Összesen 2992644 látogató
Összesen 5715 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.11.27.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 49 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2018. november 27.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Halász János

             5. Szalai János

             6. Ruff Mátyás

             7. Tóth József

             8. Varga László

 

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

Később érkezett:

 

9.                                                                                                           Áncsán Mihály

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-i rendes, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a Testület 8 (nyolc) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 15 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás képviselő urat kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 215 Száma: 18.11.27/1/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 18:17

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 27-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

215/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 27-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirendhez van-e valakinek módosító javaslata, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A négyes napirendi pont -"Előterjesztés a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére" - levételét javasolja.

 

Varga László képviselő

A hatos - "Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására" - és kilences - "Előterjesztés ’Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása’ tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására"- napirendi pontok cseréjét javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy most nem a költségvetés, hanem a koncepció összeállításáról van szó. Ebben az anyagban a bevételek és a lehetséges kiadások témái kerülnek összefoglalásra. A dokumentum lényege, hogy iránymutatást adjon a költségvetés elkészítésekor. Érdeklődik, hogy képviselő úr fenntartja-e a módosítási javaslatát.

 

Varga László képviselő úr jelzi, hogy nem.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más javaslat, úgy Tóth József képviselő úr módosítási javaslatáról a 4. napirendi pont levételével kapcsolatban kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 216          Száma: 18.11.27/2/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27. 18:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát az 4. napirendi pont "Előterjesztés a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére" levételéről elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             12.50         11.11     1

Nem                                7             87.50         77.78     7

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

216/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát az 4. napirendi pont "Előterjesztés a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére" levételéről elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 217          Száma: 18.11.27/2/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27. 18:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 27-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbítására

 

4.    Előterjesztés a Taksonyi református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére

 

5.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek "Előzetes tájékoztatási anyag" című dokumentum elfogadására

 

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

7.    Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására

 

8.    Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

 

9.    Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

 

10.  Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadására

 

11.  Előterjesztés a "KEHOP - 5.2.9.-16-2016-00071 számú Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein"című projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárásról

 

12.  Előterjesztés termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

 

13.  Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

 

14.  Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

 

15.  Előterjesztés a 2019. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

 

16.  Előterjesztés a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezendő nemzetközi konferencián való részvételről

 

17.  Tájékoztató a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

 

18.  Tájékoztató a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak alakulásáról

 

19.  Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

217/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 27-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbítására

4.    Előterjesztés a Taksonyi református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére

5.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek "Előzetes tájékoztatási anyag" című dokumentum elfogadására

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

7.    Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására

8.    Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

9.    Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

10.  Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadására

11.  Előterjesztés a "KEHOP - 5.2.9.-16-2016-00071 számú Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein"című projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárásról

12.  Előterjesztés termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

13.  Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

14.  Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

15.  Előterjesztés a 2019. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

16.  Előterjesztés a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezendő nemzetközi konferencián való részvételről

17.  Tájékoztató a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

18.  Tájékoztató a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak alakulásáról

19.  Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A LAKIHEGY RÁDIÓ MÛSORSZOLGÁLTATÓ BT.-VEL KÖTÖTT SZERZÕDÉSMEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Szilvay Balázs ügyvezető urat és Mayer Nórát a Lakihegy Rádiótól. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

 

 

 

 

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul közli, hogy a Bizottság az évi öt alkalommal kitelepüléssel bővített médiaszolgáltatási szerződés megkötését javasolja Képviselő-testületnek 220.000,- Ft+ Áfa összegű havi díjazással.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a Lakihegy Rádió műsorszolgáltatása Taksony vonatkozásában egy évvel ezelőtt indult. Jelzi, hogy a tájékoztatásnak ezt a formáját az idősebb korosztály is szívesen használja. Felkéri ügyvezető urat, hogy röviden számoljon be tapasztalatairól, visszajelzésekről. Megerősíti azt a szándékot, hogy a rádió jelenlétét a településen a nagyobb eseményeken láthatóvá tegyék.

 

Dr. Szilvay Balázs, Lakihegy Rádió

Megköszöni az elmúlt esztendőre megszavazott bizalmat, valamint a Bizottság jövő évre vonatkozó támogató javaslatát. Hangsúlyozza, hogy a rádió fontos szerepet tölt be a tömegtájékoztatásban, hatékony felületet biztosít a hírek, önkormányzati események, testületi döntések ismertetésére. Hozzáfűzi, hogy több (7) önkormányzattal dolgoznak együtt, lassan évtizedes kapcsolatról tud beszámolni. (Szigetszentmiklós, Százhalombatta, Dunavarsány, Dunaharaszti, Tököl, Ercsi, Taksony) Fontos erősségként emeli ki az útinformációkról történő tájékoztatást. A hallgatók döntő többsége munkába menet közben a rádió felületéről tájékozódik. A mutatók alátámasztják e tájékoztatási platform létjogosultságát.

A teljes vételkörzetre vonatkozóan elmondja, hogy abból a szerénynek számító költségvetésből, amiből egy helyi rádió tud gazdálkodni harmadik éve sikerül piacvezetőnek lenni. (A sorban Lakihegy Rádió után következő Rádió1 a hallgatói bázisuk 60%-val rendelkezik.) Ez két dolognak köszönhető: egyrészt a helyben élő polgároknak nagy igényük van a lokálpatrióta tömegtájékoztatásra, másrészt a szórakoztatás biztosítása.

 

Varga László képviselő

Támogatja a szerződés meghosszabbítását, fontosnak tartja a megfelelő tájékoztatást.

 

Áncsán Mihály képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 9 (kilenc) főre emelkedett.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A kibővített szerződéskötést üdvözli. Érdeklődik, hogy az elkészített hanganyagok utólag felkerülnek-e a honlapra azok számára, akik inkább interneten keresztül szeretnek tájékozódni. A Testület támogatását kéri a szerződés meghosszabbítására.

 

Dr. Szilvay Balázs, Lakihegy Rádió

Közli, hogy a honlapukon keresztül komoly tárhelyet bérelnek, ahol sok évre visszamenőleg megtalálható minden értékes magazinműsor, mely egyszer az éterben elhangzott. Továbbá elmondja, hogy az önkormányzat minden hónapban CD-n archiválva megkapja ezeket a műsorokat. Tehát a hanganyag innen feltehető a honlapra. A képeket is nagyon szívesen átadják a városi honlapon, Hírharangban történő megjelentetésre…

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy megköszöni a kiegészítést és a szerződés meghosszabbításáról a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 218 Száma: 18.11.27/3/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 18:34

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbítására

1. javaslat: Határozat a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbítására

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. kibővített médiaszolgáltatási ajánlatát 2019. január 1-jétől 1 éves határozott időtartamra, havi 220.000 Ft + Áfa/hó összegért elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a médiaszolgáltatási szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

218/2018. (XI. 27.) KT határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. kibővített médiaszolgáltatási ajánlatát 2019. január 1-jétől 1 éves határozott időtartamra, havi 220.000 Ft + Áfa/hó összegért elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a médiaszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

4. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONYI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Stefán Attila főtiszteletes urat. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság egyhangúan a támogatásra méltónak ítélte meg a kérelmet (templom székeinek megvásárlására) azzal a kitétellel, hogy két költségvetési évet érintsen a kifizetés. (A 2018-as költségvetés terhére adekvát oszlopokból átcsoportosítva 3.000.000,- forintot, a 2019-es költségvetési évben szintén 3.000.000,- forintot biztosítson az önkormányzat az egyházközség javára.)  Elmondja, hogy a beszerzés teljes költsége 6.300.000,- forint, melyből 300.000,- forint már rendelkezésre áll felajánlásból.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megerősíti, hogy a kérelmet a Bizottság megtárgyalta és ellenszavazat nélkül a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott módon támogatja a kérelmet és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak, hozzáfűzve, hogy képviselő úr a napirendi pont levételét javasolta.

 

Tóth József képviselő

Indokolja a javaslatát a napirendi pont levételéről: ellentmondásos a kérelem; "kérelmében 6 millió forintot kér lelkész úr, ugyanakkor 100 családhoz eljuttatott augusztus 2-i dátummal egy megkereső levelet csekkel együtt. … Azt mondja el a levél, hogy a székek megvételéhez 4 millió forint ígérvénnyel rendelkezik az egyházmisszió. Azon kívül, amit a kérelmében leírt, hogy 6 milliót kér az önkormányzattól és egy 300 millió forintos ígérvény… Ezt olyan állapotban írja le, hogy ez már kéznél van, holott ez is benne van, hogy csak ígérvény a Taksonyi Vállalkozók Egyesületétől. Ha azt fölvállalja, hogy ez már kéznél van, akkor ez a 4 millió forint is, amit itt ír - a székek megvételéhez is megvan az ígérvényünk körülbelül 4 millió forint. - Tehát ellentmondásos: mire kér most 6 milliót az önkormányzattól.

A másik dolog, hogy felejtse el már a lelkipásztor úr ezt az állandó kéregetést." Katolikus papot hozza fel ellenpéldaként. Firtatja, hogy a templomban milyen célra épülnek lakószobák. Véleménye szerint nem a külföldi magyar gyerekek számára épül a templom, hanem a taksonyi családok számára.

Nem támogatja, hogy a 3.000.000,- forint az idei évben a Forrás számára betervezett eszközbeszerzésből kerüljön átcsoportosításra. Hangsúlyozza, hogy a település üzemeltetés a faluért van.

 

 

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót főtiszteletes úrnak.

 

Stefán Attila, Taksonyi Református Missziói Egyházközség

"Szeretettel köszöntök mindenkit, különösképpen Tóth József urat, aki az egyetlen református a Testületben. Örülök, hogy nyomon követi gyülekezetünk életét, köszönöm, hogy megszólított és válaszolhatok a kérdésekre. Próbálok tárgyilagos lenni, hogy valóban érthető legyen, mert nyilván a vasárnapi hirdetésekben többször elhangzottak ezek a dolgok, de valószínűleg Józsi bácsi ezt nem hallhatta és nem tudta teljesen átlátni azt a képet, amit az elmúlt évben a taksonyi reformátusok láthattak. Ennek kapcsán, igen, a levél, amit kiküldtünk és ami ilyen módon Józsi bácsihoz is eljuthatott, ennek az előzménye az, hogy taksonyi református templom építkezését 294,5 millió forinttal, ez a vége a támogatásnak amit kaptunk. Támogatta a Magyarország kormánya, a Dunamelléki Református Egyház kerületen keresztül. Ebben nyílván nincsen benne a templomnak a berendezése, nincs benne a telek, és sok minden…. A gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy a berendezésekre, ami jelenti az úr asztalát, a szószéket, az egyéb berendezéseket, a lelkészi hivatal felállítását egy gyűjtést hirdet meg és erre gyűjtöttünk hatmillió forintot, ami szintén benne van a levélben, ezt viszont nem biztos, hogy mindenki ismeri, nem jutott el mindenkihez, illetve aki hallgatja az is tudhasson róla. Utána kértünk ajánlatokat székekről és augusztusban, amikor ez a levél fogalmazódott, illetve júliusban, vagy még előtte is voltak olyan ajánlatok, amik 4 millió forintról szóltak. Amikor megtekintettük azokat a székeket, körülbelül egy év garanciát vállaltak rá, nekünk ez azt jelentette, hogy nem szabad megvásárolni, mert akkor valószínűleg 10 millióért fogunk székeket venni öt éven belül… Az ígérvény szó nálam nem azt jelenti, hogy valami a zsebemben van, hanem azt jelenti, hogy beszélgettünk emberekkel és ők azt mondták, hogy ha ilyen lesz, akkor majd talán tudják ők is támogatni. Az ígérvényben szerintem nincs konkrétum megnevezve, de én nyilván akkor már jeleztem polgármester úr felé, hogy nehezen fogja tudni a gyülekezetünk ezt a projektet megvalósítani. Mint a település vezetője bátorított abban, hogy nyugodtan keressük meg az önkormányzatot ebben a kérdésben, és ha tudnak, akkor fognak segíteni. Én bátorkodtam beleírni, hogy őszinte legyek, hogy a segítség, ami megígértetett az eljöhet, ha az Úristen is úgy akarja, ezért állok itt, még semmi sincs eldöntve. A 4 millió forint, az egy akkori ajánlatról szólt, úgyhogy sajnos ez nem jött össze, mert az a szék nem volt megfelelő. A másik az, hogy nyilván képviselő úr sokat látja azt, hogy itt állunk évente és kéregetünk, sajnos a gyülekezetünknek a méretei nem engedik meg azt, hogy mindent saját erőből megoldjunk. Sokan vannak még olyanok, akik nem vesznek részt rendszerint a gyülekezet életében, vagy adományaikkal nem tudják, vagy nem úgy támogatják, ahogyan azt megtehetnék. Azt gondolom, hogy bármi amit a gyülekezetünk tesz és amire támogatást kér, azt nem önmagunkért tesszük, hanem azt a településért is tesszük. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyházközség feladata, egyrészt Taksonyban van a gyülekezet, tehát bármit csinálunk azt Taksonyban végezzük, bármilyen szolgálatot teszünk, ha gyerektábort szervezünk, azt a taksonyi gyerekeknek szervezzük, ha székeket vásárolunk, akkor azt a Taksonyban élő embereknek vásároljuk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy közös ügy. … Csak ilyenekben merünk ide jönni, ami közös ügy, ami a saját ügyünk azzal soha nem kerestük meg ilyen módon az önkormányzatot és igyekszünk is ezt elkerülni. Ez az én ígérvényem a Testületnek. .. A vendégszobákkal kapcsolatban azt gondoljuk, hogy amikor ez a koncepció felvetődött, akkor nekem rögtön az ugrott be, hogy Taksonynak széleskörű testvér települési kapcsolatai vannak, amiben lehet, hogy mi is hozzá tudnánk járulni ennek az ápolásához, hogyha lenne néhány olyan vendégszoba, amiben akár idejövő fiatalokat el tudunk szállásolni és partnere tudunk lenni a települési önkormányzatnak. A gyülekezetnek is szeretnénk ilyen testvérkapcsolatokat kialakítani, valamint táborokat is szervezünk a taksonyi gyerekeknek…"

 

Györke Erzsébet képviselő

Arra kéri Tóth József képviselő urat, hogy a taksonyi római katolikus közösség nevében ilyen fórumon se nyilatkozzon. A taksonyi római katolikus templom történetét véleménye szerint mindenki jól ismeri. Megjegyzi, hogy nagyon nehéz időben épült, hogy példaértékű volt az egész országban és mégis felépült összefogással. Úgy véli, hogy azt az időszakot ehhez az időszakhoz nem illik és nem is érdemes hasonlítani. Rögzíti, hogy nem a falu településüzemeltetésétől veszik el ezt a pénzt, ugyanis eszközbeszerzéshez lett volna az említett összeg felhasználva, de ebben az évben ez egyébként sem történt volna meg.

Megkéri képviselő urat, hogy mindig a saját nevében, vagy olyan közösség nevében nyilatkozzon, akik megbízták a képviselő urat.

 

Varga László képviselő

Hálás a sorsnak, hogy erről a kérelemről lehetősége van a Testületnek dönteni. Megjegyzi, hogy 100-200 évente adatik meg egy település életében, hogy templom épül és ebben most aktívan részt vehetnek.

A külföldi gyermekekre vonatkozó fájdalmas szófordulat kapcsán pontosít, hogy határon túli magyarokról van szó.

 

Áncsán Mihály képviselő

Megköszöni Stefán Attila nagytiszteletű úr kiegészítéseit. Mindenképpen támogatja a kérelmet. Véleménye szerint sem lehet összehasonlítani a két egyház támogatását. Az egyik már nagyon sok éve itt van, míg a másik most kíván kibontakozni. Visszatekintve az időben felhozza, hogy a katolikus egyház környékén is olyan beruházások történek meg, amiben az önkormányzat határozottan ott állt anyagi támogatásával. (Főtér kialakítása önmagában, egyházközségi találkozóban is szerepet vállalt az önkormányzat.) Megerősíti, hogy minden Taksonyban működő civil szervezetet, intézményt és egyházat igyekszik az önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogatni, amikor éppen szükség van rá. Javasolja a székek beszerzéséhez a támogatást biztosítani.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy Tóth József képviselő következetes, tekintettel arra, hogy annak idején a Fő tér kialakítását sem támogatta, ami a katolikus egyház területén valósult meg. Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

2019-es székvásárlás ütemére kérdez rá.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság erről is tárgyalt, nagytiszteletű úr elmondta akkor, hogy a megrendelést (előleg) szeretnék ebben az évben elindítani. A 2019. évi költségvetés elfogadását követően kerül sor a fennmaradó összeg kifizetésére. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

 

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Felhozza, hogy nagyon ritkán adódik ilyen alkalom és most van arra lehetőség, hogy segítsenek. Öt évvel ezelőtt hiába kértek volna ilyen célra támogatást az önkormányzattól, nem volt rá pénz. Figyelemmel kísérve a református egyház eddigi tevékenységét elmondja, hogy fiatalokkal foglalkoznak, táborokat szerveznek, mindezt támogatva és elismerve megtiszteltetésnek érzi, hogy segítséget nyújthatnak. Támogatást javasol.

 

Tóth József képviselő

Reagálásként elmondja, hogy a katolikus egyház nevében nem beszélt, hanem a saját tapasztalata alapján.

Jelzi, hogy nem azt mondta, hogy ne történjen székvásárlás, hanem véleménye szerint más forrásból kellene ezt megtenni. "Ne támogassuk, amikor van ígérvényük.."

Györke Erzsébet képviselő asszonynak tanácsolja, hogy olvassa el az előterjesztést. "A 2018. évi támogatás fedezetét a Képviselő-testület a Forrás Intézményüzemeltető Központ Beruházások előirányzata terhére biztosítja".

"A településüzemeltetőnek megszavaztuk ezt az összeget, benne van a beruházásba - tehergépkocsi vételére - és nem tudják megvenni, mert elvesszük…"

Elmondja, hogy a református gyülekezet nagyon régóta működik Taksonyban. Eleinte családi házaknál tartották az istentiszteletet. "Tették a dolgukat anélkül, hogy egyetlen fillérért sem kuncsorogtak."

"A szószék, úr asztala finanszírozására azt mondta, hogy 6 millió forint. Nekem ide van írva - és valószínű a többi 100 családhoz is ez ment el - , hogy a teljes beruházáshoz képest, már nem olyan nagy összeg ez , (tehát a 270 millióhoz képest) 3 millió forint. A fenti összegből 2 millió forint rendelkezésre áll. Miért beszél 6 millió forintról?"

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni mindenkinek az értékes hozzászólásait és türelmét. Hálás azért, hogy józan gondolkodású és lokálpatrióta értékrendet valló Képviselő-testülete van Taksonynak 2006. óta, amely elbírja azt a fajta kritikát is, ami itt néha az ülésen felkerül az asztalra. Úgy véli, hogy ez a kritika az ülésen azonban olyan szintet ért el, melyre már nem a tisztelt Képviselő-testületnek kell reagálnia.

Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Egyetért polgármester úrral. Kiegészítésül elmondja, hogy a Forrás költségvetésében szerepel egy nagyobb gép beszerzése, illetve egy teherautó beszerzése. Rögzíti, hogy a teherautó megvásárlását meg tudták spórolni azzal, hogy az egyébként még működőképes, de műszaki vizsgán át nem vihető teherautót megjavították. Lényegesen kevesebb pénzért, mint amennyiből újat vettek volna, tehát megtakarítás történt.

A gép megvásárlására pedig azért nem kerül sor, mert annak olyan személyi feltételei is vannak, aminek a Forrás munkatársai nem tudnak eleget tenni. (gép jogosítvány szerű kezelése, ami a cél érdekében elvárható lenne) Ebből adódóan, ha új munkatársat kellene felvenni, a gép beszerzésével együtt az sok millió forintos plusz költséget jelentene. Mindez jelentős megtakarítást okozott, amit fel tud még idén használni a Képviselő-testület.

 

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a vitát lezárja. Büszke arra, hogy a Testületnek van egy református képviselője is. Ezt követően a kérelem támogatásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 219          Száma: 18.11.27/4/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 19:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére

1. javaslat: Határozat a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelméről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Református Missziói Egyházközség  támogatási kérelmét megtárgyalta és az új református templom, Békesség Háza berendezéséhez, székek beszerzéséhez 6.000.000 forinttal járul hozzá, melyből 3.000.000 forintot a 2018. évi költségvetés terhére, további 3.000.000 forintot pedig a 2019. évi költségvetés terhére biztosít.

A 2018. évi támogatás fedezetét a Képviselő-testület a Forrás Intézményüzemeltető Központ Beruházások előirányzata terhére biztosítja, felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását ennek megfelelően készítse elő.
 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8             88.89         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             11.11         11.11     1

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés: Jegyzőkönyvezés kormányhivatali állásfoglalás alapján.

 

 

219/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Református Missziói Egyházközség  támogatási kérelmét megtárgyalta és az új református templom, Békesség Háza berendezéséhez, székek beszerzéséhez 6.000.000 forinttal járul hozzá, melyből 3.000.000 forintot a 2018. évi költségvetés terhére, további 3.000.000 forintot pedig a 2019. évi költségvetés terhére biztosít.

A 2018. évi támogatás fedezetét a Képviselő-testület a Forrás Intézményüzemeltető Központ Beruházások előirányzata terhére biztosítja, felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását ennek megfelelően készítse elő.

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS MELLÉKLETEINEK "ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁSI ANYAG" CÍMÛ DOKUMENTUM ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Érces Gergő főépítész urat. Átadja a szót.

 

Érces Gergő főépítész

Elmondja, hogy elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv, majd ebből fakadóan a Településképi rendelet. Elkezdődött és idei év tavaszán be is fejeződött a Településfejlesztési Koncepció is. További két teljesítendő feladat van: Integrált Településfejlesztési Stratégia és a településrendezési eszközök felülvizsgálata, ami a teljes település közigazgatására, külterületekre, belterületekre egyaránt kiterjed. Most az ún. előzetes tájékoztatási szakasz kezdődik el az adott dokumentummal. Az előzetes szakasz tulajdonképpen egy felhívó tevékenység. Ismertetni szükséges, hogy mi az elképzelés, mik a rendezés céljai és várható hatásai. A valós, érdemi részeket még nem tartalmazza. Ezt követi a véleményezési, végső szakmai véleményezési és elfogadási és hatálybaléptetési szakasz. Várhatóan 7-9 hónappal kell számolni az eljárás lefolytatására.

 

 

Kreisz László polgármester

Kérdése, hogy legkorábban mikorra várható a folyamat befejezése.

 

Érces Gergő főépítész

Rögzíti, hogy az önkormányzat nagyon időben van. A jogszabályi kötelezettség szerint 2019. december 31. a véghatáridő. Úgy véli, hogy már most prognosztizálható, hogy ennek eleget tudnak tenni. Szándékuk szerint minél előbb szeretnék a végleges dokumentumot elkészíteni.

A dokumentum legfontosabb céljaként az egységesítést jelöli meg (jogi, műszaki, település arculati értelemben). Összességében úgy véli, hogy 2019. nyár végére, ősz legelejére tud elkészülni az anyag.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy az anyag mellékletében ellentmondást talált. Nem egyezik meg a két fejlesztési ábra. Ebben kér segítséget. (Lakott terület fejlesztés piros színnel van jelölve. Itt nem egyezik a Kraugert terület a másik ábrával, ahol a lakott terület fejlesztés be van tervezve. )

 

Érces Gergő főépítész

Jelzi, hogy település-tervező asszonnyal meg fogják vizsgálni a kérdést, megvizsgálják.

Elmondja, hogy térben és időben szükséges gondolkodni. Időben különböző ugrások vannak. "Hogy miből eredeztethetünk, nem mindegy, hiszen korábbi döntéseknek egy folyamatáról van szó, amit be kell építenünk egy dokumentációba. … Az hogy különböző ábrákat mutat be a település-tervező ebben a dokumentumban, annak oka van, az az ok, pedig egy gigantikus változásnak a lekövetése. … A cél az, hogy bemutassa, hogy mi az a fejlesztési irány, ami elindul."

A pontos lehatárolások tekintetében rögzíti, hogy a kérdésnek lesz jelentősége, jelen állapotban még nincs. Abban az összefüggésben melyre képviselő úr gondol semmiféleképpen nincs.

 

Tóth József képviselő

Ismételten elmondja a kérdését: Mi a különbség a két ábra között.

 

Érces Gergő főépítész

Rögzíti, hogy megkérdezi település tervező asszonyt, és válaszolni fognak a kérdésre.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a véleményezési anyag elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 220          Száma: 18.11.27/5/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 19:27

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek "Előzetes tájékoztatási anyag" című dokumentum elfogadására

1. javaslat: Határozat a Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek "Előzetes tájékoztatási anyag" című dokumentum jóváhagyására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint elkészített, végleges Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek Előzetes tájékoztatási anyag című dokumentumot jóváhagyja, elfogadja, a Rendelet szerinti előzetes véleményezési eljárás lefolytatását javasolja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

220/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint elkészített, végleges Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek Előzetes tájékoztatási anyag című dokumentumot jóváhagyja, elfogadja, a Rendelet szerinti előzetes véleményezési eljárás lefolytatását javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti pénzügyi irodavezető asszonyt. Elmondja, hogy a koncepció közmeghallgatás keretében bemutatásra került a Pénzügyi Bizottság megtárgyalását követően. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a koncepció megalkotása nem kötelező feladat, viszont nagyon jó iránymutatás a költségvetés készítésekor. Az anyagot a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság nagy örömére szolgál, hogy a koncepcióban határozottan megfogalmazásra kerül, hogy csak a rendelkezésre álló forrásokból történő gazdálkodás a cél. A Bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja.

 

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Megállapították, hogy a koncepciónak köszönhetően jól látható az önkormányzat tevékenységének íve. Az anyagok évről évre összevethetőek. A Bizottság a tervet elfogadásra javasolja Képviselő-testület számára.

 

Kreisz László polgármester

Szintén megköszöni a hivatalnak, jegyző asszonynak és pénzügyi irodavezető asszonynak a munkáját az anyag összeállításáért.

A koncepció a pénzügyi stabilitás megőrzését foglalja össze. Bevétel és kiadás egyensúlyban tartását, mindenekelőtt a kötelező feladatok ellátásához szükséges finanszírozást és egy ésszerű tervezés mellett történő gazdálkodást.

A fejlesztések tekintetében hangsúlyozza a prioritások figyelembe vételét.

Két területre hívja fel a Testület figyelmét, mellyel a koncepció már foglalkozik: 4,1%-os gazdasági növekedés valósult meg Magyarországon, mely mindenre kiterjedő árfelhajtó mechanizmust eredményez. Így a közigazgatásban működő és szolgáló köztisztviselők és közalkalmazottak esetében a versenyszféra irányából igen erős elszívó hatás jelentkezik. Ebből adódóan a koncepció már finoman utal rá, hogy a költségvetés megalkotásakor a Testületnek komolyan kell ezzel a kérdéssel foglalkoznia. A lehetőségeket a Képviselő-testület január-február környékén látni fogja. A kiszámítható döntések adnak lehetőséget az erős szakmai háttér biztosítására.

A fejlesztések terén elmondja, hogy mindig egy fejlesztési "kosárban" gondolkodnak; sohasem azon, hogy abból mit vegyenek ki, hanem azon, hogy mik az elképzelések és a megvalósításnál a prioritás sorrendjét a kialakult helyzetnek megfelelően változtatni lehet.

A bevételek prognózisa terén látható, hogy évről-évre erősödik a település. Ezt mutatja az egy főre jutó adóerő képesség, mely 2015. óta folyamatosan emelkedik. Ennek köszönhető az a plusz stabilitás, amivel a költségvetést tervezni lehet. A saját bevételek nagysága is évről-évre növekszik. 2019-es esztendőre 327 millió forint körüli összegre prognosztizálja.

Az adóbevételek esetében nagyon hatékony adóbehajtást szükséges a hivatalnak eszközölnie. Ez adja az alapját annak, hogy a fejlesztéseket 2018-2019-ben megvalósíthassák. Hangsúlyozza, hogy a költségvetés a rend és növekedés jegyében kerül összeállításra. A bevételt és a kiadást mindig szükséges egyensúlyban tartani.

Röviden kitér a 2018. évről nyitott kötelezettségekre, folyamatban lévő beruházásokra: csapadékvíz elvezető rendszer kialakítás, településrendezési tervek, ingatlan vásárlás, belterületi utak csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítása - tervdokumentáció (Káposztás területen), Fő út csapadékvíz-elvezetés (közbeszerzés kiírására decemberben kerül sor), Széchenyi út felújítás első üteme a Baross tértől a Béke utcáig, Tájház felújítás (látható, hogy a 2011 óta megkötött használati megállapodás nem teljesítette a hozzá fűzött reményeket. Sikeres pályázat eredményeként 5.977 ezer forintot nyert az önkormányzat ugyanennyi önerő biztosítása mellett. Ebből az összegből a tető cseréje és a nyílászárók restaurálása valósulhat meg.)

A 2017-2018-ban benyújtott pályázatok tekintetében elmondja, hogy a 2 db sportpark kapcsán még nem érkezett válasz, a kerékpárútra nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Solt u. és a KUKA Hungária közötti szakaszon. A bölcsődére 395 milliós pályázat benyújtására is sor került, ahol közel 70 millió forintos önerőt szükséges biztosítani. Járdafelújításra is pályáztak, az igényelt támogatás összege 13,6 millió forint 7,3 millió forint önerő biztosításával.

2019-es fejlesztések, beruházások, felújítások kapcsán továbbra is aktuális az utcanév jelző táblák kihelyezése, csapadékvíz elvezetés esetében prioritás a Sólyom utca, Mátyás Király utca, Orgona köz és Attila utca területe.

Hozzáfűzésként még elmondja, hogy az évek alatt a zöld terület fenntartása új irányt vett, mely a komfortérzet növekedésében, a rend és tisztaság fenntartásában megmutatkozik.

Ezzel a koncepcióval kapcsolatos vitát megnyitja és megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Megköszöni a hivatalnak és a részt vevőknek, hogy ennyi pályázaton indulásra került sor. A zöldterület karbantartásra beérkezett pályázat elbírálása bár szerepel a koncepcióban jelzi, hogy itt egy 100 millió forintos költségről van szó.

 

Megjegyzik, hogy két évre vonatkozóan…

 

Varga László képviselő

Megfontolás tárgyává tenné az iparűzési adó mértékének 2 %-al csökkentését. Az elvonási részek figyelembe vételével jelen pillanatban a teljes adóbevételből (~326 millió forint) 237 millió forintot állít elő helyben működő vállalkozások. Ehhez képest a lakosok által hozzáadott befizetés kb. 80 millió forintot tesz ki. Véleménye szerint az egészséges és valóságos teherviselés érdekében 1,8%-os iparűzési adó csökkentést meggondolásra tartja érdemesnek.

Az útkarbantartások tekintetében szintén soknak tartja a betervezett összeget.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a fejlesztési kosár összeállításakor elsősorban nem azt veszik figyelembe, hogy mennyi lesz a bevétel és a kiadás, hanem csak a nagyságrendeket tartják számon. A cél ilyenkor az, hogy a képviselők lássák, hogy összességében mely feladatok állnak a Testület előtt és milyen költséggel kell hozzávetőleg számolni a megvalósításhoz…

"Mivel nem kötelező a koncepció, mi szabjuk meg, hogy mi legyen benne, hogy nekünk mi az, ami fontos, mit ne tévesszünk szem elől, így ezért tesszük be." Az adópolitika tekintetében a lépéseket átgondolásra érdemesnek tartja. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a számszerűsített feladatmegoldásoknál a csapadékvíz kezelés témakörében soknak tartja a Sólyom utcánál feltüntetett 21 millió forintot. Megjegyzi, hogy az adott területen csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan nem is volt probléma. Javasolja a Sólyom utca kivételét. Véleménye szerint először az út szélesítésével kellene foglalkozni. Ehelyett viszont javasolja betenni a Baross tér 1. szám, (a Mikes és a Baross tér találkozásánál lévő) területet. Megjegyzi, hogy nagy esőzéskor szinten tenger alakul ki, nem lehet közlekedni.

Felhozza, hogy a Lasselsberger cég eladta a tulajdonát egy olyan cégnek (egyesületnek), aki adómentességet élvez a törvény szerint. Érdeklődik, hogy ebből kifolyólag elesik-e az önkormányzat az adóbevételtől.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy az egyesület adómentes, amennyiben eleget tesz a különféle feltételeknek, benyújtja az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát.

 

 

 

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy amikor a Fő út csapadékvíz elvezetését benyújtották, abba belekerült ez a csapadékvíz elvezetés is. Innen csatlakoznak rá a Sziget felé kiépített vezetékre. A közbeszerzés kiírását követően elindul a megvalósítás. Visszaadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Kiegészítésként még elmondja, hogy amennyiben kitermelés folyik, abban az esetben nem élvez adómentességet, mivel az nem az egyesület alapszabályában foglalt tevékenység. Tehát nyilatkozniuk szükséges, hogy milyen tevékenységet végeznek. Ezt a hivatalnak a bevallás alapján el kell fogadnia, de utána ellenőrzést folytathat… Az ügyben még mindig folyamatban van egy bírósági ügy. A NAV elindított egy eljárást, nincsenek még hivatalos információik, de tudomása szerint szabálytalanságokat is megállapítottak ezzel kapcsolatban. Sejtésük szerint a Kft-nek volt olyan szándéka, hogy elkerülje az adófizetést.

 

Tóth József képviselő

Csapadékvíz tekintetében megemlíti, hogy az Attila utcánál egyetlen egy helyen van probléma, az Attila utca 4 sz. ház előtt. Megsüllyedt az aszfalt, megáll az esővíz. Máshol nincs probléma. Ez a tétel véleménye szerint nem kerülhet 21 millió forintba.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az értékes észrevételt. "Az Attila utcánál, amit meg kell valósítanunk, hogy egy nagyobb keresztmetszetű csapadékvíz elvezetést kell levezetnünk. Az a gyenge pontja, jól látod… Nem tudjuk levezetni olyan tempóban a Marestliba…" Érdeklődik, hogy képviselő úrnak van-e módosító javaslata. (Hozzáfűzi, hogy amennyiben igen, úgy furcsa helyzet alakul ki, hiszen a koncepciónak nincsenek kötelező elemei. Hozzáfűzi, hogy tudható, hogy a közel 200 méteres szakaszon 500-as csapadékvíz elvezető cső lefektetése nem 1,5 millió forint…) Visszaadja a szót képviselő úrnak. Érdeklődik, hogy mi a konkrét javaslata képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Sólyom utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos tétel kivételét javasolja a koncepció tervből.  A másik javaslata Baross tér 1. számnál lévő terület felvétele.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a Fő út csapadékvíz elvezetésének tervében az a terület szerepel. (út szelvényeket kell nézni, a tervezés határa nem véletlenül ér el eddig a pontig..) Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

A Sólyom utca tekintetében közli, hogy itt nem csak csapadékvíz elvezetésről van szó, hanem szennyvíz és egyéb munkálatok is ide tartoznak. Véleménye szerint csak pontatlan megfogalmazás történt.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még javaslata, hozzáfűzni valója. Amennyiben nincs, úgy Tóth József képviselő úr javaslatáról kéri a Testület véleményét a Sólyom utca csapadékvíz elvezetés témakör koncepcióból történő kivételéről.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 221          Száma: 18.11.27/6/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27. 20:01

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a Sólyom utca csapadékvíz elvezetés témakör 2019. évi költségvetési koncepcióból történő kivételéről elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             11.11         11.11     1

Nem                                7             77.78         77.78     7

Tartózkodik                       1             11.11         11.11     1

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

221/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a Sólyom utca csapadékvíz elvezetés témakör 2019. évi költségvetési koncepcióból történő kivételéről elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a költségvetési koncepció elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 222          Száma: 18.11.27/6/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27. 20:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

2. javaslat: Határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetési koncepciót a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

222/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetési koncepciót a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

7. ELÕTERJESZTÉS A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság 0 Ft/m2 adómértéket javasol reklámhordozó esetében alkalmazni.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan. Értelmezése szerint az adónem bevezetésével pont a helyi vállalkozásokat terhelné az önkormányzat. Mivel, mint adónemet szükséges felvenni, de lehetőség van 0 Ft/m2-ben megállapítani a mértéket, így a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 14  Száma: 18.11.27/7/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 20:04

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására

1. javaslat: A helyi adókról szóló rendelet módosítása

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (  ) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.    §

 

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő, a Htv. 11-11/A.§-ában felsorolt valamennyi építmény. "  

 

2.    §

 

A Rendelet 5.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(2)   Az adó évi mértéke:

a)    500 (ötszáz) m2, vagy 500 (ötszáz) m2-nél kisebb hasznos alapterületű nem lakás céljára használt egyéb építmény teljes alapterülete után 400 (négyszáz) forint/m2;

b)    500 (ötszáz) m2-nél nagyobb hasznos alapterületű nem lakás céljára használt egyéb építmény teljes alapterülete után négyzetméterenként 1 100 (ezeregyszáz) forint/m2;

c)    üdülő, hétvégi ház, gazdasági épület hasznos alapterülete után négyzetméterenként 1000 (ezer) forint/m2;

d)    Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény négyzetméterenként 550 (ötszázötven) forint/m2;

e)   reklámhordozó esetén 0,- forint/m2

 

 

Záró rendelkezések

 

3.    §

 

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2018. november 27.

 

               /:Kreisz László:/                                             /: dr. Micheller Anita:/          polgármester                                                              jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. november … napján megtörtént. 

                                                                             /:dr. Micheller Anita:/

                        jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

4.    §

 

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő, a Htv. 11-11/A.§-ában felsorolt valamennyi építmény. "  

 

5.    §

 

A Rendelet 5.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(2)   Az adó évi mértéke:

f)     500 (ötszáz) m2, vagy 500 (ötszáz) m2-nél kisebb hasznos alapterületű nem lakás céljára használt egyéb építmény teljes alapterülete után 400 (négyszáz) forint/m2;

g)    500 (ötszáz) m2-nél nagyobb hasznos alapterületű nem lakás céljára használt egyéb építmény teljes alapterülete után négyzetméterenként 1 100 (ezeregyszáz) forint/m2;

h)    üdülő, hétvégi ház, gazdasági épület hasznos alapterülete után négyzetméterenként 1000 (ezer) forint/m2;

i)     Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény négyzetméterenként 550 (ötszázötven) forint/m2;

j)    reklámhordozó esetén 0,- forint/m2

 

 

Záró rendelkezések

 

6.    §

 

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2018. november 27.

 

               /:Kreisz László:/                                             /: dr. Micheller Anita:/          polgármester                                                              jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. november … napján megtörtént. 

                                                                             /:dr. Micheller Anita:/

                        jegyző

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2019. ÉVI MUNKATERVÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a munkatervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek. Jelzi, hogy az anyag az ülések időpontjait tartalmazza, így előre tervezhető, hogy mire kell készülni.

 

Kreisz László polgármester

Úgy gondolja, hogy a munkaterv keretet biztosít a képviselői munka végzésére. Megadja a szót Györke Erzsébet, Társadalmi Kapcsolatokért Felelő Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Jelzi, hogy hasonló gondolatok merültek fel a bizottsági megbeszélésen is. A Bizottság a munkatervet elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Áncsán Mihály, Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

A Bizottság a munkatervet megismerve, magára kötelezőnek nézve elfogadásra javasolja Képviselő-testület felé.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, vagy új javaslata a tervet illetően. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Mivel az előző napirendi pontnál is szóba került a Sólyom utca, illetve a szennyvízelvezetés témaköre, javasolta az októberi testületi ülésre felvenni, viszont mégis kimaradt… Ennek okára kérdez rá.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a téma a novemberi ülésre került betervezésre. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy októberre nem terveztek ülést, mivel akkor lesznek a választások. Valószínűleg október elején az alakuló ülésre fog sor kerülni, a témát pedig a novemberi ülésre irányozták elő.

 

Tóth József képviselő

A jogi előírásoknak megfelelően a változást írásban kéri jelezni felé.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy most válaszolt az elhangzott kérdésre. Utal rá, hogy a fentebb említett ok miatt több téma is áthelyezésre került.

 

Tóth József képviselő

Továbbra is ragaszkodik az írásos tájékoztatáshoz.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek egyéb javaslata, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a 2019-es esztendő munkatervének elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 223          Száma: 18.11.27/8/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 20:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

1. javaslat: Határozat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

223/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS "VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS KERETEIN BELÜL TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÖLDTERÜLETEINEK ÉS KÖZTERÜLETEINEK TISZTÁNTARTÁSA" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRA  

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Az előterjesztésben röviden összefoglalásra kerültek az előzmények. Uniós, nyílt közbeszerzési eljárás során bárki pályázhatott a meghirdetett feladatra. Egy pályázat érkezett a felhívásra. A bíráló bizottság a tegnapi napon tartotta meg ülését és megállapította, hogy érvényes az ajánlattevő pályázata, tehát a közbeszerzési eljárás eredményes volt. A bíráló bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a győztes ajánlattevőt hirdesse ki. A bizottság az opcionális tételekkel kapcsolatban nem foglalt állást, ez a Testület hatáskörébe tartozik. Most születhet arról döntés, hogy az opcionális tételeket elfogadja-e vagy sem. A szerződést ennek megfelelően kötik meg.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződést két évre köti meg az önkormányzat. Tehát az éves költségvetést a feltüntetett összeg fele terheli. Jelzi, hogy két döntést szükséges most a Testületnek meghoznia. Egyrészt arról, hogy az egyetlen pályázót győztesnek hirdeti ki a Testület, a másik döntés az opcionális tételekkel kapcsolatos. Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Felveti, hogy a Testület azt a döntést is meghozhatja, hogy nem fogadja el a pályázat eredményét. Tehát nem csak két lehetősége van a Testületnek.

 

Végzett pár számítást. Az árajánlat közel 80 millió forintról szól két évre. A 10.000,- forintos rezsi óradíjat soknak találja. Ezzel számolva havonta 625 órában kell a vállalkozónak nyolc hónapon keresztül dolgozni. (négy ember napi nyolc órában non-stop)

 

6 millió forintos zöldterület felmérés integrált térképkezelői szoftver a pályázat kiírásánál feltétel volt, hogy ez már meglegyen. Firtatja, hogy a pályázó ezt miért tünteti fel 6 millió forinttal. Feltétel volt még a temető kertész megléte.

 

Kreisz László polgármester

Egyetért képviselő úr számításaival. (állandó három fő, és a munka súlyától függően akár 10 fő is itt dolgozik..+ az eszközök)

A 6 millió forintos szoftverre vonatkozó tétellel kapcsolatban jelzi, hogy az opcionális.

Rögzíti, hogy az volt a cél, hogy lássák a nagyságrendjét annak, hogy milyen költségekkel szükséges számolni, ha ezzel a témával komolyabban foglalkoznak. Hozzáfűzi, hogy több viharkár történt és nem áll rendelkezésre pontos információ arról, hogy a településen a fák milyen állapotban vannak. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az opcionális tételek közül a Fő úti füves pálya karbantartását javasolja kivenni. Hozzáfűzi, hogy TAO támogatásból ezt több település is megoldja.

A pálya karbantartására szánt pénzt a rendszeres Duna parti zöld területek gondozására, ápolására javasolja hasznosítani, így előzve meg a károkat.

A szoftvert szintén nem támogatja.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy közbeszerzési eljárás lezárásáról és az opcionális tételekről dönt a mai napon a Testület. Ma már műszaki tartalommal nem foglalkoznak, a költségvetés készítésekor lehet javaslatot megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy mi kerüljön beemelésre. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Felolvassa az előterjesztés szövegét: "Opciós tételek, mely tételekről a szerződéskötésig van lehetősége ajánlatkérőnek döntenie:"

 

 

 

Varga László képviselő

A Fő úti pálya karbantartásával kapcsolatban fontosnak tartja tisztázni, hogy mi minősül annak és mi nem. (szórófejek javítása, cseréje…) Nem látja az ajánlat mögött a konkrét tartalmat. Erről szeretne bővebb tájékoztatást kérni.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a karbantartás benne van, az eszköz cseréje viszont nem. (Ha olyan a hiba, ami megjavítható, az igen, ha cserélni szükséges, az nincs benne…) Hozzáfűzi, hogy az SE a cső hálózat karbantartására külön átalányszerződést kötött egy szakemberrel. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Azzal a megjegyzéssel kapcsolatban, hogy az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást jelzi, hogy ez így nem teljesen igaz, hiszen egy érvényes ajánlattal rendelkeznek. Amennyiben az önkormányzatnak megvan az anyagi fedezete a beérkezett ajánlatra, akkor azt köteles elfogadni. Arra való hivatkozással lehet csak, hogy nincs meg rá az anyagi fedezet. Erre a mértékre az önkormányzat rendelkezik fedezettel. Itt az opcionális tételek tekintetében lehet dönteni és csak olyan formában, hogy a felsorolt tételeket kéri, vagy nem kéri az önkormányzat. (Nem lehet variálni, a beárazás ezekre a tételekre történt meg.)

Jelzi, hogy megkeresi a pontos leírást a pálya karbantartásra vonatkozóan.

 

Szalai János képviselő

Tudomása szerint a csapat NB3-as lett, mely véleménye szerint nagy eredmény. Úgy véli, hogy ilyenkor az egyesületek nagy elvárásokat szoktak az önkormányzat irányában megfogalmazni. Véleménye szerint, ha azzal tudják az egyesületet támogatni, hogy a pályát karbantartják - ami mindig Taksonyban marad.. - , úgy azzal teljes mértékben egyetértene.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Ismerteti a Fő úti füves pályával kapcsolatban meghatározott feladatokat: fűnyírás, fűgyűjtés, elszállítás, fű gondozása, hengerelése, gyomirtása, szegélynyírás, locsoló hálózat karbantartása, beüzemelés, téliesítés, fejek, fúvókák, esőérzékelők szükség szerinti cseréje, javítása, takarítása, (anyagköltség nem a vállalkozót terheli), szemét összegyűjtése és elszállítása, hó eltakarítás.

A műfüves pálya esetében: felület körüli zöld terület, kaszálási munkák, szemét összegyűjtése és elszállítása, valamint a hó eltakarítása a téli időszakban.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Elmondja, hogy amikor az egyesület támogatásokat és pályázatokat adott be évekkel ezelőtt, akkor az önkormányzat azzal kecsegtette, hogy amennyiben nyertes pályázatai lesznek mellé áll. Úgy véli, hogy ennek most van itt az ideje.

 

Varga László képviselő

Visszatérve a számolásra elmondja, hogy a téli időszakban számos feladatot nem lehet végezni (fűnyírás, műtrágyázás, stb..)  A pálya karbantartása havi 600 ezer forintos költség. Értelmesebbnek tartaná az SE direkt módon támogatását. Nem hiszi, hogy az SE ennyi pénzt ki fog fizetni pálya karbantartásra.

 

 

Kreisz László polgármester

Egyetért képviselő úr megállapításával. "Ami előttünk áll majd februárban, hogy beleöntünk egy olyan kosárba pénzt, ami az MB3-as szint miatt nyomon követhetetlen, vagy pedig azt mondjuk, hogy az az érték, amit az MB3-as szinttel elértek, az infrastruktúrának a minőségi fenntartásába segítünk be. Mert az SE most is fenntartja, csak nézd meg, hogy mit látunk. Ez az SE-nek közel 3,8 millió forintjába kerül évente." A pálya folyamatosan komoly terhelésnek van kitéve, nem véletlenül idén valósult meg az egyik műfüves pályának a teljes felújítása, a másik felépítése…

A karbantartással a kontroll az önkormányzat kezében van. "Hiszem és vallom, hogy a Testületnek nem a támogatási összeget kell megemelni, hanem azt az évi 6 millió forintot, amit megszavazott a tisztelt Képviselő-testület, azt megpróbáljuk tehermentesíteni és nem újabb pénzt öntünk bele, hanem inkább az általa elért értéknövelő beruházásoknak a fenntartásába segítünk be. Most semmi más nem történik, mint a jövő évi támogatást megelőlegezve egy minőségi fenntartási munkát szeretnénk az ő támogatásukként felállítani." Visszaadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Érdeklődik, hogy az SE jelen pillanatban is kiad havi 300e Ft körüli összeget pálya karbantartásra.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy igen, és a minőség meg sem közelíti a megfelelő szintet. "És nem azért, mert aki végzi az rosszul végezné, hanem egyszerűen más szinten kell karban tartani. Ezt nem tudja egy ember elvégezni. Azt az infrastruktúrát, amit a település az egész környezet fenntartására hozott meg döntést, ugyanazt az infrastruktúrát, ugyanazzal a három emberrel tudjuk átemelni arra a területre is. És a Testület részéről számon kérhető." Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy volt már NB3-as csapata Taksonynak, ez nem újdonság. Akkor vállalkozók támogatták, nem jöttek segítségért az önkormányzathoz…

Véleménye szerint ez a pálya nem alkalmas NB3-as csapat szerepeltetésére. El kell mennie a csapatnak Dunaharasztiba, ott fizetni kell a pálya használatot. Nem érti, hogy alapvetően mire kellene pénzt adni. Az utánpótlás a műfüves pályát használja. Nem támogatja ezt az opcionális tételt. Amennyiben mégis megszavazásra kerül, akkor tavasszal az egyesület már ne kapjon további támogatást. Felteszi kérdésként, hogy amennyiben elfogadásra kerül ez a tétel, úgy várható-e tavasszal, hogy további támogatást nem kap az SE.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy Képviselő-testület döntésétől függ.

 

Tóth József képviselő

Kéri, hogy nézzék meg, hogy a TAO támogatás mennyit szán a pálya karbantartásokra…

 

Áncsán Mihály képviselő

Javasolja a pályázatot érvényesnek minősíteni, tartalmát pedig az opcionális tételek nélkül elfogadni, az alap kiírásnak megfelelő tartalommal…

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy külön történik a szavazás. Először a pályázat érvényességéről, az eljárás nyerteséről, valamint arról döntenek, hogy az opcionális tételekről külön-külön hoznak döntést, azt követően az opcionális tételekről (a két pályáról egyben és a kataszter) fogja kérni a Testület véleményét.

Ezt követően az első döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 224          Száma: 18.11.27/9/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 20:42

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

1. javaslat: Határozat "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt.

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Zöld Korona Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft., tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, és szakmai szempontból is megfelelő.

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő ajánlati ár (opciós tételek nélküli része) fedezete rendelkezésre áll. Az opciós tételek tekintetében a képviselő-testület külön határozatban hoz döntést.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést megkösse.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

224/2018. (XI. 27.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt.

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Zöld Korona Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft., tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, és szakmai szempontból is megfelelő.

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő ajánlati ár (opciós tételek nélküli része) fedezete rendelkezésre áll. Az opciós tételek tekintetében a képviselő-testület külön határozatban hoz döntést.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést megkösse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Először a zöldterületek felmérésére integrált térképkezelő szoftverről, mint opcionális tételről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 225          Száma: 18.11.27/9/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 20:43

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

2. javaslat: Határozat "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás zöldterületek felmérése integrált térképkezelő szoftverrel opciós tételről

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban opciós tételként szereplő "Belterületi zöldterületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérése" megnevezésű szolgáltatást nem veszi igénybe, a szolgáltatás igénybevételére a nyertes ajánlattevővel a szerződést nem köti meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             44.45         44.45     4

Nem                                4             44.44         44.44     4

Tartózkodik                       1             11.11         11.11     1

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

225/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban opciós tételként szereplő "Belterületi zöldterületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérése" megnevezésű szolgáltatást nem veszi igénybe, a szolgáltatás igénybevételére a nyertes ajánlattevővel a szerződést nem köti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

A két pálya zöldterületek karbantartására vonatkozó opcionális tétel beemelését teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 226          Száma: 18.11.27/9/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 20:44

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

3. javaslat: Határozat "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás Fő úti füves pálya karbantartása és műfüves pálya körüli zöldterület karbantartása opciós tételekről

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban opciós tételként szereplő "Fő úti füves labdarúgópálya", valamint a "Műfüves labdarúgópálya körüli zöldterület karbantartása" megnevezésű szolgáltatásokra nyertes ajánlattevő ajánlati árát elfogadja, a szolgáltatások igénybevételére szerződést köt.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             77.78         77.78     7

Nem                                2             22.22         22.22     2

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              9             100.00       100.00     9

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

226/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban opciós tételként szereplő "Fő úti füves labdarúgópálya", valamint a "Műfüves labdarúgópálya körüli zöldterület karbantartása" megnevezésű szolgáltatásokra nyertes ajánlattevő ajánlati árát elfogadja, a szolgáltatások igénybevételére szerződést köt.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS A HELYI ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAM 2019-2023 ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az anyag közmeghallgatás keretében is bemutatásra került. Megadja a szót Áncsán Mihály, Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Tóth József képviselő úr elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 8 (nyolc) főre csökkent.

