Összesen 3629182 látogató
Összesen 7218 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony rendkívüli üléséről 2020.09.01.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 22 megtekintés

 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2020. szeptember 1.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

 

1.   Kreisz Mátyás Tamás                                       elnök

2.   Galambos Andrásné                                        alelnök

3.   Schäffer Ildikó

4.   Winklerné Tomana Ildikó

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Dr. Mester Szilvia                                            hatósági irodavezető

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol: 5. Kreisz László

 

Később érkezett: -

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

 

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Tisztelettel köszönt mindenkit a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2020. szeptember 1-i rendkívüli, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a Testület 4 (négy) fővel határozatképes és az ülést 12 óra 24 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

48/2020. (IX. 01.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ezt követően érdeklődik, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy annak meghívó szerinti elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés az étkezési térítési díjakról

4.    Előterjesztés az iskola alapító okiratának módosításáról és az Iskola u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződésről

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

49/2020. (IX. 01.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés az étkezési térítési díjakról

4.    Előterjesztés az iskola alapító okiratának módosításáról és az Iskola u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződésről

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Érdeklődik, hogy pontosan milyen nyersanyag költségeket állapított meg a Forrás Intézményüzemeltető Központ. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Az óvoda tekintetében jelzi, hogy változatlan a normaköltség, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Forrástól veszi a nemzetiségi önkormányzat az ételt nettó 598,- forintért és eddig a gyerekek bruttó 460,- forintot fizettek a háromszori étkezésért. Jelzi, hogy a bruttó értéket tekintve itt maximum 480,- forint állapítható meg térítési díjként. Tehát 20 forinttal lehetne emelni. Az iskolánál van változás. Most 500 forint a jelenleg fizetendő díj a háromszor étkező alsós gyermekeknek, ezzel szemben, ami megállapítható maximálisan az 565,- forint. Tehát itt 65 forintot lehet emelni. Ugyanúgy a háromszor étkező felsősnél most 560,- forintot fizetnek a szülők, és 603,- forint lehet. A csak ebédet befizetők esetében az alsósoknál jelenleg 350,- forint a térítési díj, viszont itt csökkentés szükséges, mivel csak 342,- forint lehet a maximum. A felsősöknél szintén: 370,- forint volt és csak 366,- forint lehet.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Felteszi kérdésként az intézményvezetők részére, hogy a tavalyi étkezésből származó kintlévőség közül mennyit sikerült eddig behajtani.

 

Szathmári Éva intézményvezető

Jelzi, hogy jelenleg nem rendelkezik friss adattal ezzel kapcsolatban, a behajtás folyamatban van, a nyáron kb. 50%-os volt a behajtási arány.

 

Schäffer Ildikó képviselő

Firtatja, hogy megoldható-e, hogy aki nem rendezte a tavalyi tartozását, az nem kezdheti meg az étkezést az intézményben…

 

Jelzik, hogy a gyermeknek mindenképpen étkezést kell biztosítani.

 

Winklerné Tomana Ildikó képviselő

Érdeklődik, hogy az óvodában most hány szülő fizet a gyermeke után étkeztetési díjat.

 

Ambrus Krisztina intézményvezető

Tájékoztatásul elmondja, hogy "a 2019/2020 tanévben 250 fős volt az óvoda, ebből ingyenes kb. 165 gyerek és kb. 85 fő fizetős volt.

2020/2021 évben még mérem fel a gyerekeket, jelenleg 244 fő van itt, ebből előreláthatólag 105 fő fizetős lesz, a többi ingyenes.

Ebből a 244 főből 5 ételallergiás gyerek van, 4 gyereknek rendelünk diétás ételt, 1 gyereknek a speciális diéta miatt édesanya otthonról hozza az ételt.

Kintlévőségünk a mai napon 1 380 552 Ft, ebből l 949680 Ft étkezési díj tartozás. (162 db számla) sajnos ebből a 949680 FT étkezési számlából sok már elévült, behajthatatlan lett."

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Jegyző asszonytól szeretné megkérdezni, hogy mennyi a szülők általi befizetés és a tényleges bekerülési költség közötti különbözet.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy ez függ a térítési díj összegétől illetve a pontos adathoz tudni kellene az ingyenesen étkezők számát is. Nagyságrendileg úgy számolták ki, hogy az óvodánál összességében 8 millió forint, amit hozzá kell tenni, az iskolánál pedig 9,5 millió. Ezek a tételek már a megemelt térítési díjjal kalkulált összegek.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Támogatná a térítési díjak megemelését az adott lehetőségeken.

Utal rá, hogy a tavaly történt étellel kapcsolatos felmérés során sok szülő nyilatkozott úgy, hogy akár hajlandó picit többet is fizetni a minőségi ételért.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A nagyságrendre vonatkozóan elmondja példaként, hogy háromszor étkező alsós gyermek esetében, amennyiben 60 forinttal emelkedik a fizetendő összeg, az összesen havonta 1200 forint különbözetet jelent.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Kerek összegekre emelést javasol a lehetőségeken belül.

 

Tisztázzák, hogy a nyersanyag költségnél többet nem lehet elkérni. A Szolgáltató - jelen esetben a Forrás - mutatja ki ezt az összeget.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A javaslat szerint ismerteti, hogy mennyi lenne a fizetendő költség (bruttó): 480 forint az óvodában, 560,- forint a háromszor étkező alsósoknál, 600,- forint a háromszor étkező felsősöknél, 340,- forint az egyszer étkező alsósoknál (ebéd), és 360,- forint az egyszer étkező felsősöknek (ebéd).

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Megerősíti, hogy ez lenne a javaslata. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés az étkezési térítési díjakról

1. javaslat:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a fenntartásában működő intézményekben fizetendő étkezés térítési díjakat az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    A Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodában nettó 380 Ft/nap,

 

2.    a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában az

Alsó tagozatban:

3 x teljes étkezés:              nettó 440 Ft/nap

1 x ebéd:                         nettó 265 Ft/nap

Felső tagozatban:

3 x teljes étkezés:              nettó 470 Ft/nap

1 x ebéd:                         nettó 285 Ft/nap

összegekben állapítja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

 

 

50/2020. (IX. 01.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a fenntartásában működő intézményekben fizetendő étkezés térítési díjakat az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    A Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodában nettó 380 Ft/nap,

 

2.    a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában az

Alsó tagozatban:

3 x teljes étkezés:              nettó 440 Ft/nap

1 x ebéd:                         nettó 265 Ft/nap

Felső tagozatban:

3 x teljes étkezés:              nettó 470 Ft/nap

1 x ebéd:                         nettó 285 Ft/nap

összegekben állapítja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

Szathmári Éva intézményvezető

A diétás étkezés összegére kérdez rá.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy az ő esetükben is a szülők ugyanannyit fizetnek, mint a többiek.  Ez az intézménynek fog többe kerülni.

Esetükben csak az ebédet fogják beszerezni külsőstől, a reggelit és az uzsonnát a Forrás fogja megoldani egy külön dietetikussal. (Erre külön szerződést kell kötniük.)

 

Szathmári Éva intézményvezető

Jelzi, hogy az iskolánál a három főből csak egy kért háromszori étkezést. Beszélt az anyukával, aki jelezte, hogy nem jelent gondot, ha egyszeri étkezést kérnek..

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Szerencsésnek tartaná, mivel csak emiatt kellene dietetikussal szerződést kötni.

 

Ambrus Krisztina, intézményvezető

Elmondja, hogy az óvodában hat gyermek van, aki érintett ilyen szempontból. Itt az egyik gyermek esetében a legkritikusabb a helyzet, az ő esetében egyeztettek anyukával, aki vállalta, hogy megnézi a Forrás kínálatát, hogy mikor ehet a gyermek bent és mikor nem.  (egy kiscsoportos gyermek)  Probléma, hogy kintről nem lehet behozni ételt (ÁNTSZ) (Több beszállítót is megkérdeztek, de egyik sem tudta vállalni, annyira speciális diétán van a gyermek..)

A tej és glutén érzékenységre fel vannak készülve… (5 gyermeket érint)

 

Rögzítik, hogy a szülők tájékoztatásáról az intézmény gondoskodik.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Érdeklődik, hogy a tájékoztató levél (online rendelés) mikor kerül kiküldésre.

 

Szathmári Éva intézményvezető

Közli, hogy a technológia már rendelkezésre áll. Ma jön a hölgy és elmondja, hogy hogy működik. Utána újra gondolják a tájékoztató levelet. Szeptember 15-től kezdődően indulhatna a rögzítés. Addig szeretnék abszolválni a tájékoztatót. Hozzáteszi, hogy szeptember 7-től minden nap szülői értekezletek vannak.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Virtuális útmutató, videó elkészítését javasolja a szülők számára, ami bemutatná a rendelés folyamatát. 

 

Szathmári Éva intézményvezető

Jelzi, hogy sok kolléga étkezne szívesen az intézményben. Õk a jövő héttől kezdődően megpróbálnak online rendelni.

 

Dr. Mester Szilvia hatósági irodavezető

Felhozza, hogy már nem emlékszik arra, hogy májusban kitöltöttek megrendelőt az étkezésre vonatkozóan. Feltételezi, hogy ezzel nincs egyedül.

 

Elhangzik, hogy érdemes lenne emlékeztetőt küldeni az érintetteknek.

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ ISKOLA U. 1. SZÁM ALATTI INGATLANRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZERZÕDÉSRÕL

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy az EDTR-ben a korábbi megállapodást találta meg.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy azért csatolták be, mivel ezt a megállapodást most szükséges lenne felmondani. (ingyenes használati megállapodás  az iskola és az NNÖT között arról, hogy az ingatlant az NNÖT használhassa..) Ezt követően, ennek megfelelően szükséges az alapító okiratot módosítani, hogy az Iskola utca 1., mint telephely belekerüljön. Rögzíti, hogy ez az ingatlan az iskoláé.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy először az ingyenes használati megállapodás felmondásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés az iskola alapító okiratának módosításáról és az Iskola u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződésről

1. javaslat: Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony 197 hrsz-ú, 2335 Taksony, Iskola u. 1. szám alatti ingatlanra kötött ingyenes használati megállapodást azonnali hatállyal felmondja és az épületet a tulajdonos Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola részére visszaszolgáltatja.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

51/2020. (IX. 01.) NNÖT KT határozat

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony 197 hrsz-ú, 2335 Taksony, Iskola u. 1. szám alatti ingatlanra kötött ingyenes használati megállapodást azonnali hatállyal felmondja és az épületet a tulajdonos Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola részére visszaszolgáltatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Majd az iskola alapító okiratának módosítását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés az iskola alapító okiratának módosításáról és az Iskola u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződésről

2. javaslat:

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartójaként támogatja, hogy az iskola a tulajdonában lévő Taksony belterület 197 hrsz-ú, 2335 Taksony, Iskola u. 1. szám alatti ingatlanon csoportfoglalkozás, fejlesztő foglalkozás, valamint zeneiskolai órák céljára a 2020/2021-es tanévtől telephelyet létesítsen.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az alapító okirat és a működési engedélyek módosításának benyújtására.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

52/2020. (IX. 01.) NNÖT KT határozat

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartójaként támogatja, hogy az iskola a tulajdonában lévő Taksony belterület 197 hrsz-ú, 2335 Taksony, Iskola u. 1. szám alatti ingatlanon csoportfoglalkozás, fejlesztő foglalkozás, valamint zeneiskolai órák céljára a 2020/2021-es tanévtől telephelyet létesítsen.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az alapító okirat és a működési engedélyek módosításának benyújtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

Szathmári Éva intézményvezető

Fő út 56-ra kérdez rá.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy ez az ingatlan kikerül az alapító okiratból, tekintettel arra, hogy a vagyonkezelési szerződésben sem szerepel. Ezt most fogják benyújtani a MÁK-hoz, csütörtökön kapják meg az elektronikus aláírást..  (minden módosítást egyben vezetnek át… )

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele. Amennyiben nincs, úgy rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 12 óra 47 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

         Kreisz Mátyás Tamás                                                          Dr. Micheller Anita

              NNÖT elnöke                                                               jegyző

 

 

Winklerné Tomana Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn