Összesen 3225025 látogató
Összesen 6277 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2019.05.28.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 51 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes,nyílt ülés

2019.május 28.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Szalai János

             5. Varga László

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.                                                                                                           Halász János

7.                                                                                                           Ruff Mátyás

8.                                                                                                           Tóth József

 

Később érkezett:

                 9. Áncsán Mihály

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 19 óra 04 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 95  Száma: 19.05.28/1/0/A/KT

Ideje: 2019. május28 19:05

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 28-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               4                             44.44     4

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

95/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 28-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a napirend változatlan formában történő elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 96  Száma: 19.05.28/2/0/A/KT

Ideje: 2019. május28.19:05

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 28-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Beszámoló a rendőrség 2018. évi tevékenységéről

 

4.    Előterjesztés a háziorvosok és fogorvosok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

5.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

 

6.    Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására

 

7.    Előterjesztés a Taksony Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

 

8.    Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Np. Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására

 

9.    Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

 

10. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi átfogó értékeléséről

 

11. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

 

12. Előterjesztés a Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződéséről

 

13. Előterjesztés a szociális célú szükséglakások kialakításának lehetőségeiről

 

14. Tájékoztatás az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről

 

15. Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               4                             44.44     4

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

96/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 28-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a rendőrség 2018. évi tevékenységéről

4.    Előterjesztés a háziorvosok és fogorvosok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

5.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

6.    Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására

7.    Előterjesztés a Taksony Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

8.    Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Np. Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására

9.    Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

10. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi átfogó értékeléséről

11. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

12. Előterjesztés a Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződéséről

13. Előterjesztés a szociális célú szükséglakások kialakításának lehetőségeiről

14. Tájékoztatás az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről

15. Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Áncsán Mihály képviselő úr megérkezett, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre emelkedett.

 

 

3. BESZÁMOLÓ A RENDÕRSÉG 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Köszönti Király András kapitányságvezető és Farkas Péter Pál őrsparancsnok urakat. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János SZNB elnöke

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen pozitív hangulatú beszámoló részesei voltak. Felhozza, hogy vannak megoldandó feladatok és apróbb problémák, de a településen nagy gondok nincsenek. Megjegyzi, hogy a rendőrség mellett a lakosságnak is szerepet kell vállalnia a biztonság, nyugalom érdekében. A Bizottság a rendőrség beszámolóját egyhangúan javasolja elfogadásra Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az anyag minden olyan kérdéskörre kiterjed, melyen a továbbiakban javítani szükséges. Azon az állásponton van, hogy javítani mindig lehet mindenen. Az önkormányzat szeretné a rendeleteit, a jogszabályi környezetet úgy finomítani, hogy azzal a rendőrség hatékony segítségére legyen. Kiemeli, hogy Taksony önkormányzata és a rendőrség közötti párbeszéd nagyon jó és ezt megköszöni. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jó jelnek véli, hogy a beszámolóval kapcsolatban gondolkodni kell azon, hogy milyen kérdést tehetnének még fel. Megköszöni az anyagot. Üdvözli, hogy a beszámoló kifejezetten Taksonyra vonatkozó információkban gazdag.

Elmondja, hogy a közös együtt gondolkodás eredményeként vásárolt alkoholszonda használatának köszönhetően nagyobb rend érzékelhető a településen. Jelzi, hogy az önkormányzat továbbra is nyitott a javaslatokra a cél érdekében.

 

Varga László képviselő

Szintén nagyon jó közbiztonságról számol be. A térfigyelő kamerák visszanézési lehetőségére kérdez rá.

A kábítószer fogyasztás elleni küzdelem kapcsán kéri, hogy a Szent István tér környékén (nádas felé) fokozzák a jelenlétet.

 

Kreisz László polgármester

A kamerával kapcsolatban elmondja, hogy a rendszergazda felügyeli, neki van csak hozzáférése. Két helyi rendőrrel on-line kapcsolattartás működik. Hosszabb üzemkihagyásról nincs információja. (Ezt a rendszergazda jelzi, ha van). Elmondja, hogy a 2018-as esztendőben nem egészen 300.000,- forintot fordítottak a kamerák rendben tartására. (Volt ahol eszközöket kellett cserélni.)

Tájékoztatásul közli, hogy a rendőrségről van lehetőség megnézni, hogy a kamerák mit látnak. (on-line kapcsolat) Ha ott észlelnek valami helyzetet, akkor teljes felbontásban a hivatalból tudják letölteni. (Tárhely és sávszélesség miatt). A jelzés alapján a "rendszergazda tudja, hogy melyik időszakot kell kimásolnia és ezt meg is teszi, mire jönnek, vagy amikor jönnek még egyszer megnézik és akkor kimásolják."

Megkéri őrsparancsnok urat, hogy ha nem jól tájékoztatott a kamerákkal kapcsolatos gyakorlatról, akkor egészítse ki az elhangzottakat. Megadja a szót őrsparancsnok úrnak.

 

Farkas Péter Pál alezredes, őrsparancsnok

Megerősíti polgármester úr szavait, hozzáfűzve, hogy Taksonyban van a legkevesebb probléma a kamerákkal és mindig nagyon gyorsan történik a hibajavítás és a szervizelés.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendőrség 2018. évi beszámolójának elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 97  Száma: 19.05.28/3/0/A/KT

Ideje: 2019. május2819:16

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:Beszámoló a rendőrség 2018. évi tevékenységéről

1. javaslat:Határozat a rendőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Rendőrőrs Taksony településen végzett 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

97/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Rendőrőrs Taksony településen végzett 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS FOGORVOSOK 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti dr. Bíró Esztert, a III. körzet családorvosát. Tájékoztatásként elmondja, hogy néhány évvel ezelőtti kezdeményezés eredményeként kap az önkormányzat minden évben tájékoztatást a településen praktizáló orvosoktól a taksonyi egészségügyi helyzetről. A cél az, hogy körvonalazódjék, hogy milyen prevenciós szűrések, programok közéletbe beemelésére van igény a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. Megadja a szót Áncsán Mihály, Szociális Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály SZNB elnöke

Elmondja, hogy az első két év tapasztalata alapján szempontsor összeállítására került sor a tájékoztatással kapcsolatban.

Megerősíti, hogy az anyagoknak köszönhetően átfogó képet kaptak a település egészségi helyzetéről. A regionális ellátással kapcsolatban közli, hogy szinte az összes beszámoló anyag nem egészen pozitívan tesz erről említést. Kérésként fogalmazódik meg a helyben elvégzett laborvizsgálatok számának növelése. A regionális ellátás javításának vizsgálatára vonatkozóan is fogalmazódott meg javaslat. A megelőzés, szűrés tekintetében egyetért abban, hogy ezt az önkormányzatnak kell összefognia. Abban kér segítséget az orvosoktól, hogy jelöljék meg azokat a szűréseket, melyeket indokoltnak tekintenek a településen is megszervezni. Érdemesnek tartaná azt is felmérni, hogy a lakosság körében mekkora hajlandóság mutatkozik a szűrésen részvételre. Jelzi, hogy javaslat hangzott el az ülésen a Semmelweis-nap megtartására vonatkozóan. Az orvosokkal minden évben megtartott közös eszmecsere lefolytatását a Semmelweis-napra (vagy annak környékére) javasolja áttenni. Megköszöni a beszámolókat és rögzíti, hogy a Bizottság az anyagokat elfogadta és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a szakmai diskurzust nem véletlenül tették mindig év elejére. Elmondja, hogy mindegyik megbeszélés témája a szűrés volt olyan tekintetben, hogy mit lenne érdemes elvégezni. A további nagy kérdés, hogy mikor és hogyan. A miből? kapcsán rögzíti, hogy ebben szeretné az önkormányzat a támogatást nyújtani.

A vérvétel számának növelése tekintetében úgy véli, hogy az önkormányzatnak nincs közvetlen ráhatása az emelésre, hiszen ez egy kapacitás, kvóta és finanszírozási kérdés. (Jelzi, hogy az intézmény vezetője emelte ki ezt a három tényezőt azzal a hozzáfűzéssel, hogy egyiket sem ő határozza meg.) Abban azonban egyetért, hogy ennek a módosításáért tehet lépéseket az önkormányzat. (közvetve)

Egyetért abban, hogy amikor megépült a szigethalmi rendelő, már akkor kicsi volt… Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

A település általános egészségi állapotában történő változás irányára kérdez rá.

 

Dr. Bíró Eszter, III. körzet

Stagnálásról számol be.

 

Kreisz László polgármester

Úgy érzi, hogy van helye a megelőző programoknak.

Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Megköszöni, hogy doktornő eljött az ülésre. Szeretné, ha ez a csapat a településen teamként tudna tovább működni. Bízik a lakosság komfortérzetét javító törekvések, célkitűzések közös együttműködéssel megvalósításában. Megköszöni a megfogalmazott javaslatokat.

 

Áncsán Mihály képviselő

Kiemeli, hogy a hygiénés kezelés: fogkő eltávolítás évente kétszer díjmentes! Kéri, hogy ezzel éljen mindenki, hiszen komoly betegségmegelőző hatása van.

A Semmelweis-nappal kapcsolatban javasolja, hogy vizsgálják meg, hogy tehető-e annak környékére az orvosokkal történő egyeztetés.

 

Kreisz László polgármester

Úgy véli, hogy amennyiben a Bizottságnak lesz arra javaslata, hogy a Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyben dolgozók számára szervezzenek eseményt, azt érdemes végiggondolni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámolók, tájékoztatók elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 98  Száma: 19.05.28/4/0/A/KT

Ideje: 2019. május2819:34

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés a háziorvosok és fogorvosok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1.javaslat:Határozat a háziorvosok és fogorvosok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok, a házi gyermekorvos valamint a fogorvosok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolókat a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

98/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok, a házi gyermekorvos valamint a fogorvosok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolókat a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Flender Éva könyvvizsgáló asszonyt. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a zárszámadás rendelet témakörét megtárgyalta, könyvvizsgáló asszony a felmerülő kérdésekre válaszolt. A Bizottság a rendelet megalkotását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. A beszámolóval kapcsolatban két dologra szeretné felhívni a tisztelt hallgatóság és képviselők figyelmét: 1. a bevételi oldalhoz képest a kiadási oldalnál látszik az a gazdálkodás, amit évek óta magukkal szemben is megkövetelnek: a teljesítések a dologi kiadások, beruházások, fejlesztések kivételével mindenhol alul teljesítést mutat. A fejlesztések tekintetében a sok előző évről áthúzódó beruházások miatt nem. Az intézmények működésében a vezetők átgondolt, racionális gazdálkodást folytatnak, nem feltétlenül felhasználva az összes rendelkezésre álló keretet.

Az összefoglalóban a 2018. évi teljesített kiadások bevételi forrás szerinti finanszírozását mutató táblázat nagyon látványos és tanulságos: a diagram oszlopainak zöld része az irányítószerv (önkormányzat) saját bevételeiből történő finanszírozását mutatja az intézmények tekintetében, a piros rész mutatja az államtól kötelező feladatellátásra kapott összeget, a kék színnel pedig az intézmény saját bevételéből finanszírozásra fordított összeget jelöli. (A Forrás Településüzemeltető Központ - konyha  - a kiadásainak 53 %-át az önkormányzat, 44 %-át a saját bevételéből és 3 %-át a minimum állami támogatásból (kötelező feladatra) finanszírozza.

Hozzáfűzi, hogy ez az a "lába" az önkormányzatnak, ahol a valóságos gazdálkodás felépítésére nyílik lehetőség, ugyanakkor az iskolai étkeztetéssel innen közel 40 millió forintot "kormányoztak ki" éves szinten. (NNÖT). (Ennyivel több forrás jutna a település komfortérzetének javítására..) Megköszöni a beszámolót. Megadja a szót könyvvizsgáló asszonynak.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

"Elvégeztem a zárszámadáshoz kapcsolódó minden vizsgálatot, amit a Könyvvizsgáló Kamara előír a könyvvizsgálók részére. Két jelentést kaptak a könyvvizsgálat eredményeként, az egyik a zárszámadást megalapozó költségvetési beszámoló, mely költségvetési beszámolóból az összesített, konszolidált költségvetési beszámolóhoz adtam ki a könyvvizsgálói véleményt. Ez azonban azt feltételezte, hogy az összes intézményeknek egyenként elvégeztem azokat a könyvvizsgálati feladatokat módszereket alkalmazva, amik az egyenkénti beszámolóknak a hitelességét igazolta. Így tudtam egy hitelesítő záradékot kiadni erre a költségvetési beszámolóra. A zárszámadási jelentéshez egy másik jelentést kell készítenünk. Ennek a zárszámadási rendeletnek kötelező elemei vannak, amit az államháztartási törvény és a végrehajtási utasítás szabályoz. Ennek a rendelet-tervezetnek meg kell felelnie a költségvetési beszámolóban lévő adatokkal. Ezeknek az adatoknak az egyezőségét igazolni tudom. Még a költségvetési beszámolóhoz elmondhatom, hogy a teljes önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a valóságot mutatja. A zárszámadási rendelet-tervezetet pedig mellékleteivel és az előterjesztéssel együtt alkalmasnak tartom a tárgyalásra és az Önök számára elfogadásra javasolom."

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele a rendelet kapcsán. Amennyiben nincs, úgy a zárszámadási rendelet megalkotását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 6    Száma: 19.05.28/5/0/A/KT

Ideje: 2019. május 2819:41

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés taksony nagyközség önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

1. javaslat:

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2019. () rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzata

                                        2018. évi költségvetésének végrehajtásáról                      

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

2.§

 

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

-    Taksonyi Polgármesteri Hivatal

-    Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

-    Forrás Intézményüzemeltető Központ

-    Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

-    Sünivár Bölcsőde.

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

3.§

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a jelen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

 

2 117 802 235 Ft bevételi

és

 

1 587 024 977 Ft kiadási

 

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti teljesítési főösszeget

-    egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet1. számú melléklete,

-    az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2.; 2a. számú melléklete,

-    a bevételeket és kiadásokat szervezetenként a rendelet 3-7.a. számú melléklete,

-    a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

 

(3)  A 2018. évi beruházási kiadásokat a rendelet 9. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet, a támogatással megvalósuló projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

(4)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 13. számú melléklete mutatja be.

 

(5)  Az Önkormányzat 2018. évi teljesített közvetett támogatások kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

(6)  Az Önkormányzat hitelállományának bemutatását a 15. számú melléklettartalmazza. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, ebből származó fizetési kötelezettsége 2018. évben nem volt.

 

(7)  Az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a 20. számú melléklet, a részesedéseket a 16. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 17. számú melléklet, vagyonkimutatását a 18. és 19. számú melléklet, eredmény-kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

(8)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a maradvány összege az Önkormányzat 2019. évi tartalékát növeli meg.

 

(9)  Az Önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2018. évi létszámadatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2019. május 28.

 

/:Kreisz László:/                                           /:Dr. Micheller Anita:/

   polgármester                                           jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2019. május … napján megtörtént.     

 

                     /:Dr. Micheller Anita:/

 

                                    jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

6/2019. (V. 29.  ) rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzata

                                        2018. évi költségvetésének végrehajtásáról                      

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

2.§

 

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

-    Taksonyi Polgármesteri Hivatal

-    Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

-    Forrás Intézményüzemeltető Központ

-    Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

-    Sünivár Bölcsőde.

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

         

3.§

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a jelen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

 

2 117 802 235 Ft bevételi

és

 

1 587 024 977 Ft kiadási

 

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

 

(10)       Az (1) bekezdés szerinti teljesítési főösszeget

-    egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet1. számú melléklete,

-    az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2.; 2a. számú melléklete,

-    a bevételeket és kiadásokat szervezetenként a rendelet 3-7.a. számú melléklete,

-    a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

 

(11)       A 2018. évi beruházási kiadásokat a rendelet 9. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet, a támogatással megvalósuló projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

(12)       Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 13. számú melléklete mutatja be.

 

(13)       Az Önkormányzat 2018. évi teljesített közvetett támogatások kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

(14)       Az Önkormányzat hitelállományának bemutatását a 15. számú melléklettartalmazza. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, ebből származó fizetési kötelezettsége 2018. évben nem volt.

 

(15)       Az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a 20. számú melléklet, a részesedéseket a 16. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 17. számú melléklet, vagyonkimutatását a 18. és 19. számú melléklet, eredmény-kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

(16)       A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a maradvány összege az Önkormányzat 2019. évi tartalékát növeli meg.

 

(17)       Az Önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2018. évi létszámadatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

 

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2019. május 28.

 

/:Kreisz László:/                                           /:Dr. Micheller Anita:/

   polgármester                                           jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. május 29. napján megtörtént.     

 

                    /:Dr. Micheller Anita:/

                   jegyző

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János PTKB elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról tárgyalt és egyhangúan azon az állásponton van, hogy Flender Éva könyvvizsgáló asszony megbízását javasolja e feladatok elvégézésére az elkövetkező öt évben is.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek más véleménye, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 99  Száma: 19.05.28/6/0/A/KT

Ideje: 2019. május28. 19:43

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására

1. javaslat:Határozat könyvvizsgálói feladatok ellátására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Flender Éva könyvvizsgáló közreműködésével az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.-t  bízza meg - 2019. június 1-től 2024. május 31-ig terjedő időszakra - a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, havi 155.000,- Ft + áfa összegben.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

99/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Flender Éva könyvvizsgáló közreműködésével az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.-t  bízza meg - 2019. június 1-től 2024. május 31-ig terjedő időszakra - a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, havi 155.000,- Ft + áfa összegben.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Flender Éva könyvvizsgáló asszonynak.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

Szeretné megköszönni a bizalmat. Hangsúlyozza, hogy nagyon szeret itt dolgozni, jó kommunikációról és összhangról számol be a munkatársakkal.

 

Kreisz László polgármester

Nagyon jó munkát kíván a következő időszakra is.

 

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY SPORTEGYESÜLETTEL KÖTÖTT BÉRLETI SZERZÕDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a bérleti szerződés meghosszabbítását javasolja Képviselő-testületnek .

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztatásul megjegyzi, hogy az Egyesületnek van elmaradása, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőbeni használat nem a szerződésnek megfelelően történik. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a bérleti szerződés meghosszabbításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 100 Száma: 19.05.28/7/0/A/KT

Ideje: 2019. május2819:45

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés a Taksony Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

1. javaslat:Határozat a Taksony Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Nagyközség Önkormányzat és a Taksony Sportegyesület között 2014. június 20-án kelt, a Taksony, 421/4 helyrajzi számú, kivett udvar és étterem megnevezésű ingatlan bérletére irányuló szerződés  meghosszabbításához - a szerződés 3. pontja alapján, az abban foglalt további 10 év időtartamra,  a szerződés valamennyi pontjának változatlanul hagyása mellett - hozzájárul.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

100/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Nagyközség Önkormányzat és a Taksony Sportegyesület között 2014. június 20-án kelt, a Taksony, 421/4 helyrajzi számú, kivett udvar és étterem megnevezésű ingatlan bérletére irányuló szerződés  meghosszabbításához - a szerződés 3. pontja alapján, az abban foglalt további 10 év időtartamra,  a szerződés valamennyi pontjának változatlanul hagyása mellett - hozzájárul.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

8. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY TELEPÜLÉSÜZEMELTETÕ ÉS FEJLESZTÕ NP. KFT. 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 101 Száma: 19.05.28/8/0/A/KT

Ideje: 2019. május28.19:46

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend:Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Np. Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására

1. javaslat:Határozat a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Np. Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TaksonyTelepülésüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. (2335 Taksony, Wesselényi u. 21/a) 2018. évi számviteli beszámolóját - melynek mérleg főösszege: 28 032 eFt, tárgyévi eredménye: - 5 480eFt - és 2018. évi közhasznúsági jelentését a mellékletben  szereplő tartalommalelfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

101/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TaksonyTelepülésüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. (2335 Taksony, Wesselényi u. 21/a) 2018. évi számviteli beszámolóját - melynek mérleg főösszege: 28 032 eFt, tárgyévi eredménye: - 5 480eFt - és 2018. évi közhasznúsági jelentését a mellékletben  szereplő tartalommalelfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

9. ELÕTERJESZTÉS AZ "ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON VALÓ INDULÁSRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Érdeklődik, hogy a Pénzügyi Bizottság mit javasol a tisztelt Képviselő-testület számára. Megadja a szót elnök úrnak.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság a Széchenyi utca járdaszakászát, a Nyírfa utca, Állomás utca körüli járdák megépítésére javasolja a pályázat benyújtását tekintettel arra, hogy mindegyik szakaszon nagy a gyalogos forgalom. A pályázathoz szükséges saját forrást a 2019. évi költségvetés terhére javasolja a Bizottság biztosítani.

 

Kreisz László polgármester

Kiegészítésül hozzáteszi, hogy 1,25 méter széles térkőburkolatos járdafelújításról van szó 786 méter hosszúságban. Ebből 423 méter a Széchenyi utcán valósul meg, a Nyírfa utcában 218 méter, az Állomás utcában 14 méter és ott van egy kis köz, ami 61 méter, a másik köz pedig egy 70 méteres szakaszt tartalmaz. Ennek a beruházásnak az összesített költségvetése bruttó 22 millió forint, ebből a támogatás összege maximum a 65%-a lehet és a 15 millió forintot nem érheti el. Az önkormányzat összesen 7,7 millió forint önerőt biztosít a pályázathoz, amennyiben nyer. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 102 Száma: 19.05.28/9/0/A/KT

Ideje: 2019. május2819:48

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend:Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása"tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

1. javaslat:Határozat az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása"tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

-          1,25 m széles térkő burkolatos járdafelújítás 786 m hosszban, a mellékletben szereplő térképvázlat alapján

A beruházás összesített költségvetése bruttó 22 010 751 Ft,- Ft, melyből a támogatás összege (65%): 14 306 988 Ft,-  Ft.

A fennmaradó 7 703 763 Ft,- Ft-ot, mint saját forrást Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséből fedezi.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

102/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

-          1,25 m széles térkő burkolatos járdafelújítás 786 m hosszban, a mellékletben szereplő térképvázlat alapján

A beruházás összesített költségvetése bruttó 22 010 751 Ft,- Ft, melyből a támogatás összege (65%): 14 306 988 Ft,-  Ft.

A fennmaradó 7 703 763 Ft,- Ft-ot, mint saját forrást Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséből fedezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK 2018. ÉVI ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendet. Megadja a szót a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Elmondja, hogy az értékelés alapját a bizottságok és testület által is megtárgyalt beszámolók adják (családsegítő szolgálat, bölcsőde, hivatal). A Bizottság az értékelést áttekintette és ebben a formában benyújthatónak ítéli meg Kormányhivatal felé, ezért az értékelés elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az értékelés elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 103 Száma: 19.05.28/10/0/A/KT

Ideje: 2019. május2819:50

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend:Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi átfogó értékeléséről

1. javaslat: Határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi átfogó értékeléséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

103/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS A 2018. ÉVI BELSÕ ELLENÕRI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a belső ellenőri beszámoló elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 104 Száma: 19.05.28/11/0/A/KT

Ideje: 2019. május 2819:51

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend:Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

1. javaslat: Határozat a 2018. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőri jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

104/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőri jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY, ALKOTMÁNY U. 13. SZÁM ALATTI FOGORVOSI RENDELÕ BÉRLETI SZERZÕDÉSÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti dr. Kopcsányi Veronika doktornőt. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a bérleti szerződés témakörét megtárgyalta és a szerződés megkötését javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Kiegészítésül elmondja, hogy az önkormányzat - alapellátásról lévén szó - rendelkezik olyan megállapodással, mely arra vonatkozik, hogy amennyiben nem önkormányzati intézményben történik az orvosi ellátás, akkor bérleti díj kifizetésével veszi erre a célra igénybe a rendelő helyiséget. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 105          Száma: 19.05.28/12/0/A/KT

Ideje: 2019. május 28 19:53

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend:Előterjesztés a Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződéséről

1. javaslat: Határozat a Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületea Dr. Kopcsányi Veronika és Dr. Magyar Péter 2335 Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti lakosokkal a tulajdonukban lévő Taksony Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelőre kötött bérleti szerződést határozott időre 2019. június 1-től 2020. december 31-ig a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

105/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületea Dr. Kopcsányi Veronika és Dr. Magyar Péter 2335 Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti lakosokkal a tulajdonukban lévő Taksony Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelőre kötött bérleti szerződést határozott időre 2019. június 1-től 2020. december 31-ig a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

13. ELÕTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS CÉLÚ SZÜKSÉGLAKÁSOK KIALAKÍÁSÁNAK LEHETÕSÉGEIRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Áncsán Mihály Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Hangsúlyozza, hogy a Bizottság számára fontos témáról van szó. A megbeszélés során megállapították, hogy szerencsére nem fordul elő nagy számosságban ilyen igény. A Bizottság nem gondolja, hogy nagy mennyiségben lenne szükség szociális bérlakások építésére. A téma Testület elé terjesztését azzal a szándékkal indokolja, hogy határozat formájában is erősítse meg a rászorulók hatékony segítése iránti elkötelezettségét. Az előterjesztésben felsorakoztatott lehetőségek közül a Pihenő u. 1. szám alatti ingatlan a hivatal egyetértésével jelenleg is szükséglakás funkciót tölt be.

Tekintettel arra, hogy a Zsellérerdő utcai ingatlan esetében még nincs konkrétan meghatározva az önkormányzat részéről, hogy milyen célra kívánja felhasználni, ezért a Bizottság javasolja Képviselő-testületnek ezt az ingatlant kijelölni arra a célra, hogy a későbbiekben helyet biztosítson szükséglakás (konténerlakás) építésére.

 

Szalai János PTKB elnöke

Megjegyzi, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén elkötelezett a témában, de ennyire konkrét javaslatot nem fogalmazott meg. Rögzíti, hogy jelen pillanatban saját forrásból jelentősebb segítséget, lépést ebben az ügyben nem tudnak tenni. Egyetért abban, hogy itt nem feltétlenül szociális ingatlan megszerzése lehet a cél, de mindenképpen érdemes előkészíteni a lehetséges irányt arra az esetre, ha pályázati lehetőség nyílna a témában.

 

Györke Erzsébet képviselő

Elmondja, hogy a 2019-2023 évekre kidolgozott és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban a megvalósítás végső határidejét 2021. december 31-i időpontban határozták meg. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon időszerű probléma nem csak Taksonyban, hanem minden önkormányzatnál. Megköszöni a Bizottságoknak, hogy ilyen részletesen foglalkoztak a témával, valamint a hivatalnak a jól előkészített napirendi előterjesztést.

Örül, hogy eddig nem történt olyan promt helyzet, amit ne tudtak volna megoldani. A hivatal Pihenő utcai ingatlanának segítségével sikerült több alkalommal az elhelyezést biztosítani. Hozzáfűzi, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott arra vonatkozóan javaslat, hogy az ingatlan tulajdonjogát úgy rendezze a hivatal, hogy a Képviselő-testület kompetens legyen abban dönteni, hogy milyen célt szolgáljon.

 

Kreisz László polgármester

Meghallgatva a bizottságok elnökeit úgy gondolja, hogy célszerű lenne előkészíteni egy olyan dokumentációt, melyből tisztán látható, hogy az önkormányzat ingatlanai mire lehetnek alkalmasak. /Nem szem elől tévesztve a családsegítő és az idősek napközi ellátásának témakörét, utóbbit a Széchenyi u. ingatlanban (Taksonyért Vállalkozók Egyesületének tulajdonában ) szeretnék megvalósítani./ Véleménye szerint is először az út kijelölésével, prioritások felállításával kell elindulni. (cél, feladat, megvalósítás)

Szükséges körbejárni, hogy a telkekre mit lehet építeni, mint szociális bérlakást - milyen paraméterekkel - ezzel együtt pedig a Széchenyi úti ingatlant is beemelnék, hogy ott is meglegyenek a konkrét tervek. Megjegyzi, hogy az idősek napközbeni ellátása kötelező feladata az önkormányzatnak és támogatás erre akkor érkezik, ha az önkormányzat már ellátja ezt a területet is. Fontos kérdés, hogy mekkora összeget kell befektetni ahhoz, hogy -már egy kötelező ellátás után - a finanszírozáshoz, valamint esetlegesen a fejlesztéshez szükséges pályázati lehetőségeken is részt tudjon venni az önkormányzat.

Úgy véli, hogy az ingatlanok kapcsán az információk előttük vannak, tovább gondolkodást javasol. Amennyiben szeptemberre kijelölésre kerül az irány, úgy világos célok megfogalmazására nyílik lehetőség a következő ciklusprogramra szociális ellátás, azon belül szociális bérlakások terén. (Megjegyzi, hogy a Marestli part koncepcióterve lassan 8 éves és a mai napig abban az irányban haladnak.) Visszaadja a szót Áncsán Mihály elnök úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Egyetért polgármester úr javaslatával, mellyel kapcsolatban úgy gondolja, hogy amennyiben a Testület elfogadja, azzal nagyobb lépést tesznek előre a témában, mint amekkorát a Szociális és Népjóléti Bizottság határozatában megfogalmazott, hiszen ennek köszönhetően komplexebben járják körbe a lehetőségeket. Összességében üdvözli a javaslatot.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a Taksonyért Vállalkozók Egyesületének tulajdonában lévő ingatlan esetében készült egy vázlat, hogy mire lehet alkalmas, de a rajz elkészítéséhez több konkrétumra van szükség. A terület a mérnök urak álláspontja szerint is megfelelő a célra.

A szakmai előkészítésre - megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére ajánlatok bekéréséről kéri a Testület véleményét. (Reményei szerint a június végi testületi ülésen ennek ismeretében ismét tárgyalni tudnak.)

 

Szavazás eredménye

 

#: 106 Száma: 19.05.28/13/0/A/KT

Ideje: 2019. május 28 20:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend:Előterjesztés a szociális célú szükséglakások kialakításának lehetőségeiről

1. javaslat: Határozat a szociális célú szükséglakások kialakításának lehetőségeiről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú szükséglakások kialakításának érdekében a felvázolt lehetőségekre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése mellett dönt és annak ismeretében határoz a következő lépésekről.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

106/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú szükséglakások kialakításának érdekében a felvázolt lehetőségekre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése mellett dönt és annak ismeretében határoz a következő lépésekről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

14. TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAI MENZÁVAL KAPCSOLATOS SZÜLÕI VÉLEMÉNYEK FELMÉRÉSNÉNEK EREDMÉNYÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Kiemeli, hogy a tájékoztatás egy nagyon komoly jelzés is egyben. Nem tudja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat ezt mennyire érzi komoly jelzésnek. Tájékoztatásul elmondja, hogy 350 fő gyermek étkezik és abból 227-en töltötték ki a kérdőívet (nem reprezentatív, hanem szinte 1:1-ben mintavétel - 65%).

Kitér a kérdések szubjektív jellegére.

Véleménye szerint nem egyszerű az ebéd tartalmát és az egészséges étkezést összeállító paragrafusok alapján ízletesen főzni. Az értékelés alapján összességében kirajzolódik, ami Taksonynak - az önkormányzatnak - a legnagyobb célja volt; hogy a gyermekek, akiket a bölcsődébe beiratnak, majd az óvodában és az iskolában is, ugyanazzal a helyben főzött ízvilággal ismerkedjenek meg, ami a taksonyiakhoz a legközelebb áll. A szülők erre adtak egy nagyon határozott választ: azt szeretnék, ha az óvodában főzött ételeket szolgálnák fel az iskolában is.

Megjegyzi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szolgáltató megválasztásánál egyetlen egy szempontot vett figyelembe: az árat.A szülők szempontjából ez irreleváns, tekintettel arra, hogy ők a törvény által meghatározott, egy adagra jutó nyersanyag árat kell, hogy megfizessék. Egyetért ugyanakkor abban, hogy az egy adagra jutó nyersanyag ár ötezer adagot főző konyha esetében kedvezőbb, mint az 5-600 adag esetében. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat honlapján közölt adatok alapján "évi 200 millió többletfinanszírozásról beszélnek ők, valóságban ez, ha félretesszük a business alapú gazdálkodást, akkor ez olyan 240-250 millió forint az a többlet, ami ide befolyik. Ezzel kell szembe állítanunk a 6-8 millió forintot és azt, hogy nem taksonyi konyhán, nem a taksonyiak főznek és nem a taksonyi ízeket viszik az iskolába. Ez semmi más, mint taksonyi gazdálkodásából, 6300 polgárának a zsebéből emelnek ki évente 40 millió forintot. Most ott tartunk, hogy közel 130 millió forint, amit eddig kikormányoztak."

"Egy közétkeztetésben, egy közintézményi üzemeltetésben és fenntartásban nem mindig ott tud az ember bevételt realizálni, ahol a kiadása keletkezik."

A kérdőív 10-es kérdését ismerteti: "Ha ön egyedül dönthetne leváltaná-e a jelenlegi beszállítót, vagy sem?" Itt közel a válaszadók 76%-a azonnal leváltaná.

Közli, hogy a kiszolgálás minőségére vonatkozó kérdésre adott válaszoknál egyértelműen látszik, hogy nem a kiszolgálással van a probléma. (közel 55% teljesen pozitívan értékeli)

A "Ha ön egyedül dönthetne választaná-e a taksonyi óvoda által főzött ételeket az iskolában is?" kérdésre a válaszadók közel 66%-a igennel válaszolt.

Megemlíti az összefoglaló részben leírtakat: "A probléma már viszonylag régóta fennáll és teljes mértékben összeköthető az új beszállító érkezésével és működésével. A 75,8 %-a leváltaná a mostani beszállítót és a taksonyi óvoda által főzött ételeket 149 fő válaszadó választaná újra.( 65,5%) Az összes étkező gyermekre vetítve nominálisan ez 42 %."

Elmondja, hogy a kérdőív értékelését követően felkereste a konyhát és megköszönte a Testület nevében azt a munkát, melyet végeznek. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Az NNÖT címerét nem érti a felmérésen, tekintettel arra, hogy a felmérést az SZMK végezte. A Bizottság szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz a felmérésnek a fenntartóra. Felhozza, hogy ezeket a jelzéseket 2 évvel ezelőtt is megkapták és nem történt változás. Megjegyzi, hogy a menü összeállításánál az óvodából érkező jelzéseket komolyan veszik és kezelik. Pozitívumként hozza fel a konyha személyzetének és a szülőknek a közvetlen kapcsolatát. Elszomorítónak tartja, hogy ilyen nagy százalékos arányban nem örülnek a gyerekek az ebédnek. Hozzáfűzi, hogy mindentől függetlenül a jelenlegi helyzetre az iskolában a testületnek nincs ráhatása.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint nem véletlenül hallják a business NNÖ jelzést…Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A kérdőívet szakmai és marketing szempontból is jónak tartja. A kérdések összességéből jól látható, hogy a gyerekek nagy részének nem ízlik a felszolgált étel az iskolában. Arra vonatkozóan is feltett volna kérdést a kérdőívben, hogy a szülők vállalnák-e néhány forintos többletdíj kifizetését a kitűnő minőségű, friss étel érdekében. Reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a fenntartó figyelembe veszi a döntésénél a felmérés eredményét.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a szülői munkaközösség kinyilvánította, hogy akár többet is hajlandó lenne fizetni az ételért. (Annyival emelkedne az étel ára, amennyivel az ovi konyhájának az egy adagra jutó nyersanyag ára magasabb.) Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Érdeklődik, hogy a felméréssel találkozott-e már az NNÖT?

Javasolja a felmérés anyagát az egész település számára publikussá tenni. Úgy gondolja, hogy az NNÖT képviselői számára az anyag egyértelmű jelzés.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a felmérés áprilisban készült és ezt követően az SZMK az összes osztály szmk-s szüleinek elektronikusan megküldte azzal a kéréssel, hogy az osztályokban az étkezést igénybe vevők számára továbbítsák. Az SZMK a fenntartó nemzetiségi önkormányzatnak is megküldte az értékelést egy kísérőlevéllel, melyben nyomatékosan megfogalmazta, hogy ne tévesszék szem elől, hogy a szülők hogyan gondolkodnak a kérdésben.

Az anyag a nyilvánosságot a jelen testületi ülés révén kapja meg. (Felhozza, hogy az NNÖT a hangfelvételhez nem azt a rendszert használja, mint a települési önkormányzat, mellyel a nyilvánosság biztosított. Az ülések időpontja nyomonkövethetetlen. A jegyzőkönyveket az Interneten lehet elolvasni. A megbeszélés vágatlan formában, ahogy a képviselő-testületi ülések hanganyaga, nem hallgatható meg.)

Döntési javaslatként levélben tájékoztatás kérését fogalmazza meg, azzal kapcsolatban, hogy mi az NNÖT véleménye a felmérés eredményeiről és kívánnak-e változtatni a jövőben. Érdeklődik, hogy a bizottsági ülésen a fenntartó jelen volt-e.

 

Szalai János PTKB elnöke

Nemmel válaszol.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Bízik benne, hogy a nemzetiségi önkormányzat hallgat a SZMK-ra és a gyerekekre. Véleménye szerint, ha a Testület írásban kéri a fenntartót, akkor "csak azért sem fogják figyelembe venni", ezért az elhangzott javaslatra nemmel fog válaszolni.

 

Kreisz László polgármester

Igazat ad alpolgármester asszonynak visszagondolva az intézményvezető választás tapasztalataira. Módosítja a javaslatot olyan formában, hogy a Testület a felmérés eredményét megismerte és várja a fenntartó döntését. Erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 107 Száma: 19.05.28/14/0/A/KT

Ideje: 2019. május 28 20:32

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend:Tájékoztatás az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről

1. javaslat: Határozat az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről szóló tájékoztatást megismerte, tudomásul vette. Felkéri a polgármestert, hogy intézzen megkeresést a fenntartó nemzetiségi önkormányzat felé a felmérés eredményével kapcsolatos álláspontjának megismerése érdekében. 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                1             16.67         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

107/2019. (V. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről szóló tájékoztatást megismerte, tudomásul vette. Felkéri a polgármestert, hogy intézzen megkeresést a fenntartó nemzetiségi önkormányzat felé a felmérés eredményével kapcsolatos álláspontjának megismerése érdekében. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

15. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Szelektív és zöldhulladék gyűjtés kapcsán több jelzést kapott, melyek miatt úgy gondolja, hogy különösen a zöld hulladék begyűjtéséről szükség lenne egyeztetni a szolgáltatóval. Tapasztalatok szerint nem tudnak annyi zöld hulladékot összegyűjteni, amennyi keletkezik. Beszámol a zsákokkal kapcsolatos problémákról. Jelzi, hogy a hírlevélben tisztázni lenne szükséges azt is, hogy a sárga fedelű kuka nem került kivezetésre, hanem az azt meghaladó szelektív hulladék gyűjtésére adja a szolgáltató a sárga lebomló zsákot.

A kerékpárutak bővítését is megemlíti, mint felmerülő témát az egészségmegőrzés kapcsán. Taksonyból egyik településre sem lehet kerékpárral nagyobb veszélyeztetés nélkül eljutni. (forgalom, utak minősége) Tudja, hogy vannak tervek és elképzelések, felhozza, hogy ezzel a kérdéssel a jövőben foglalkozni szükséges.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az elhangzottak a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. A zöldhulladék kapcsán időközi tájékoztatás megkérését veti fel. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az Egyebek napirendi pontot lezárja.

 

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 20 óra 37 perckor bezárja.

 

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn

Összesen 15 napirendi pont