 

Áncsán Mihály képviselő

Rögzíti, hogy itt az önkormányzat kötelező feladatáról van szó. A HEP megújítása aktuálissá vált. Az elmúlt hetekben, hónapokban a különböző munkacsoportok összeültek. Megköszöni elnök asszonynak, hogy részt vett a bizottsági ülésen is. A munkacsoportok személyi összetétele aktualizálásra került, a feladatok szintén, a hosszú távú terveket meghatározták. A program a múlt heti bizottsági ülésre összeállt, melyet áttanulmányozva a Bizottság elfogadásra javasol Képviselő-testületnek.

 

Györke Erzsébet képviselő

Elmondja, hogy a Fórum elnökségében hárman dolgoznak: Áncsán Mihály képviselő úr, alpolgármester asszony és ő. Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a felkéréseket a munkacsoportok vezetői és tagjai elfogadták. Intenzív megbeszélésekről számol be, megköszöni a hivatal munkáját, hozzáállását.

 

Tóth József képviselő úr visszaérkezett, így a jelen lévő szavazók száma 9 (kilenc) főre emelkedett.

 

Tóth József képviselő

Gratulál a mindenre kiterjedő anyaghoz. Egy kivételt talált benne: "Esélyegyenlőségi téma. Sajnos Taksonyban esélyegyenlőtlenségről lehet most beszélni a sport terén. Nincs az önkormányzatnak sportkoncepciója. Ez egy hiány. Ezt valahogy be kellene tervezni. Törvényi előírás is, hogy legyen település tekintetében… Miért nincs? Elfogadhatatlan, hogy a fiatalság 50%-át kitevő lány, illetve nők sportolási lehetőségét egyedül biztosító BTDSE semmilyen pénzügyi támogatást sem kap az önkormányzattól a Taksony SE-vel ellentétben…"

Javasolja, hogy az Esélyegyenlőségi Programba a lány és női sportolók anyagi támogatásának megoldására keressenek lehetőséget. "Ha ezt a BTDSE-nek kell finanszíroznunk, akkor oda, ha más megoldást találunk, akkor pedig oda…"

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a HEP célja az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés, a diszkrimináció mentesség, szegregáció mentesség biztosítása, foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén az öt fókuszcsoport részére. A javaslatot jónak tartja, csak véleménye szerint nem itt szükséges megtenni, hanem egy másik bizottsági ülésen, amikor az kerül megfogalmazásra, hogy a jövő évi költségvetésben készítsenek sportkoncepciót. Kiegészítésül elmondja, hogy minden egyesület részére elküldték a felhívást, melyben az önkormányzat a támogatási keretét meghirdette. Egyedül a BTDSE-től érkezett olyan válasz, hogy nem tartanak igényt a támogatásra, inkább megadják a lehetőséget más egyesületek számára. Érdeklődik, hogy képviselő úr tudja-e ezt az információt, hogy elnök úr nem kért támogatást.

 

 

Tóth József képviselő

Visszautasítja, hogy az Esélyegyenlőségi Programban nem lehet helye a sportnak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Rögzíti, hogy felnőttek is sportolnak az egyesületben. Hozzáfűzi, hogy tegnap este kapott tanár úrtól egy sms-t, melyben felhívja a figyelmét a falukerülőknek egy pályázati lehetőségre. Örvendetes eseménynek tartja, hogy ilyen nagy sikerrel szervezik meg…

Úgy véli, hogy a megalakult munkacsoportok lefedik ezt az igényt. Rögzíti, hogy a lokálpatrióta Testület egyetlen civil szervezettől sem tagadja meg a segítséget. Jelzi, hogy a sportkoncepció megalkotásának témaköre már szerepelt korábban napirenden. Szívesen veszi és sajnálja, hogy nem került be a munkatervbe. "Ha tetszett volna javasolni képviselő úr, akkor lehetett volna ez is az egyik hónapnak éppen egy aktuális témája. Én nem zárkózom el tőle, de az nem igaz, hogy Taksonyban a fiatal, vagy idős felnőttek a gyerekeken kívül nem tudnak sportolni."

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint a Testület nem támogatja a taksonyi lányok és fiatal hölgyek sportolási lehetőségét. Kéri, hogy a HEP egészségmegőrzés címszó mellé javasolja, hogy a lányoknak és hölgyeknek a sportolási lehetőséget biztosítja és támogatja az önkormányzat.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy amennyiben ezt megtennék, azt is jelentené, hogy a férfiakat diszkriminálják… (Csak a 20 %-uk sportol..) Rögzíti, hogy nem bocsátja szavazásra, mert minősíteni sem szeretné. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy minden napirendi pontot megtárgyal a képviselő-testületi ülést megelőzően egy szakbizottság. Ezt a témát is megtárgyalta a Szociális és Népjóléti Bizottság, melynek képviselő úr a tagja. Ott nem hangzott el ez a javaslat, úgy jött tovább a Testület felé, hogy a Bizottság egyhangúan javasolja a mellékelt anyagot elfogadásra. Megjegyzi, hogy nagyban megkönnyítené a hivatal és a Testület munkáját, ha ez már ott elhangzott volna. Hozzáfűzi, hogy természetesen a képviselőknek lehetőségük van arra, hogy a testületi ülésen javaslatot tegyenek, de úgy véli, hogy ez a helyzet mindenkinek a munkáját nehezíti.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Véleménye szerint nem valós állítás annak kijelentése, hogy Taksonyban a hölgyeknek nincs sportolási lehetősége. "Mind az intézményeinkben, a tornaterem, amennyiben kiadásra kerül, iskolán kívüli dolgokra, akkor oda azok jelentkeznek, akik szeretnének sportolni. A másik ilyen lehetőség az óvoda, ami elég nagy számban kiadásra kerül olyan foglalkozásokra, ami mozgáskultúra javító, tánc, ez is a hölgyeknek kedvez. Van Taksonyban egy kiváló rekreációs egyesület, … ott is van lehetőségük a hölgyeknek és sokan igénybe veszik…" Hozzáfűzi, hogy a Művelődési Ház is rendelkezésre áll a mozgás számára, azok akik igénybe szeretnék venni és szeretnének mozgással, egészségmegőrzéssel foglalkozni, ők is kivehetik… Tehát három olyan intézményben is folyhat olyan foglalkozás, amiben hölgyek és nők jelentkezhetnek.

 

Halász János képviselő úr elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 8 (nyolc) főre csökkent.

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint más az amiről ő beszél, mint amiről alpolgármester asszony. Versenyszerű sportra gondol.  Ilyen tekintetben jelzi, hogy egyedül a BTDSE nyújt erre lehetőséget.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a BTDSE-t mindig megkeresi az önkormányzat azzal, hogy nyújtsanak be támogatási kérelmet. A válasz az, hogy nem kérnek. Megérti képviselő urat. Szintén büszke rá, hogy a 700 gyermek számára biztosítja a mindennapos testneveléshez pluszban a lehetőséget, de nem tudja, hogy mit csináljon azzal, hogy megkérdezik az egyesületet, gratulálnak nekik és visszaírnak egy levelet, hogy nem kérnek támogatást. Érdeklődik, hogy képviselő úr ezt hogyan értelmezi.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy nem találkozott ezzel a levéllel.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy megküldik képviselő úr számára. Megadja a szót Varga László képviselő számára.

 

Varga László képviselő

Felhozza, hogy a BTDSE TAO támogatásból jelentős összeget szed össze. Tudomása szerint ugyanannyi pénzből gazdálkodik, mint egy egész falu üzemeltetése, nem gondolja, hogy még ezen felül a falunak támogatni kell a BTDSE-t. Amennyiben beadnak kérelmet, akkor lehet támogatni, de nem adtak.

 

Kreisz László polgármester

Ismételten elmondja, hogy kérték, hogy adjanak be támogatási kérelmet, de ez nem történt meg. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Képviselő úr felszólalására reagálva elmondja, hogy TAO támogatást a Taksony SE is kap nem keveset és mégis támogatja az önkormányzat.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más kérdés, észrevétel, úgy először Tóth József képviselő HEP-re vonatkozó módosító javaslatát teszi fel szavazásra (lányok, nők sportolási lehetőségének biztosításáról).

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 227          Száma: 18.11.27/10/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elnevezésű dokumentum kiegészítésére vonatkozóan a nők sportolási lehetőségének biztosításáról, nem támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             12.50         11.11     1

Nem                                7             87.50         77.78     7

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

227/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elnevezésű dokumentum kiegészítésére vonatkozóan a nők sportolási lehetőségének biztosításáról, nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 228          Száma: 18.11.27/10/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadására

1. javaslat: Határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elnevezésű dokumentumot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

228/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elnevezésű dokumentumot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS A "KEHOP-5.2.9.-16-2016-00071 SZÁMÚ ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSEK TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIN" CÍMÛ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztat a Pénzügyi Bizottság véleményéről miszerint ügyvéd úrral sikerdíjas megbízást kössenek. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Hozzáfűzésként elmondja, hogy az önkormányzat jogi képviselője is úgy látja, hogy van esély a nyerésre. A Bizottság a teljesen sikerdíjas szerződéskötést tartaná megfelelőnek.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy polgármester úr a Pénzügyi Bizottság döntése értelmében megkereste ügyvéd urat, aki megküldte a módosított ajánlatát. Értelmezése szerint ügyvéd úr csak és kizárólag sikerdíj fejében nem vállalja el az ügyet. A módosított ajánlat azt tartalmazza, hogy a követelt tőke összeg 4 %-a, (tehát az 5 %-hoz képest 4 %) és sikeres eljárás esetén, amennyiben jogerősen az önkormányzatnak adnak igazat, akkor a megítélt tőke összeg 9 %-a. (a sikerdíj emelkedett a korábbi ajánlathoz képest…)

 

Kreisz László polgármester

Megállapítja, hogy ügyvéd úr beárazta a kockázatot. Hozzáfűzi, hogy a bizottsági ülésen sem az volt a kérdés, hogy fellebbezzenek-e vagy sem, hanem a megbízás részletei… Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy van-e lehetőség más, témában jártas szakembert találni.

 

Kreisz László polgármester

Úgy véli, hogy van rá mód. Ügyvéd úr megkeresését azzal indokolja, hogy vele jutott el az önkormányzat eddig a pontig a szabálytalansági eljárás kapcsán, ahol ő végig azt képviselte, hogy az önkormányzatnak igaza van, csak egy következő fok, hogy per útján kell érvényt szerezni ennek. Ettől függetlenül lehet mást keresni. Felteszi kérdésként, hogy konkrétan mekkora összegű különbség van az első és a második ajánlat között. (1% különbség)

 

Itt felmerül kérdésként, hogy amennyiben nyernek, úgy a perköltséget a vesztes fizeti, viszont a 9% az sikerdíj, azt az önkormányzat fizetné…

 

Áncsán Mihály képviselő

Kicsi esélyt lát a nyerésre, ezért az utóbbi változatot tartaná jobbnak, mert így a 4%-os munkadíj kisebb, mint az 5 %. A frissebb ajánlatot fogadná el.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Úgy gondolja, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a pénzt visszakapják. Úgy véli, hogy van esély a sikerre, hiszen nem a döntő bizottság marasztalta el az önkormányzatot és nekik kellett volna. Amennyiben ügyvéd urat jobban motiválja, támogatja az 1%-kal nagyobb összeget.

 

Tóth József képviselő

Kijelenti, hogy amennyiben nincs ez a szabálytalanság, úgy nem kellene ezzel a témával foglalkozni. Felveti kérdésként, hogy ki a felelős azért, hogy ez a szabálytalanság felmerült. Véleménye szerint nem a polgármester, nem a Képviselő-testület követte el. Ki a felelős ezért? Véleménye szerint annak kellene a perköltséget fizetni.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy most erről szeretnének dönteni, hogy ez kiderüljön. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még javaslata. Amennyiben nincs, úgy a vitát lezárja. Áncsán Mihály képviselő úr javaslatát teszi fel szavazásra: 4% alap és utána pedig sikeres I. és II. fokú nyertesség esetén 9% sikerdíjról.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 229          Száma: 18.11.27/11/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:21

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés a "KEHOP-5.2.9.-16.2016-00071 számú Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein" című projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárásról

1. javaslat: Határozat a "KEHOP-5.2.9.-16.2016-00071 számú Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein" című projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárásról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete megbízza dr. Tasnádi Gábor ügyvédet, hogy a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00071 azonosító számú "Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein" című projekt szabálytalansági eljárásával kapcsolatban képviselje az Önkormányzatot és felhatalmazza, hogy az Önkormányzat nevében a szükséges jogi lépéseket megtegye, a bíróságra keresetet nyújtson be.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

229/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete megbízza dr. Tasnádi Gábor ügyvédet, hogy a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00071 azonosító számú "Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein" című projekt szabálytalansági eljárásával kapcsolatban képviselje az Önkormányzatot és felhatalmazza, hogy az Önkormányzat nevében a szükséges jogi lépéseket megtegye, a bíróságra keresetet nyújtson be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS TERMÕFÖLDEK HASZONBÉRLETÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Emlékezete szerint az eredeti pályázati kiírásnál mind a három területet egy évre történő bérbeadásra hirdették meg. Ha nem így van, akkor elnézést kér. Viszont a jövő évi munkatervben szerepel a most felmerült probléma, hogy a betakarítást előtt, illetve aratás előtt adja ki az önkormányzat a pályázatot. Jónak tartja, hogy májusi testületi ülésre kerül be a téma.

 

Tisztázásra kerül, hogy mekkora területekről van szó és milyen feltételekkel veszik haszonbérbe.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy először a Taksony 013/3 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 230          Száma: 18.11.27/12/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:24

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

1. javaslat: Határozat termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 013/3 helyrajzi számú ingatlant 2019. január 1-jétől 1 (egy) év határozott időre Halász János taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját 65.000 Ft/ év összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

230/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 013/3 helyrajzi számú ingatlant 2019. január 1-jétől 1 (egy) év határozott időre Halász János taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját 65.000 Ft/ év összegben állapítja meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a következő döntési javaslat két földterületet érint: 0138/158 és a 0138/159-es helyrajzi számú ingatlanokat. (3378,7 Ft/Ak/év, öt évre) Amennyiben nincs hozzászólás, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 231          Száma: 18.11.27/12/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:25

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

2. javaslat: Határozat termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 0138/158, valamint 0138/159 helyrajzi számú ingatlanokat 2019. január 1-jétől 5 (öt) év határozott időre Galambos András taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját helyrajzi számonként 3378,7 Ft/Ak/év összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

231/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 0138/158, valamint 0138/159 helyrajzi számú ingatlanokat 2019. január 1-jétől 5 (öt) év határozott időre Galambos András taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját helyrajzi számonként 3378,7 Ft/Ak/év összegben állapítja meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

13. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATÁNAK BÕVÍTÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy itt most egy lényegesen magasabb költséggel járó bővítésről lenne szó. Hozzáfűzi, hogy ezek a bővítések szükségesek. A Bizottság a következő évi költségvetésbe javasolja betervezni a közvilágítás bővítésének összegét.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a 2019. évi munkatervhez adott egy javaslatot, melyben szerepelt a három tételen felül a Nád utca közvilágítása is, ez egy bekötő út. (Káposztás sort és a Szárcsa utcát köti össze)

A Szőlőhegy utca végén közli, hogy az utolsó oszlopon nincsen lámpa, valamint a Vasút sor vége, Zsellérerdő ABC-től befelé is világítás bővítést javasol.

 

Kreisz László polgármester

Kiegészítést ígér a betervezésre vonatkozóan. Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Érdeklődik, hogy a Fő út perspektívájából nézve mennyire lesz erre kerete jövőre az önkormányzatnak. (összességében 30 millió forintos tételről van szó..)

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy mivel fontos prioritásról van szó, ezért kérik, hogy a hivatal tervezze be, majd a Testület dönt. Most még nem látnak fix számokat… Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Lakossági jelzés alapján közli, hogy a Mező sor OSI-ba vezető útnál nagyon sötét van, sokan járnak arra dolgozni és szeretné kérni, hogy azt a területet is vegyék fel a listára.

 

Tóth József képviselő

Korrigálásként elmondja, hogy amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot az előterjesztésben található bővítésre most elfogadják, az bruttó 15 millió forint kiadást jelent…

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a kiegészítésekkel együtt a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét...

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 232          Száma: 18.11.27/13/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:33

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

1. javaslat: Határozat a település közvilágítási hálózatának bővítéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat előterjesztés szerinti bővítését az idei évben nem valósítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a közvilágítás bővítésének - legkedvezőbb ajánlat szerinti - költségét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

232/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat előterjesztés szerinti bővítését az idei évben nem valósítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a közvilágítás bővítésének - legkedvezőbb ajánlat szerinti - költségét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Micheller Anita

 

 

14. ELÕTERJESZTÉS KORCSOLYAPÁLYA BÉRLÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A Bizottság hosszas vita után arra az álláspontra jutott, hogy nem javasolja Képviselő-testületnek, hogy idén is korcsolyapályát béreljen. Indoklásként elmondja, hogy az iskola nyűgnek érezte a pálya látogatásának megszervezését, az óvodásoknál néhány csoport kijött, de kemény problémát jelentett a kiscsoportosok felöltöztetése, visszaöltöztetése. Délutánonként a felvételekből látható, hogy átlagban 10 ember látogatta a pályát. Mindezt mérlegre helyezve a bérlés összköltségével a Bizottság nem javasolja Képviselő-testületnek a pálya bérlését.

Alternatívaként felmerült, hogy esetleg támogassák a szomszéd településen felállított nagyobb korcsolyapálya látogatását. (átvitel..)

 

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint ez rossz hír a taksonyi gyerekek és szülők részére is. Véleménye szerint is az utóbbi egy évben nagy volt az érdektelenség, melynek az oka a pálya jellege volt. (nem rendes jég…) Következő évre vonatkozóan javasolja megnézni a valódi jégpálya felépítésének lehetőségét. (Dunaharaszti)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 233          Száma: 18.11.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:38

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

1. javaslat: Határozat korcsolyapálya bérléséről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatot és az egyéb üzemeltetési költségeket figyelembe véve úgy dönt, hogy a 2019. esztendőben a műanyag korcsolyapálya felállítását nem rendeli meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

233/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatot és az egyéb üzemeltetési költségeket figyelembe véve úgy dönt, hogy a 2019. esztendőben a műanyag korcsolyapálya felállítását nem rendeli meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

15. ELÕTERJESZTÉS A 2019. ÉVI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok közös ellátását.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 234          Száma: 18.11.27/15/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:39

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

15. napirend: Előterjesztés a 2019. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

1. javaslat: Határozat a 2019. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

-   a 2019. évi költségvetésben a Taksony településre eső közbeszerezni kívánt szúnyoggyérítés tervezett költségeire vonatkozóan kötelezettséget vállal 1419 189,- Ft összegben

-        felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására és a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére,

-        a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatos teljes körű szervezési, beszerzési, megrendelői, pénzügyi és adminisztrációs tevékenység lebonyolításával megbízza Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát,

-        felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát a szolgáltató kiválasztására és a közbeszerzési eljárás elindítására,

-     felkéri a Polgármestert a 2019. évi Taksony településre eső szúnyoggyérítési feladatok ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

234/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1.           a 2019. évi költségvetésben a Taksony településre eső közbeszerezni kívánt szúnyoggyérítés tervezett költségeire vonatkozóan kötelezettséget vállal 1419 189,- Ft összegben,

2. felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására és a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére,

3. a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatos teljes körű szervezési, beszerzési, megrendelői, pénzügyi és adminisztrációs tevékenység lebonyolításával megbízza Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát,

4. felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát a szolgáltató kiválasztására és a közbeszerzési eljárás elindítására,

5. felkéri a Polgármestert a 2019. évi Taksony településre eső szúnyoggyérítési feladatok ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

16. ELÕTERJESZTÉS A MÁLENKIJ ROBOT - FIATAL KUTATÓK KUTATÁSI EREDMÉNYEI CÍMMEL MEGRENDEZENDÕ NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

Megjegyzi, hogy a konferencia a hét végén megvalósult és ehhez a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását szeretné kérni.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság egyhangúan támogatta a konferencián részvételt.

 

Varga László képviselő elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre csökkent.

 

Tóth József képviselő

Hangsúlyozza, hogy utólagos testületi döntés meghozatalához nem asszisztál. Megkéri polgármester urat és jegyző asszonyt is, hogy kerüljék az ilyen jellegű előterjesztést. Rögzíti, hogy a megkeresés nem múlt hét csütörtökön érkezett… Költségvetést érint, ebben a formában jogsértő..

"A másik dolog, hogy ez fiatal kutatók konferenciája volt. Nevetséges az, hogy Taksonyból Makra Mónika mellett Györke Erzsébet képviselő asszony is részt vett ezen a konferencián. Nem akarom megsérteni kedves képviselő asszony, de ön nem a fiatal korúak közé tartozik."

"Ha még valakit el akartunk volna küldeni, lett volna rá lehetőség, egyrészt megkérdezni a német nemzetiségi önkormányzatot. Megkérdeztük? Erre választ várok polgármester úrtól... Tudnák most is mondani olyat, aki elmehetett volna vele: Gárdonyi Adrienn."

 

Varga László képviselő visszaérkezett, így a jelen lévő szavazók száma 8 (nyolc) főre emelkedett.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy semmilyen jogsértést nem követett el az önkormányzat, kifizetés nem történt.

Jelzi, hogy képviselő asszonyt előadóként felkérték, Györke Erzsébet képviselő asszony alpolgármester asszonnyal együtt Taksonyban ennek a XX. századi sötét korszaknak két meghatározó kutatója. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége alapító tagjaként elsőként állítottak ennek a sötét korszaknak emléket a Templom kertben a Málenkij robotra elhurcoltak, kitelepítettekért és a kommunizmus áldozataiért. A vitát ezzel lezárja és a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 235          Száma: 18.11.27/16/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:45

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

16. napirend: Előterjesztés a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezendő nemzetközi konferencián való részvételről

1. javaslat: Határozat a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezendő nemzetközi konferencián való részvételről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete támogatja Györke Erzsébet, a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián való részvételét. A rendezvény megszervező Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körével kötendő mellékelt együttműködési megállapodást elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

235/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete támogatja Györke Erzsébet, a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián való részvételét. A rendezvény megszervező Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körével kötendő mellékelt együttműködési megállapodást elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

17. TÁJÉKOZTATÓ A KRAUGERT RENDEZÉSÉNEK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy tájékoztatót a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy az előterjesztés hibás.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy tájékoztató anyagról van szó.

 

Tóth József képviselő

"Az se lehet hamis. A térkép hamis."

"Az útlejegyzési eljárást az önkormányzat jogszerűen alkalmazhatja, megteheti, de nem teheti meg azt, hogy a 2010-es megállapodást nem tartja be."

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy aláírt megállapodásról van-e szó. (2010-es)

 

Tóth József képviselő

"Nem volt aláírt, de akkor törvénytelenséget követett el ön."

 

Kreisz László polgármester

Javasolja képviselő úrnak, hogy szerezzen érvényt igazának..

"Fölöslegesen az önös haszonszerzését ne hozza be a közösség asztalára."

 

Tóth József képviselő

"Az érvényes ciklusprogramba és az ütemezésnél két év elmaradás van most."

 

Kreisz László polgármester

"Mert voltak olyan tulajdonosok, akik az önös érdeküket tették a közösség elé. Ismer ilyet Józsi bácsi?" Ismételten megkérdezi. "Tudja, hogy hogy hívják, aki az önös érdekeit helyezte a közösség érdeke elé? Mint egy ingatlan felvásárló..? Hogy hívják? Szerezzen érvényt az igazának, visszautasítom az ilyen jellegű mondatait." Írásban kéri Testület részére képviselő úrtól, hogy mi a hiba, aláírással együtt. Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

"Nekem kicsit méltatlanná kezd válni ez a történet, mert itt ülök egy olyan emberrel szemben, aki saját képviselői mandátumát kihasználva vásárolt föl területeket és ő akarja nekünk megmondani, hogy mi az igaz. Ez az ember rengeteg földet vásárolt meg a fiával együtt azon a területen, nem vagyok hajlandó ezen többet vitázni."

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a tájékoztató elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 236          Száma: 18.11.27/17/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:50

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

17. napirend: Tájékoztató a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete a Kraugert rendezésének aktuális állásáról szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

236/2018. (XI. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete a Kraugert rendezésének aktuális állásáról szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

18. TÁJÉKOZTATÓ A FEL NEM VETT KÉPVISELÕI TISZTELETDÍJAK ALAKULÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy szintén tájékoztató anyagról van szó. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kéri, hogy lehetőleg olyan kérjen szót, aki érintett a témában. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Javasolja, hogy az előterjesztésben feltüntetett két lemondásról mindenképpen döntsön a Testület.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az egyik lemondás a Református Egyházközség számára, a másik pedig az Óvoda Alapítvány számára történik. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 237          Száma: 18.11.27/18/0/A/KT

Ideje: 2018. november 27 21:52

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

18. napirend: Tájékoztató a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak alakulásáról

1. javaslat:

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

2. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Fábián Dóra bizottsági tag lemondott 2016. II. félévi, 2017. évi, valamint 2018. I. félévi tiszteletdíját (195.480 Ft) - a bizottsági tag ajánlását figyelembe véve - a Református Egyházközség támogatására fordítja.

3. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Galambos Andrásné bizottsági tag lemondott 2016. II. félévi, 2017. évi, valamint 2018. I. félévi tiszteletdíját (294.300 Ft) - a bizottsági tag ajánlását figyelembe véve - a Taksonyi Óvoda Alapítvány támogatására fordítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés: Jegyzőkönyvezés kormányhivatali álláspont szerint.

 

 

237/2018. (XI. 27.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

2. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Fábián Dóra bizottsági tag lemondott 2016. II. félévi, 2017. évi, valamint 2018. I. félévi tiszteletdíját (195.480 Ft) - a bizottsági tag ajánlását figyelembe véve - a Református Egyházközség támogatására fordítja.

3. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Galambos Andrásné bizottsági tag lemondott 2016. II. félévi, 2017. évi, valamint 2018. I. félévi tiszteletdíját (294.300 Ft) - a bizottsági tag ajánlását figyelembe véve - a Taksonyi Óvoda Alapítvány támogatására fordítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

19. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a napirendi pont keretében van-e valakinek észrevétele. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy megkeresték a DPMV-től, hogy az esővíz bevezetések megakadályozása témában. Megemlíti, hogy többször kérték, hogy végezzenek ellenőrzést. Az elmúlt esős időszakot követően jelezték, hogy rengeteg ilyen víz folyik be a rendszerbe. Kapott egy listát, arra vonatkozóan, hogy hol történik ilyen bevezetés.

 

Varga László képviselő

Véleménye szerint a büntetés nem biztos, hogy jó megoldás. A lakos nem tehet róla, hogy egy rendszer nem igazán működőképes. Ösztönzést javasol (letelepített ciszterna támogatás)

 

Szalai János képviselő

Nem tartja rossz ötletnek a javaslatot..

 

Ruff Mátyás képviselő

Kapcsolódva a témához elmondja, hogy a csatorna rendszer szennyvízre lett kiépítve nem pedig esővíz elvezetésre. Véleménye szerint itt jogos a büntetés. Az esővizet ott kell összegyűjteni és elszikkasztani, ahol leesik. Felhozza, hogy nagyon sok térkövezés van.. Ott nem tudják megoldani a szikkasztást..

 

Tóth József képviselő

·         Az esővíz telken belül történő megtartásra beton dézsa alkalmazását javasolja. (olcsóbb a ciszternánál)

·         A tűzifával kapcsolatban már többen jelezték számára, hogy nem kapták meg.

·         A képviselői fogadóórán felvetődött kérdésként, hogy "Mi van a polgárőrséggel?"

·         Mind a két gépkocsi régóta el van zárva. Véleménye szerint, amennyiben nem használják, vissza kell kérni. Lépéseket javasol.

·         Jelzi, hogy házaló árusok zaklatják a lakosságot. Plakátok önkormányzati felületekre történő ragasztását tapasztalja. Közterület-felügyelő intézkedését javasolja.

·         Szalai úr munkaköri leírását több éve kérte. Sérelmezi, hogy polgármester úr megígérte, nem történt meg. "Kérem és elvárom írásban, most én adok határidőt, 15 napon belül juttassa el számomra."

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A tűzifa támogatással kapcsolatban elmondja, hogy az összesített igények továbbítása megtörtént. Egyelőre nem kapta meg a hivatal a finanszírozáshoz szükséges összeget. Jelzi, hogy megnézik, hogy mikorra várható döntés és finanszírozás…

A Polgárőr Egyesület elnökével egyeztetett és abban maradtak, hogy az autót visszaadják az önkormányzat részére. Ezzel kapcsolatban eljuttatnak egy megkeresést az önkormányzathoz, melyben elnök úr fogja ezt kezdeményezni.

Házaló árusokkal kapcsolatban elképzelhetőnek tartja, hogy az adott pillanatban éppen nem tartózkodik a helyszínen a közterület-felügyelő. Bejelentést javasol a hivatalba, hogy azonnal ki lehessen küldeni a közterület-felügyelőt, vagy akár a rendőröket is.

 

Áncsán Mihály képviselő

Az ásott, fúrt kutak tekintetében tudomása szerint a parlament döntött a halasztásról. Véleménye szerint erről szükséges lenne tájékoztatást adni.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy már javasolta, hogy a közterület-felügyelő a munkaidejének 90-95 %-át közterületen töltse.

A plakátokat véleménye szerint nem kell bejelenteni. Intézkedést és választ kér.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megoldást ígér a plakátokra vonatkozóan.

Kutak témakörében közli, hogy úgy tapasztalja, hogy nagyon sok a téves információ. Jelzi, hogy ő nem tud a határidő meghosszabbításáról. Tudja, hogy tervezik és a kormány támogatja, de a törvény módosítás megszületéséről még nem. Megnézte a törvényt és továbbra is a 2018. december 31-i dátum szerepel benne. A Hírlevélben is írtak erről, hogy bár várható, de figyelni szükséges, hogy történik-e változás. Egyelőre nincs közelebbi információja, a most hatályos törvény szövegében a fent említett dátum szerepel.

 

Ruff Mátyás képviselő

Kérése, hogy a Fő úton a Forrás buszmegállónál zebra létesítését kérjék a Közútkezelőtől. Balesetveszélyre hívja fel a figyelmet. Sokan használják a buszmegállót…

 

 

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a tervekben szerepel az átvezetés a jövő évben. Jelzi, hogy külterületről van szó, fontos kérdés, hogy lehet-e olyan figyelem felhívó táblát kihelyezni, ami nem megy szembe a külterület besorolással. Idáig mindig arra hivatkoztak, hogy külterület… Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jegyző asszonytól érdeklődik, hogy van-e joga egy képviselőnek ahhoz, hogy az egyik intézményben dolgozó beosztott munkaköri leírását és bérét fixírozza. Tudomása szerint nincs…

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy megvizsgálják, amit lehet, azzal kapcsolatban írásban tájékoztatást adnak, amiről nem lehet, arról pedig nem.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az Egyebek napirendi pontot lezárja. Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 22 óra 11 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

Ruff Mátyás

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn

Összesen 19 napirendi pont