Összesen 3863960 látogató
Összesen 7555 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről 2019.06.25.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 45 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli,nyílt ülés

2019.június25.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Szalai János

             6. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

7.                                                                                                           Ruff Mátyás

8.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett:

                 9. Halász János

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 25-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 09 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

 Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály képviselő urat kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

Szavazás eredménye

 

#: 112 Száma: 19.06.25/1/0/A/KT

Ideje: 2019. június25 18:10

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 25-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Áncsán Mihály képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

112/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 25-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Áncsán Mihály képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A rendkívüli ülés napirendi pontjainak tekintetében javasolja a 9-es - "Előterjesztés a Római Katolikus Plébániával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására" - pont napirendről levételét. (Tudomása szerint a Bizottság sem tárgyalta ezt a témát.) Érdeklődik, hogy van-e valakinek még hozzáfűzése. Amennyiben nincs, úgy a módosított napirendről kéri a Bizottság véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 113 Száma: 19.06.25/2/0/A/KT

Ideje: 2019. június25.18:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 25-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendelet módosítására

 

4.    Előterjesztés a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

 

5.    Előterjesztés a Fő út csapadékvíz-elvezetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

 

6.    Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

 

7.    Előterjesztés ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

 

8.    Előterjesztés a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról

 

9.    Előterjesztés a 69/2019. (IV. 05.) Kt. határozat módosítására

 

10. Előterjesztés Tóth Rita tulajdonában álló 2507 hrsz-ú ingatlanban a Szőlőhegy utcát érintő terület Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

113/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 25-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendelet módosítására

4.    Előterjesztés a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

5.    Előterjesztés a Fő út csapadékvíz-elvezetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

6.    Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

7.    Előterjesztés ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

8.    Előterjesztés a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról

9.    Előterjesztés a 69/2019. (IV. 05.) Kt. határozat módosítására

10. Előterjesztés Tóth Rita tulajdonában álló 2507 hrsz-ú ingatlanban a Szőlőhegy utcát érintő terület Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a testületi ülés megkezdése előtt napirend előtti hozzászólást kért Tóth József képviselő úr. Mielőtt megadná a szót képviselő úrnak egy másik témakört is szeretne a Testülettel megosztani tekintettel arra, hogy rendkívüli ülésen új napirendi pontot nem vehetnek fel. Közli, hogy ma reggel kapott a német önkormányzattól egy e-mailt, amely egy kérelmet tartalmaz: a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz nyújtottak be pályázatot az óvoda játszóterén, a játékok alatt található gumilapok felújítására. A német önkormányzat erre 2,2 millió forintot nyert és a lapok cseréjét szeretnék ebből megvalósítani. Megkérte elnök asszonyt, hogy tájékoztatásként küldjön anyagot ezzel kapcsolatban a Testület számára. A cégtől bekért ajánlatot küldték el. Összességében úgy látja, hogy három játék alatt lesz lehetőség a cserére. Tulajdonosi hozzájárulásra lenne szükség, kéri a Testület támogatását a hozzájárulás megadásához. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a Testület tudomásul vétele elegendő-e ebben a kérdésben, vagy szavazni is szükséges a hozzájárulás kapcsán.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy most a Testület tájékoztatására kerül sor. Egy következő testületi ülésen pedig határozatban is megerősítik a tulajdonosi hozzájárulást. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy két témát szeretne megbeszélni napirend előtt.

·         Zöldhulladék-szállítással kapcsolatos lakossági jelzések: az áprilisi KT ülésen jelezte, hogy ellentmondásos a szállító cég kommunikációja a lakosság felé. Az év elején minden háztartásba eljuttatott szórólap szerint öt darab ingyenes zsákot biztosítanak. Ezt időközben két darabra változtatták, melyről hivatalos értesítés a mai napig nem történt annak ellenére, hogy az áprilisi KT ülésen azt az ígéretet kapta, hogy a Hírlevél ki fog térni erre a módosításra. Megjegyzi, hogy a 12. számban megjelent ezzel kapcsolatban egy szintén nem értelmezhető közlemény, ugyanis nincs szó arról szám szerint, hogy minden alkalommal két darab zsák szállítását vállalja csak a cég és kettő darab cserezsákot ad az elszállított helyett.

A gyakorlattal kapcsolatban elmondja, hogy sok lakos rendelkezik még a tavalyi év során kiosztott - ugyanilyen típusú -zsákkal. "Kiraknak 5 zsákot, hármat otthagynak, kettőt elvisznek."

Érdeklődik, hogy a cég, vagy az önkormányzat készítette-e a tájékoztatást a Hírlevélbe. Véleménye szerint a közlemény értelmezhetetlen.

A köteges zöldhulladékkal kapcsolatban firtatja, hogy az elszállítható fél köbméteres mennyiség megállapítását ki végzi. Sok otthagyott, kötegelt zöldhulladékról számol be. Mielőbbi intézkedést kér.

A cserezsák tekintetében javasolja, hogy a kerítésre akasztás helyett (megjegyzi, hogy pár utcából jelezték, hogy eltűntek a cserezsákok..) dobják be a kerítésen az udvarra.

 

·         Szúnyoginvázióval kapcsolatban elmondja, hogy április 30-tól a katasztrófa védelem központi költségvetésből Pest megyében 45 településen többször végzett szúnyoggyérítést.

Felhozza, hogy az önkormányzat ezen felül is vállalt pluszban szúnyogírtást, mégis jóval több a szúnyog, mint tavaly. A Marestli környékén elviselhetetlen a helyzet, nem beszélve a Duna sorról. "Ha nem megfelelő a hatékonyság, akkor hiába gyérítenek…"

 

Halász János képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő képviselők száma 7 (hét) főre emelkedett.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatban megerősíti, hogy a Hírlevél előző számában (június 7-én megjelent) arról tájékoztattak, hogy a DTKH által térítésmentesen rendelkezésre bocsájtott zöld színű, lebomló műanyag zsákban szállítják el a zöldhulladékot. Itt azért nem írtak konkrét számot, mert a DTKH-val van egy olyan megállapodás szerint az átmeneti időszakban nem csak kettő darab zsákot fognak elvinni, hanem a tavalyi évről felgyülemlett zsákokat is.

A következő számában a Hírlevélnek, ami múlt hét pénteken jelent meg már egyértelművé tették, hogy ingatlanonként és szállítási alkalmanként (kéthetente) kettő darab ingyenes zöld zsák jár és ennyit lehet kitenni az ingatlan elé. Ezen felül korlátlan mennyiségben kék színű zsákban helyezhető ki az elszállításra szánt zöld hulladék. E mellé helyezhető ki az ágnyesedék. A köbméter számítással kapcsolatban nem érti, hogy mi a probléma a 70 cm-rel. Véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a DTKH részéről, aki elszállítja a hulladékot, az állapítja meg szemrevételezéssel a mennyiséget. A Hírlevélben arra is kitértek pontosításként, hogy amennyiben valaki rendelkezik plusz hulladékgyűjtő edényzettel erre a célra, akkor abból is ugyanúgy üríteni fogják a zöld hulladékot.

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Hírlevél legfrissebb számában, továbbá a honlapon is beszámoltak arról, hogy a katasztrófa védelem végzett a térségben szúnyoggyérítést. (Nem csak Taksonyban, hanem a környezetében lévő többi településen is. Ráckevei Kistérség önkormányzatai) Közli, hogy minden évben testületi döntés születik arról, hogy ezek az önkormányzatok megbízzák  Szigetszentmiklós önkormányzatát, hogy bonyolítsa le az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárást, kösse meg a szerződést. A katasztrófavédelem is több alkalommal végzett gyérítést. (május 7-én a vízparti agglomerációban, június 3-án, június 5-én földi gyérítés történt, június 12-én szintén földi, kémiai gyérítésre került sor, ami Taksonyt is érintette. ) Ezen kívül az önkormányzatok megbízásából - finanszírozásával - történt június 24-én földi és kémiai gyérítés. Megerősíti, hogy az idei évben országos szinten tapasztalható, hogy sok a szúnyog a májusi sok eső miatt.

 

Tóth József képviselő

Nem tudja megérteni, hogy mi a probléma a fél köbméterrel.

Szeretné, ha a zsákokkal kapcsolatos javaslata továbbításra kerülne Szolgáltató felé.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a kérdésben már több javaslat érkezett és a Szolgáltatóval ismételt egyeztetésre kerül sor a zöldhulladék tekintetében.

Közli, hogy a témában a tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkormányzatnak vissza kell térnie ahhoz a gyakorlathoz, hogy feladatot vállal a zsák kiosztásában. Az éves kontingens 50.000 zsák, ez kerüljön kiosztásra azon családok között, akik a zöld hulladékot gyűjtik.

Megerősíti, hogy ő is kapott olyan visszajelzést, miszerint eltűnnek a zsákok.

Rögzíti, hogy a 70 cm-re vonatkozó elvárást a kezelhetőség indokolja… Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Egyetért képviselő úrral a tekintetben, hogy a lakosságnál fellelhető zöld zsákok ki lettek fizetve, tehát az abban kihelyezett hulladékot el kellene szállítani. Szintén felhozza, hogy az átmeneti időszakban lenne gyakorlat, hogy két zsák helyett többet visznek el… Szorgalmazza az egyeztetést a Szolgáltatóval. Nem ért egyet a kerítésen bedobásra vonatkozó javaslattal.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Tekintettel arra, hogy a kertek mérete és jellege különböző véleménye szerint nem lehet egységesen kezelni a zöldhulladék gyűjtését (mindenki két zsákot kap) . Úgy érzi, hogy ez a dolog félrecsúszott, támogatja az egyeztetést a Szolgáltatóval.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a hozzászólásokat.

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 1/2019. (II.28.)  RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Flender Éva könyvvizsgáló asszonyt. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság a módosítást megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót könyvvizsgáló asszonynak.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

Kiegészítésül elmondja, hogy a módosítás tartalmazza a maradványnak azt a részét, aminek a felhasználásakor/felhasználásáról, az elszámolásról döntött a Képviselő-testület. "Arról születik most döntés, ez egy kötelező jellegű dolog, hogy a zárszámadást követően, a zárszámadásnál elfogadott maradvány beépítésre kerüljön már teljes összegében, szerepeljen a költségvetési rendeletben. … Az előirányzat módosítás a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, a költségvetési rendelettel összehasonlítható, minden olyan táblázat, számszaki kimutatás szerepel benne, amiben a változások tapasztalhatók. Ezek átvezetésre kerültek, úgyhogy én a rendelet módosítást elfogadásra ajánlom Képviselő-testület számára."

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Összességében kiemeli, hogy 4,8 millió forinttal emelkedik a bevételi főösszeg.

Amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a rendelet módosításról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 7    Száma: 19.06.25/3/0/A/KT

Ideje: 2019. június2518:36

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.)  rendelet módosítására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.)  rendelet módosítása

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019. (.) rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendeletet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

635 582 908 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

717 656 981 forintban

Működési egyenleg

-       82 074 073 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

605 730 780 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 288 675 965 forintban

Felhalmozási egyenleg

-             682 945 185 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

1 241 313 688 forintban

Költségvetési kiadások

  2 006 332 946 forintban

Költségvetési egyenleg

-       765 019 258 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

770 217 258 forintban

Finanszírozási kiadások

5 198 000 forintban

Finanszírozási egyenleg

765 019 258 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét 2 011 530 946 forintban állapítja meg.

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Taksony, 2019. június 25.

 

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2019. június . napján megtörtént.

 

 

                                                                                              /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (VI.27.) rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendeletet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

635 582 908 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

717 656 981 forintban

Működési egyenleg

-       82 074 073 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

605 730 780 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 288 675 965 forintban

Felhalmozási egyenleg

-             682 945 185 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

1 241 313 688 forintban

Költségvetési kiadások

  2 006 332 946 forintban

Költségvetési egyenleg

-       765 019 258 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

770 217 258 forintban

Finanszírozási kiadások

5 198 000 forintban

Finanszírozási egyenleg

765 019 258 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét 2 011 530 946 forintban állapítja meg.

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Taksony, 2019. június 25.

 

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2019. június …. napján megtörtént.

 

 

                                                                                              /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A 2019. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA MEGNEVEZÉSÛ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság egyhangúan javasolja elfogadásra Képviselő-testületnek a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton indulást.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 114 Száma: 19.06.25/4/0/A/KT

Ideje: 2019. június2518:37

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

1.javaslat:Határozat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

114/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS A FÕ ÚT CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Hangsúlyozza, hogy egy nagyon régóta várt (önálló beruházásként is megvalósítható, de a Fő út komlex felújításának is a részét képezi) beruházás elindítására nyílik most lehetőség. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság is azon az állásponton van, hogy ezt a beruházást szükséges elindítani.

 

Kreisz László polgármester

A közbeszerzés részleteivel kapcsolatosan felkéri jegyző asszonyt a tájékoztatásra.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy az önkormányzat nyílt eljárást folytatna le tekintettel arra, hogy a becsült érték a 300 millió forintot várhatóan meghaladja. Mindez azt jelenti, hogy az ajánlattételi felhívás megküldése előtt legalább öt nappal kötelező közzétenni egy összefoglaló tájékoztatót. Ezt a Képviselőt-testület által kiválasztott legalább három gazdasági szereplő részére meg kell küldeni. Ezen kívül a rendelkezésre álló idő alatt bárki bejelentkezhet az eljárásra. (ezért nyílt eljárás)

Ismerteti a három gazdasági szereplőt, akik részére az összefoglaló tájékoztató megküldésre kerül:

 

1.    Poseidon Power Kft., 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

 

2.    Best Grundbau Építőipari Kft., 2335 Taksony, Wesselényi Miklós utca 18.

 

3.    J-Garden Natural Trend Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/b.

 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztés második határozati javaslatot is tartalmaz a Bíráló Bizottság felállítására/összetételére vonatkozóan.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az első döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 115 Száma: 19.06.25/5/0/A/KT

Ideje: 2019. június 2518:40

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerűszavazás

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés a Fő út csapadékvíz-elvezetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

1. javaslat:Határozata Fő út csapadékvíz-elvezetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Fő út csapadékvíz-elvezetése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást az alábbi három gazdasági szereplő részére küldi meg:

 

1.    Poseidon Power Kft., 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

 

2.    Best Grundbau Építőipari Kft., 2335 Taksony, Wesselényi Miklós utca 18.

 

3.    J-Garden Natural Trend Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/b.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

115/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Fő út csapadékvíz-elvezetése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást az alábbi három gazdasági szereplő részére küldi meg:

 

1.    Poseidon Power Kft., 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

 

2.    Best Grundbau Építőipari Kft., 2335 Taksony, Wesselényi Miklós utca 18.

 

3.    J-Garden Natural Trend Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/b.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően ismerteti a Bíráló Bizottság javasolt tagjait. Érdeklődik, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a második döntési javaslatot teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 116 Száma: 19.06.25/5/0/A/KT

Ideje: 2019. június 25 18:41

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés a Fő út csapadékvíz-elvezetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

2. javaslat:Bíráló bizottsági tagok megválasztása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Fő út csapadékvíz-elvezetése" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról dönt.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

- közbeszerzés tárgya szerinti és műszaki szakértelemmel rendelkező tag: Érces Ferenc

- jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Micheller Anita

- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Szeleckiné Nagy Andrea

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

116/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Fő út csapadékvíz-elvezetése" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról dönt.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

- közbeszerzés tárgya szerinti és műszaki szakértelemmel rendelkező tag: Érces Ferenc

- jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Micheller Anita

- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Szeleckiné Nagy Andrea

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy jogszabályi kötelezettségnek szükséges eleget tenni a munkamegosztási megállapodás jóváhagyásával. Egymás között rendelkezik most is a hivatal és a költségvetési szervek ilyen megállapodással, de szükségessé vált ennek a felülvizsgálata jogszabálymódosítások következtében. Ezért javasolják egy új megállapodás elfogadását. Megjegyzi, hogy a belső ellenőrrel egyeztettek a megállapodás tartalmát illetően, és az előterjesztett formában javasolják a megállapodás elfogadását.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Hangsúlyozza, hogy a Bizottság is elfogadásra javasolja a munkamegosztási megállapodást.

 

Kreisz László polgármester

Úgy gondolja, hogy a megállapodásnak köszönhetően mindenki számára átláthatóvá válik, hogy kinek mi a feladata. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 117 Száma: 19.06.25/6/0/A/KT

Ideje: 2019. június25. 18:43

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

1. javaslat:Határozat munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a Forrás Intézményüzemeltető Központ, a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Sünivár Bölcsőde és a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

117/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a Forrás Intézményüzemeltető Központ, a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Sünivár Bölcsőde és a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottsági ülésen több verzió is felmerült, melyekből a Bizottság által támogatott javaslat maximum három évre ajánlja a bérleti szerződéseket megkötni, továbbá javasolja a gazdasági évek végén a felmondás lehetőségét biztosítani az  önkormányzat részére.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a javaslat az összes területre fogalmazódott-e meg.

Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a javaslat az összes terület vonatkozásában értendő.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Hangsúlyozza, hogy a mellékletként csatolt hirdetményekben 2019. január 1. szerepel, de természetesen 2020. január 1-vel kerülnének az ingatlanok birtokbaadásra. Megfontolásra javasolja, hogy a termőföldek haszonbérleti szerződéskötésénél ne határozzanak meg öt év alatti időtartamot, kivéve a 013/3 esetében. Megjegyzi, hogy a tavalyi év során kötött haszonbérleti szerződések időtartama is öt évre szólt. Úgy gondolja, hogy a szántók esetében lehetne ezt a gyakorlatot követni.

 

Tóth József képviselő

Emlékei szerint a tavalyi évben egy évre szóló szerződéskötés is született.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy a 013/3 esetében igen.

 

Tóth József képviselő

Az elképzelést jónak és szükségesnek tartja. A Szőlőhegy utca mögötti részen felhozza, hogy amennyiben arra a területre valaki pályázatot nyújtana be, úgy annak kijelölése pénzbe kerül. Érdeklődik, hogy az önkormányzat a kijelölés költségét vállalja-e.

 

Halász János képviselő

Megerősíti, hogy azon a területen gaztenger található.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Javasolja a kiírásban feltüntetni, hogy a kitűzés költségét az önkormányzat nem viseli.

 

Kreisz László polgármester

A bizottsági ülésen elhangzott 5 és 3 évre vonatkozó javaslatok indokaira kérdez rá. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a három évre utalással a bizottság véleményét tolmácsolta. Õ azon az állásponton van, hogy a mezőgazdasági bérleti szerződések általában öt+ évekre szólnak a tevékenység jellege miatt. Felhozza, hogy a három év kompromisszumos javaslatként született a módosítás lehetőségével gazdasági évenként.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A bizottsági ülésen megfogalmazott javaslatot tartja jónak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megerősítést kér azzal kapcsolatban, hogy a kitűzés díját rá lehet terhelni a bérlőre. (1/1-es önkormányzati tulajdon esetén is..)

 

Igennel válaszolnak.

 

Tóth József képviselő

A gazdasági évenként történő felülvizsgálattal kapcsolatban érdeklődik, hogy mi történik olyan esetben, ha az adott területre évelő növényt ültetett a gazdálkodó...

 

Áncsán Mihály képviselő

Több tulajdonos esetén - résztulajdonnal rendelkezik csak az önkormányzat - érdeklődik, hogy a kijelölés megtehető-e.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Ilyen esetben akkor tudnak megállapodni a bérlővel, ha ő a tulajdonostárssal is megállapodik.

 

Halász János képviselő

Véleménye szerint ez nem egyszerű feladat, tekintettel arra, hogy a területek egy részénél nem zárult le a hagyatékolási eljárás. Felhozza, hogy kifüggesztés szükséges és ha a tulajdonostárs a bérleti jogát nem érvényesíti, akkor a bérleti szerződés szerinti bérlővel kell szerződést kötnie az önkormányzatnak.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még javaslata, észrevétele. Amennyiben nincs úgy mind a két javaslatot egyenként teszi fel szavazásra. Először az öt év időtartamú haszonbérleti szerződéskötésre vonatkozó javaslatról kéri a Testület véleményét, azzal a kitétellel, miszerint a gazdasági év végén az önkormányzatnak lehetősége van a szerződés felmondására.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 118 Száma: 19.06.25/7/0/A/KT

Ideje: 2019. június2518:56

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

1. javaslat:Határozat ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírásbana bérlet, illetve haszonbérlet időtartamát öt (5) év határozott időtartamban állapítja meg, továbbá a kiegészíti az évenkénti, gazdasági év végére történő felmondás lehetőségével.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

118/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírásban a bérlet, illetve haszonbérlet időtartamát öt (5) év határozott időtartamban állapítja meg, továbbá a kiegészíti az évenkénti, gazdasági év végére történő felmondás lehetőségével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően felteszi szavazásra, hogy az önkormányzat a kitűzés költségeit nem viseli.

 

Szavazás eredménye

 

#: 119 Száma: 19.06.25/7/0/A/KT

Ideje: 2019. június 25 18:57

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

2. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bérbeadásra kerülő ingatlan kitűzésének költségeit nem viseli.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

119/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bérbeadásra kerülő ingatlan kitűzésének költségeit nem viseli.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Majd az elfogadott javaslatokkal kiegészített bizottsági határozati javaslat (pályázati kiírás komplett feltételrendszerének) elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 120 Száma: 19.06.25/7/0/A/KT

Ideje: 2019. június 2518:57

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

3. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírást a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

120/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírást a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYVEZETÕI PÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Érdeklődik, hogy van-e a Testületnek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Rögzíti, hogy intézményvezető asszony kinevezése ótaeltelt öt év. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a napirendi pontot nem szükséges-e a szakbizottságnak is előtárgyalnia.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Úgy gondolja, hogy itt nem kifejezetten szociáils ügyről van szó, hiszen a pályázatot a Képviselő-testület írja ki intézményi státusz betöltésére. Hozzáfűzi, hogy a beérkezett pályázatokat a Szociális Bizottság is értékelni fogja, valamint meghallgatja a pályázókat.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a pályázat kiírásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 121 Száma: 19.06.25/8/0/A/KT

Ideje: 2019. június25.19:00

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend:Előterjesztés a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról

1. javaslat:Határozat a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői státuszára pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a jegyzőt a pályázati kiírás közzétételére.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

121/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői státuszára pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a jegyzőt a pályázati kiírás közzétételére.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS A 69/2019. (IV.05.) KT HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Közli, hogy a Széchenyi út felújításának a kiegészítő támogatására vonatkozó számszaki módosítását tartalmazza a javaslat. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy apróbb számszaki módosításról van szó és a Bizottság a megtárgyalást követően elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a határozat módosításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 122 Száma: 19.06.25/9/0/A/KT

Ideje: 2019. június2519:01

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend:Előterjesztés a 69/2019. (IV.05.) KT határozat módosítására

1. javaslat:Határozat 69/2019. (IV.05.) KT határozat módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2019. (IV.05) Kt. határozatát módosítja, annak megszövegezése az alábbiakra módosul.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)" című pályázati kiírással, a"Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű, támogatásban részesített projekttel kapcsolatban, a megnövekedett saját erőre tekintettel többlettámogatási igényt nyújt be 19 183 992 Ft összegben.

A Képviselő-testület a fennmaradó - közbeszerzési eljárás során keletkezett - 15.397.178 forintforráshiányt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

122/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2019. (IV.05) Kt. határozatát módosítja, annak megszövegezése az alábbiakra módosul.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)" című pályázati kiírással, a"Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű, támogatásban részesített projekttel kapcsolatban, a megnövekedett saját erőre tekintettel többlettámogatási igényt nyújt be 19 183 992 Ft összegben.

A Képviselő-testület a fennmaradó - közbeszerzési eljárás során keletkezett - 15.397.178 forintforráshiányt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS TÓTH RITA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 2507 HRSZ-Ú INGATLANBAN A SZÕLÕHEGY UTCÁT ÉRINTÕ TERÜLET ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE TÖRTÉNÕ AJÁNDÉKOZÁSA ÜGYÉBEN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy az útépítéshez az említett telekből 78 m2 leadására van szükség. A Bizottság a területre vonatkozó ajándékozás elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 123 Száma: 19.06.25/10/0/A/KT

Ideje: 2019. június2519:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend:Előterjesztés Tóth Rita tulajdonában álló 2507 hrsz-ú ingatlanban a Szőlőhegy utcát érintő terület önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

1. javaslat: Határozat Tóth Rita tulajdonában álló 2507 hrsz-ú ingatlanban a Szőlőhegy utcát érintő terület önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Rita (Taksony, Szőlőhegy utca 55.) tulajdonában álló 2507/2 helyrajzi szám alatti, 78 m2 nagyságú terület Önkormányzat részére történő ajándékozását elfogadja a Szőlőhegy utca szélesítésének céljára.

Az ajándékozás és telekalakítás költségeit az Önkormányzat viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

123/2019. (VI. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Rita (Taksony, Szőlőhegy utca 55.) tulajdonában álló 2507/2 helyrajzi szám alatti, 78 m2 nagyságú terület Önkormányzat részére történő ajándékozását elfogadja a Szőlőhegy utca szélesítésének céljára.

Az ajándékozás és telekalakítás költségeit az Önkormányzat viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 02 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Áncsán Mihály

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn