Összesen 3440395 látogató
Összesen 6801 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló üléséről 2019.10.30.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 28 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Alakuló ülés

2019. október30.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

 

             Agócs Györgyné                                             HVB elnöke

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Halász János

             5. Olasz Erika

             6. Ruff Mátyás

             7. Szalai János

             8. Tóth József

             9. Varga László

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

 

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 30-i alakuló ülésén. Külön köszönti Pánczél Károly országgyűlési képviselő urat és dr. Bekk Mária járási hivatal vezetőjét. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a helyi választásról szóló beszámolóját.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A 2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRÕL

 

Agócs Györgyné HVB elnöke

Tisztelettel köszönt mindenkit a maga és a választási bizottság nevében. Megkér mindenkit, hogy állva énekeljék el a Himnuszt.

 

(Himnusz)

 

Agócs Györgyné HVB elnöke

Tájékoztatásul elmondja, hogy a köztársasági elnök október 13-ára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.

A választás lebonyolítása érdekében Taksonyban a Helyi Választási Bizottság munkája az augusztus 28-án megtartott alakuló ülésén vette kezdetét. A Bizottság 3 taggal alakult meg, mely később egy jelölő szervezet, illetve egy polgármesterjelölt delegáltjával egészült ki újabb két fővel. 

A választási bizottság 5 fő polgármester-jelöltet és 27 fő képviselő-jelöltet vett a jogszabályok által meghatározott határidőig nyilvántartásba. A polgármester-jelöltek közül 4 fő független jelöltként, 1 fő pedig FIDESZ-KDNP jelölő szervezet jelöltjeként indult a választáson, míg a képviselő-jelöltek közül 25 fő indult függetlenként, és 2 fő a FIDESZ-KDNP színeiben.

A választást megelőzően 3 db kifogás érkezett a választási bizottsághoz, mind a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos kampánytevékenység tárgyában. A benyújtott kifogások közül kettőt a bizottság elutasított, egynek pedig helyt adott és megállapította a jogszabálysértés tényét, egyúttal a jogszabálysértőket a további jogszabálysértéstől eltiltotta.

A választás rendben, a jogszabályoknak megfelelően lezajlott, a választópolgárok 6 szavazókörben adhatták le szavazataikat.

A névjegyzéken levő választópolgárok száma 5215 fő volt, ebből a szavazás napján 2541 fő járult az urnákhoz és adta le voksát. A választásnapi részvételi arány 48,72 %-os volt.

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a választási bizottság megállapította a polgármester-választás, valamint az egyéni listás képviselő-választás eredményét.

Az eredménymegállapító határozat ellen fellebbezés nem érkezett, ezért az eredmény október 17-én jogerőssé vált.

Először a polgármester választás eredményét ismerteti.

Az urnában lévő 2539 szavazólapból 44 érvénytelen volt. A fennmaradó 2495 érvényes szavazat az alábbiak szerint oszlott meg a polgármesterjelöltek között:

·         Ürögi Béla, kapott szavazatok száma: 97

·         Tóth József, kapott szavazatok száma: 211

·         Bálint Gyöngyi, kapott szavazatok száma: 444

·         Zsolnai Pál, kapott szavazatok száma: 523

·         Kreisz László, kapott szavazatok száma: 1220

 

A legtöbb szavazatot elért jelölt tehát Kreisz László, akit a szavazópolgárok immár 4. alkalommal választottak meg polgármesternek. Polgármester Úrnak szívből gratulál.

(Taps)

Megkéri Polgármester Urat, hogy foglalja el a helyét az asztalnál.

Agócs Györgyné HVB elnöke

Településünk lakosságszáma alapján 8 képviselői mandátum kiosztására nyílik lehetőség. A megválasztott képviselők tehát a legtöbb szavazatot kapott 8 jelölt. Megkéri őket, hogy a nevük elhangzását követően foglalják el helyüket egyesével az asztalnál.

1. Olasz Erika, kapott szavazatok száma: 1144

2. Szalai János, kapott szavazatok száma: 1121

3. Áncsán Mihály, kapott szavazatok száma: 948

4.Wágnerné Bartha Zsuzsanna, kapott szavazatok száma: 900

5. Tóth József, kapott szavazatok száma: 863

6. Varga László, kapott szavazatok száma: 848

7. Ruff Mátyás, kapott szavazatok száma: 836

8. Halász János, kapott szavazatok száma: 813

 

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott képviselőknek, eredményes és sikeres munkát kíván az elkövetkezendő 5 évre.

(Taps)

 

KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE

Agócs Györgyné HVB elnöke

Megkéri a HVB tagjait, hogy fáradjanak a színpadra az eskütétel előtt. Ezt követően felkéri Ruff Mátyás képviselő urat, mint a legfiatalabb képviselőt, hogy ő mondja elő az eskü szövegét.

 

(eskütétel)

 

Agócs Györgyné HVB elnöke

A képviselők eskütétele után felkéri Kreisz László polgármester urat, hogy ő is tegye le az esküt.

 

(eskütétel)

 

 

MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA

 

Agócs Györgyné HVB elnöke

Felkéri polgármester urat, majd minden tisztelt képviselőt megbízólevelének átvételére. Ezt követően átadja a szót polgármester úrnak.

 

 

 

POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE

 

Kreisz László polgármester

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!

Öt év után ismét lezajlottak az önkormányzati választások, és öt év után ismét hatalmas örömmel és büszkén jelenthetem ki, hogy folytathatjuk a megkezdett közös munkát! Taksony ismét határozottan és megfellebbezhetetlenül amellett döntött, hogy a tevékenységünk, ha nem is mindig hibátlan, de mindenképpen üdvös, és a település javát szolgálja.

A mai ünnepélyes eskütétel keretében az első gesztusnak mindenképpen a köszönetnek kell lennie. Köszönet illeti azokat, akik részt vettek a kampányban, akik az elmúlt időszakban mindent megtettek azért, hogy sikerrel járjunk. Köszönöm ezt a jelenlévők mellett a segítőinknek, aktivistáinknak, a szavazóköri biztosoknak!

És persze köszönöm ezt a sikert a szavazóinknak, azoknak, akik bizalmukkal ajándékozták meg csapatunkat, és döntést hoztak arról, hogy folytathassuk!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Pontosan emlékszem még tizenhárom éve az első megválasztásom után tartott beszédemre. Emlékszem a tiszteletre, amit elődjeim iránt éreztem és érzek ma is, emlékszem a megilletődöttségre és arra a mérhetetlen örömre, ami eltöltött a siker következtében. És persze a félelemre, hogy nem fogok tudni megfelelni a belém vetett bizalomnak.

Talán döbbenettel tölti el Önöket, ha azt mondom, hogy most, a negyedik sikeres választás után sem érzek kifejezetten másképp. Ugyanúgy az eufória és az aggodalom keveredik bennem az elszántsággal, hogy mindent megtegyek, megtegyünk Taksonyért, hogy a lehető legtöbbet érjük el mindenféle téren az itt élők érdekében.

Úgy hiszem, az alapok hosszú ideje jól működnek, a település gazdálkodása évek óta stabil és átlátható. 2006-os első ciklusunkban az egész világot megrázó kihívásokkal kellett szembenéznünk, de sikerrel vettük az akadályokat, anélkül, hogy súlyos adósságokat halmozott volna fel településünk.

A válság elmúltával már könnyebben koncentrálhattunk a fejlesztésekre, polgáraink életfeltételeinek javítására, a település lehetőségeinek tágítására. Ezt a munkát végezzük most is, és a negyedik választói felhatalmazással semmiképp nem áll szándékomban, szándékunkban visszafordulni a megkezdett úton.

Az itt élő emberek és családok településünk alappillérei. Lehetőségeinkhez mérten anyagilag is hozzájárulunk boldogulásukhoz, de ami sokszor ennél is fontosabb, igyekszünk a közterületeket, az intézményeket is olyanná tenni, hogy az ügyintézés mindenki számára minél kisebb teher, a taksonyi lét pedig minél nagyobb öröm legyen.

Ahogy 2006-os beszédemben is fogalmaztam, talán ez a legfontosabb, ez a kulcskérdés, hogy településünk minden egyes lakója jól érezze magát itthon, hogy úgy érezzék, van lehetőségük mindenre, amit meg kell tenniük vagy meg szeretnének tenni.

Hogy taksonyinak lenni büszkeségre adjon okot, hogy vendégeink is lássák, mi mindent megteszünk azért, hogy jó legyen itt élni.

Talán a legfontosabb dolog egy település irányításában ennek elérése. Hogy az itt lakók szeressék ezt a helyet.

Ennek számtalan tényezője van, a folyamatosan fejlesztett infrastruktúra mellett fontos, hogy az elérhető kulturális programok, a helyi szórakozási lehetőségek kielégítsék a felmerülő igényeket. Ezért is fektetünk évek óta nagy hangsúlyt a művelődési ház kínálatára és a helyi rendezvények gyakoriságára.

Ebben és sok más kérdésben is nagyon fontos, hogy ismerjük a taksonyiak kívánságait, preferenciáit. Mind a különböző programokat, mind a fejlesztéseket igyekszünk a helyiek véleményének és igényeinek minél alaposabb ismeretében megszervezni és ütemezni.

Az önkormányzat képviselői és jómagam ezért is igyekszünk minél többet beszélgetni ilyen kérdésekről főnökeinkkel, a választókkal és minden fontosabb kérdésben szervezünk lakossági fórumot is, hogy mindig meghalljuk a nép hangját.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt években semmilyen igény vagy panasz nem talált süket fülekre, mindent megtettünk azért, hogy sikerüljön mindenki számára megfelelő megoldásokat találni.

Kedves Barátaim!

Nem elhatározni akarjuk, hogy mi a jó Taksonynak, hanem megtudni.

Nem vezetni akarjuk a települést, hanem csak segíteni neki megtalálni az irányt, ami a céljai eléréséhez vezet. Én ezen a hajón nem kapitány vagyok, csupán navigátor, aki mindent megtesz azért, hogy a hajó ne tévedjen el.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A következő 5 éves programunk fő célkitűzései a 2006-ban megkezdett munka alapján:

-          gazdasági stabilitás, lokálpatrióta gazdaságszemlélet megőrzése, további munkahelyteremtés;

-          Taksony fejlődését szolgáló valamennyi pályázati lehetőség kihasználása;

-          a szennyvízhálózaton további területek leválasztása a vákuumos szennyvízelvezető rendszerről;

-          Fő út, a Bölcsőde, és a Tájház beruházások megvalósítása;

-          az utak és járdák felújításával együtt a csapadékvízelvezető rendszer bővítése és további kiépítése;

-          közvilágítási hálózat fejlesztése;

-          településszintű környezetvédelmi program kidolgozása;

-          megelőző egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése;

-          családi (sport) park kialakítása;

-          a meglévőn felül egy új bankautomata telepítése;

-          civil szervezetekkel, egyházakkal létrejött magas színvonalú kapcsolat erősítése;

-          Taksony első okleveles említésének 750. évfordulója alkalmából a 2020-as jubileumi év megszervezése;

Első lépéseink ez év végéig:

Bár településünkön a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működnek az alapfokú nevelés-oktatási intézményeink, hisszük, hogy Önkormányzatunknak felelőssége van a helyi oktatáspolitika alakításában és nem lehet közömbös számára a fejlődés, a fejlesztés irányainak meghatározása.

Az intézményekbe áramló plusz anyagi forrásokra tekintettel nem hozott Önkormányzatunk rossz döntést, amikor kezdeményezte és támogatta a fenntartóváltást. Ezért a felelős szerepvállalás jegyében a nemzetiségi önkormányzattal:

-          az együttműködés újraépítése,

-          a nevelés-oktatáspolitikai irányvonalak meghatározása,

-          a férőhelyek bővítésének lehetősége,

-          és az iskolai közétkeztetés Taksonyban tartása kiemelt jelentőséggel bír.

 

Ehhez a munkához a választás eredményeként most megalakult Német Nemzetiségi Önkormányzat ad garanciát, akinek képviselői az eddigi közéleti szolgálatuk alapján lokálpatriótaként gondolkodó, településünk érdekeit szolgáló, közös célokért együttműködni képes hiteles személyekből állnak.

Ezúton GRATULÁLOK az NNÖ-nak!

(taps)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt 13 évben közel 6 milliárd forintot fordítottunk arra, hogy egy mindenki számára élhető települést építsünk.

Mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fejlesztéseket a vidékies, családias jelleg megőrzése mellett, olyan helyi szakemberek bevonásával hajtsuk végre, akik "értik és érzik" Taksonyt mert nekünk TAKSONY AZ ELSÕ!

Meggyőződésem, hogy csak ilyen szemlélettel tudunk a jövőben is sikeres települést építeni, és mindannyiunk számára hasznot, eredményt hozó önkormányzatot működtetni.

Gratulálok a képviselőtársaimnak, és köszönöm mindannyiuknak a bizalmat!

mert: "Tőlünk függ minden, csak akarjunk""

 

Kreisz László polgármester

Mielőtt a Testület folytatná a további munkáját, szeretné megköszönni Györke Erzsébetnek, hogy képviselőként 1994-től 2002-ig és 2004-től 2019-ig szolgálta Taksony közösségét. Felkéri Györke Erzsébetet, hogy fáradjon ki.

 

(hosszú taps)

 

Györke Erzsébet

Megköszöni azt a nagyon sok szeretetet, melyet munkája során kapott és ígéri, hogy azon lesz, hogy a továbbiakban is szolgálja Taksonyt.

 

(taps)

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Megállapítja, hogy az ülés 9 (kilenc) fővel határozatképes. Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 192 Száma: 19.10.30/1/0/A/KT

Ideje: 2019. október3018:41

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 30-i alakuló ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               0                              0.00     0

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

192/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 30-i alakuló ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, módosító javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 193 Száma: 19.10.30/2/0/A/KT

Ideje: 2019. október30.18:41

 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 30-i alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    A polgármesteri program ismertetése

4.    Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

5.    Előterjesztés az alpolgármester megválasztására

6.    Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

7.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai tagjainak megválasztására

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               0                              0.00     0

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

193/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 30-i alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    A polgármesteri program ismertetése

4.    Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

5.    Előterjesztés az alpolgármester megválasztására

6.    Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

7.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai tagjainak megválasztására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

3. A POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs észrevétel, hozzászólás, úgy az ismertetett polgármesteri program elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Tóth József képviselő úr elhagyja a termet, így a jelen lévő szavazók száma 8 (nyolc) főre módosult.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 194 Száma: 19.10.30/3/0/A/KT

Ideje: 2019. október30 18:42

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:A polgármesteri program ismertetése

1. javaslat:Határozatpolgármesteri program elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületea 2019-2024-es ciklusra vonatkozó polgármesteri programot az elhangzottak alapján, jegyzőkönyv szerinti tartalommal hagyja jóvá.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

194/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületea 2019-2024-es ciklusra vonatkozó polgármesteri programot az elhangzottak alapján, jegyzőkönyv szerinti tartalommal hagyja jóvá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót dr. Micheller Anita jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testületnek az alakuló ülésen szükséges döntenie a polgármester illetményéről. Közli, hogy a polgármester illetményét az államtitkár illetményéhez igazítja a törvény. Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ebben az esetben a Testületnek nincsen mérlegelési jogköre, tehát a törvény által meghatározott összegről tud dönteni. Ez az államtitkár illetményének a 60 %-a. Hozzáfűzi, hogy a megállapított százalék a település lakosságszámától függ. (Taksony esetében 60%-ra jogosult a polgármester, ennek 15 %-a költségtérítés, mely szintén megilleti polgármester urat.) Mindezek alapján a polgármester illetménye havi, bruttó 598.302,- forint, valamint 89.745,- forint költségtérítés. Ennek elfogadásáról kéri a tisztelt Képviselő-testület véleményét.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást és a döntés előtt kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy érintettsége okán zárja ki őt a szavazásból. Először ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 195 Száma: 19.10.30/4/0/A/KT

Ideje: 2019. október3018:44

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

1.javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kreisz László polgármester érintettségére vonatkozó bejelentését elfogadja és őt a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntésnél a szavazásból kizárja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8             88.89         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

195/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kreisz László polgármester érintettségére vonatkozó bejelentését elfogadja és őt a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntésnél a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően jegyző asszony javaslatáról kéri a tisztelt Képviselő-testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 196          Száma: 19.10.30/4/0/A/KT

Ideje: 2019. október 30 18:45

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

2. javaslat:Határozat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét 2019. október 13-tól havonta 598.302 (ötszázkilencvennyolcezer-háromszázkettő) forintban állapítja meg.

A költségátalány mértéke havi 89.745 (nyolcvankilencezer-hétszáznegyvenöt) forint.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

196/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét 2019. október 13-tól havonta 598.302 (ötszázkilencvennyolcezer-háromszázkettő) forintban állapítja meg.

A költségátalány mértéke havi 89.745 (nyolcvankilencezer-hétszáznegyvenöt) forint.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS AZ ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Visszatekintésként elmondja, hogy 2006 óta Wágnerné Bartha Zsuzsanna képviselő asszony segíti a közvetlen munkájában. A 2019-2024-es ciklusban is szeretné, ha ő látná el az alpolgármesteri feladatokat. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy az alpolgármester megválasztásáról szintén az alakuló ülésen dönt a Képviselő-testület. Jelzi, hogy az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik a szavazógép segítségével. Közli, hogy minősített többség szükséges az elfogadó döntéshez.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. Amennyiben nincs, úgy Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármesterré választását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 197 Száma: 19.10.30/5/0/A/KT

Ideje: 2019. október3018:47

Típusa: Titkos

határozat;     Elfogadva

Minősítettszavazás

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés az alpolgármester megválasztására

1. javaslat:Határozat az alpolgármester megválasztására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágnerné Bartha Zsuzsanna képviselőt - titkos szavazással - Taksony Nagyközség főállású alpolgármesterének megválasztja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

197/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágnerné Bartha Zsuzsanna képviselőt - titkos szavazással - Taksony Nagyközség főállású alpolgármesterének megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

(taps)

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az alpolgármesteri eskütételre kerül sor.

 

(eskütétel)

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Megköszöni mindenkinek a bizalmat. Hangsúlyozza, hogy azon lesz, hogy ezt a bizalmat megszolgálja minden taksonyi lakos javára és megerősíti, hogy Taksony település érdekében kíván dolgozni.

 

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS AZ ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásul közli, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az alpolgármester főállásban látja el feladatát. Ezért számára a testület nem tiszteletdíjat, hanem illetményt állapít meg, mellyel kapcsolatban a törvény úgy szabályoz, hogy az a polgármester illetményéhez igazodik. A lakosság számából adódóan a törvény az illetménynek csak a felső korlátját szabja meg: a polgármester illetményének 90 %-ban. (Ettől kevesebb lehet.) Emellett pedig az alpolgármester a havi illetményének 15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult.

 

Kreisz László polgármester

A polgármesteri illetmény 60%-ban javasolja megállapítani alpolgármester asszony illetményét 2019-2024-es ciklusra. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Személyes érintettségére hivatkozva kéri, hogy az illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló szavazásból a Testület zárja ki.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, úgy először alpolgármester asszony szavazásból történő kizárását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 198 Száma: 19.10.30/6/0/A/KT

Ideje: 2019. október3018:51

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágnerné Bartha Zsuzsannaalpolgármester érintettségére vonatkozó bejelentését elfogadja és őt azalpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntésnél a szavazásból kizárja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

198/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágnerné Bartha Zsuzsannaalpolgármester érintettségére vonatkozó bejelentését elfogadja és őt azalpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntésnél a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezek után az illetményre megfogalmazott javaslatról kéri a tisztelt Képviselő-testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 199 Száma: 19.10.30/6/0/A/KT

Ideje: 2019. október3018:52

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

2. javaslat:Határozat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 60%-ában, azaz havonta 358.981,- forintban állapítja meg.

A költségtérítés mértéke havonta 53.847,- forint.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

199/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 60%-ában, azaz havonta 358.981,- forintban állapítja meg.

A költségtérítés mértéke havonta 53.847,- forint.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a bizottságokat, melynek értelmében a korábbi ciklusban is három bizottság működött és segítette a Képviselő-testület munkáját. Miután a bizottságok száma és felépítése nem fog változni, ezért rendelet módosításra most nem lesz szükség, de a tagokat illetően változások fognak beállni. Az SzMSz függeléke tartalmazza a bizottságok összetételét és a Testület határozattal tudja módosítani az SzMSz-t. Felkéri polgármester urat, hogy ismertesse a bizottsági tagokat.

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztatásul közli, hogy három állandó bizottságot hoznak létre: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot 9 (kilenc) fővel (öt megválasztott képviselő és négy külsős tag részvételével). A bizottság képviselő tagjainak Szalai Jánost, Áncsán Mihályt, Halász Jánost, Olasz Erikát és Varga Lászlót jelöli meg. Külsős tagoknak Györke Erzsébetet, Hujj Mátyást, Illingerné Bartl Ibolyát és ifj. Lukács Lászlót kéri fel.

 

A Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottságot 7 (hét) fővel javasolja megalakítani, melyből négyen megválasztott képviselők, és hárman külsős tagok. A tagok közé felkéri Olasz Erika, Halász János, Ruff Mátyás és Szalai János képviselőket, valamint külsős tagokként Gáncs Magdolnát, Krausz Andrást és a Német Nemzetiségi Önkormányzat által delegált személyt. (A nemzetiségi önkormányzat fog döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy kit delegál a bizottságba.)

 

A Szociális és Népjóléti Bizottság5 (öt) fővel fog működni ebben a ciklusban is, ebből három fő képviselő és kettő fő külsős tag. Áncsán Mihály, Ruff Mátyás és Tóth József képviselőket, valamint külsős tagoknak dr. Fábián Dórát és Galambos Andrásnét kéri fel.

 

Az elhangzott bizottsági struktúrával és tagokkal kapcsolatosan érdeklődik, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele, más javaslata. Megjegyzi, hogy nagyon jól működő csapatról van szó, akik 2006 óta szolgálják a települést és e során olyan tudásra tettek szert, ami a bizottsági munkához nélkülözhetetlen: a tagok a tudásuk legjavát adva igyekeznek a lakosok "hangját" tolmácsolni és képviselni a munka során.

 

A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Szalai János képviselő urat, a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének Olasz Erika képviselő asszonyt, a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének Áncsán Mihály képviselő urat javasolja. Felteszi kérdésként, hogy vállalják-e a jelöltek a feladatot.

 

Áncsán Mihály, Olasz Erika és Szalai János képviselők igennel válaszolnak.

 

Kreisz László polgármester

Az elnökök személyére vonatkozó javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 200 Száma: 19.10.30/6/0/A/KT

Ideje: 2019. október3018:57

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai tagjainak megválasztására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Szalai János képviselőt, a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének Áncsán Mihály képviselőt, a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének Olasz Erika képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

200/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Szalai János képviselőt, a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének Áncsán Mihály képviselőt, a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének Olasz Erika képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A bizottságokról és azok összetételéről szóló javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 201          Száma: 19.10.30/6/0/A/KT

Ideje: 2019. október 30 18:58

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai tagjainak megválasztására

2. javaslat:A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. számú függelékének módosítása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 3. számú függeléke helyébe az alábbi tartalmú függeléket helyezi.

 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (9 fő)

 • Szalai János elnök
 • Áncsán Mihály   
 • Halász János
 • Olasz Erika
 • Varga László

 

Külsős tagok:Györke Erzsébet, Hujj Mátyás, Illingerné Bartl Ibolya, ifj. Lukács László 

 

 

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság (7 fő)

 • Olasz Erika elnök
 • Halász János
 • Ruff Mátyás
 • Szalai János

 

Külsős tagok:Gáncs Magdolna, Krausz András, Német Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja

 

 

Szociális és Népjóléti Bizottság (5 fő)

 • Áncsán Mihály elnök
 • Ruff Mátyás
 • Tóth József

 

Külsős tagok: dr. Fábián Dóra, Galambos Andrásné

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

201/2019. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 3. számú függeléke helyébe az alábbi tartalmú függeléket helyezi.

 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (9 fő)

 • Szalai János elnök
 • Áncsán Mihály   
 • Halász János
 • Olasz Erika
 • Varga László

 

 

Külsős tagok:Györke Erzsébet, Hujj Mátyás, Illingerné Bartl Ibolya, ifj. Lukács László 

 

 

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság (7 fő)

 • Olasz Erika elnök
 • Halász János
 • Ruff Mátyás
 • Szalai János

 

Külsős tagok:Gáncs Magdolna, Krausz András, Német Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja

 

 

Szociális és Népjóléti Bizottság (5 fő)

 • Áncsán Mihály elnök
 • Ruff Mátyás
 • Tóth József

 

Külsős tagok: dr. Fábián Dóra, Galambos Andrásné

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A bizottságok tagjainak és elnökeinek nagyon jó munkát és sok sikert kíván.

 

Ezt követően a bizottságok külsős tagjainak eskütétele következik.

 

(eskütétel)

 

(taps)

 

Kreisz László polgármester

Felkéri Pánczél Károly urat, hogy pár gondolatot osszon meg a jelenlévőkkel.

 

Pánczél Károly országgyűlési képviselő

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Alpolgármester Asszony, kedves Jelen Lévők, kedves dr. Bekk Mária Hivatalvezető Asszony, nagy szeretettel köszöntök Mindenkit! Nagy öröm látni azt, hogy Taksonyban ilyen sokakat érdekelt ez az első ünnepi, alakuló ülés. Ez mindenféleképpen erőt kell, hogy adjon a Képviselő-testületnek az elkövetkező öt évre és az abban végzett munkára. Én magam is szeretnék köszönetet mondani a Választási Bizottságnak, annak elnökének és tagjainak, jegyző asszonynak, aki a polgármesteri hivatalt vezeti és a polgármesteri hivatal dolgozói is részt vettek a választásban és mindazoknak, akik hivatalból, vagy delegáltként vettek részt.., hiszen az ő munkájuk is hozzájárult ahhoz, hogy rendben, - példamutatóan rendben -, nyugodtan zajlott a választás Taksonyban, és annak eredménye megkérdőjelezhetetlen. Köszönet az ő munkájukért, hiszen nélkülük ez nem ment volna.

 

A kampányban volt olyan alkalom, ahol akkor még jelölteket azzal bíztattam, Márai szavait idéztem fel, hogy mit gondolok erről a közéleti szerepvállalásról, aki a Füves könyvének bölcs gondolatai közül a legelsőként hozza ezt a gondolatot az élet értékéről ’Az életnek igazán értéket az a szolgálat adhat, amivel az emberek ügyei felé fordulunk’. Önök egy nagyon szép szolgálatot vállaltak és nyertek el. Tisztelet mindazoknak, akik ezen a választáson elindultak, hiszen nekik is voltak ezzel a szolgálattal kapcsolatban terveik, voltak ambícióik, megmérettették magukat. Tisztelet illeti azokat is, akik ebben a nemes versenyben, önkormányzati választásban részt vettek, ámde nem sikerült mandátumhoz jutniuk. A Képviselő-testületnek pedig ebben a szolgálatban nagyon szép és eredményes öt évet kívánok. Polgármester úr munkájában különösen azt kedvelem, - mint itt a köszöntőjében is elmondta- , hogy mennyire fontos számára az, hogy az itt élők szeressék Taksonyt. Hogy az itt élők elmondhassák azt, hogy jó Taksonyban élni. Nagyon fontos az ’aszfalt, a habarcs, a beton, a kő, a tégla’, de legalább ugyanolyan fontos, vagy fontosabb, hogy van-e itt a településen hit, szellem, van egy közösségi összetartó erő, van-e szenvedély, valóban jó-e itt élni. Tudom, hogy László eddig is úgy vezette a települést, hogy ez mindig egy fontos szempont volt és jó úton jár abban Taksony, ahogy őrzi a hagyományait és ahogy maga a Képviselő-testület is része a helyi közösségnek.

Szóba kerül a Német Nemzetiségi Önkormányzat, akinek a képviselőknek és annak elnökének szintén gratulálok. Rendkívül fontos a szerepük, hiszen olyan fontos intézmények mint az óvoda és az általános iskola Taksony esetében nem valami távoli fenntartónál van, hanem közvetlenül itt van a fenntartás Taksonyban, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál. És ez az óvoda esetében is igaz. Remélem, hogy a jó finanszírozási háttér, amit az állam biztosít ezen intézmények fenntartásához és a jó kapcsolat a jövőben az önkormányzattal mindenféleképpen abba az irányba fog továbbmenni, ahol egyébként eddig is nagyon jó eredmények voltak az iskolában, országos viszonylatban. Mérési eredmények mutatták, hogy jó szakmai színvonalat képvisel ez az iskola, tehát ezt is lehet továbbvinni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy mégiscsak dolgozzunk egy kicsit - mert a választópolgárokat sokszor azért mégis érdekli a ’kő, a habarcs, az aszfalt, a tégla’ - sok szép fejlesztést tudtunk végrehajtani itt Taksonyban is, az önkormányzat, a taksonyiak együtt, polgármester úr vezetésével, hiszen több esetben eredményesen vett részt pályázaton a taksonyi önkormányzat. Gondolok itt arra a bizonyos Pest megyei kompenzációs alapra, amelyet Pest megye azért kapott a magyar kormánytól, mert Pest megye nem vehetett részt az elmúlt időszakokban európai uniós fejlesztési pénzekről szóló pályázatokon. Hiszen a közép magyarországi régió gazdag régiónak számít - Budapest és Pest megye együtt - , így ezekből a konvergencia pénzekből nem részesülhettünk, de a magyar kormány úgy döntött, hogy Pest megye számára létrehoz egy 80 milliárdos alapot és ebből tudott pályázni Taksony önkormányzata is több ízben belterületi útfelújításra, kerékpár út építésre, illetve amit jó pár hete tudunk, szívünknek nagyon kedves pályázat és eredmény: vadonatúj bölcsődének az építése, amely jövő évben elkészül és szolgálhatja az itt élő fiatal családokat és gyermekeket. Akkor elmondhatjuk, hogy bölcsőde, óvoda, iskola, minden rendben van Taksonyban, ami a gyermekeket szolgálja. Ez a nyolcvan milliárdos alap azonban most már lassan véget ér, - ez a pályázati lehetőség -. Talán 2021-től, amikor majd az Európai Uniónak lesz új hét éves költségvetése, abban talán majd Pest megye külön régióként szerepelhet, mint fejlesztendő régió. Azért beszélek feltételes módban, mert a magyar kormány meghozta a maga döntését, ez ott van Brüsszelben, külön szedték Budapestet és Pest megyét. Most azt látjuk, hogy tavasz óta nem sikerült megalakulni az EU testületeinek. Reméljük, hogy most az ősszel ez is megtörténik és végre elkezdődik a költségvetésnek a tárgyalása is, amit rengeteg dolog befolyásol: például az angolok kilépése az unióból, milyen mértékűek lesznek ezek a fejlesztési források, de az biztos és nagyon reméljük - jogilag teljes renben vagyunk ezzel a különálló régióval - , hogy ha ezt támogatják, akkor majd 2021-től Pest megye is és Taksony is részesülhet eu-s forrásokból. Abból az első ideérkező forintok 2023-ra tehetők…Honnan tudunk még a saját forrásaink mellé a terveink megvalósításához - amiről polgármester úr beszélt - hogyan lesznek pénzforrások és lehetőségek? Van egy olyan örömhírem, amit nem merek elkiabálni, de tudom, hogy a kormány dolgozik rajta: amilyen eredményesen futott a modern városok program - ez a megyei jogú nagyvárosoknak a fejlesztése volt - , amilyen eredményesen zajlik most napjainkban a modern falvak, magyar falvak program a legkisebb települések részére, úgy a tervek szerint 2021-től indulna egy ’kisvárosok, modern városok program’: itt az 5000-nél nagyobb lélekszámú településekről van szó, amiben reményeink szerint jó eséllyel Taksony is részt tud venni ezekkel a programokkal és tervekkel. Én magam azon leszek, hogy ebben segítsem polgármester urat, a testületet és a taksonyi közösséget, akit a testület képvisel, hogy minnél többet meg tudjunk valósítani ezekből a terveinkből és vágyainkból. Ehhez jó munkát kívánok Önöknek. Engem, mint partnert, munkatársat mindig meg fognak találni, számíthatnak rám. Jó munkát kívánok Önöknek, az Isten áldjon meg mindenkit!"

 

(taps)

 

Kreisz László polgármester

Következő ünnepi pillanathoz érkezve közös koccintásra invitál mindenkit. Megköszöni mindenkinek a részvételt és az ülés hivatalos részét 19 óra 12 perckor bezárja.

 

(taps)

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn