli oldalán két-három évvel ezelőtt egy egyesület fákat ültetett. Sérelmezi, hogy az önkormányzat nem gondozta ezeket a fákat.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy az egyesület átadta-e a fákat az önkormányzatnak.

 

Tóth József képviselő

Igennel válaszol. Hozzáfűzi, hogy engedélyt is kért az egyesület, amit megkapott. Elmondja, hogy egyetlen egy fa sem eredt meg, csak azok maradtak meg a kőfaragó felőli oldalon, amit a lakosság öntözött. Kéri a Testületet, hogy ezen a részen is, valamint a bejárat két oldalán gondoskodjon a fásításról. Véleménye szerint az ültetett tiszafák nem mutatnak jól.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a hozzászólást és jelzi, hogy el fogják végezni a feladatokat. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 7    Száma: 18.01.30/6/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30. 19:36

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

egyszerű

 

Tárgya:

6. napirend: Temetővel kapcsolatos önkormányzati feladatok, beruházások

1. javaslat: határozati javaslat temetőt érintő beruházások jóváhagyására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott, temetőt érintő, idei évre betervezett fejlesztéseket, beruházásokat 2.500.000,- (kettőmillió ötszázezer) forint értékben jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            12.50     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

7/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott, temetőt érintő, idei évre betervezett fejlesztéseket, beruházásokat 2.500.000,- (kettőmillió ötszázezer) forint értékben jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS ÚJ GYALOGÁTKELÕHELYEK LÉTESÍTÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul közli, hogy a bizottsági ülésen forgalomtechnikai felmérés készítésére vonatkozó javaslat is elhangzott, de összességében a Bizottság véleménye az volt, hogy a Varsányi úton a buszmegállónál szükség van egy biztonságos átkelőre, valamint az Attila utcai buszmegállónál is hasonló helyzet áll fenn. A Bizottság ezen a két helyen mindenféleképpen javasolja a gyalogátkelőhely létesítését. A két út a Magyar Közút Np. Zrt. kezelésében áll, a Bizottság szorgalmazza a kapcsolatfelvételt gyalogátkelőhely létesítés kezdeményezése céljából.

A Posta előtti területnél használható, "normális" csomópont kialakítására lenne szükség. A Bizottságnak az említett terület biztonságos rendezésére vonatkozóan még nincs kiforrott javaslata (gyakorlatilag végig lehetne csíkozni az útszakaszt) ezért itt továbbgondolás lenne szükséges.

 

Ruff Mátyás képviselő

A Bugyi úton található bicikli átjárónál érdeklődik, hogy megoldható-e gyalogátkelőhely tervezése. Véleménye szerint itt is veszélyes útszakaszról van szó, a biciklisek gyakran úgy mennek át az úton, mintha elsőbbségük lenne, holott elsőbbségadás kötelező tábla került kihelyezésre.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A Posta környékén véleménye szerint fölösleges a zebra létesítése, mert azon a területen nincs járda, tehát a gyalogos közlekedés nem biztonságos. Úgy gondolja, hogy az előterjesztésben olvasható összeget fölösleges tanulmánytervre kiadni, inkább az adott szakaszt hasonló módon kellene megoldani, mint ahogy a Széchenyi út Szent Anna út összekötése megtörtént. Amikor már adott a biztonságos közlekedés, akkor lehetne a gyalogátkelőhely létesítését megvitatni. Járdaépítést szorgalmaz. Hozzáteszi, hogy Taksony lakosságának 70 %-a napi szinten megfordul ezen a szakaszon. A lakossági önerő szervezést nem tartja járható útnak, mert ezt az utat az egész település használja.

 

Kreisz László polgármester

Alpolgármester asszony felvetéséhez kapcsolódva rögzíti, hogy a Testületnek szükséges átgondolnia, hogy meghatározott koncepció mentén halad a járdaépítésben, vagy a lakossági kezdeményezést támogatva vesz részt benne. Felhívja a figyelmet a pályázati lehetőségekre is. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Alpolgármester asszony felvetésére vonatkozóan jelzi, hogy van járda: Wesselényi utcából a Kinizsi utca felé is található, a Szent Anna úton a templom felől is van, a Wesselényi utcából szintén a Reálnál is található járda, valamint az autóparkoló mögött is halad... Azzal egyetért, hogy a Mária utca felé nincs járda. Az említett balesetveszéllyel kapcsolatban gondolná, hogy szükséges lenne ezen a csomóponton ezt a kérdést rendezni.

Szalai János képviselő urat megkéri, hogy "ne másítsa meg a Bizottság határozatát." Felolvassa a Bizottság határozatát: A Bizottság a Posta előtti csomópontot illetően a gyalogátkelőhely létesítését nem javasolja." Jelzi, hogy az előterjesztésben nincs szó "továbbgondolásról".

"Mi az indoka annak, hogy amikor támogató aláírások érkeztek az óvodától, gyerekek arra járnak, a lakosság aláírásával támogatta ezt, akkor mi az oka, hogy a Bizottság nem támogatja erre a helyre megkért és a másik árajánlatot kértünk rá. Erre a helyszínre két helyről is. Tehát alapvetően ez a hely benne szerepelt az ajánlatkérések között, hogy ide is mibe kerül, illetve a tervezés.

A most javasolt két gyalogátkelőhely létesítésével egyetértek…Én is javasoltam a Varsányi utat, az Attila utat még nem. De egyetértek vele. Ha arra volt eszük a tisztelt bizottsági tagoknak, hogy sok-sok szülő és pedagógus véleményét figyelmen kívül hagyták a Posta előtti gyalogátkelőhely indokoltságának és elutasították. De a Baross téri buszmegállónál lévő gyalogátkelőhely az legalább olyan forgalmas, mint az Attila úti és erre már nem volt eszük odafigyelni. Erről mi a véleményük. A másik dolog, az én véleményem az, hogy - a bizottság a Posta előtti csomópontot illetően a gyalogátkelőhely létesítését nem javasolja - nekem az rémlik, hogy talán azért, mert az óvoda részéről is jött támogató nyilatkozat."[2]

 

Kreisz László polgármester

"Ezt most visszautasítom. Azt kell, hogy mondjam tisztelt képviselő úr, hogy nem figyelt oda elnök úr bevezetőjére, mikor azt mondta, hogy a Bizottság a Posta előtti gyalogátkelő létesítését úgy látja, hogy minden irányba lehetne csíkozni a gyalogátkelőhely kijelölését. Elnök úr azt mondta, hogy ő azt javasolja, hogy a teljes csomópont újratervezését kell megfontolni az önkormányzatnak, hogyan kell átalakítani úgy a csomópontot, hogy ésszerűen lehessen ott gyalogátkelőhelyet kialakítani. Szó sem volt arról, hogy a támogatók között kik szerepelnek, vagy kik nem szerepelnek. Jól mondta tisztelt képviselő úr, megfelelő ésszel döntöttek és pontosan figyelembe vették azt, hogy ennyien támogatják. Ellentétben az ön által nevezett NNÖT-vel, aki fittyet hányt arra, hogy közel 400 ember írt alá egy kezdeményezést. Ha már ezt tisztelt képviselő úr megkérdezte, vagy utalt rá. Tehát a Bizottság megfontoltan fogalmazta meg javaslatát és azt mondta, hogy a Posta környékét, annak a forgalomtechnikáját teljesen újra kellene gondolnia a tisztelt Képviselő-testületnek, mert az elmúlt 10 évben kialakult Taksonynak a saját központja, ahol a mindennapi élet, akár a Postáról beszélünk, akár az élelmiszer üzletről, akár a gyermekorvosi rendelőről beszélünk, akár a családsegítő szolgálatról, akár a gyermekjóléti szolgálatról beszélünk, akár a védőnőkről beszélünk, akár a konyháról beszélünk, akár csak a településüzemeltetésről beszélünk, mind-mind oda koncentrálódott. Ezért nem egy egyszerű gyalogátkelőhely felfestésről beszélünk, hanem ennek az elmúlt 10 év alatt kialakult új, saját Taksony településközpontjának a forgalom megszervezéséről szól. Tehát visszautasítom az összes pofátlan mondatát, ami arra utasít és arra enged következtetni, hogy felelőtlenül döntött a tisztelt Bizottság, hogy a javaslatát így fogalmazta meg. És látja, még a tisztelt képviselő úrnál is eszesebben gondolkodik, mert nem csak azt vette alapul, hogy a Varsányi úton … hanem állítsunk fel prioritást és az Attila utcánál jóval nagyobb a busz közönsége, aki igénybe veszi a szolgáltatást. .. A Baross téren pedig Önnek is igaza van, ott van talán az egyik legnagyobb utasforgalom. Ennél csak egy helyen van nagyobb utasforgalom, az önkormányzat épülete előtt, a buszmegálló mindkét oldalon, de az még Önnek sem jutott eszébe, hogy tegyünk már azért lépéseket, hogy az is jelzőlámpás kereszteződés legyen, de hál istennek nem kell, mert az önkormányzat többségének lokálpatrióta képviselőknek az ésszerű gondolkodása már az engedélyezési tervekben is - nemcsak itt, hanem a Temetőnél is (nem közvetlenül a Temető bejáratánál), hanem a Sólyom utcába is tervezett egy gyalogátkelőhelyet. Sőt még a külterületen is tervezünk gyalogátkelőt, hogy a Káposztás területén élők is biztonsággal meg tudják közelíteni a buszmegállót."[3] Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Idézi azt a mondást, hogy "ki mint él, úgy ítél". Azt a feltételezést, miszerint azért nem támogatta a bizottság, hogy ott járda épüljön, mert az az óvodához közel van, ez véleménye szerint minden képzeletet felülmúl.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

"Én is visszautasítom. Aludt maga képviselő asszony vagy nem figyel oda, hogy miről volt szó. Én nem mondtam egy szóval se azt, hogy azért nem építenek oda, mert közel van az óvoda. Ilyet majd a hanganyagban keressen meg, jó. Hallgassa vissza, mert lehet, hogy aludt maga ez idő alatt. A másik dolog, a polgármester úr jól mondta, hogy a Bizottságnak volt esze arra, hogy az Attila utcánál is kellene egy gyalogátkelőhely a buszmegállónál, de arra már nem volt eszük, hogy a Baross téri buszmegálló - amit Ön is azt mondott polgármester úr, hogy még forgalmasabb, hogy evvel a kettővel egy időben, mivel ez is a Közútkezelő kezelésében van, akkor ezt is mindjárt hozzátesszük és egy menetben akkor mind a három helyre megépítsük, létrehozzuk a gyalogátkelőhelyet. És én ezt most javaslatként máris felteszem, hogy ezt most a Képviselő-testülettel legyen szíves megszavaztatni ezt a javaslatomat, hogy a Baross téri buszmegállóhoz is létesítsünk."[4]

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy melyik oldalra.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy itt ez nem kérdés, megvan a helye a gyalogátkelőnek: az óvoda épülete mellett haladva át a túloldalra. A Közútkezelő által kért távolságok rendelkezésre állnak.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja a figyelmet arra, hogy ott egy csomópont van. A Baross tér.

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint a Baross térnél, az óvodánál nincsen semmiféle csomópont. Ott nyugodtan lehet áthaladni a túloldalra.

 

Kreisz László polgármester

Felteszi kérdésként, hogy életszerű-e, hogy a buszmegállótól a Wág-Mix Italkereskedéshez építenek meg egy gyalogátkelőhelyet.

 

Tóth József képviselő

Javasolja, hogy polgármester úr néha közlekedjen gyalog.

Visszautalva polgármester úr szavaira, miszerint a település egyik központi helye a Posta előtti tér, úgy gondolja, hogy fel kell kérni megfelelő szakembereket az átkelőhely megtervezésére. Nem fogadja el a felhozott érveket. (Felhozza példaként, hogy a Szent Gellért téren négy gyalogátkelőhely van.)

 

Halász János képviselő

Annyit szeretne hozzátenni, hogy gyakorlatilag 3 millió forint elköltésre kerülne gyalogátkelőhely felmérésére, tervezésére. Utalva alpolgármester asszony és Györke képviselő asszony mondataira megjegyzi, hogy ebben az esetben egy komplex tervezés szükséges. Megjegyzi, hogy az átkelőhely felfestését követően a gyalogosok a sárba, bokrokba fognak megérkezni. Véleménye szerint először a zebra környezetét szükséges megépíteni. (Visszaemlékezik, hogy a szakemberek már terveztek körforgalmat az óvoda elé…) Hosszú távra szóló, átgondolt megoldás kidolgozását tartja szükségesnek.

 

Tóth József képviselő

Nem érti, hogy az óvodánál mit kellene kiépíteni a Baross téri buszmegállóhoz vezető átkelőhelyhez. Véleménye szerint semmit. Azzal kapcsolatban, hogy mennyibe kerül, polgármester urat idézi: "ami ingyen van, az sokaknak nagyon drága."

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a józan ész diktálta megoldásokra nem biztos, hogy szükséges szakértőnek is fizetni… Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Véleménye szerint az említett helyen kialakult közlekedési szokások vannak. Úgy gondolja, hogy az Attila utcán szállnak le a legtöbben a buszról, a Baross téren már nem szállnak le olyan sokan, mióta a busz körbejár Taksonyban. Jó ötletnek tartja a zebrát, csak azt nem tudja, hogy az hová vezetne. Emlékműbe? Ott szintén nincs járda, csak úttest. Hangsúlyozza, hogy az átjáró azt a célt szolgálja, hogy egyik járdától a másikig biztonságos áthaladást nyújtson. Rögzíti, hogy a Szent Anna tértől a Fő térig szokott gyalog közlekedni és nincs járda. (Ami van, az töredezett, nem nevezné annak. Nem lehet babakocsival, biciklivel menni rajta…) Fél millió forintból úgy gondolja, hogy sok helyen rendbe lehetne tenni a rossz állapotban lévő járdákat.. Ha ezek rendben vannak, akkor már van értelme a gyalogos átkelőhelynek is.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy az Attila utcánál sincs járda.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy mind a két oldalon van járda. Hozzáfűzi, hogy képviselő úr javaslatával is ki lehet egészíteni a gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatos döntési javaslatot. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy először a Posta előtti gyalogátkelőhely létesítésére vonatkozó döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 8    Száma: 18.01.30/7/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 20:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés új gyalogátkelőhelyek létesítésére

1. javaslat: Határozat új gyalogátkelőhelyek létesítéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Posta előtti, Szent Anna utca - Wesselényi Miklós utca kereszteződésében lévő csomópontban gyalogátkelőhely létesítését nem támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

8/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Posta előtti, Szent Anna utca - Wesselényi Miklós utca kereszteződésében lévő csomópontban gyalogátkelőhely létesítését nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a második döntési javaslatot kiegészítik Tóth József képviselő úr javaslatával a Baross téri gyalogátkelőhely létesítésére irányuló kezdeményezéssel. Amennyiben nincs kérdés, úgy részletezi a kiegészített döntési javaslatot és erről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 9    Száma: 18.01.30/7/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 20:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés új gyalogátkelőhelyek létesítésére

2. javaslat: Határozat új gyalogátkelőhelyek létesítéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsányi úton (Vasút sor és a Varsányi út buszmegálló közötti szakaszon) 1 db, a Szent Imre úton (Attila utcai buszmegállónál, illetve a Baross téri buszmegállónál) 2 db új gyalogátkelőhely kialakítását támogatja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Varsányi út, valamint a Szent Imre út kezelője, a Magyar Közút Np. Kft. felé juttassa el a Képviselő-testület gyalogátkelőhely létesítésére irányuló kezdeményezését.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

9/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsányi úton (Vasút sor és a Varsányi út buszmegálló közötti szakaszon) 1 db, a Szent Imre úton (Attila utcai buszmegállónál, illetve a Baross téri buszmegállónál) 2 db új gyalogátkelőhely kialakítását támogatja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Varsányi út, valamint a Szent Imre út kezelője, a Magyar Közút Np. Kft. felé juttassa el a Képviselő-testület gyalogátkelőhely létesítésére irányuló kezdeményezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A "VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSÜNKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT!" ELNEVEZÉSÛ FELHÍVÁSHOZ TÖRTÉNÕ CSATLAKOZÁSRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége január 12-én konferenciát szervezett, amelynek fő témája a migránsok betelepítésével és a Soros elképzelés megvalósításával kapcsolatos döntési javaslat, miszerint a települések Magyarország érdekeit figyelembe véve nem támogatják sem a betelepítést, sem pedig ennek a végrehajtását. Ehhez kéri a Képviselő-testületet és az önkormányzatot is, hogy csatlakozzon és az ott elfogadott határozatot a Képviselő-testület is erősítse meg döntésével. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az első döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 10 Száma: 18.01.30/8/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30. 20:09

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a "Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!" elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra

1. javaslat: "Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!" elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozás

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a "Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat" felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

10/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a "Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat" felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendhez kapcsolódó második döntési javaslatot is és amennyiben nincs hozzáfűzés, kérdés, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 11 Száma: 18.01.30/8/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30. 20:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a "Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!" elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra

2. javaslat: "Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!" elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozás

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

11/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

9. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vasúti rakodással kapcsolatosan rengeteg bejelentés érkezett. A mai nap folyamán jegyző asszonnyal egyeztettek a MÁV Zrt értékesítési igazgatójával, határozott hangvétellel számoltak be a tapasztalatokról. Azt kell látnia a t. Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt hónapokhoz képest, hogy teljesen világossá vált számára, hogy a felelősségi köröket hol találhatják meg. A megrendelő a Duna Aszfalt, aki fizet a MÁV-nak a vágány és a szerelvények használatáért és a Duna Aszfalt az, aki a sóder odahordását és a szerelvények megpakolását végzi. Ma számára világossá vált, hogy a Duna Aszfalt az a cég, aki ebben és ezért tehet. Továbblépésről biztosítja a Testületet, jelzi, hogy a tárgyalásokat más hangnemben folytatják. A szándék és a cél az, hogy a rakodás kerüljön el erről a területről. Elmondja, hogy tájékoztatást kapott a pakolási lehetőség feltételeiről, megtudta, hogy az erre rendelkezésre álló idő nagyon kevés, amikor végezhetik ezt a tevékenységet. Felhívták figyelmét arra, hogy mekkora előny, hogy a vasúton történik ez a szállítás. Természetesen ezt megérti, de az önkormányzat érdeke az, hogy a lakóknak nyugalmuk legyen. Erre a finom válasz az volt, hogy nemzetgazdasági érdek az autópályák építése. Ezt is megérti, de akkor sem hagyhatják figyelmen kívül a településen élők nyugalmát. Érdekes választ kaptak jegyző asszonnyal arra, hogy miért járatják reggel hattól este 8-9-10-ig a vontatáshoz használt dieselmozdonyokat: a dieselmozdonynál dermedési pontra hivatkoztak, amit nem lehet átlépni… Erre jelezték, hogy nem értik, mert 14 fok van és ugyanúgy jár a dieselmozdony. Erre azt ígérték, hogy este 10 és reggel 6 között nem megy majd. .. Jegyző asszonnyal jelezték, hogy ez a település részére elfogadhatatlan, amire az volt a válasz, hogy ők a szerződéses kötelezettségüket teljesítik.

Mindettől függetlenül továbblépésként értékeli, hogy most már ismert, hogy nem a Magyar Magánvasút Zrt. a felelőse ennek a tevékenységnek, ő egy szerződést hajt végre. Tovább kell lépni a Duna Aszfalt felé. Jelzi, hogy Áncsán Mihály képviselő úr is jelezte, hogy a napirendi pont keretében kíván e témában felszólalni. Megadja a szót képviselő úrnak.

 

 

Itt kiosztásra kerül az a levél, melyet képviselő úr a témában írt.

 

Áncsán Mihály képviselő

Megköszöni polgármester úr összefoglalóját. Örül az előrelépésnek. A mai napon az alábbi levelet küldte meg jegyző asszony és polgármester úr részére a lakóközösség megbízásából:

 

"Tisztelt Jegyző Asszony!

Kedves Anita!

A mai KT ülés "Egyebek" napirendi pontjában fogom az alábbiakat a testület számára kifejteni. Felszólalásomat, valószínűleg, szavazással kell majd lezárni.

Az utóbbi időszakban Polgármester úrhoz is eljutottak a vasúti pakolással összefüggésbe hozható, megszaporodó panaszok, "segélykiáltások". Ez arról szól, hogy az emberi türelem, az emberi idegrendszer tűrőképessége nem végtelen. A vasút környékén lakók fizikai és idegi tűrőképességük határán vannak a rakodás miatt. Az (ismert) okokat levelemben nem részletezem, mert Lugosiné Bódi Ildikó, levelemhez csatolt, megkeresésében jól összefoglalta a környezeti hatásokat. (A MÁV válaszlevele egy korábbi megkeresésre íródott.) Amennyiben ez így marad, kiszámíthatatlan folyamatok indulhatnak be amellett, hogy Taksony település érintett területe élhetetlenné válik.

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem a menetrend szerinti személyszállítás és a napi néhány áthaladó teherszerelvény vált ki a környéken lakókból panaszokat, hanem a hosszú évtizedekig szünetelő, majd kb. 1 éve beinduló teherrakodás. Ezt lakótársaim, beszélgetéseink során, felém többször is megerősítették! Meglátásunk szerint a vasúti kocsik rakodása az összes hatályos jogszabály előírásainak betartása mellett is zavaró hatású a környezetére nézve, hiszen ezt a műveletet nem lehet folyamatosan keltett- valamint hirtelen képződő zajok, rezgések, por- és diesel égéstermék keletkezése nélkül végezni. Mindezek az ártalmak nem maradnak kizárólag a vasút területén belül, hanem azon kívül is hosszú távú károkat okoz, főképpen a földi élet legfőbb értékében, az emberi szervezetben.

A fentiek miatt hosszú távon nincs értelme korlátozásokat kérni a tevékenységet folytató vállalkozóktól, nincs értelme zajvédő falnak. Egy dolgot tudunk elképzelni: a rakodás lakott területtől megfelelő távolságban történő elhelyezését. Ez egy bonyolult ügy, amihez kérem Taksony Képviselő-testületének és Hivatalának támogatását!

Lakótársaim és a vasúti személyszállítást igénybe vevők képviseletében (kb. 200-300 fő) kérem Jegyző asszonyt, mint a környezetvédelem tekintetében jogkörökkel rendelkező hivatalos személyt, hogy a fenti lakossági kéréssel és támogatással, haladéktalanul indítsa el a rakodási terület áthelyezésére vonatkozó települési igényt a MÁV illetékese felé. Szükségesnek érzem még egy teljes körű környezeti hatásvizsgálat készítését (amelyet egyébként a vállalkozónak kellene elkészítenie, de megítélésem szerint ellenérdekeltsége miatt erre nem várhatunk). Ha, született is korábban ilyen vizsgálat, az már évtizedek óta elavult.

A tanulmánynak alapvetően tartalmaznia kell a vasúti árurakodással összefüggő folyamatok minden részletére vonatkozóan:

-        a beszállító teherautók közúti közlekedésére gyakorolt hatását,

-        a megnövekedett vasúti teherfogalom (rendezési feladatok is) hatása a közúti forgalomra,

-        a folyamatos és sztochasztikus zaj- és rezgésekre vonatkozó méréseket, környezetre gyakorolt hatásukat,

-        keletkezett szálló por tartalmat,

-        a diesel motorok (főként a vontató mozdony motorja) által kibocsátott égéstermék élettani hatásait,

-        a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok zavartatását (állomás megközelítése, por, zaj, diesel égéstermék stb)

A hatásvizsgálat költségét javasolom, hogy Önkormányzatunk vállalja és tervezze be a 2018-as költségvetésébe.

Kérem megtisztelő támogatásotokat felettes szervek, hivatalok bevonásával!

Lakóközösségünk a vasúti árurakodás lakott területen kívülre való áthelyezését eltökélten kéri és igényli!

Köszönöm!"

Áncsán Mihály képviselő

Hozzáfűzi, hogy a légmozgás jelentősen befolyásolja a levegőszennyezés hatását, adott szélirány esetén a szennyezés "megül" a lakóterületen és élhetetlenné válik a terület.

Megerősíti, hogy mindent megértenek, de nemzetgazdasági érdekből nem szeretnék, ha 10 év múlva az ott lakók x százaléka a tüdőgondozóban kötne ki különböző ártalmak miatt. Ez a félelem sajnos reális. Úgy gondolja, hogy szükség lesz további segítséget is igénybe venni az ügy megoldásában.

 

Halász János képviselő

Javasolja a problémát a Közútkezelő felé is jelezni, ugyanis az út a csapadékos időben szinte járhatatlan. Jelzi, hogy kb. 40 cm magas padka alakult ki mind a két oldalon a felhordott sárból. Nem érti, hogy miért nem lehet lakott területtől távolabb elhelyezett szakaszon megoldani ezeket a munkákat. Feltételezi, hogy gazdasági érdekek miatt (fuvardíj). A lakosságot ellehetetleníti ez a helyzet, a rossz út miatt nehéz a közlekedés és balesetveszélyes.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy utána fognak járni a Közútkezelő irányában, hogy ehhez adott-e ki hozzájárulást. Visszaadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Jelzi, hogy a levelet kis kiegészítéssel eljuttatta Pánczél Károly képviselő úr felé is, illetve korábban néhány szót váltott Dr. Budai Gyula miniszteri biztos úrral is. Õ nyitottnak mutatkozott az egyeztetésre. Szorgalmazza a kapcsolatfelvételt.

 

Szalai János képviselő

Érdeklődik, hogy a Közútkezelőnek ki a felügyeleti szerve.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy itt két szintről lehet beszélni. Egyrészt ennek a területnek az illetékese (Dabas), mint közútfenntartó és a Pest megyei közútkezelő az, aki ezért a területért felelős. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése a témához kapcsolódóan. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A közösségi együttélésről szóló rendelet kapcsán egy korábbi levelében vetette fel jegyző asszony részére, hogy a szabályozás nem tér ki a levegő tisztaságával kapcsolatos elvárások között a por, veszélyes gázok, gőzök, illetve különböző vállalkozásoknál keletkező vegyi anyagok témakörére. Érdemesnek tartaná ezt is beletenni a rendeletbe.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy ez egy olyan kérdés, ami helyi szinten nem szabályozható, mert ezek már egyéb jogszabályokban benne vannak. (levegő tisztaság védelme, a porszennyezés…) Magasabb rendű jogszabály vonatkozik ezekre a témákra.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a Vasútállomáson történő sóderrakodási munkálatok környezetre kifejtett hatásának érdekében hatástanulmány elkészíttetéséről kéri a Képviselő-testület véleményét. Rögzíti, hogy a tanulmány elkészítésének a költségét a 2018. évi költségvetésből biztosítaná a Testület. 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 12 Száma: 18.01.30/9/0/A/KT

Ideje: 2018. január 30 20:37

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Egyebek

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasútállomáson történő sóderrakodási munkálatok környezetre kifejtett hatásának vizsgálata érdekében környezeti hatástanulmány elkészíttetéséről határoz, az alábbi főbb szempontok alapján:

-          a beszállító teherautók közúti közlekedésére gyakorolt hatása,

-          a megnövekedett vasúti teherfogalom (rendezési feladatok is) hatása a közúti forgalomra,

-          a folyamatos és sztochasztikus zaj- és rezgések,

-          keletkezett szálló por,

-          a diesel motorok (főként a vontató mozdony motorja) által kibocsátott égéstermék élettani hatásai,

-          a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok zavartatása (állomás megközelítése, por, zaj, diesel égéstermék stb.)

 

A Képviselő-testület a tanulmány elkészíttetésének költségeit a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

12/2018. (I. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasútállomáson történő sóderrakodási munkálatok környezetre kifejtett hatásának vizsgálata érdekében környezeti hatástanulmány elkészíttetéséről határoz, az alábbi főbb szempontok alapján:

-          a beszállító teherautók közúti közlekedésére gyakorolt hatása,

-          a megnövekedett vasúti teherfogalom (rendezési feladatok is) hatása a közúti forgalomra,

-          a folyamatos és sztochasztikus zaj- és rezgések,

-          keletkezett szálló por,

-          a diesel motorok (főként a vontató mozdony motorja) által kibocsátott égéstermék élettani hatásai,

-          a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok zavartatása (állomás megközelítése, por, zaj, diesel égéstermék stb.)

 

A Képviselő-testület a tanulmány elkészíttetésének költségeit a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy az Egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek még észrevétele, javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

·         Jelzi, hogy a napokban megkereste Makó Pál úr, aki jelezte, hogy bent járt a hivatalban a Kraugert cserével kapcsolatosan. Az ügyintéző azt a tájékoztatást adta számára, hogy a jegyző asszony nem tud erről az elképzeléséről. Szeretné felolvasni a decemberi testületi ülésről jegyző asszony válaszát a cserével kapcsolatos jelzésére: " Az egyeztetés régóta húzódik, úgy gondolja, hogy az említett információt Makó Pál meg fogja osztani a hivatallal is, amennyiben számára ez megfelelő."  Kéri az ügyet a valóságnak megfelelően kezelni.

·         Polgármester urat a Képviselő-testület 2016-ban megbízta azzal, hogy folytasson tárgyalásokat a Kisduna TV adásával kapcsolatban, hogy Taksonyban is nézhető legyen. Érdeklődik, hogy hogyan áll ez az ügy. Választ vár a kérdésére az ülésen.

·         Az elkészült Révész úttal kapcsolatban elmondja, hogy hiányosságokat tapasztalt: nem megfelelő az elkészült mű: a Duna felől haladva a Szigetre baloldalon elhelyezkedő ároknál 40-50 cm-es padka van kiépítve, utána mély árok - jobb oldalon helyezkedik el a gyalogos járda, ott minden 20 méteren műanyag spoilerek vannak letéve. Baloldalon az árok felől egy darab nem került kihelyezésre. Balesetveszélyes.

·         Sok szemetet lát a járda felőli oldalon eldobálva. Javasolja a településüzemeltetőnél alkalmazott közmunkásokat odairányítani a szemét összegyűjtése végett.

·         Nem tartja jónak, hogy az árok ilyen közel van az úthoz. Nagy csapadék esetén probléma lesz, az utat ki fogja mosni a víz…

·         Közösségi együttélés szabályainál rögzítésre került, hogy a jogi személyekre is vonatkozik a megfelelő magatartás. Jelzi, hogy figyelmeztetni kell polgármester úrnak a "nagy talajvíz szennyezőt, a Dunavarsányi Szennyvíztelepet", hogy Taksony határába ne locsolja ki az ún. tisztított szennyvizet.

 

Kreisz László polgármester

Javasolja, hogy ezt az igényt képviselő úr juttassa el.

 

Tóth József képviselő

Úgy gondolja, hogy ő megtette a jelzést és kéri, hogy polgármester úr ezt továbbítsa az illetékeseknek.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy képviselőként minden joga megvan Tóth József képviselő úrnak, hogy megtegye ezt a lépést.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy ezt a választ a lakosság is hallani fogja.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy képviselő úr tudja, hogy milyen lépéseket tettek és hol tartanak a témában. 4,3 milliárd forintért megépül egy szennyvíztelep, a múltkori fórumon képviselő úr itt volt és hallhatta, hogy mi valósul meg Taksony külső területén, hogy ezeket a problémákat csökkenteni lehessen. Lehet levelet írni, de a józan ész ezzel teljesen szembe megy, mert nem ez a megoldás. Megkéri, hogy ezt a vitát zárják le, mert képviselőként részt vett a fórumon is, ahol világosan lehetett hallani, hogy a Duna-Tisza csatornára bevezetésre kerülő megtisztított szennyvíz..

 

-          félbe szakítás -

 

Tóth József képviselő

Megerősíti, hogy éppen azt kéri, hogy ne időszakos jelleggel vezessék be a csatornába a vizet, hanem állandóan. Ennek tolmácsolását kéri.

 

Kreisz László polgármester

Ismételten felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy mit képvisel az önkormányzat a témában 10 éve.

Rögzíti, hogy a Kisduna TV-től kértek ajánlatot, de a Testület nem támogatta. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy az Egyebek napirendi pontot lezárja.

 

Kreisz László polgármester

A nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 20 óra 47 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Ruff Mátyás

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn[1] A felszólalás szó szerinti jegyzőkönyvezéssel került rögzítésre.

[2] Szó szerinti jegyzőkönyvezés.

[3] Szó szerinti jegyzőkönyvezés.

[4] Szó szerinti jegyzőkönyvezés.