Összesen 3635067 látogató
Összesen 7234 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről 2019.08.05.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 40 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli,nyílt ülés

2019.augusztus05.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Ruff Mátyás

             4. Szalai János

             5. Tóth József

 

 

Távol:

6.                                                                                                           Áncsán Mihály

7.                                                                                                           Györke Erzsébet

8.                                                                                                           Halász János

 

 

Később érkezett:9.Varga László

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt Mindenkit a 2019. augusztus 05-i rendkívüli, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a testület öt (5) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 05 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 05-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Józseftelepülési képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

143/2019. (VIII. 05.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 05-irendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Józseftelepülési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Varga László képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre módosult.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az ülés (egyetlen) napirendi pontjának levételét kéri.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más észrevétel, úgy képviselő úr javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend:Napirend elfogadása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslata szerint a 2019. augusztus 05-i rendkívüli, nyíltülés ’ Előterjesztés Lion Management &Entertainment Kft. (székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u.8.) ügyvezetőjének - Andrásik Sándor- névváltoztatási kérelmére’napirendi pontjának levétele mellett dönt.

 

 

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

144/2019. (VIII. 05.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő 2019. augusztus 05-irendkívüli, nyíltülés napirendjére vonatkozó javaslatát nem támogatja, a napirendet a meghívó szerint kiküldött formában hagyja jóvá:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Lion Management &Entertainment Kft. (székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u. 8.) ügyvezetőjének - Andrásik Sándor - névváltoztatási kérelmére, mely alapján a Lion Management &Entertainment Kft. nevét Taksony Sport Kft.-re módosítaná.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS LION MANAGEMENT & ENTERTAINMENT KFT. (SZÉKHELY: 2335 TAKSONY, KISFALUDY U.8.) ÜGYVEZETÕJÉNEK - ANDRÁSIK SÁNDOR- NÉVVÁLTOZTATÁSI KÉRELMÉRE..

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Rácz Ernő, Taksony SE elnökét. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy a Taksony SE jogutóddal, vagy anélkül szűnik-e meg.

 

Rácz Ernő, Taksony SE

"Taksony SE marad, két szakosztállyal, az ökölvívó szakosztály és az erőemelő szakosztály, Bencze Gáborral.

Jelenleg NBIII-as csapatunk van és a 16 csapatból 14 gazdasági társaságként működik, kettő nem, Dunaharaszti és Taksony. Dunaharasztin a polgármester már kezdeményezte, de kifutottak az időből, jövőre már ők is gazdasági társaságként működnek tovább.

Azért van erre nagy szükség, mert itt már profi játkosok vannak és a legutóbbi példa, hogy nem tudtunk szerződést kötni, egy 18 éves játékosunkat a Videoton elvitte múlt héten 153.000. ft-ért. Ha már lett volna szerződése, akkor kb. annyiért tudtuk volna eladni, mint az egyesület fél éves költségvetése.

A másik fontos ok, hogy a labdarúgó szakosztály olyan szinten van, hogy a vezetése teljes embert igényel, melyet Rácz Ernő már nem tud vállalni a munkája mellett.

Így lesz egy sportmenedzserünk, aki a Testnevelési Főiskolán tanár, ő Lovas Zoltán, szakembereket hoz ki Taksonyba, összefogja az utánpótlást.

Andrássik úrnak is az az elképzelése, hogy a Kft. létrejöjjön, mert ő havonta annyi pénzt tesz be az egyesületbe, mint amennyit az önkormányzat egy év alatt. Jelenleg az egyesület költségvetése 15 szöröse az önkormányzattól kapott támogatásnak.

Fontos még, hogy így lehetőség lesz a játékosokkal való szerződéskötésre, teljesen tiszta viszony alakul ki, így működik manapság egy NB III-as klub. A költségvetés felét az MLSZ-től kapjuk, hiszen NBIII -ban már van támogatás, melyet szintén csak gazdasági társaságon keresztül tudunk érvényesíteni. Az egyesület a Kft.-ben 40% -ban tulajdonos, a sporttörvény szerint, ahol létrejön a Kft, az onnan nem vihető el, egyetlen lehetőség van, hogy a 40%-os tulajdonos veszi vissza. Tehát, ha Andrássik úr egyszer úgy gondolja, hogy kiszáll, akkor Taksony SE -re visszaszáll minden jog. Az elnökség tagjai: Wágner Zoltán, Virabel, aki fő támogató, Pállinger Péter, Lukács László, Kreisz László polgármester úr és Rácz Ernő. Mindenki taksonyi, kizárólag az a cél, hogy Taksonynak jó legyen, hogy Taksony SE fejlődését segítse."

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy az augusztus 2-i és augusztus 5-i testületi ülés kérelmei ellentmondásosak tekintettel arra, hogy az azokon feltüntetett keltezés megegyezik. Véleménye szerint visszamenőlegesen érkezett a kérelem. Számára ez így nem elfogadható.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja a figyelmet arra, hogy augusztus 2-án tekintettel arra, hogy a Testület nem volt határozatképes, nem tartottak ülést. Javasolja képviselő úrnak, hogy a dátumozást illetően Andrásik úrral vegye fel a kapcsolatot. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Nonprofit szervezet esetében a névhasználatot támogatná. Véleménye szerint itt üzletről van szó. Úgy gondolja, hogy a létesítmények a település lakóié, ebből adódóan a használatért bérleti díjat kellene beszedni. Javasolja, hogy a Kft-ben az önkormányzat 51%-ban legyen tulajdonos, 25%-ban Andrásik úr és 24%-ban az egyesület. Kéri, hogy a 2019-re nyújtott támogatás felét (3 millió forint) az egyesület utalja vissza az önkormányzatnak. Független jogi képviselői véleményt, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvébe betekintési lehetőséget szorgalmaz.

 

Ruff Mátyás képviselő

Csatlakozva képviselő úr felvetéséhez 10 éven keresztül havi 5 forint bérleti díjat javasol.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja a figyelmet arra, hogy a napirend témája a névhasználat, nem pedig a bérleti díj kérdése. Megadja a szót elnök úrnak.

 

Rácz Ernő, Taksony, SE

Felhozza, hogy az edzői bérek havi szinten több milliós tételt tesznek ki, amit a Kft megalakulásával már nem az egyesületnek, hanem a Kft-nek kell biztosítani.

 

Kreisz László polgármester

Azon az állásponton van, hogy egy olyan egyesületet mely folyamatosan értéket teremt nem kell bérleti díjjal sújtani. Képviselő úr javaslatainak elfogadását teszi fel szavazásra. (bérleti díj, egyesület részvétele a gazdasági társaságban, éves támogatás felének időarányos visszautalása).

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés LionManagement &EntertainmentKft. (székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u.8.) ügyvezetőjének - Andrásik Sándor- névváltoztatási kérelmére

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatait (létesítmények használatáért bérleti díj szedés, Taksony SE részvétele a LionManagement &EntertainmentKft-ben(székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u.8.), valamint az egyesület számára biztosított éves támogatás időarányos visszautalása) elfogadja.

 

 

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

 

 

145/2019. (VIII. 05.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatait ( létesítmények használatáért bérleti díj szedés, Taksony SE részvétele a LionManagement &EntertainmentKft-ben(székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u.8.), valamint az egyesület számára biztosított éves támogatás időarányos visszautalása) elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően, amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a névváltoztatási kérelem ("Taksony" használata a Kft nevében) támogatásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés LionManagement &EntertainmentKft. (székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u.8.) ügyvezetőjének - Andrásik Sándor- névváltoztatási kérelmére

2. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Sport Kft. (székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u.8.) nevében szereplő "Taksony" szó haszálatához hozzájárul.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

146/2019. (VIII. 05.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Sport Kft. (székhely: 2335 Taksony, Kisfaludy u.8.) nevében szereplő "Taksony" szó haszálatához hozzájárul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Tóth József

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn