Összesen 3497087 látogató
Összesen 6981 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony rendkívüli üléséről 2020.07.27.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 5 megtekintés

 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2020. július 27.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

 

1.   Kreisz Mátyás Tamás                                       elnök

2.   Galambos Andrásné                                        alelnök

3.   Kreisz László

4.   Schäffer Ildikó

5.   Winklerné Tomana Ildikó

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:  -

 

Később érkezett: -

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

 

 

 

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Tisztelettel köszönt mindenkit a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2020. július 27-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 07 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Galambos Andrásné képviselőt kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. július 27-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Galambos Andrásné képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

44/2020. (VII. 27.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. július 27-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Galambos Andrásné képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

A napirendi pontok tekintetében módosító javaslattal él: a Mi svábok című kötetben való megjelenéshez a német önkormányzat támogatása szükséges. Jelzi, hogy négy oldalnyi terjedelemben fog Taksony, mint sváb település szerepelni a kiadványban. Érdeklődik, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek még kérdése, észrevétele, módosító javaslata. Amennyiben nincs, úgy a módosított napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. július 27-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkálatai elvégzésére

4.    Előterjesztés a Mi, svábok című kötetben való megjelenésről

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

45/2020. (VII. 27.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. július 27-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkálatai elvégzésére

4.    Előterjesztés a Mi, svábok című kötetben való megjelenésről

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉSI MUNKÁLATAI ELFÉGZÉSÉRE

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Összefoglalásként elmondja, hogy pályázaton indult el a német önkormányzat, melyen 20 millió forintot nyert az iskola fűtéskorszerűsítési munkálatainak elvégzésére. Szükséges döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy melyik céget bízzák meg a kivitelezés lebonyolításával. Ehhez bekértek három árajánlatot, melyeket ismerteti: Virabel Kft: bruttó 21.907.500,- forintos ajánlatot tett, a Hidrográd Kft bruttó 23.139.400,- forintos, a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft -től 19.939.000,- forintos ajánlatot küldött a fűtéskorszerűsítési munkák elvégzésére. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló büdzsé 20 millió forint, indítványozza a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft ajánlatának elfogadását. Érdeklődik, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft megbízásáról kéri a Testület véleményét. (kazáncsere lebonyolítása)

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkálatai elvégzésére

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft-t bízza meg a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkálatainak (kazáncsere) elvégzésével a mellékelt árajánlat szerinti bruttó 19.939.000,- forintos vállalási áron.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

46/2020. (VII. 27.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft-t bízza meg a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkálatainak (kazáncsere) elvégzésével a mellékelt árajánlat szerinti bruttó 19.939.000,- forintos vállalási áron.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Megadja a szót Török István bizottsági tagnak.

 

Török István bizottsági tag

A kazán teljesítményének megválasztásánál javasolja, hogy az iskola bővülésével is kalkuláljanak annak érdekében, hogy a későbbiekben ez ne jelentsen plusz költséget.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Megköszöni az észrevételt, mellyel egyetért.

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A MI, SVÁBOK CÍMÛ KÖTETBEN VALÓ MEGJELENÉSRÕL

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Felvezetésként elmondja, hogy ajánlatot kaptak erre vonatkozóan: A Nemzeti Értékek Könyvkiadó kezelésében, kiadásában fog a könyv megjelenni. A kiadó már többször megkereste a német önkormányzatot, az eredeti ajánlatokhoz képest most egy lényegesen kedvezőbb ajánlatot tett a múlt hét folyamán. E szerint két oldalas, négy és hat oldalas megjelenésre van lehetőség. A négy oldalas megjelenés díja 165.000,- forint + ÁFA lenne, ezt indítványozza elfogadni. Hozzáteszi, hogy a környező települések is megjelennek ebben a kötetben. Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Mi svábok című kötetben való megjelenésről

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Értékek Könyvkiadó gondozásában megjelenő Mi, svábok című kötetben Taksony, mint sváb település, négy oldal terjedelemben szerepeljen. A megjelenés díja 165.000,- forint + ÁFA, mely forrás a költségvetésben rendelkezésre áll.

 

A Testület felhatalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony elnökét, hogy a Kiadó és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony között kötendő megállapodás megkötésében eljárjon.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

47/2020. (VII. 27.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Értékek Könyvkiadó gondozásában megjelenő Mi, svábok című kötetben Taksony, mint sváb település, négy oldal terjedelemben szerepeljen. A megjelenés díja 165.000,- forint + ÁFA, mely forrás a költségvetésben rendelkezésre áll.

 

A Testület felhatalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony elnökét, hogy a Kiadó és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony között kötendő megállapodás megkötésében eljárjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Megadja a szót Galambos Andrásné képviselő részére.

 

Galambos Andrásné képviselő

Képanyag gyűjtését javasolja (kórus, táncscsoportok, tájház, zenekarok) Úgy tudja, hogy a hét folyamán meg kell küldeni e-mailen az anyagot.

 

 

 

Kreisz László képviselő

Jelzi, hogy nyolc éve rendelkeznek egy kiváló fotógyűjteménnyel, amit a felhőben tárolnak pontosan azért, hogy onnan könnyen felhasználható legyen bármilyen nyomdai munkához. Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a hozzáférést megküldi az anyaghoz.

 

Elhangzik, hogy hat darab tiszteletpéldányt fog kapni a német önkormányzat.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 18 óra 19 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

         Kreisz Mátyás Tamás                                                          Dr. Micheller Anita

              NNÖT elnöke                                                               jegyző

 

 

Galambos Andrásné

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn