Összesen 3629156 látogató
Összesen 7218 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi üléséről 2020.09.29.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 41 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendes, nyílt ülés

2020. szeptember 29.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános, rendes Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Ruff Mátyás

             5. Szalai János

 

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

             6. Halász János

             7. Olasz Erika

             8. Tóth József

             9. Varga László

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt Mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 29-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 12 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 96  Száma: 20.09.29/1/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 18:12 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 29-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

96/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 29-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás képviselőt választja meg.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

A kiküldött napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, egyéb javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 97  Száma: 20.09.29/2/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 18:13 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 29-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a háziorvosok 2019. évi tevékenységéről

4.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának fő irányelveivel kapcsolatban

5.    Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

6.    Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

7.    Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

8.    Előterjesztés a helyi adórendelet módosításáról

9.    Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

10.  Előterjesztés az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

11.  Előterjesztés Petőfi utca Béke - Kölcsey utca közti szakaszán csapadékvíz elvezetési problémák megoldására

12.  Előterjesztés a Solt-Sólyom utcák között megépült járda jogi helyzetének rendezésére

13.  Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

14.  Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

15.  Előterjesztés Taksony Nagyközség környezetvédelmi programjának megalkotásával kapcsolatosan

16.  Előterjesztés a taksonyi posta és tervezett bölcsőde közötti területen kiterjesztett közlekedési koncepció kidolgozásának lehetőségéről

17.  Előterjesztés a 2020. évben veszélyes hulladékgyűjtés megrendelésével kapcsolatban

18.  Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybe vételére

19.  Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozásról

20.  Előterjesztés Dunavarsány Város helységnév tábla kihelyezésének elbírálásáról

21.  Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

97/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 29-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a háziorvosok 2019. évi tevékenységéről

4.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának fő irányelveivel kapcsolatban

5.    Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

6.    Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

7.    Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

8.    Előterjesztés a helyi adórendelet módosításáról

9.    Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

10.  Előterjesztés az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

11.  Előterjesztés Petőfi utca Béke - Kölcsey utca közti szakaszán csapadékvíz elvezetési problémák megoldására

12.  Előterjesztés a Solt-Sólyom utcák között megépült járda jogi helyzetének rendezésére

13.  Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

14.  Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

15.  Előterjesztés Taksony Nagyközség környezetvédelmi programjának megalkotásával kapcsolatosan

16.  Előterjesztés a taksonyi posta és tervezett bölcsőde közötti területen kiterjesztett közlekedési koncepció kidolgozásának lehetőségéről

17.  Előterjesztés a 2020. évben veszélyes hulladékgyűjtés megrendelésével kapcsolatban

18.  Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybe vételére

19.  Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozásról

20.  Előterjesztés Dunavarsány Város helységnév tábla kihelyezésének elbírálásáról

21.  Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A munka megkezdése előtt rövid tájékoztatást szeretne adni azzal kapcsolatban, hogy miért a Művelődési Házban került sor a testületi ülés megtartására. Bár a Művelődési Ház bizonytalan ideig zárva tart, hisz a ház dolgozói közül többnek pozitív teszteredménye született, így ők most otthon vannak, de az intézmény a fertőtlenítés után továbbra is használható, hiszen az önkormányzatot szolgálja. A testületi és egyéb bizottsági ülések megtartását az előállt helyzet nem akadályozza, hiszen azok munkáját az önkormányzat polgármesteri hivatala koordinálja jegyző asszony vezetésével.

Rátér az első napirendi pont ismertetésére.

 

 

3. BESZÁMOLÓ A HÁZIORVOSOK 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Előzetesen is megköszöni a háziorvosok, gyermekorvos és fogorvosok hozzáállását és nyitottságát arra, hogy tájékoztatást nyújtanak a köz számára. Megadja a szót Áncsán Mihály, Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Szintén megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a beszámoló tematikája a beteglétszám, betegforgalom alakulása, lakosság általános egészségi állapotának bemutatása, betegek otthoni ellátása, regionális ellátás tapasztalatai, fejlesztési javaslatok, szűrővizsgálatok köré rendeződik. Ezen gondolatok mentén születtek meg a jelenlegi anyagok is. Kiemeli, hogy a háziorvosi ellátásban összességében a 2019-es év folyamán kb. 40.000 rendelőben történő ellátás valósult meg. Intézeten kívül pedig hozzávetőleg 300 esetet kezeltek a háziorvosok. Taksonyban is a cukorbetegség, magas vérnyomás, mozgásszervi panaszok, problémák (gerinc), szívbetegségek és a daganatos betegségek azok, amik nagyobb számban jelentkeznek. Gyerekeknél inkább a túlsúly, az elhízás, az allergiák és az asztma tűnik ki. Miután gyerekekről van szó, ez megalapozhat felnőtt korra egyéb betegségeket, így dr. Fábián Dóra gyermekorvos most is - mint minden évben - a mozgás fontosságát és megelőző szerepét hangsúlyozta.

Örömmel vették, hogy a Sorident Bt új tagja (Svidró Eszter) is bemutatkozott személyesen a bizottsági ülésen. Õ az ifjúsági fogászati ellátást fogja erősíteni Taksonyban.

Kérdésként felvetődött, hogy vérvétel darabszáma bővíthető-e itt helyben, melyre jelenleg az egyértelmű válaszaz volt, hogy nem. A különböző szűrésekről esett még szó, a jelen pandémiás helyzetben ez nem megvalósítható. Jelzi, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót Képviselő-testületnek. Jó munkát és kitartást kíván az orvosoknak.

 

Kreisz László polgármester

Megállapítja, hogy az összes beszámolóban markánsan megfogalmazásra került a prevenció fontossága és mikéntje. Bízik benne, hogy a pandémia után sor kerülhet a szűrővizsgálatok megszervezésére. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Külön megköszöni a helytállást és rugalmasságot ebben a nehéz helyzetben.

 

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámolók elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 98  Száma: 20.09.29/3/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 18:22 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Beszámoló a háziorvosok 2019. évi tevékenységéről

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok és fogorvosok 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

98/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok és fogorvosok 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY NAGYKÖZSÉG TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK FÕ IRÁNYELVEIVEL KAPCSOLATBAN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Érces Gergő főépítész úrnak és felkéri, hogy foglalja össze a nyilvánosság számára is a fő irányelveket.

 

Érces Gergő főépítész

Nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. "Csatlakozva az előző gondolatmenetre és a prevencióra az én témaköröm is ennek a fontosságára lesz kiélezve. Taksony Nagyközség településrendezési eszközeiről van szó, a teljes közigazgatási terület felülvizsgálata kezdődött meg az idei évben. A teljes településfejlesztési csomagnak tartunk most lassan a végső, záró akkordjainál. 2017-ben az újfajta szabályozással a településképi arculati kézikönyv a településképi rendelettel, majd ezt követően a településfejlesztési koncepcióval és ezen a vonalon tovább haladva Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó rendelkezéseket, településfejlesztési eszközöket felülvizsgáljuk és módosítjuk, összehangoljuk. Célunk, hogy egy egységes, napra kész, optimális hatékonyságot, a lakosság széles körű tájékoztatását és egy naprakész és amennyire csak lehet az önkormányzati kontroll alatt tartott szabályozást tudjunk elérni. Ehhez olyan alapelveket alkalmazunk, amelyek a teljes településünk igazgatására igazak. Értékmegőrzés, értékteremtés, mint legfontosabb motiváló és irányadó gondolat, a gazdaság stabilitása, közszolgáltatások fejlesztése, a biztonság szolgáltatása mellett. A célunk hogy egy hosszú távon kiszámítható, rugalmas, a taksonyiak életét elősegítő, fenntartható fejlődést biztosító, biztonságot nyújtó és egy rendezettséget teremtő szabályozás alakuljon ki. Azt nagyon fontos kiemelnem, hogy itt nem valami teljesen új dologról van szó, hogy egy tabula rasa után, mindent lesöpörve az asztalról most feltaláljuk a spanyol viaszt. Nem . Ebben a kérdésben sem egy lakatlan sziget lakói szeretnénk lenni, hanem építjük tovább azt a komoly munkát, ami hosszú évekkel ezelőtt már megkezdődött és ennek a munkának a finomhangolásáról, aktualizálásáról van szó. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy változott a környezet, változott az országos szabályozás, változott nagyon sok minden az építő iparban, az építési tevékenységgel kapcsolatban, ennek hatására nekünk is aktualizálnunk kell ezt a szabályozást, finomhangoljuk azt, ami korábban már megkezdődött. Akár fizikai értelemben, akár szabályozás értelmében is egy rendezettséget előidéző, rendezett szabályozást szeretnénk alkotni. A hosszú évek alatt mind térben, mind időben különböző területek, különböző szabályozások alakultak ki, amelyek mindig azt tartották szem előtt, hogy a taksonyi lakosságot segítsék és ez működött is hosszú évekig. Azonban 2018-19-re eljutva nagyon sokan nem élnek azokkal a lehetőségekkel, amiket korábban a szabályozás tartalmazott, vagy elősegített, hanem inkább sajnos azt kell hogy mondjam, hogy visszaélnek ezekkel a lehetőségekkel. Kihasználnak különböző jogi kiskapukat, értelmezéseket, ami sosem volt cél. Jóhiszeműen mindig a legjobbat és a taksonyiak számára a legjobbat szerette volna a szabályozás is biztosítani. Most félreértéseket és a nagyon sok kiskaput kiküszöbölve igyekszünk egy valóban teljes, Taksony teljes közigazgatási területére egy egységes szabályozást készíteni, amely bízunk benne, hogy rendezettséget, rendezettebb szabályozást is fog adni a mostani térben és időben szétdarabolthoz képest.  Nem szigorításról van szó, hanem a rendezettség mértékének a növelése a célunk.

29 célterület az, amiről ez a jelenlegi teljes felülvizsgálat szól. Minden más ugyanazokat a paramétereket, ugyanazokat a szabályozási elemeket kívánja majd tartalmazni továbbra is, amelyet már hosszú évekkel ezelőtt belekódoltunk ebbe a szabályozásba. A 29 célterület azonban egy picit más és más lenne.

Fő irányelvek szerinti szabályozási célterületek:

 1. Szőlőhegy utca déli részén megkezdett belterületbe már bevont sáv egységes sávként történő belterületbe vonása a Varsányi úti Lke-1 építési övezetig, a kialakuló, lakóövezetekkel határolt, háromszög alakú terület közparkként történő szabályozásával. - "A hátsó terület az továbbra is külterületként marad. Az a sáv, ami most is jelenleg már be van építve, az folytatódik tovább ebben a sávszélességben, kis közösségi résszel bezárja azt a területet, ami a fölötte található résznél lakóövezetként alakult ki. Így egységesen, gyakorlatilag maga az egész utca nem ér a felénél majd véget, hanem ugyanazzal az övezeti besorolással működhet ezután."
 2. A tájház területének egyedi szabályozása, a hagyományos történelmi beépítés lehetőségének visszaállítása, és múzeumi kialakítás lehetőségének biztosítása érdekében. "Ennek szabályozását az indokolja, hogy a tájháznak egy hosszú távú célja, hogy a múzeumi funkciót tudjon felvenni. Ehhez szükséges bizonyos paramétereknek a kódolása, továbbá az eredeti, hagyományos taksonyi népi építészeti beépítés az egymás melletti épületek beépítését mutatta annak idején. Ezek jellemzően mára zömmel elfogytak, azonban annak érdekében, hogy a múzeumi, rekonstruált struktúrát itt be tudjuk mutatni, akár a későbbiekben amikor erre lehetőség kínálkozik, ahhoz csak ennek a teleknek az egyedi szabályozására lenne szükség."
 3. Fő úti futballpálya újra futballpálya szabályozást kap. "Most egy Lke-2-es övezetbe került bevonásra jó néhány évvel ezelőtt. Akkor ez egy indokolt szabályozási elemnek tűnt, azonban mára az igazolódott be, hogy ismét a sport funkció az, amely ki tudja tölteni ezt a területet teljes egészében. Ahhoz, hogy a ma aktuális, hatályos és a Labdarúgó Szövetség által elfogadott szabályoknak megfelelő sport futballpályaként tudjon működni, ehhez ezt is picit aktualizálni szükséges."
 4. A szigeti műfüves futballpálya szabályozási paramétereivel Sziget utca túlodalán fekvő rekreációs terület futballpályák elhelyezésére történő szabályozása. "Itt van lehetőség arra, hogy bővítésre kerüljön a futball élet. Ahhoz, hogy ezen a rekreációs területen a futball pályák elhelyezése, lelátó, mai igényeknek megfelelő sportlétesítmény tudjon létrejönni, ahhoz ennek a területnek a pontosabb szabályozására is szükség van a megfelelő paraméterek kódolásával."
 5. Baross téri "régi óvoda" területének egyedi szabályozása speciális "Sicherheitszentrum" létesítéséhez. "Szükséges paramétereket szeretnénk kódolni. Ahhoz, hogy a különböző funkciók ide létesítésre kerüljenek, ahhoz ezt a szabályozást szükséges megtenni."
 6. A főtéri katolikus templom környezetének szabályozása szakrális építmény létesítéséhez. "Befejezetlen maradt a templomunk, nem is volt korábban a tervező szándéka, hogy az épület harangtorony nélkül álljon. Egy szabadon álló templomtorony volt az elképzelése annak idején, azonban ez nem valósult meg, a helyzet pedig úgy adódott, hogy máshogy is lehetne ma az elhelyezése egy harangtoronynak, máshogy lehet az elhelyezése a különböző szakrális funkcióknak."
 7. A fő téri volt óvoda épület területének szabályozása közigazgatási, közszolgáltatási központ létesítéséhez.
 8. A Varsányi út dél-keleti iparterület beépíthetőségének felülvizsgálata a kedvező helyi munkahelyteremtés céljából. "Igény jelentkezik e terület intenzívebb beépítésének lehetőségére. Most egy eléggé laza beépítés az, amit a szabályozásunk enged, ehhez képest az országos szabályozás magasabb beépítettségi százalékot is lehetővé tesz és a kezünkbe adhat. Azáltal, ha tudjuk segíteni a beépíthetőségnek a mértékét erre a területre és a taksonyi vállalkozások itt, Taksonyban dolgozva, együttműködve Taksonnyal tudnak fejlődni, az mindannyiunk számára egy jó lehetőség. Ezért ennek a területnek, alapvetően a zöld felületeknek a kis mértékű csökkentése, illetve a beépíthetőségi százalék növelés szempontjából történik meg a felülvizsgálata."
 9. Saroktelkek elő- és oldalkert anomáliáinak felülvizsgálata. "Ha szabályozzuk minden részt, akkor is a négy telekből az egyik sarokteleknek a kérdése mindig egy izgalmas kérdéssé válik: nem fogjuk tudni eldönteni, hogy neki előkertje vagy oldalkertje van… Olyan mértékben korlátozódik ezen építési vonalak közé az építési terület, hogy indokolatlanul kis mértékben lehet csak kihasználni az egyébként övezetre jellemző beépíthetőséget. Ez jellemzően 20 vagy 30 százalék beépíthetőséget szokott jelenteni. Ezeknek a felülvizsgálata és kimondottan ezeknek a saroktelkeknek a kérdése fontos, hogy milyen módon lehet ezekre valamilyen kedvező megoldást találni."
 10. Magánutak szabályozási kérdéseinek megalkotása. "Napjainkban egyre inkább terjedő kérdéskör. Taksonyban még nem nagy mértékben terjedtek ezek el, azonban látva és kitekintve a saját környezetünkbe vagy egy picikét még távolabb, ezeknek a szabályozása és valamilyen módon történő említése szükségessé válhat. Ez megint csak a prevenciónak egy fontos eszköze lenne, hogy most gondolkozzunk azon, hogy mi van akkor, ha valaki ezzel előáll."
 11. Telken belüli parkolás szabályozásának felülvizsgálata. "Sok minden egyértelmű a szabályozásból, de ki milyen szemmel olvassa, sok mindenben igazat kell hogy adjak, hogy nem biztos, hogy egyértelmű mindenféle szabályozási elem benne. A cél az, hogy legyen rendezett a szabályozás, egyértelműsítsük, hogy mit is értünk telken belüli parkolás kötelezettsége alatt."
 12. Rendeltetési egységek számának és funkciójának egységesítése és pontosítása. "Ma talán az egyik legkritikusabb kérdés, nem csak Taksonyban, hanem általában igaz. De mi is nap mint nap találkozunk esetekkel. Azon túl, hogy a lakóegységeknek milyen száma van és ezekkel a lakóegységekkel hogyan lehet trükközni, ez mára sajnos sokunk számára ismert. Az építéshatóság is sok esetben csak szét tudja tenni a kezét és nem tud abban a feladatkörben, hatáskörben, ami hozzá tartozik ezzel mit kezdeni. Nálunk Taksonyban pedig nincsen hatáskör arra vonatkozóan, hogy az építés hatósági feladatokat ellássuk. Ezért itt a szabályozásban prevencióként tudunk ennek elébe menni olyan módon, hogy a lakóegységek száma, amely hozzá van rendelve az adott ingatlan alapterületéhez, tehát van egyfajta függőségi viszony, ezt tovább bontva, azon belüli rendeltetési egységek, továbbá akár azon belüli funkcióknak a kérdéskörével is foglalkoznunk kell, hogy ezekkel se lehessen visszaélni."
 13. Talajszint alatti terület beépíthetőségének egységesítése, pontosítása.
 14. A hatályos tervlapokon lévő szabályozási vonalak pontosítása, korrigálása (pl.: Csokonai utca vége) "A mai számítógépes szoftverek felhasználásával hajszálvékony vonalakkal, tűpontosan ki lehet szerkeszteni."
 15. Szent Imre utca végén Gip telek (meszes) egyedi szabályozása, lakó rendeltetés meghatározása. "Ennek a teleknek az egyedi, speciális szabályozása is hosszú távon nagyon jó megoldást tud nyújtani az ott lakóknak."
 16. Ybl M. utca környezetének felülvizsgálata. "Komoly kérdéskör. Abban a mértékben, amennyire ezt egy szabályozásba bele lehet integrálni, abban igyekszünk megtenni a megfelelő szabályozási elemeket, magántulajdonokról lévén szó nagyon sok mindent magántulajdonosoknak kell végrehajtani. Szabályozás kérdése és annak a kérdése, hogy egységes keretben mit lehet, azt azonban mi tudjuk segíteni."
 17. Dunamenti Lke-3 területek (pl.: Sziget, Káposztás) lakóegységek lakórendeltetésének felülvizsgálata, a lakó funkció kialakítás elősegítése érdekében. "A korábbi üdülőegységek több esetben egy ingatlanon több épülettel állhattak. Mára a szabályozás az ingatlan méretének megfelelő lakóépület szám, illetve lakóegység számban határozza meg. Ezen a területen ez egy viszonylag alacsony, kis méretű telkek vannak, ahhoz képest intenzívebb beépítéssel. A cél az, hogy azok a meglévő egységek, amelyek ma már ott állnak és hagyományosan így működnek Taksonyban hosszú-hosszú évtizedek óta, ők ezt az adottságot ki tudják használni és mindenki lakóingatlanná tudja változtatni az ingatlanját, ha és amennyiben ezt szeretné. Átmenetileg tudtuk kezelni ezt a problémát a településképi rendeletünkben, hiszen ez egyben egy településképi kérdés is, ami nagyon izgalmasan mutatja ezt a fajta beépítési struktúrát, azonban ennek a valódi és jó helye az ebben a jogszabályban van. Nincs alá-fölé rendeltség, mind a kettő egy önkormányzati rendelet, tehát hely szempontjából, szabályozási elem szempontjából itt mutat jobban."
 18. Fő úti többlakásos lakóépületek közvetlen utcafronti csatlakozási kérdéseinek felülvizsgálata, a telekstruktúra, az utcakép és lakók védelme érdekében. "Egyrészt egy nagyon komoly településképi kérdés, hogy hogyan helyezhetők ezek el pontosan. Ez is egy jól definiált kérdéskör volt, azonban ki tudtak használni olyan kiskapukat benne a vállalkozók, amellyel egy picikét sem tettek Taksony érdekében. Abból a célból, hogy ez ne tudjon előfordulni többször és ne tudjunk ilyen bombákat elhelyezni, ezért még egyértelműbbé próbáltuk tenni. A településképi rendeletben ezt a kérdéskört is már tisztáztuk, azonban ennek is a ráerősítése, valódi helye itt, a taksonyi építési szabályzatban van."
 19. A temetővel szemközti Kraugert terület zöldterületté szabályozása, a szélén parkolás biztosításával. "Az egyik legfőbb kérdés mindig a közterületi zöld területeknek a kérdése. Jellemző a településekre, főként az első agglomerációs gyűrűben, de nálunk is égető, hogy nincsen megfelelő biodiverzitásunk, nincsen megfelelő zöld területünk, amellyel ezeket a különböző tényezőket tudjuk javítani, ezért itt rengeteget tudunk ezen nyerni. Szélén parkolókkal történő kiszabályozással egy nagy előre lépést tudunk tenni ebben a kérdéskörben is."
 20. Temető további 1 sávval történő bővítésének szabályozása, amely így a következő 150 évre elegendő területet biztosít. "Ez azt jelentené, ha belekódoljuk ezt a szabályozási elemet, hogy legalább 150 évre elegendő területe marad Taksonynak."
 21. Temetőtől délre eső terület sport rendeltetésre történő szabályozása. "Itt valódi lehetőség van arra, hogy egy igazi sportcentrumot tudjunk létrehozni, amelyhez parkolók is telepíthetőek, amelyben valóban a megfelelő sportolási funkciók kialakíthatóak. Nem sértik sem iskola, sem óvoda, semmilyen középület integritását, hanem önállóan azt a célt tudják betölteni."
 22. Közterületi parkoló területek létesítésére lehetőségek vizsgálata és szabályozási elemek felülvizsgálata. "Szintén akut probléma, amellyel foglalkozni kell."
 23. Iskola terület szabályozásának felülvizsgálata az iskolafejlesztés érdekében. "Talán a legintenzívebben beépített területe Taksonynak. Van fontos funkcionális szerepe is, az egységesítésnek a további kialakítása a cél. Azoknak a heterogén elemeknek a térben és időben elhelyezkedés szempontjából sem az iskola fő funkcióját szolgáló, de fő rendeltetési elemként működő egységei, kis építményeinek az elbontásával és ennek a területnek a felülépítésével egy sokkal modernebb, a mai kor igényeinek megfelelő iskola komplexum lenne létrehozható. Ennek a lehetőségét, hogy élni tudjunk vele most már a szabályozásban el szeretnénk helyezni."
 24. Településközpont határainak felülvizsgálata. "Meg kell vizsgálni, hogy minden település központi elem valóban településközpontba való-e."
 25. A Szigeten a Révész utcától délre eső a Szigetcsúcsig húzódó terület felülvizsgálata:
  1. közpark szabályozása
  2. utak felülvizsgálata, rendezése
  3. Duna melletti sétány, kerékpár út szabályozása
  4. Csónak kikötők szabályozása
  5. Szigetcsúcs területének szabályozása: erdei iskola létesítési lehetősége
 26. Szeméttelep és a mellette elhelyezkedő terület egyedi szabályozása, speciális rendeltetéshez (havária, katasztrófa, terrorveszély, stb. speciális gyakorltó központ létesítéséhez). "Tulajdonviszony szempontjából nem taksonyi, azonban Taksony külterületén található. Alapból azt mondanánk, hogy mire lehet használni egy ilyen területet - nagyjából semmire, azonban vannak olyan lelkes emberek, akik szintén preventív módon értünk dolgoznak, legyen szó haváriáról, katasztrófáról, terrorveszélyről, vagy különböző mentési feladatok ellátásáról. Olyan speciális havária bázis terület fejlesztési igénye merült fel, amelyre kiválóan lehetne használni ezt a területet. … Ennek is valamilyen építmény szükséglete van, lesz. Ennek lehetőségét, hogy ez a kialakítás megvalósulhasson, ezeknek az építményeknek a szabályozási kérdéseit tudjuk erre a területre kialakítani."
 27. Tartalék területek nyitása nem indokolt, nem cél, változatlanul maradnak.
 28. Minden épület esetében kötelező főépítészi konzultáció, vagy településképi véleményezési eljárás lefolytatásának bevezetése a kontroll érdekében. "Egyetlen lehetőségünk van, amellyel meg tudjuk fogni azt az építési morált, tevékenységet, ami körülvesz minket, hogy ha még mielőtt bármi az építési hatóság felé, vagy az építési felügyelet felé odakerül, egy előszűrést mi végrehajtunk. Van jogszabályi lehetőség ennek az előszűrésnek a végrehajtására. Az építési törvény az adott település polgármesterét ruházza fel azzal a hatáskörrel, hogy főépítészi konzultációt, illetve településképi véleményezési eljárás keretében egy előszűrést tartson. Nem teljes körű ebben az esetben sem az az eszközrendszer amely hatóságként minket felruház, nem hatósági tevékenységről van szó. Azonban például egy településképi vélemény esetében az építési törvény egyértelműen megfogalmazza, hogy amennyiben az adott település polgármestere településképi vélemény formájában nem járul hozzá az épület kialakításhoz, teljesen mindegy hogy az egyébként minden egyes jogszabályi pontot betart, akkor is elutasító engedélyt kell, hogy adjon az építési hatóság és majd csak magasabb szinten van jogorvoslatra lehetőség. Nem az a cél, hogy megakasszunk mindent, amivel a taksonyiak szeretnének fejlődni, az a cél, hogy a taksonyiak fejlődhessenek. Mindenki a saját területén a megfelelő, rendezett módon tudjon fejleszteni, azonban a visszaéléseket, azokat az eljárásokat, amelyekkel sajnos nap mint nap találkozhatunk, elő tudjuk szűrni. .. Jó lehetőség. Ha másra nem, arra biztosan, hogy elterjedhet az - és én hiszek ebben, hogy el fog terjedni - , hogy amikor már a harmadik, negyedik olyan visszaélést fogjuk visszadobni, akkor el fog terjedni, hogy itt nem éri meg megcsinálni ezeket a huncutságokat. Nagyon fontos, hogy még papíron találkozzunk ezekkel a kialakításokkal, nem akkor szembesülünk ezzel, amikor már áll és amikor már csak tűzoltásra van szükség."
 29. Rózsa utca mögötti iparterület megközelítéséhez a terület szabályozása, útszabályozás kamionforgalom részére. "Az NCT elkerülő terület kérdésköre, mint fő fejlesztési irány, itt megint egy nagyon fontos funkcionális dolgot tudnánk elősegíteni: azt a célt szolgálná, hogy ne a lakóövezeten haladjon át az út infrastruktúra, ami kiszolgálja ezt az ipari területet. Egy elkerülő úttal nem a lakóövezetben átvezető közlekedést preferálnánk, hanem elkerülő úton tudnának menni azok a gépjárművek, melyek a terület teherforgalmát bonyolítják. Ezáltal óvnánk az épület állományt a különböző rezgésektől, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a lakosságnak a kényelmét és biztonságát, egészségét is szolgálni tudjuk."

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az összefoglalót. Véleménye szerint két fontos pillére van ennek a módosításnak; Az önkormányzat jövőbeni terveihez teremti meg a műszaki paramétereket és a feltételrendszert, a másik pillér megelőzésre szolgál: szabályok módosítása annak érdekében, hogy ne történjen meg ismét a "katasztrófa" (Fő úton nyolclakásos ház, Széchenyi út 1., ahol a lakóegységekkel variáltak. A jelenlegi építési szabályzat nem definiálja a lakóegységet és ezt a jogászok úgy értelmezték, hogy ami nincs benne, az szabad…)

 

A módosított szabályozás pontosan fogja rögzíteni, hogy a lakóingatlanban a lakóegységek számához mennyi telken belül biztosítandó parkolószám az előírás.

 

Megjegyzi, hogy elkészült Taksony kerékpárforgalmi hálózatának a terve, amelyet október 15-én, délelőtt mutatnak be Taksony lakóinak. (Beszámoló készül a bemutatóról.) A terv tartalmaz egy elképzelést, miszerint a Révész utca végén, a szigeten egy gyalogos-kerékpáros hidat hoznak létre annak érdekében, hogy biztonságos keretek között mozgásra és prevencióra ösztönözzön.

Megvizsgálják azt is, hogy az 1900-as évek elején épült MÁV épületével kapcsolatban milyen lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy valamiféle védettség alá helyezze. Megadja a szót a Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy az anyagot a Bizottság is tárgyalta és az irányelvek elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Áncsán Mihály képviselő

A fő irányelvek 1. pontjával kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyire jogos/életszerű a jelenleg mezőgazdasági/szántó terület közparkként történő szabályozása.

 

Érces Gergő főépítész

"…lehetőséget tudunk adni arra, hogy … ilyen módon szabályozzuk ki, azonban az, hogy mikor válik valóban azzá, amivé mi valamikor elgondoltuk, az mindig teljesen függ a területeknek a tulajdonosától... Aki nem aktiválja ezeket a szabályozókat saját magára nézve, addig folyik az a tevékenység, ami korábban is volt. Nagyon sokszor az ilyen szabályozások, amiket lefektetünk, azok nagyon sokszor sok évtized múlva aktiválódnak csak. … Nem valószínű, hogy négy-öt év múlva bekövetkezik, de az elképzelhető, hogy 10-20 év múlva valóban indokoltá válik ennek a területnek ez a fajta használata. Ezt most előre gondolva próbáljuk beleintegrálni ebbe a szabályozásba."

 

Áncsán Mihály képviselő

Pontosítja a kérdését: ha a tulajdonos nem ilyen célra kívánja hasznosítani, akkor is van-e erre mód; a változtatásra.

 

Érces Gergő főépítész

Igennel válaszol.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy Taksony közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök tekintetében a főbb irányelvek elfogadására vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 99  Száma: 20.09.29/4/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:05

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának fő irányelveivel kapcsolatban

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának fő irányelveit jóváhagyja és azok szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

99/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának fő irányelveit jóváhagyja és azok szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS A SÜNIVÁR BÖLCSÕDE SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Mojzes Zsuzsanna intézményvezető asszonyt. Megadja a szót Áncsán Mihály Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Rögzíti, hogy a Sünivár Bölcsőde által benyújtott dokumentumok elkészültét a pandémiás helyzet váltotta ki. A COVID19 elleni védekezés hatékonyságának fokozása volt a fő mozgatórugója a Házirend módosításának, valamint a Higiéniai és Biztonsági Protokoll megalkotásának. Ez a dokumentum részletesen leírja azokat a teendőket, amelyeket mind a szülőknek, a gyerekeknek, illetve az ott dolgozóknak be kell tartani, el kell végezni. Köszöni intézményvezető asszonynak az anyagok elkészítését. Jelzi, hogy a Bizottság az anyagok elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a módosítás elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 100 Száma: 20.09.29/5/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:08 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sünivár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

100/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sünivár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Áncsán Mihály Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal ajánlására bekerült a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatába, hogy a közalkalmazottak, közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Ezzel egészül ki a Házirend és ezzel az SZMSZ. A Bizottság a módosítás elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 101 Száma: 20.09.29/6/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:09 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

101/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Áncsán Mihály Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Közli, hogy a szolgálat feladatkörébe tartozik a rászorulók számára a napi melegétel biztosítása. Ez a szolgáltatás térítés köteles, díjköteles. Itt különböző anyagi körülmények között élő ellátottakról van szó. Emiatt - már korábbi években is így történt - a különböző anyagi helyzetben lévők, különböző díjat fizettek a rendeletünk értelmében. Ez a díj struktúra az ellátottak anyagi helyzetéhez kötött, az indikálja a díj szabályozását. Ezt az intézményvezető asszony tovább cizellálta, tovább finomította és még egy kategóriát javasol felállítani, ezzel is tovább csiszolva a díjkülönbséget, a különböző jövedelmi helyzetű ellátottak között. A Bizottság javasolja elfogadásra, tekintettel arra, hogy jobban lefedi, tükrözi a valóságot, mint az előző szabályozás.

 

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Érdeklődik, hogy a módosítás október 1-től kerülne-e bevezetésre.

 

Cserháti Zsuzsa intézményvezető

Jelzi, hogy november 1-től lépne életbe az átfutás miatt.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Kéri a Testülettől, hogy november 1-vel fogadja el a módosítást.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet módosítás elfogadását november 1-i hatályba lépéssel teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 11  Száma: 20.09.29/7/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:13 

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

1. javaslat: TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2020. () önkormányzati rendelete

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.    §

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.    §

 

Ez a rendelet a 2020. november 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2020. szeptember 29.

 

 

/: Kreisz László:/                                                           /: Dr. Micheller Anita:/

polgármester                                                          jegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2020. október  napján megtörtént.

 

 

/: Dr. Micheller Anita :/    

                jegyző

 

 

 

 

 


 

 

1. számú melléklet

 

 

"1. ÉTKEZTETÉS

Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) szolgáltatási önköltségi díja:

 

1.015 forint/nap.

 

Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:

Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme:

 

-          nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át 0 Ft;

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201% - 350 %-a, 400 Ft;

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 351% - 425 %-a, 700 Ft

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425%-át meghaladja, 800 Ft.

 

Az étel kiszállítása térítésmentes.

Személyi térítési díj megállapítása:

Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 20%-át. Ha az étkeztetés mellett házi segítségnyújtásban is részesül az ellátott, akkor a személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem 30%-át nem lépheti túl.

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

A házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltségi díja:

 

2.291 forint/óra

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

 

Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme:

 

-          nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át 0 Ft;

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át meghaladja, 150 Ft/óra.

 

Személyi térítési díj megállapítása:

A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.

 

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 20%-át. Ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül az ellátott, akkor a személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem 30%át nem lépheti túl."

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

11/2020. (X.01.) önkormányzati rendelete

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.    §

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.    §

 

Ez a rendelet a 2020. november 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2020. szeptember 29.

 

 

/: Kreisz László:/                                                           /: Dr. Micheller Anita:/

polgármester                                                          jegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2020. október 1. napján megtörtént.

 

 

/: Dr. Micheller Anita :/    

                jegyző

 

1. számú melléklet

 

 

"1. ÉTKEZTETÉS

Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) szolgáltatási önköltségi díja:

 

1.015 forint/nap.

 

Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:

Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme:

 

-          nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át 0 Ft;

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201% - 350 %-a, 400 Ft;

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 351% - 425 %-a, 700 Ft

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425%-át meghaladja, 800 Ft.

 

Az étel kiszállítása térítésmentes.

Személyi térítési díj megállapítása:

Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 20%-át. Ha az étkeztetés mellett házi segítségnyújtásban is részesül az ellátott, akkor a személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem 30%-át nem lépheti túl.

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

A házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltségi díja:

 

2.291 forint/óra

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

 

Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme:

 

-          nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át 0 Ft;

-          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át meghaladja, 150 Ft/óra.

 

Személyi térítési díj megállapítása:

A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.

 

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 20%-át. Ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül az ellátott, akkor a személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem 30%át nem lépheti túl."

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A HELYI ADÓRENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy itt egy apró módosításról van szó jogszabályi előírás miatt. Az építmény adó évi mértékét a reklámhordozó esetében 0 forintban állapították meg, és így, hogy nincs díja, a jogszabály szerint ki kell venni az adórendeletből. Ezt a módosítást a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet módosításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 12  Száma: 20.09.29/8/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:15 

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a helyi adórendelet módosításáról

1. javaslat:Helyi adórendelet módosítása

 TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2020. (   ) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.    §

 

 

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (2) bekezdés e) pontját hatályon kívűl helyezi.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

2.    §

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2020. szeptember 29.

 

               /:Kreisz László:/                                             /: dr. Micheller Anita:/          polgármester                                                              jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2020. október     napján megtörtént. 

                                                                            

/:dr. Micheller Anita:/

                        jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

3.    §

 

 

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (2) bekezdés e) pontját hatályon kívűl helyezi.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

4.    §

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2020. szeptember 29.

 

               /:Kreisz László:/                                             /: dr. Micheller Anita:/          polgármester                                                              jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2020. október  napján megtörtént. 

                                                                            

/:dr. Micheller Anita:/

                        jegyző

 

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS "VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS KERETEIN BELÜL TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÖLDTERÜLETEINEK ÉS KÖZTERÜLETEINEK TISZTÁNTARTÁSA" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a feladat kiírás több ponton bővült, az anyagban ezt pirossal emelték ki. Pirossal kiemelésre kerültek azok a pontok, amelyekkel a kiírás bővült. Az ülésen elhangzott, hogy lehetne még tovább bővíteni. Megfogalmaztak olyan javaslatokat is, amelyeket nehéz elfogadhatóan beárazni. Próbálták azt a határt tartani, ami még beárazható pályázó részére. A közbeszerzési eljárás megindítását, valamint a Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Szeretné hozzátenni, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő ajánlati felhívás a két évvel ezelőtti felhívással egyezik meg. Van egy-két kipontozott rész benne, ezt még a közbeszerzési szakértővel szükséges egyeztetni, finomítani. (adatok bekerülhessenek)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a közbeszerzési eljárás megindításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 102 Száma: 20.09.29/9/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:18 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása"  tárgyú, a Kbt. II. rész XV. fejezet szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

 

A határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

102/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása"  tárgyú, a Kbt. II. rész XV. fejezet szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

 

A határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó döntési javaslatot ismerteti, majd kérdés nem lévén felteszi szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

#: 103 Száma: 20.09.29/9/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:19

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása"  tárgyú közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 • közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag, a Bizottság elnöke: Érces Ferenc 
 • jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Micheller Anita
 • pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Ablonczy Erika
 • közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tag: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia

 

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

103/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása"  tárgyú közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 • közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag, a Bizottság elnöke: Érces Ferenc 
 • jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Micheller Anita
 • pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Ablonczy Erika
 • közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tag: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS AZ RSD PARTI SÁV ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Kiegészítésként elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait delegáló települések neve változott; más települések delegálnak most ebbe a Bizottságba. Emiatt mind a 14 településnek a Társulási Megállapodás módosítását be kell vinnie a Képviselő-testület elé. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a módosítás elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 104 Száma: 20.09.29/10/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:20 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

104/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS PETÕFI UTCA BÉKE-KÖLCSEY UTCA KÖZTI SZAKASZÁN CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Rung József mérnök urat, akivel az útfelújítás kapcsán az önkormányzatra nehezedő problémát igyekeztek megoldani. A bizottsági ülésen ez részeletesen kifejtésre került. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Beszámol arról, hogy az ülésen felvetődött a kérdés, hogy egy új szakaszon hogyan alakulhatott ki ilyen probléma. Mérnök úr megoldásként két alternatívát dolgozott ki, melyből a másodikkal; a Béke út és a Petőfi Sándor utca sarkánál egy vízgyűjtő edény kihelyezésével próbálnák meg orvosolni a helyzetet. A Bizottság a második alternatívát, a három ajánlat közül a Virabel Kft ajánlatát javasolja a Bizottság elfogadásra azzal, hogy amennyiben a második alternatíva nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, úgy az első alternatíva megvalósítása szükséges.

 

Kreisz László polgármester

Pontosításként elmondja, hogy a két alternatíva egymásra épül és a mérnök-szakmai javaslat az, hogy először a pontszerű szikkasztást próbálják meg. (akadályozzák meg, hogy a Petőfi utcából a Béke utcába ömöljön be a víz) Ha ez nem elégséges, akkor szükséges az első alternatívaként aposztrofált megoldást megvalósítani. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 105 Száma: 20.09.29/11/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:25 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés Petőfi utca Béke-Kölcsey utca közti szakaszán csapadékvíz elvezetési problémák megoldására

1. javaslat: Határozat Petőfi utca Béke-Kölcsey utca közti szakaszán csapadékvíz elvezetési problémák megoldására

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi utca Béke utca - Kölcsey utca közötti szakaszán jelentkező csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására kidolgozott 2. alternatíva (Petőfi és Béke utcák kereszteződésében szikkasztó elemek elhelyezése) megvalósítását támogatja.

A munkálatok elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Virabel Kft.-t bízza meg. 

A beruházás költségeinek fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Beruházások" kiadási előirányzata terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

2. A Képviselő-testület a Petőfi utca Béke utca - Kölcsey utca közötti szakaszán jelentkező csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására kidolgozott 1. alternatíva megvalósításának szükségességét a 2. alternatíva megvalósítását követően, annak hatékonyságától függően, vizsgálja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

105/2020. (IX. 29.) KT határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi utca Béke utca - Kölcsey utca közötti szakaszán jelentkező csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására kidolgozott 2. alternatíva (Petőfi és Béke utcák kereszteződésében szikkasztó elemek elhelyezése) megvalósítását támogatja.

A munkálatok elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Virabel Kft.-t bízza meg. 

A beruházás költségeinek fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Beruházások" kiadási előirányzata terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

2. A Képviselő-testület a Petőfi utca Béke utca - Kölcsey utca közötti szakaszán jelentkező csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására kidolgozott 1. alternatíva megvalósításának szükségességét a 2. alternatíva megvalósítását követően, annak hatékonyságától függően, vizsgálja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

12. ELÕTERJESZTÉS A SOLT-SÓLYOM UTCÁK KÖZÖTT MEGÉPÜLT JÁRDA JOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztat a Bizottság álláspontjáról és javaslatáról, miszerint ne vásárolják meg az érintett területet, hiszen az ingatlan-nyilvántartásban szereplő mintegy 90 m2 szolgalmi jogú terület fedezi a járda és a fák ültetéséhez szükséges területet. A területhasználatot egy használati megállapodásban (térkép) rögzítsék, a meglévő (korábbi) járda az Önkormányzat részéről és költségén elbonthatóvá válik. Tulajdonos ingatlanterülete nem csökken, mely előnyös számára, hiszen a beépíthető területe megmarad.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság döntési javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 106 Száma: 20.09.29/12/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:27 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a Solt-Sólyom utcák között megépült járda jogi helyzetének rendezésére

1. javaslat: Határozat a Solt-Sólyom utcák között megépült járda jogi helyzetének rendezésére

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Solt-Sólyom utcák közt megépült kerékpárút és járda Tomin Márton 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 36/B.

 tulajdonában álló 2772/9 hrsz-ú ingatlant érintő mintegy 25 m2 területnagyság megvásárlását nem támogatja, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, Taksony Nagyközség Önkormányzata javára bejegyzett, szolgalmi jog (mintegy 90 m2 ) fedezi az új járda és telepítendő fák által elfoglalt területet.

 

A meglévő, korábban megépült járda elbontásáról az Önkormányzat igény szerint, saját költségén gondoskodik.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

106/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Solt-Sólyom utcák közt megépült kerékpárút és járda Tomin Márton 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 36/B.

 tulajdonában álló 2772/9 hrsz-ú ingatlant érintő mintegy 25 m2 területnagyság megvásárlását nem támogatja, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, Taksony Nagyközség Önkormányzata javára bejegyzett, szolgalmi jog (mintegy 90 m2 ) fedezi az új járda és telepítendő fák által elfoglalt területet.

 

A meglévő, korábban megépült járda elbontásáról az Önkormányzat igény szerint, saját költségén gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

13. ELÕTERJESZTÉS KÖZVILÁGÍTÁSI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy az E-on Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlatát javasolja a Bizottság elfogadásra. Jelzi, hogy az ár garanciának köszönhetően az árat nem változtatják.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy a bizottsági ülésre beterjesztett ajánlat érvényessége lejárt, kiosztásra kerültek a friss ajánlatok. (Elég rövid időre adják az ajánlatokat, ezért újra meg kellett kérni.) Továbbra is a legkedvezőbb ajánlatot az E-on adta, ő nem is változtatott az ajánlatán, ugyanazt az összeget ajánlotta meg. Felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg az önkormányzat az Elmű -vel áll szerződésben és annak értelmében fel kell neki ajánlani a legkedvezőbb árat, azt közölni kell vele. Amennyiben az önkormányzat meg akarja szüntetni a szerződést és az ELMÛ vállalja ezen az új áron, akkor vele kell a szerződést majd megkötni.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság által megfogalmazott javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 107 Száma: 20.09.29/13/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:29 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

1. javaslat: Határozat közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évre, a település közvilágítására vonatkozóan a villamos energia vételére a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, 18,5 Ft/kWh + Áfa áron.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg hatályos közvilágítási villamos energia adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségnek megfelelően, a legjobb árat a jelenlegi szolgáltatóval ismertesse és a megajánlott legjobb ár elfogadásáról vagy el nem fogadásáról nyilatkoztassa.

3. Felhatalmazza a polgármestert továbbá, hogy a 2. pontban foglalt nyilatkozatnak megfelelően a legjobb ajánlatot adó villamos energia szolgáltatóval az adásvételi szerződést megkösse.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

107/2020. (IX. 29.) KT határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évre, a település közvilágítására vonatkozóan a villamos energia vételére a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, 18,5 Ft/kWh + Áfa áron.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg hatályos közvilágítási villamos energia adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségnek megfelelően, a legjobb árat a jelenlegi szolgáltatóval ismertesse és a megajánlott legjobb ár elfogadásáról vagy el nem fogadásáról nyilatkoztassa.

3. Felhatalmazza a polgármestert továbbá, hogy a 2. pontban foglalt nyilatkozatnak megfelelően a legjobb ajánlatot adó villamos energia szolgáltatóval az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

14. ELÕTERJESZTÉS TERMÕFÖLDEK/INGATLANOK HASZONBÉRLETI/BÉRLETI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Felhozza, hogy a bérleti pályázat kiírásánál még reménykedtek benne, hogy sokkal több ingatlanra jelentkezik igény ebben a formában. Azonban csak kettő ingatlanra érkezett pályázat, mind a kettőt elfogadásra javasolják Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy először a 013/3 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 108 Száma: 20.09.29/14/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:30 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

1. javaslat: Határozat 013/3 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 013/3 helyrajzi számú ingatlant 2021. január 1-jétől 1 (egy) év határozott időre Halász János taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját 70.000 Ft/ év összegben állapítja meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

108/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 013/3 helyrajzi számú ingatlant 2021. január 1-jétől 1 (egy) év határozott időre Halász János taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját 70.000 Ft/ év összegben állapítja meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a 0147/38 hrsz haszonbérbe adásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 109 Száma: 20.09.29/14/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:31 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

2. javaslat: Határozat 0147/38 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 0147/ 38 helyrajzi számú ingatlan 178/1335 tulajdoni hányadú ingatlanát 2021. január 1-jétől 1 (egy) év határozott időre Galambos András taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját 2000 Ft/ AK / év összegben állapítja meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

109/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 0147/ 38 helyrajzi számú ingatlan 178/1335 tulajdoni hányadú ingatlanát 2021. január 1-jétől 1 (egy) év határozott időre Galambos András taksonyi lakosnak, mezőgazdasági őstermelőnek haszonbérbe adja. A haszonbérlet díját 2000 Ft/ AK / év összegben állapítja meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

15. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK MEGALKOTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Felhívja a figyelmet arra, hogy itt törvényi kötelezettség teljesítéséről van szó, de egyben üdvözli is azt a kezdeményezést, hogy a környezetvédelmi programot megalkotja az önkormányzat. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Fontosnak tartja, hogy ebben a témában is készül egyfajta irányvezető, amihez a későbbi döntéseket igazítani lehet. A bizottság mindenképpen a program elkészítése mellett foglal állást, a három ajánlat közül pedig a Sövit Kft - I. változatú ajánlatát javasolja elfogadni. 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 110 Száma: 20.09.29/15/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:33 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

15. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség környezetvédelmi programjának megalkotásával kapcsolatosan

1. javaslat: Határozat Taksony Nagyközség környezetvédelmi programjának megalkotásával kapcsolatosan

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség Környezetvédelmi Programjának elkészítésével a megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Sövit Kft-t, 550.000 Ft+ Áfa áron.

 

A Képviselő-testület a szoláltatás ellenértékének fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének "Általános Tartalék" előirányzata terhére biztosítja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

110/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség Környezetvédelmi Programjának elkészítésével a megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Sövit Kft-t, 550.000 Ft+ Áfa áron.

 

A Képviselő-testület a szoláltatás ellenértékének fedezetét az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Általános Tartalék" előirányzata terhére biztosítja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Micheller Anita

 

 

16. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONYI POSTA ÉS TERVEZETT BÖLCSÕDE KÖZÖTTI TERÜLETEN KITERJESZTETT KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSÁNAK LEHETÕSÉGÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

Tisztázza, hogy itt a Szent Anna tér körüli parkoló és legfőképp a Posta előtti csomópontnak a kezelését, rendezését tűzték ki célul.

 

Szalai János képviselő

Megköszöni az összefoglalást. Jelzi, hogy a bölcsőde megépítése még indokoltabbá teszi ennek a csomópontnak az átgondolását. Ehhez mindenképpen szükséges szakember bevon

ása. A három beérkezett ajánlatból Brabanti József ajánlatát javasolja a Bizottság elfogadásra.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 111 Száma: 20.09.29/16/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:36 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

16. napirend: Előterjesztés a taksonyi posta és tervezett bölcsőde közötti területen kiterjesztett közlekedési koncepció kidolgozásának lehetőségéről

1. javaslat: Határozat a taksonyi posta és tervezett bölcsőde közötti területen kiterjesztett közlekedési koncepció kidolgozásának lehetőségéről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a taksonyi posta és tervezett bölcsőde közötti területen kiterjesztett közlekedési tanulmányterv elkészítésével Brabanti József ev. (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.) bízza meg, az árajánlatában szereplő műszaki tartalommal, 450.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) áron.

A Képviselő-testület a költségek fedezetét az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Általános Tartalék" előirányzata terhére biztosítja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

111/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a taksonyi posta és tervezett bölcsőde közötti területen kiterjesztett közlekedési tanulmányterv elkészítésével Brabanti József ev. (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.) bízza meg, az árajánlatában szereplő műszaki tartalommal, 450.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) áron.

A Képviselő-testület a költségek fedezetét az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Általános Tartalék" előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Micheller Anita

 

 

17. ELÕTERJESZTÉS A 2020. ÉVBEN VESZÉLYES HULLADÉKGYÛJTÉS MEGRENDELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy az előző év tapasztalata alapján a veszélyes hulladékgyűjtést nem szabad kihagyni. Utal rá, hogy voltak olyan évek, amikor nem szerveztek ilyen hulladékgyűjtést Taksonyban és ennek köszönhetően olyan mennyiség gyűlt össze, ami 2019-ben több mint 4 millió forint kiadást jelentett, mely nem tartalmazta a Forrás munkatársainak a munkáját. Az évente történő veszélyes hulladékgyűjtés mellett érvel. A Bizottság javasolja, hogy lakcím kártyával történhessen a leadás. A beérkezett ajánlatok elbírálásakor fontos szempont volt, hogy olyat javasoljanak, aki segéderőt is hoz magával (személyzetet). A Bizottság a Faragó Környezetvédelmi Kft-t javasolja a feladattal megbízni.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felhozza, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy október hónapban 17-én vagy 24-én tudnák vállalni a begyűjtést. Az ülés óta eltelt néhány napban a cég jelezte, hogy a 17-i dátum már nem aktuális, a 24-e továbbra is adott, illetve november 7-ét jelölték még meg lehetséges időpontként. A bizottsági ülésen a 24-e kapcsán felmerült, hogy az pont hosszú hétvégére esik, ilyen szempontból nem ideális - sokan elutazhatnak-, így a november 7-ét javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint a november 7. tökéletes lehet. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Véleménye szerint az időpont jó lehet. Figyelni kell arra, hogy a megfelelő tájékoztatás megtörténjen: mi az, amit le lehet adni és mi az, amit nem. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a személygépjármű gumit Dunaharasztiban átveszik. Fel kell készülni arra, hogy amennyiben bármilyen okból nem tudják még aznap elszállítani a leadott veszélyes hulladékot - nehéz megjósolni, hogy mekkora mennyiséget ad le a lakosság -, akkor a hulladék őrzése biztosított legyen, ezzel tervezni szükséges. Hozzáteszi, hogy a lebonyolítást jelenleg csak a bölcsőde helyén lehet megoldani zárt hellyen. Az elmúlt elektronikai hulladékgyűjtés tapasztalatából kiindulva viszont - nem tudott a teherautó kijönni - nem kísérelné meg oda szervezni. Egyéb zárt helyet nem tud senki javasolni. Amennyiben a veszélyes hulladék kint marad éjszakára, azt muszáj lesz őrizni. Felhozza a tavalyi év negatív tapasztalatait.

 

Kreisz László polgármester

Ismételten elmondja, hogy az időpontra november 7-ét javasolják és a Faragó Kft-vel valósítanák meg a gyűjtést (8 és 12 óra között). Érdeklődik, hogy van-e valakinek még hozzászólása, kérdése. Amennyiben nincs, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 112 Száma: 20.09.29/17/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:41

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

17. napirend: Előterjesztés a 2020. évben veszélyes hulladékgyűjtés megrendelésével kapcsolatban

1. javaslat: Határozat a 2020. évben veszélyes hulladékgyűjtés megrendelésével kapcsolatban

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a legkedvezőbb ajánlatot adó Faragó Környezetvédelmi Kft-t bízza meg a veszélyes hulladék 2020. évi begyűjtésének megszervezésével a jelen határozat mellékletét képező árajánlat alapján.

 

A szolgáltatás ellenértékének fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Egyéb szolgáltatások" kiadási előirányzata terhére biztosítja.


Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

112/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a legkedvezőbb ajánlatot adó Faragó Környezetvédelmi Kft-t bízza meg a veszélyes hulladék 2020. évi begyűjtésének megszervezésével a jelen határozat mellékletét képező árajánlat alapján.

 

A szolgáltatás ellenértékének fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Egyéb szolgáltatások" kiadási előirányzata terhére biztosítja.


Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Micheller Anita

 

 

18. ELÕTERJESZTÉS RENDKÍVÜLI ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Utal a tavalyi év pozitív tapasztalataira. Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy végre helyreáll a kéthetente történő zöldhulladék szállítás. Megerősítést kér arra vonatkozóan, hogy a rendkívüli zöldhulladék-szállítás alkalmával bármilyen zsákban kihelyezett zöldhulladékot elszállítanak.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy ez így van.  A lombgyűjtés időpontját november 21-re tervezik. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 113 Száma: 20.09.29/18/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:44 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

18. napirend: Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételéről

1. javaslat: Határozat rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételéről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTKH Np. Kft-től 770.280,- Ft (bruttó 978.256,- Ft) összeg áron november 21-én  (1 alkalom) rendkívüli zöldhulladék-begyűjtést rendel meg.

 

A szolgáltatás ellenértékének fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Egyéb szolgáltatások" kiadási előirányzata terhére biztosítja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

113/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTKH Np. Kft-től 770.280,- Ft (bruttó 978.256,- Ft) összeg áron november 21-én  (1 alkalom) rendkívüli zöldhulladék-begyűjtést rendel meg.

 

A szolgáltatás ellenértékének fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének "Egyéb szolgáltatások" kiadási előirányzata terhére biztosítja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Micheller Anita

 

 

19. ELÕTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁHOZ CSATLAKOZÁSRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előző években is csatlakozott Taksony a pályázathoz, mely segítségével lehetőségük van a fiatalokat támogatni felsőoktatási tanulmányaikban. Idei évben is javasolja a csatlakozást a 2021. évi fordulóhoz. Érdeklődik, hogy van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a csatlakozásról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 114 Száma: 20.09.29/19/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:44 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

19. napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozásról

1. javaslat: Határozat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozásról

1. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

2. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. Nyilatkozik, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

114/2020. (IX. 29.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

2. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. Nyilatkozik, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

20. ELÕTERJESZTÉS DUNAVARSÁNY VÁROS HELYSÉGNÉV TÁBLA KIHELYEZÉSÉNEK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy polgármester asszony kereste meg az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy az 510-es úton szeretnék kitenni Dunavarsány közigazgatási határát jelző táblát, de a forgalomtechnikai előírások miatt azt a Dunavarsány közigazgatási határa előtt tudják kihelyezni. Ez taksonyi terület. (kb 20-25 méterrel a közigazgatási határtól) Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A Bizottság azon az állásponton van, hogy ezzel a gesztussal segítsék Dunavarsány önkormányzatát. Megjegyzi, hogy a települések között elvileg van egy zöld sáv. Taksony részéről ez megvan, a másik oldalról nincs meg…

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 115 Száma: 20.09.29/20/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:46 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

20. napirend: Előterjesztés Dunavarsány város helységnév tábla kihelyezésének elbírálásáról

1. javaslat: Határozat Dunavarsány város helységnév tábla kihelyezésének elbírálásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának kérelmét elfogadja és hozzájárul, hogy az 510. számú főútvonal 24-25 szelvénye közötti szakaszon, Taksony Nagyközség közigazgatási határán belül, zöld színű Dunavarsány feliratú helységnév táblát kihelyezzen.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

115/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának kérelmét elfogadja és hozzájárul, hogy az 510. számú főútvonal 24-25 szelvénye közötti szakaszon, Taksony Nagyközség közigazgatási határán belül, zöld színű Dunavarsány feliratú helységnév táblát kihelyezzen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

21. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy két témában szeretné kérni a Testület támogatását. Az egyik az önkormányzat régi autójának - amit a polgárőrség is használt - értékesítése (rendeletben foglalt módon). Elmondja, hogy a járművet a közterület felügyelő használta, de jelenleg nincs az önkormányzatnak közterület felügyelője.

A másik téma, hogy a konyha részére, a szárazáru számára szükség lenne raktárbővítésre. Ezt az udvaron , a gazdasági bejárat melletti épület  - itt tárolják az étel hulladékot is - bővítésével oldanák meg. E téma részét képezi a szeméttároló edényzet elkerítése, továbbá a gazdasági bejárat; a konyha hátsó bejárata fölött egy előtető építése annak érdekében, hogy az ételszállítás az időjárási viszonyoktól függetlenül, kulturált módon történhessen. Az elképzelésekre rendelkeznek tervvel és ajánlattal. Körülbelül 2,8 millió forintos kiadást jelentene a megvalósítás.

Érdeklődik, hogy van-e kérdés, hozzászólás bármelyik témához. Amennyiben nincs, úgy a Képviselő-testület véleményét kéri a felsorolt témák indításával kapcsolatban.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 116 Száma: 20.09.29/21/0/A/KT

Ideje: 2020. szeptember 29. 19:50 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

21. napirend: Egyebek

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Taksony, Szent Anna tér 1. szám alatti épület gazdasági udvarán (Csokonai utca felőli bejárat) a meglévő melléképület szárazáru raktározása céljából bővítésre kerüljön.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges terveket, felméréseket végeztesse el. 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

116/2020. (IX. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Taksony, Szent Anna tér 1. szám alatti épület gazdasági udvarán (Csokonai utca felőli bejárat) a meglévő melléképület szárazáru raktározása céljából bővítésre kerüljön.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges terveket, felméréseket végeztesse el. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az egyebek napirendi pont keretében. Amennyiben nincs, úgy a napirendi pontot lezárja.

 

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 50 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

 

Ruff Mátyás

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn