Összesen 3284847 látogató
Összesen 6396 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 2019.08.29.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 53 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Közmeghallgatás

2019. augusztus29.

(csütörtök)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester
             3. Györke Erzsébet

             4. Szalai János

             5. Tóth József

             6. Varga László

 

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

7.                                                                                                           Halász János

 

 

Később érkezett:

 

8.                                                                                                           Áncsán Mihály

9.                                                                                                           Ruff Mátyás

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Nagy szeretettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat közmeghallgatásán. Megállapítja, hogy a testület hat fővel határozatképes. Felvezetésként elmondja, hogy a közmeghallgatás ajánlott témája a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai Jánosképviselő urat javasolja, és ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Döntési javaslat

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus29-i közmeghallgatás ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

A Képviselő testület egyhangúan, 6igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

157/2019. (VIII.29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus29-i közmeghallgatás ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

2. BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTVONAL HAZAI SZAKASZÁNAK FEJLESZTÉSE

 

Kreisz László polgármester

Felvezetésként rövid történeti áttekintést ad a vasútvonalról. Megállapítja, hogy több mint 70 éve nem került sor a vágányok felújítására. (Az amortizáció miatt 40-80 km/h sebességgel mehetnek csak a vonatok a kifogástalan pályaszakaszokon is..)

2016-ban döntött az állam a vasútvonal fejlesztése mellett. 2018. decemberében ezzel kapcsolatosan a Pest Megyei Önkormányzat fórumot tartott a térség önkormányzatai számára. Az eseményen ismertetett ütemezés szerint a 2018-2019-es esztendőkben készül el a hatástanulmány, mely alapján a 2019-2020-as években indulhat meg a tervezés, majd az azt követő esztendőben az engedélyezés.A beruházás megkezdése 2022-2024-re várható. A fórumon felkérték az érintett önkormányzatokat az elvárásaik megfogalmazására. Taksony tekintetében 2019. január 10-i levélben az alábbi észrevételek, javaslatok kerültek megküldésre Pest Megye főépítésze részére:

·        a mezőgazdasági- és az 51-es út melletti iparterület megközelítésének érdekében mindhárom vasúti átjáró megtartása

·        az 5202 jelű út keresztezésében kerékpáros átvezetés biztosítása a már megépült belterületi kerékpárút Bugyi településsel történő összekötése érdekében

·        a vasút teljes belterületi hosszában, a nyugati oldalon, hanggátló fal létesítése az ott lakók nyugalmának biztosítása érdekében, továbbá

·        a lakóövezetet zajjal és porral megterhelő ipari rakodási terület külterületre történő áttelepítése oly módon, hogy az a lakóterülettel ne érintkezzen, mert az ásványanyag rakodása jelenleg rengeteg lakossági panasz forrása.

Mindezen felül további javaslatként fogalmazza meg a:

·        MÁV terület jogi határának eltolását a mezőgazdasági terület felé,

·        valamint az állomás épületének felújítását, lokális központtá alakítását.

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

Első kérdése az lenne, hogy biztos-e, hogy az új vágányt nem a lakóházak felőli oldalon fektetik le.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy mindig olyan tájékoztatást kapott, hogy a mezőgazdasági terület irányában tervezik a bővítést. (Megjegyzi, hogy a felszedett sínpár is azon az oldalon van.)

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

Szeretnék, ha az új vágány nem a már meglévővel párhuzamosan haladna, hanem teljesen elkerülné a lakott területet.  Érdeklődik, hogy ez lehetséges-e.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy ma minden véleményre és észrevételre nyitottak, szeretnének minden ötletet összegyűjteni és továbbítani.

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

További kérdésük lenne, hogy Taksony területén belül mennyivel fognak közlekedni a vonatok (hanghatás miatt). Csak új vonatok fognak közlekedni? Új sínek? Új technika? (Régi vonatok esetén hiába új minden, hangos…

 

Kreisz László polgármester

A vasút történetéből azt lehet megállapítani, hogy amikor megújult a vasútvonal, megújultak a szerelvények is, hiszen gyorsabb vonatok közlekedtek. Most is ez a cél, hogy ezen a vasúti vágányon elérhesse a 160km/h-s sebességet. Ugyanakkor nem hiszi, hogy lakott területen - Taksony állomásán - 160 km/h-val fognak a szerelvények végig söpörni.

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

Amennyiben zajvédő falra kerül sor, szeretnének beleszólni, hogy milyen legyen. Kérésük ezzel kapcsolatban, hogy amikor az egyeztetésen ez a téma napirendre kerül, aktívan vehessenek részt benne.

 

Kreisz László polgármester

Határozott igennel válaszol, hozzáfűzve, hogy az önkormányzat érdeke is, hiszen a lakosokat képviseli.

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

Jelzi, hogy a tanulmány nagyon sok pontban nem tér ki a lakosságra vonatkozó hatásokra, több tíz oldal foglalkozik az élővilággal, de az emberekre vonatkozó hatást nem tárgyalja. Szeretnék, ha a tanulmányt ezzel is kiegészítenék. (rezgés és zajhatás az emberi szervezetre milyen hatással van) Helyi méréseket szorgalmaznak. (A legközelebbi mérés jelenleg Csepelen történt, ami elég messze van Taksonytól..)

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy az engedélyben található linkre rákattintva lehetőség volt letölteni egy anyagot, ebből igyekeztek a Taksonyt érintő pontokat kigyűjteni; olyan pálya épül, amin 160 km/h-val mehet a vonat, a fő vágány mellé egy új vágányt építenek. Szóban abban erősítették meg őket, hogy a mezőgazdasági területek felé történik a bővítés, hiszen ott volt a régi vágány és az alapot nem bontották el.

 

Szabó András Levente, dunavarsányi lakos

Elmondja, hogy néhány éve működtetnek egy dunavarsányiak közössége nevű Facebook portált, ahol 2018 eleje óta foglalkoznak ezzel a témával. Többször felhívták az önkormányzat és különböző egyesületek figyelmét arra, hogy mire kerül sor a következő években. Pontosítást kér polgármester úrtól azzal kapcsolatban, hogy nem kínai vasút épül fel. Szeretné, ha polgármester úr rögzítené, hogy nem kínai munkások fogják építeni ezt a vasutat.

 

Kreisz László polgármester

Ezt nem tudja, de azt igen, hogy kínai befektetők szeretnék ezt. (2016-os kormánydöntés)

Munkásokra vonatkozóan nem rendelkezik információval. Nem tudja, hogy a XXI. században milyen módon építenek vasutat.

 

Szabó András Levente, dunavarsányi lakos

Felhozza problémaként, hogy a sok vonattal Pestre bejáró (munkavállaló, tanuló,…) hogyan fogja ezt megoldani az építkezés alatt. (M0-on rendszeresen dugó van) Fontos kérdés, hogy úgy építsék meg a vasutat, hogy mellette használni lehessen a kötött pályás közlekedést.….

Megjegyzi, hogy 7-én jelent meg a levél és 21 napot adtak a reagálásra. Ma augusztus 28. van. Firtatja, hogy a 21 napot munkanaponként kell értelmezni.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy holnap jár le a határidő, ezért hívták előtte össze a fórumot, mivel a holnapi nap folyamán küldik meg az észrevételeket. 

 

Szabó András Levente, dunavarsányi lakos

Tájékoztatásul elmondja, hogy a civilek írtak egy levelet a kecskeméti járási hivatalnak. A levelet 322 civil írta alá három nap alatt. Véleménye szerint a dunavarsányi önkormányzat a választások előtt nem akarta, hogy sikert érjenek el, pedig ez nem politikai, hanem lokálpatrióta kérdés. Hozzáfűzi, hogy náluk különösen nagy probléma, hogy a város közepén fog végigmenni a vasút.

Valószínűsíti, hogy ha 5 méteres zajvédő falakat építenek fel, azok rövid időn belül tele lesznek firkálva graffitikkel. Mindez el fogja rontani a városképet.

Írásban kértek olyan alternatív zajmegoldásokat (maximum 80-100 cm-es védőfal) - információik szerint a vonat 100-120 km/h-s sebességnél a leghalkabb. Tudomásuk szerint a legoptimálisabb eredmény, ha a síneket habos gumiborításba öntik, illetve zajfogó növényzet és fák telepítését kérik. Jelzi, hogy levelüket két napja küldték el. További kérdés, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálat számszerűsítette, hogy hány épületet fognak lebontani. (Dunavarsányban vannak olyan épületek, melyek 8 méterre vannak a vasúttól. Ott az ingatlan értéke a nullával lesz egyenlő. ) Úgy tudja, hogy kisajátításra is sor kerül. A tanulmány közli, hogy 110 épületet fognak kisajátítani, de ennél konkrétabb információjuk erről nincs.

A megnövekedett forgalom és a második vágány megépítése miatt tervbe vették a műtárgyak (állomások épületének) megváltoztatását. Az előadáson megmutatták, hogy "repülőtéri típusú megállókat fognak építeni betonból". Firtatja, hogy ezek hogyan illenek bele a környezetbe.

Jelzi, hogy nagyon szeretnék megtartani a dunavarsányi épületet és azt modernizálni. Ezt külön kérték.

Úgy gondolja, hogy mivel kiemelt beruházásról van szó, nem történhet meg, hogy nem épül meg. "A tervek szerint az sem történhet meg, hogy ki fog minket kerülni. Úgy látom, hogy finomítani kell a dolgokon. … Nagyon jó ötletnek tartom, hogy jó messze kerüljön ki minket ez a 160-al száguldó tehervonat. A tanulmány szerint minden éjszaka 28 ilyen vonat fog elmenni. Ez kb. 750 méteres vonatokról beszélünk. Kiszámoltuk, hogy hány méter egy ilyen konténer. … Kiderült, hogy kb. 20 percenként fog éjszaka elmenni nagy sebességgel egy ilyen vonat. Aki ott lakik a környékén, az nagy valószínűséggel nem fog aludni. … Ötmillió konténert szeretnének évente ezen a szakaszon felhozni, az építésnek csak gazdasági haszna van."

Kérése, hogy a lakosságot maximálisan védjék: minden apró részletre oda kell figyelni. Tanácsolja, hogy legyen olyan bizottság, ami különösen figyel az építésre… Ajánlja, hogy mindenki írjon egy levelet és küldje el a megadott e-mail címre. Fontos láthatóvá tenni, hogy itt olyan emberek laknak, akiknek fontos a gyermekeik jövője.

 

Kreisz László polgármester

Szeretne kitérni arra, hogy amit látott koncepciótervet, aszerint Kiskunlacházánál van az első nyomvonal módosítás, mint javaslat. Egyetért abban, hogy összefogás szükséges. Elmondja, hogy Taksonyban az elmúlt években mindig meg tudtak egyezni a MÁV-val. A sebességre és a zajvédő falra visszatérve elmondja, hogy az elmúlt években mért zajszint alapján már most indokolt, hogy végig megépüljön. A know how szakmai kérdés, de az elvárások (milyen paraméterekkel rendelkező legyen) megfogalmazásra kerülnek. Az állomás tekintetében rögzíti, hogy a taksonyi alkalmas egy 750 méteres vonat fogadására. (840 méter hosszú a taksonyi vasútállomás) Ebben van egy pici különbség a szomszédos településekhez viszonyítva.  "Ahol Önöket nyomja a vasútfejlesztés, ott bennünket pont nem nyom. Az elején nem véletlenül mondtam, hogy vannak témakörök, amiknél Haraszti mögé kell beállnunk, és vannak témakörök, amiben erősen Dunavarsány mögé. És lesz az is, amikor azt kérjük, hogy ők pedig Taksony mögött álljanak mindketten."

 

Paulovits Renáta, taksonyi lakos

Felhozza, hogy a jelenlegi helyzet egy nulladik szint, mely előszobája a beruházásnak. Ha "ők erre engedélyt kapnak abban a formában, ahogy ez a hatástanulmány benyújtásra került, akkor az nekünk nagyon nem lesz jó. Minél több észrevétel, minél több hozzászólás és javaslat szükséges."Erre alapozták a facebook csoportot és annak működését. Minden ötletet szívesen fogadnak.

Ismerteti a taksonyi lakosok kéréseit és észrevételeit összefoglaló levelet, melyet 2019. augusztus 26-án küldtek meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály részére.

Felhívja a figyelmet arra, hogy gyorsított eljárásban fog minden működni a hatástanulmány elfogadása után.

Rögzíti, hogy kínai vasútról van szó. A legtöbb információ véleménye szerint erre enged következtetni.

A 2018. decemberi fórumon elhangzott az, hogy a fejlesztés kínai érdekeket szolgál, kínai hitelből. Ennek az az ára, hogy konténerek fognak elzakatolni mellettük. A hatástanulmány tartalmaz viszonylag konkrét adatokat is annak ellenére, hogy nem feltétlenül tényekre alapozott dokumentum. Ez az információ - megerősítve az előző felszólaló által elmondottakat - arra vonatkozik, hogy éjszaka 28 vonat lesz, nappal pedig több mint 150. (számolásaik alapján átlagosan 5-10 percenként fog elhaladni egy vonat.)

Meghallgatták a hanganyagot, ami a fórumról készült és ott elhangzott, hogy már most is vannak olyan kínai vállalatok, akik nagyságrendileg 800 hektáros területeket keresnek Pest megyében. Felvetődik a kérdés, hogy Taksony rendelkezik-e ilyen területtel. Ha nincs, akkor tervezi-e az önkormányzat, hogy kialakítson ilyen területet eljárás keretében?

Megjegyzi, hogy a járási hivatal számára megküldött beadványukban a legfontosabb kérésük az volt, hogy a második sínpár feltétlenül a lakott területen kívül kerüljön kialakításra, akár úgy, hogy nagy ívben az 51-es út felé…

Amennyiben a második vágány a lakóterülethez közel épül, úgy milyen mértékű a fák, élővilág kiírtása? 

 

Tisztázzák, hogy melyik a 3. vasúti átjáró. (csatorna felé..)

 

Paulovits Renáta, taksonyi lakos

A decemberben tartott fórum kapcsán felhozza, hogy ott többször elhangzott kérésként a polgármesterek felé, hogy alakítsanak egy olyan platformot, ami a települések és a lakosság érdekeit szolgálja. Érdeklődik, hogy ez létrejött-e vagy sem? Úgy gondolja, hogy az együtt kiállás hatékonyabb, mint mindig valaki mögé állni. Készülnek-e majd olyan beadványok, amit együttesen írnak alá a polgármesterek?

 

Kreisz László polgármester

Határozott igennel válaszol, viszont jelzi, hogy a szomszéd települések polgármestereivel tartottak informális egyeztetéseket. A 22 érintett település polgármestere még nem ült le egy asztalhoz.

 

Paulovits Renáta, taksonyi lakos

Soroksártól Kunszentmiklósig tartja kritikusnak a helyzetet, tekintettel arra, hogy ezeken a településeken halad lakott területen keresztül a vonat. "Nem tudom, hogy arra van-e mód és lehetőség, hogy feltétlenül kerülje el ez az új nyomvonal a lakott területeket, kerüljön felújításra a jelenlegi nyomvonal a műtárgyakkal együtt." Megjegyzi, hogy tájékozódásuk során olyan információkat is találtak, miszerint a kínaiak nem ennek a nyomvonalnak a felújítását javasolták, hanem teljesen más nyomvonalét.

 

Kreisz László polgármester

Egyeztetései alapján ismételten kijelenti, hogy nem a lakóingatlanok irányában történik meg a fejlesztés.

Jelzi, hogy megköszönné, ha a lakosok által megküldött levelet az önkormányzat is megkaphatná annak érdekében, hogy megerősíthessék az önkormányzat oldaláról is a megfogalmazott észrevételeket, kéréseket, kérdéseket…

Közli, hogy a 800 hektáros iparterülettel Taksony nem tud és nem is akar versenyezni. Az önkormányzat 110 hektáros területet jelölt ki 2003-2006 között kint az 51-es út kereszteződésétől Dunaharaszti felé eső területen, mindentől távol. Nem titkolja, hogy az iparterület értékesebbé tételének kérdése az önkormányzatot is foglalkoztatja. E kapcsán felmerült, hogy az iparterületre hogyan lehetne ipari vágányt építeni… Ehhez is koncepciótervet kell készíteni és a Budapest-Kelebia vasútfejlesztése kapcsán inkább amellett foglalt állást az önkormányzat, hogy az iparterületet vigyék minél távolabb és legyen elérhető egy iparvágánnyal.

 

Bartucz Miklós, Dunaharaszti

Úgy érzi, hogy a lakosságnak egyöntetű véleménye, hogy az ipartevékenységre szánt vasúti forgalmat lakott területeken kívül vezessék el. Felhozza, hogy arra vonatkozóan nem látott semmilyen tanulmányt, hogy ezt a lehetőséget megvizsgálták-e. Ezzel kezdené az egész folyamatot, megnézne egy olyan tanulmányt, ami kitér arra, hogy ez a megoldás mennyivel lenne költségesebb, stb.

Tájékoztatásul elmondja, hogy Dunaharaszti lakossága is megküldte észrevételeit kedden. Az aggályok hasonlóak, kibővítve haraszti jellegzetességekkel.

Megtérülésre vonatkozó tanulmányt is megnézne. (Milyen gazdasági háttere van?...) "Szerintem 100 km, 50 ez apróságnak számít a világ más területein, az a pénz pedig, amit ráköltenek nem apróságnak számít a világ más területein sem…. Én úgy gondolom, hogy abból a pénzből jutna úgy is, hogy a lakosság is jól járjon, és a kínai érdeket is biztosítani lehessen."

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

Tekintettel arra, hogy a teherforgalom (kamion) növekedésére lehet számítani a bővítés kapcsán javasolja a Bugyi út kereszteződésénél megvalósuló körforgalom finanszírozásának támogatását kérni…

 

Kreisz László polgármester

Köszöni a javaslatot. Jelzi, hogy a körforgalom kialakítására már jogerős engedélyes tervvel rendelkezik az önkormányzat, ami jó tárgyalási pozíciót jelent.

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

Szeretné, ha az önkormányzat is megfogalmazná kérdésként, hogy Taksonyt is érinti-e a kisajátítás.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy megteszik. Az önkormányzat a MÁV területének eltolását a mezőgazdasági területek felé fogja szorgalmazni az egyeztetésen. Ott felvetődik a kérdés, hogy az állam kisajátít-e mezőgazdasági területet, vagy sem. (A zajvédő falat a sínek mellé szeretnék telepíttetni, közvetlenül a zaj forrásához.) A pályamódosítást merész gondolatnak tartja, de úgy véli, hogy nincs lehetetlen.  Rögzíti, hogy az önkormányzat folyamatos kapcsolatban szeretne maradni a lakókkal. Az interneten (taksony.hu) elérhetővé teszik a keletkező, rendelkezésre álló dokumentumokat a témával kapcsolatban.

 

Turi-Murguly Anita, taksonyi lakos

A zajvédő fallal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az 1 méteres fal telepítését szeretnék kérni.

 

Höss Andrea

Az Interneten elérhető hangfelvétel alapján úgy gondolja, hogy picit nagyobb a pánik. Hangsúlyozza, hogy a 0. fázisban vannak. Elhangzott a felvételen, hogy a pálya még bármelyik irányban alakítható. "Nem véletlenül mondták, hogy fogjanak össze a polgármesterek, én ezt egyfajta súgásnak érzem, hogy most még megtehetjük azt, amit szintén polgármester úr imént mondta, hogy a következő 70 évben kell, hogy gondolkozzunk.." Felhozza, hogy műszaki állapotfelmérés szükséges az építkezés előtt a vasúttól legalább 100 méterre található összes ingatlanon, azért hogy a későbbi rezgések okozta károkat rendezni lehessen…

 

Rideg Józsefné, taksonyi lakos

Jelzi, hogy az Alkotmány utcában éjjel hallja, ha elmegy a vonat. Szintén azon az állásponton van, hogy Taksonytól mind a két sínpárt messzire vigyék el. Felújítani drágább, mint újat készíteni… Felhozza, hogy amennyiben a sínek a jelenlegi helyen fognak futni, úgy a környező ingatlanok teljesen értéküket vesztik.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az alternatív nyomvonalra vonatkozó javaslatot mindenképpen továbbítani fogják. (hatástanulmány térjen ki rá) Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Mind a két nyomvonal távolabbra helyezését javasolja.  (Véleménye szerint a legoptimálisabb az lenne, ha a tehervonatok számára megépített két új vágány az 51-es túloldalán menne, a személyforgalom viszont maradna ugyanezen a nyomvonalon.)

 

Kreisz László polgármester

Úgy véli, hogy amennyiben az érdekeket sikerül célba juttatni, azzal elégedettek lehetnek. (függetlenül attól, hogy a projekt kapcsán melyik településre mennyit költenek a megvalósítás során.) Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Hangsúlyozza, hogy bár a nulladik lépésről van szó a vasútfejlesztés kapcsán, de egyetlen állomásnál sem lehet kihagyni a lakosság és az önkormányzat egyeztetését. "Igaz, hogy nulladik lépésnél vagyunk, de nagyon fontos a későbbiekben is az, hogy a lakosság és a mindenkori önkormányzat között meglegyen a kapcsolat, a párbeszéd, bizalomépítés és közös gondolkodás."

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti az elhangzottakat. Megköszöni a megtisztelő figyelmet. Jelzi, hogy a jövőben is a mindenkori önkormányzat a lakossággal történő egyeztetésre törekszik. Megadja a szót Paulovits Renátának.

 

Paulovits Renáta, taksonyi lakos

A kommunikációt nagyon fontosnak tartja. Hozzáfűzi, hogy ebben az ügyben augusztus elején úgy érezték, hogy egyedül vannak. A civilek egyedül kezdtek el szerveződni. Véleménye szerint a más településről érkezett látogatók is a Facebook csoportnak köszönhetően vannak itt a fórumon.

Úgy gondolja, hogy a Taksony Online lehetne az a csatorna, ami az intenzív információcserében fontos szerepet tölthetne be.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy "a XXI. században felgyorsult minden, a kommunikáció is. A csatornák is sokkal gyorsabbá váltak. Teljesen helyénvaló reflex, hogy a közösségi médiát használja mindenki, ki gyorsabban, ki meg picit lassabban, de mégis itt ülünk ma."Megköszöni az aktív jelenlétet és a közmeghallgatást 19 óra 26 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn